Atacand tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek zgrupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.

Preparat zawiera substancję kandesartan

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Atacand

tabletki;16 mg;28 tabl.

Cheplapharm

(Video) Candesartan

33,00 zł

Atacand

tabletki;8 mg;14 tabl.

Cheplapharm

19,00 zł

(Video) 7 MAJOR Side Effects of Losartan | Valsartan and ARBs! Blood Pressure Medication Side Effects

Atacand

tabletki;8 mg;28 tabl.

Cheplapharm

16,00 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

(Video) Bisoprolol Intensiv | Betablocker ➡️Informationen zu Einnahme, Neben- & Wechselwirkungen

Co zawiera i jak działa Atacand - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest kandesartan należący do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II lub sartanami. Wspólny mechanizm działania leków ztej grupy polega na blokowaniu receptorów angiotensyny II co uniemożliwia ich wiązanie się zangiotensyną II ihamuje jej działanie (leki ztej grupy często oznaczane są skrótem ARB, który pochodzi od angielskiej nazwy Angiotensin II Receptor Blockers). Agiotensyna II odgrywa istotną rolę wpatofizjologii nadciśnienia tętniczego. Efektem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych oraz nasilenie uwalniania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Działanie kandesartanu, podobnie jak innych sartanów, skutecznie przeciwdziała efektom działania angiotensyny II iprowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Wodróżnieniu od leków zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, sartany nie nasilają efektów zależnych od bradykininy, np. kaszlu. Sartany stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz wleczeniu iprofilaktyce chorób układu sercowo–naczyniowego. Uchorych zniewydolnością serca zmniejszają opór naczyniowy, co poprawia warunki hemodynamiczne, zwiększa wydolność wysiłkową ipoprawia stan kliniczny. Wywierają ochronny wpływ na nerki zwalniając tempo rozwoju związanych zwysokim ciśnieniem icukrzycą zaburzeń czynności nerek.
Kandesartan obniża ciśnienie tętnicze bez wpływu na częstotliwość rytmu serca. Obniżenie ciśnienia tętniczego występuje wciągu 2godzin po przyjęciu pojedynczej dawki kandesartanu iutrzymuje się dłużej niż 24 godziny. Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego wymaga zwykle 4tygodni stosowania preparatu iutrzymuje się podczas długotrwałego stosowania.

Kiedy stosować Atacand - tabletki?

Preparat jest wskazany udorosłych:
· wleczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego
· zniewydolnością serca izaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory serca nie większa niż 40 %) jako leczenie wspomagające wleczeniu inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitorami ACE) lub wprzypadku ich nietolerancji.

Kiedy nie stosować preparatu Atacand - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu uosób zciężką niewydolnością wątroby i/lub zastojem żółci (cholestazą).
Preparat jest przeciwwskazany wII iIII trymestrze ciąży oraz wokresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu wI trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atacand - tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
U chorych zgrupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności nerek, uktórych czynność nerek zależy od aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron (np. uchorych zciężką niewydolnością serca, zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki) stosowanie leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron może wiązać się zryzykiem wystąpienia skąpomoczu, zwiększenia stężenia mocznika ikreatyniny we krwi oraz ostrej niewydolności nerek.
Jeżeli preparat stosowany jest uosób znadciśnieniem tętniczym ize współistniejącą niewydolnością nerek zaleca się regularną kontrolę parametrów charakteryzujących czynność nerek (w tym stężenie kreatyniny ipotasu we krwi). Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu uosób zbardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min); wkażdym przypadku indywidualnie lekarz ustali zalecaną dawkę.
Chorym zniewydolnością serca, zwłaszcza po75. roku życia ichorym zzaburzeniami czynności nerek zaleca się regularną kontrolę czynności nerek (stężenie kreatyniny ipotasu we krwi). Monitorowanie czynności nerek jest także zalecane wokresie zwiększania dawki.
U chorych zniewydolnością serca, równoległe stosowanie preparatu iinhibitorów ACE zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń czynności nerek ihiperkaliemii. Należy zachować ostrożność ipozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską; konieczna jest regularna ocena czynności nerek.
Należy zachować ostrożność uchorych poddawanych hemodializom. Wtej grupie chorych występuje zwiększona aktywność układu renina–angiotensyna–aldosteron ileki hamujące aktywność tego układu (w tym kandesartan) mogą powodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego. Lekarz ustali zalecaną dawkę na podstawie pomiarów ciśnienia tętniczego.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu uchorych po niedawnym przeszczepie nerki.
Należy zachować ostrożność, ponieważ może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza uchorych zniewydolnością serca oraz uosób ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub zniedoborem sodu (np. osoby przyjmujące uprzednio duże dawki leków moczopędnych, stosujące dietę omałej zawartości soli, po biegunce lub wymiotach). Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory elektrolitów izapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu.
Poinformuj lekarza ostosowaniu preparatu jeżeli planujesz zabieg chirurgiczny lub inny zabieg wymagający znieczulenia. Rzadko, stosowanie preparatu wiąże się zryzykiem wystąpienia potencjalnie ciężkiego niedociśnienia tętniczego podczas zabiegu i/lub znieczulenia.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest uchorych zupośledzonym odpływem krwi zlewej komory serca (występujące zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej]), kardiomiopatia przerostowa).
Nie zaleca się stosowania preparatu uchorych, uktórych występuje pierwotny hiperaldosteronizm, ponieważ preparat jest unich nieskuteczny.
Stosowanie preparatu może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi). Hiperkaliemia może być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza uosób, uktórych ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (z zaburzeniami czynności nerek, wpodeszłym wieku, chorych na cukrzycę, odwodnionych, zniewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną, przyjmujących leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub heparynę). Równoległe stosowanie preparatu ileków moczopędnych oszczędzających potas lub inhibitorów ACE nie jest zalecane.
U osób, uktórych napięcie naczyń oraz czynność nerek zależy od aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron (np. uchorych zciężką zastoinową niewydolnością serca lub ze zwężeniem tętnicy nerkowej) stosowanie preparatu może wiązać się zryzykiem wystąpienia gwałtowanego obniżenia ciśnienia tętniczego. Uosób zchorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych (osoby ze zwężeniem tętnic wieńcowych lub zwężeniem naczyń mózgowych) znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub udar mózgu.
U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny wobniżaniu ciśnienia tętniczego imoże być konieczne zwiększenie dawki.
Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
·preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie badano wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn; wpływ preparatu na powyższe czynności uważa się za mało prawdopodobny. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że preparat może uniektórych osób powodować zawroty głowy, znużenie lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną izdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń imaszyn.

Dawkowanie preparatu Atacand - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa wynosi 8mg 1raz na dobę; wrazie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg 1raz na dobę imaksymalnie do 32 mg 1raz na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się wciągu 4. tygodni leczenia.
Aby nasilić działanie przeciwnadciśnieniowe, lekarz może zalecić równoległe stosowanie tiazydowych leków moczopędnych (hydrochlorotiazyd).
U chorych wpodeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawki początkowej.
Jeżeli występuje zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego (np. wprzypadku zmniejszonej objętości krwi krążącej) lekarz może zalecić dawkę początkową wynoszącą 4mg 1raz na dobę.
U chorych zniewydolnością nerek oraz uchorych poddawanych hemodializom lekarz zaleci zmniejszenie dawki początkowej do 4mg 1raz na dobę anastępnie indywidualnie ustali dawkę podtrzymującą. Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu uosób zbardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min).
U chorych złagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 4mg 1raz na dobę; następnie lekarz indywidualnie ustali dawkę podtrzymującą. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wprzypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub zaburzeń odpływu żółci (cholestaza).
Niewydolność serca: dawka początkowa wynosi 4mg 1raz na dobę; następnie lekarz wodstępach co najmniej 2. tygodniowych będzie podwajał dawkę, aż do największej dawki tolerowanej przez chorego, nie większej niż 32 mg 1raz na dobę.
Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej uchorych wpodeszłym wieku, ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby.
Preparat może być stosowany wskojarzeniu zlekami stosowanymi wleczeniu niewydolności serca (zgodnie zzaleceniami lekarza).
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu udzieci imłodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Atacand - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie należy stosować preparatu wI trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu wII iIII trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli kobieta planuje ciążę powinna skonsultować się zlekarzem, ponieważ zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. Wprzypadku podejrzenia lub potwierdzenia zajścia wciążę wokresie przyjmowania preparatu należy jak najszybciej skonsultować się zlekarzem ponieważ wymagane jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Lekarz zaleci stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.
Nie należy stosować preparatu wokresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.
Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji gdy preparat stosowany był równolegle znastępującymi lekami: hydrochlorotiazyd, digoksyna, warfaryna, doustne środki antykoncepcyjne, gibenklamid, nifedypina, enalapryl.
Równoległe stosowanie leków wpływających na stężenie potasu we krwi (sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, np. spironolakton, suplementy potasu, heparyna) oraz zawierających potas zamienników soli kuchennej może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Należy kontrolować stężenie potasu we krwi.
Preparat, podobnie jak leki zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), może nasilać toksyczne działanie soli litu. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, aw razie konieczności takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność ikontrolować stężenie litu we krwi.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, indometacyna) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek izwiększenie stężenia potasu we krwi. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie iregularnie kontrolować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza uchorych wpodeszłym wieku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Atacand - tabletki?

Jak każdy lek, również Atacand, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Do często występujących działań niepożądanych należą: zawroty ibóle głowy, zakażenia układu oddechowego, niedociśnienie tętnicze, zaburzenie czynności nerek, zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia). Bardzo rzadko: leukopenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), zmniejszenie stężenia sodu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, kaszel, nudności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, bóle stawów, bóle mięśni, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek uosób podatnych.

Przeczytaj też artykuły

  • Nadciśnienie tętnicze
  • Niewydolność serca

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kandesartan

Candepres (tabletki)Carzap (tabletki)Kandesar (tabletki)Karbis (tabletki)Ranacand (tabletki)

Lek zgrupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.Preparat zawiera substancję kandesartanLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka;...

Obniżenie ciśnienia tętniczego występuje wciągu 2godzin po przyjęciu pojedynczej dawki kandesartanu iutrzymuje się dłużej niż 24 godziny.. Nie zaleca się stosowania preparatu wI trymestrze ciąży.. Monitorowanie czynności nerek jest także zalecane wokresie zwiększania dawki.U chorych zniewydolnością serca, równoległe stosowanie preparatu iinhibitorów ACE zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń czynności nerek ihiperkaliemii.. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza uosób, uktórych ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (z zaburzeniami czynności nerek, wpodeszłym wieku, chorych na cukrzycę, odwodnionych, zniewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną, przyjmujących leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub heparynę).. wprzypadku zmniejszonej objętości krwi krążącej) lekarz może zalecić dawkę początkową wynoszącą 4mg 1raz na dobę.U chorych zniewydolnością nerek oraz uchorych poddawanych hemodializom lekarz zaleci zmniejszenie dawki początkowej do 4mg 1raz na dobę anastępnie indywidualnie ustali dawkę podtrzymującą.. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wprzypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub zaburzeń odpływu żółci (cholestaza).Niewydolność serca: dawka początkowa wynosi 4mg 1raz na dobę; następnie lekarz wodstępach co najmniej 2. tygodniowych będzie podwajał dawkę, aż do największej dawki tolerowanej przez chorego, nie większej niż 32 mg 1raz na dobę.Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej uchorych wpodeszłym wieku, ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby.Preparat może być stosowany wskojarzeniu zlekami stosowanymi wleczeniu niewydolności serca (zgodnie zzaleceniami lekarza).Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu udzieci imłodzieży do 18. roku życia.. W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku.

Ulotka Atacand dostępna w bazie leków na Medme.pl. Sprawdź informacje o składzie, działaniu, dawkowaniu czy interakcjach z innymi lekami.

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do <18 lat.. Ze względu na ryzyko niedociśnienia, omdleń, hiperkaliemii i zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek), nie zaleca się stosowania podwójnej blokady układu renina-angiotensyna-aldosteron - RAA (np.. U pacjentów, u których napięcie naczyniowe i czynność nerek zależą głównie od aktywności układu RAA (np.. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej) podanie kandesartanu może spowodować ostre niedociśnienie tętnicze, azotemię, oligurię oraz rzadko - ostrą niewydolnością nerek.. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami czynności nerek należy okresowo kontrolować stężenia potasu i kreatyniny we krwi.. W trakcie leczenia kandesartanem może wystąpić niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca lub u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np.. Często: hiperkaliemia, niedociśnienie, zaburzenia czynności nerek (w tym niewydolność nerek u podatnych pacjentów).. Jeżeli leczenie dawką 8 mg nie pozwala na odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego, należy zwiększyć dawkę do 16 mg raz na dobę lub do dawki maksymalnej - 32 mg raz na dobę.. pacjenci z hipowolemią) można rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 4 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u pacjentów poddawanych hemodializie) oraz u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dawka początkowa wynosi 4 mg; dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od uzyskanej odpowiedzi.. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do <18 lat : zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę.. Stosowanie leku u dzieci w wieku <1 roku jest przeciwwskazane.. U pacjentów z niewydolnością serca należy regularnie oceniać czynności nerek (w tym stężenie kreatyniny) i kontrolować stężenie potasu we krwi.

Atacand (Candesartanum cilexetilum) tabletki - zobacz ulotkę, dawkowanie, wskazania, skład, działania niepożądane, zamienniki.

W. rezultacie, u pacjentów rasy negroidalnej częściej niż u pacjentów. innych ras konieczne może być zwiększenie dawki produktu. leczniczego Atacand i jednoczesne zastosowanie innych terapii, aby. właściwie kontrolować ciśnienie tętnicze (patrz punkt 5.1).. Atacand. może być podawany w skojarzeniu z inhibitorem ACE pacjentom z. objawową niewydolnością serca, pomimo optymalnego, standardowego. leczenia niewydolności serca, jeśli antagoniści receptora. mineralokortykoidowego nie są tolerowani.Jednoczesne stosowanie. inhibitora ACE, leku moczopędnego oszczędzającego potas oraz. produktu leczniczego Atacand nie jest zalecane i może być brane pod. uwagę jedynie po wnikliwej ocenie korzyści i ryzyka (patrz punkty. 4.4, 4.8 i 5.1).. Nie ma konieczności zmiany dawki. początkowej u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów ze. zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (hipowolemią),. niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością. wątroby.. Stosowanie u pacjentów pediatrycznych, w tym u pacjentów z. upośledzeniem czynności nerek Stosowanie leku Atacand u. dzieci filtracji ze wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego. mniejszym niż 30 ml/min/1,73 m 2 nie było badane (patrz. punkt 4.2).. Te działania były częstsze u pacjentów. w wieku powyżej 70 lat, u pacjentów z cukrzycą lub u pacjentów,. którzy przyjmowali inne leki wpływające na układ. renina-angiotensyna-aldosteron, szczególnie inhibitory konwertazy. angiotensyny (ACE) i (lub) spironolakton.

Atacand (8 mg, 14 tabl.) - sprawdź gdzie kupisz lek! Sprawdź na KtoMaLek.pl, w których aptekach kupisz Atacand od ręki. Przeczytaj ulotkę leku Atacand.

Hiperkaliemia i zaburzenia czynności nerek to działania niepożądane występujące często u pacjentów stosujących produkt leczniczy Atacand w leczeniu niewydolności serca.. Pacjenci z niewydolnością nerek. Stosowanie produktu leczniczego Atacand jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) cholestazą (patrz punkty 4.3 i 5.2).. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Atacand u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu niewydolności serca.. Podczas stosowania produktu leczniczego Atacand u pacjentów z nadciśnieniem i jednocześnie niewydolnością nerek zaleca się okresowe oznaczanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy.. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Atacand w tej grupie pacjentów.. Nie zaleca się stosowania AIIRA podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4).. Producentowi Bazy KS-BLOZ przysługują autorskie prawa majątkowe do Bazy KS-BLOZ.

Jest to preparat zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen wpołączeniu zparacetamolem.Preparat zawiera substancję ibuprofen + paracetamolLek dostępny bez receptyNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiMetafen tabletki;200 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera...

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:• z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ• z ciężkim nadciśnieniem tętniczym • z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, tachykardią, chorobą niedokrwienną serca (dławicą piersiową)• z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (w tym skaza krwotoczna , przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych)• u których wystąpiło zatrzymanie moczu • stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)• z wrodzonym niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo -6-fosforanowej• stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol• u osób nadużywających alkoholu (w tym z chorobą alkoholową)oraz• u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią• u dzieci do 12. roku życia.. U osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym , zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego; u tych osób należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach (2400 mg na dobę).. Szczególną ostrożność należy zachować u osób:• z zaburzeniami czynności wątroby (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki i monitorować czynność wątroby)• z zaburzeniami czynności nerek (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki; ryzyko wystąpienia lub dalszego pogorszenia czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek)• z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca (w tym z zastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, zawałem serca ), także jeżeli występowały one w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki ; chorzy z tej grupy powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)• z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)• z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)• z zaburzeniami krzepnięcia krwi i/lub stosujących leki przeciwzakrzepowe• stosujących inne leki• w podeszłym wieku (u osób po 65. roku życia istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np.. Nie należy stosować preparatu z poniżej wymienionymi lekami:­ kwas acetylosalicylowy, nazywany potocznie aspiryną (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)­ inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2, takie jak np.. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ lekami przeciwpłytkowymi lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)­ glikozydami nasercowymi np.. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)­ lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami (ryzyko uszkodzenia wątroby nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek)­ inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki)­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)­ chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia choramfenikolu w osoczu krwi)­ metoklopramidem i domperydonem (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)­ propanteliną i innymi lekami hamującymi perystaltykę przewodu pokarmowego (opóźnienie wchłaniania paracetamolu).. Bardzo rzadko: zaburzenia układu krwiotwórczego (agranulocytoza, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, neutropenia, pancytopenia i małopłytkowość; pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, nieuzasadnione krwawienia i siniaki oraz krwawienie z nosa), reakcje nadwrażliwości (niespecyficzne reakcje alergiczne, anafilaksja), ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs; ich objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie), splątanie, depresja, omamy, parestezje, zapalenie nerwu wzrokowego i senność, pobudzenie, drażliwość, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, reaktywność układu oddechowego, w tym: astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli i duszność, nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby i żółtaczka, powiększona wątroba (po przedawkowaniu paracetamol może powodować ostrą niewydolność wątroby, niewydolność wątroby, martwicę wątroby i uszkodzenie wątroby), nadmierna potliwość, plamica i nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona i martwica toklsyczna-rozpływna naskórka, nefrotoksyczność (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz ostra i przewlekła niewydolność nerek, dyzuria, zmniejszenie ilości moczu, martwica brodawek nerkowych, podwyższone stężenie mocznika w surowicy, zwiększone stężenie sodu w osoczu), zmęczenie, złe samopoczucie.. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np.. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:- ­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ- ­ z przewlekłą niestrawnością- ­ z krwawieniem z przewodu pokarmowego, z innym czynnym krwawieniem lub z zaburzeniami przebiegającymi z występowaniem krwawień- ­ z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego i Crohnaz reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów w przeszłości- ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów)­- z ciężką niewydolnością serca ­- z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 59 ml/min)- ­ z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby­ ze skłonnością do krwawień, ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwioraz- ­ u kobiet w III trymestrze ciąży- ­ u kobiet karmiących piersią.. Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.Ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego jest zwiększone u chorych z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna ), po przebytych owrzodzeniach, zwłaszcza z krwawieniami lub perforacją.. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np.. takie jak warfaryna lub heparyny (zwiększone ryzyko krwawienia; deksketoprofen hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia ; konieczny jest nadzór lekarski w okresie stosowania preparatu i monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi)• z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)• z zaburzeniami hematopoezy• z niewydolnością serca , z zaburzeniami czynności wątroby, z marskością wątroby , z zespołem nerczycowym , z zaburzeniami czynności nerek, stosujących leki moczopędne, odwodnionych, po dużych zabiegach chirurgicznych, zwłaszcza w podeszłym wieku (ryzyko pogorszenia czynności nerek, zatrzymania płynów i obrzęków oraz nasilenia niewydolności serca; zaleca się regularną kontrolę czynności nerek oraz kontrolowanie ilości wydalanego moczu)• w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek, wątroby oraz serca).. Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat jest stosowany u osób z nadciśnieniem tętniczym , zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów, z obrzękami (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki).. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia).. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 59 ml/min).. W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży oraz u kobiet planujących ciążę, jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie najmniejszej skutecznej dawki).. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)-­ lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna oraz heparyną (możliwe nasilenie działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; jeżeli równoległe stosowanie jest konieczne niezbędny jest ścisły nadzór lekarza i monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi)­- ­kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego)­-­ litem (możliwe zwiększenie stężenia litu i nasilenie jego działań toksycznych; zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi)­- ­metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na układ krwiotwórczy)- ­lekami przeciwdrgawkowymi z grupy hydantoiny oraz sulfonamidami (ryzyko nasilenia toksycznego działania tych leków).. propranolol (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­- ­antybiotykami aminoglikozydowymi (ryzyko toksycznego działania na nerki)­- ­metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych; raz w tygodniu należy kontrolować pełną morfologię krwi; w razie zmian czynności nerek oraz u chorych w podeszłym wieku badania należy wykonywać częściej)- ­pentoksyfiliną (zwiększone ryzyko krwawienia; zaleca się częstą kontrolę parametrów krzepnięcia krwi)- ­zydowudyną (nasilenie działania toksycznego na układ krwiotwórczy; może wystąpić ciężka niedokrwistość; zaleca się kontrolę parametrów morfologii krwi i liczbę retikulocytów)­- doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, pochodnymi sulfonylomocznika (ryzyko nasilenia ich działania)­- ­cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­- ­lekami trombolitycznymi (zwiększone ryzyko krwawienia)­- lekami hamującymi agregację płytek krwi, takimi jak tyklopidyna, klopidogrel lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego)­- ­probenecydem i sulfinpirazonem (nasilenie i wydłużenie czasu działania deksketoprofenu)­- ­glikozydami nasercowymi np.. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)- ­antybiotykami z grupy chinolonów (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek)tenofowirem (możliwe zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny w osoczu, konieczność monitorowania czynności nerek) - ­deferazyroksem (możliwe zwiększenie ryzyka toksycznego wpływu na układ pokarmowy)- ­pemetreksedem (możliwe zmniejszenie eliminacji pemetreksedu; należy zachować ostrożność w przypadku stosowania wyższych dawek deksketoprofenu; u chorych z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 7 45 do 79 ml/min), pemetreksedu nie należy stosować równolegle z deksketoprofenem, a także przez 2 dni przed i 2 dni po jego podaniu.. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również:• nadwrażliwość na leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy• występowanie w przeszłości astmy aspirynowej , obrzęku naczynioruchowego , skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki , związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ• ciężka niewydolność nerek i/lub wątroby • choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie)• perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu NLPZ• ciężkie nadciśnienie tętnicze • jaskra • nadczynność tarczycy • rozrost gruczołu krokowego• guz chromochłonny• polipy nosa • ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, tachykardia, dławica piersiowa• ciężka niewydolność serca • krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo• skaza krwotoczna i przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych• zatrzymanie moczu • równoległe stosowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, po 3 dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.. Szczególną ostrożność należy zachować u osób:• z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)• z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)• z nadciśnieniem tętniczym , z zaburzeniami czynności serca, także jeżeli występowały one w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki )• z zaburzeniami czynności wątroby• z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności)• z zaburzeniami krzepnięcia krwi (preparat może wydłużać czas krwawienia )• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)• stosujących równolegle inne leki• w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).. Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim.. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np.. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca , z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia).. U osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego; u tych osób należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach (2400 mg na dobę).. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować działania niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.. W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.. Ze względu na zawartość ibuprofenu nie należy stosować preparatu z:­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, takimi jak np.. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania preparatu z:­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach, 75 mg na dobę, w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ lekami przeciwzakrzepowymi (np.. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego).Ze względu na zawartość pseudoefedryny nie stosować równolegle z:• inhibitorami oksydazy monoaminowej MAO (a także przez 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO); równoległe stosowanie może spowodować przełom nadciśnieniowy, który może stanowić zagrożenie życia• z lekami pobudzającymi receptory dopaminowe, pochodnymi alkaloidów sporyszu (m.in.. bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid)• lekami zwężającymi naczynia (dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna)• linezolidem• chinidyną• lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina), stosowanymi doustnie lub donosowo• trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (ryzyko nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca)• lekami zmniejszającymi łaknienie (możliwe nasilenie ich działania)• lekami psychotropowymi podobnymi do amfetaminy (możliwe nasilenie ich działania)• lekami przeciwnadciśnieniowymi, metylodopą, mekamilaminą, rezerpiną, alkaloidami ciemierzycy, guanetydyną (pseudoefedryna może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków).. Pozostałe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko i obejmują: biegunkę, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące doprowadzić do śmierci), smołowate stolce, krwawe wymioty, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy niekiedy z perforacją, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i przełyku, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), obrzęki, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość niekiedy z plamicą (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych), nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał serca, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, zaburzenia snu, pobudzenie, drażliwość, depresja, reakcje psychotyczne, zaburzenia widzenia, szumy uszne, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.. Jak stosować Metafen?.. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 i kwasu acetylosalicylowego w dawce dobowej większej niż 75 mg zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna - ryzyko nasilenia objawów); zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie (z powodu pogorszenia czynności nerek, może dojść do zatrzymania płynów w organizmie); jednoczesne zażywanie leków przeciwzakrzepowych lub zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia).. U pacjentów >65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.. U pacjentów w wieku >65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, należy: unikać skojarzenia preparatu z innym lekami zawierającymi paracetamol; unikać jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego i ibuprofenu (z wyjątkiem małych dawek do 75 mg na dobę); unikać jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 i kwasu acetylosalicylowego w dawce dobowej >75 mg. Ze względu na zawartość paracetamolu należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z lekami: Chloramfenikol - zwiększone stężenie chloramfenikolu w osoczu; pod wpływem cholestyraminy szybkość wchłaniania paracetamolu ulega zmniejszeniu, nie należy przyjmować cholestyraminy, jeśli wymagane jest maksymalne działanie przeciwbólowe; metoklopramid i domperydon zwiększają wchłanianie paracetamolu, nie należy jednak unikać jednoczesnego stosowania tych leków; długotrwałe, regularne stosowanie paracetamolu może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i innych kumaryn, a tym samym zwiększać ryzyko krwawienia (stosowanie doraźne nie ma znaczenia klinicznego); preparaty, które nasilają metabolizm wątrobowy (takie jak: ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany) zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek; inhibitory MAO - możliwość wystąpienia pobudzenia i wysokiej gorączki; propantelina i inne leki hamujące perystaltykę wpływają na opóźnione wchłanianie paracetamolu.Ze względu na zawartość ibuprofenu należy stosować ostrożnie w skojarzeniach: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, np.

Lek zgrupy leków stosowanych wleczeniu zimnicy (malarii) ichorób reumatycznych.Preparat zawiera substancję chlorochinaLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiArechin tabletki;250 mg;30 tabl.Adamed 19,39 zł 0,00 złCena po refundacjilek wydawa...

Stosowana jest wleczeniu zimnicy (malarii) wywołanej przez pierwotniaki zrodzaju Plasmodium .. Należy zachować ostrożność wprzypadku stosowania preparatu uchorych zzaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz uosób zchorobą alkoholową.. Należy unikać stosowania preparatu:. Szczególną ostrożność należy zachować podczas równoległego stosowania chlorochiny iinnych leków mogących wpływać na parametry krwi.. wsolarium), ze względu na ryzyko wystąpienia skórnych reakcji nadwrażliwości na światło, takich jak: rumień, obrzęk, pęcherzyki czy łuszczenie skóry.. -komorowe zaburzenia rytmu serca. Nie wolno przekraczać zaleconych dawek, ponieważ ryzyko wystąpienia powyższych działań niepożądanych może zwiększać się wraz ze zwiększeniem stężenia chlorochiny we krwi.. Jeżeli wokresie stosowania preparatu wystąpią zaburzenia rytmu serca, należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem.. Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego.. • leczenie zimnicy (napad zimnicy): 1. dnia pojedyncza dawka 1000 mg, następnie 500 mg po 6godzinach wzakażeniach P. vivax iP.. Ze względu na ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli preparat jest stosowany równolegle zlekami mogącymi powodować wydłużenie odstępu QT wzapisie EKG, takimi jak:. Chlorochina może powodować zwiększenie stężenia we krwi stosowanej równolegle:

Obok psychoterapii, antydepresanty są najczęściej stosowaną kuracją w leczeniu depresji, lęków, fobii i innych zaburzeń. Ich zastosowanie na całym świecie rośnie. Jak działają? Czy są bezpieczne?Umów wizytęSpis treściLeki antydepresyjne – zastosowanieLeki antydepresyjne – sposób działaniaAntydepresa...

Leki antydepresyjne – zastosowanie Leki antydepresyjne – sposób działania Antydepresanty – dawkowanie i czas leczenia Antydepresanty – podział Leki antydepresyjne – skutki uboczne. Antydepresanty nie usuwają przyczyn choroby, dlatego należy je zawsze łączyć z innymi rodzajami terapii.. Leki antydepresyjne zwykle występują w formie tabletek.. Powodują poważne skutki uboczne, a ich przedawkowanie może być bardzo niebezpieczne.. Antydepresanty z grupy IMAO obejmują substancje takie jak:. Są to najczęściej przepisywane leki antydepresyjne.. Leki antydepresyjne z grupy SNRI to:. Uważa się, że na pojawienie się myśli samobójczych mogą wpływać czynniki genetyczne.. Leki antydepresyjne bez recepty. Różeniec to bezpieczny naturalny antydepresant.. W przypadku okresowego spadku nastroju warto wypróbować leki antydepresyjne bez recepty.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.Substancją czynną preparatu jest sertralina, należąca do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (można spotkać skrót SSRI dla określenia tej grupy leków, pochodzący od angielskiego selective serotonin re...

Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.W przypadku konieczności zamiany stosowanego wcześniej innego leku przeciwdepresyjnego na sertralinę należy zachować ostrożność, lekarz przeprowadzi dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta.Osoby cierpiące na manię powinny wczasie leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza (w razie wystąpienia fazy maniakalnej stosowanie preparatu zostanie przerwane).U pacjentów ze schizofrenią podczas stosowania preparatu może nastąpić nasienie objawów psychotycznych.Nie zaleca się stosowania preparatu uosób chorych na padaczkę, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.. atypowe leki przeciwpsychotyczne takie jak klozapina, pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2), jak również jeśli cierpi na skazę krwotoczną (podczas stosowania preparatu mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia).Istnieją doniesienia owystępowaniu hiponatremii podczas stosowania preparatu; zjawisko to związane jest zzaburzeniami wydzielania hormonu antydiuretycznego.. Wtakim przypadku lekarz nie będzie prawdopodobnie zwiększał dawki leku.U osób zlekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.Ze względu na brak danych klinicznych nie należy stosować preparatu uosób zciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.U osób zcukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek insuliny i/lub doustnych leków przeciwcukrzycowych przez lekarza.Brak danych odnośnie równoległego leczenia sertraliną istosowania elektrowstrząsów.. Wrazie konieczności lekarz może zadecydować ostopniowym (co minimum 7dni) zwiększaniu dawki o50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.Dzieci imłodzież od 6.do 12. roku życia:Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:Dawka początkowa to 25 mg na dobę.. Wrazie konieczności lekarz może zadecydować ostopniowym (co minimum 7dni) zwiększaniu dawki o50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.Dzieci imłodzież od 13.do 18. roku życia:Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:Dawka początkowa to 50 mg na dobę.. Nie ma konieczności dostosowywania dawki uosób wpodeszłym wieku ani uosób zzaburzeniami czynności nerek.U osób wpodeszłym wieku należy zachować ostrożność, ze względu na ryzyko wystąpienia hiponatremii.U osób zlekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.Ze względu na brak danych klinicznych nie należy stosować preparatu uosób zciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.Ze względu na brak badań preparatu nie należy stosować udzieci imłodzieży poniżej 18. roku życia; nie dotyczy to osób powyżej 6. roku życia zzaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.Sposób podawania:Preparat należy stosować raz na dobę rano lub wieczorem, niezależnie od posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się zlekarzem przed zastosowaniem preparatu.W czasie ciąży ipodczas karmienia piersią preparat stosuje się tylko wprzypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu (ryzyko zawsze indywidualnie ocenia lekarz).Nie zaleca się stosowania preparatu wczasie ciąży ikarmienia piersią winnych przypadkach.. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie pimozydu zsertralinąNależy zachować ostrożność stosując preparat wskojarzeniu:· zlitem, ze względu na nasilenie działania serotoninergicznego sertraliny; należy kontrolować stężenie litu wosoczu· zfenytoiną – należy monitorować jej stężenie wosoczu na początku leczenia, aby optymalnie dobrać dawkę; może również nastąpić obniżenie stężenia sertraliny wosoczu· zsumatryptanem iinnymi tryptanami, gdyż może wystąpić osłabienie, nadmierna odpowiedź ruchowa, brak koordynacji, dezorientacja, lęk ipobudzenie· zinnymi lekami, które nasilają efekt neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego (takimi jak tryptofan, fenfluramina , agoniści 5-HT) oraz zproduktami ziołowymi zawierającymi dziurawiec ( Hypericum perforatum ); możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznych· zwarfaryną, ze względu na możliwe wydłużenie czasu protrombinowego· zcymetydyną, ponieważ następuje obniżenie klirensu sertraliny· zlekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np.. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.Często mogą wystąpić: zapalenie gardła, jadłowstręt, nasilone łaknienie, depresja, depersonalizacja, koszmary senne, lęk, pobudzenie, nerwowość, zmniejszenie libido, bruksizm, parestezje, drżenie, hipertonia, zaburzenia smaku, zaburzenia koncentracji, zaburzenia widzenia, szum uszny, kołatanie serca, uderzenia gorąca, ziewanie, bóle brzucha, wymioty, zaparcia, niestrawność, wzdęcia, wysypka, nadmierna potliwość, bóle mięśniowe, zaburzenia czynności seksualnych, zaburzenia wzwodu, ból wklatce piersiowej.Niezbyt często mogą wystąpić: zakażenia górnych dróg oddechowych, nieżyt nosa, omamy, nastroje euforyczne, apatia, zaburzenia myślenia, drgawki, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia koordynacji, hiperkineza, amnezja, osłabienie czucia, zaburzenia mowy, położeniowe bóle głowy, migrena, ból ucha, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, nagłe zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, duszność, krwawienia znosa, zapalenie przełyku, dysfagia, guzy krwawnicowe, nadmierne wydzielanie śliny, zaburzenia języka, odbijania ze zwracaniem treści żołądkowej, obrzęk około oczodołowy, plamica, łysienie, zimne poty, sucha skóra, pokrzywka, choroba zwyrodnieniowa stawów, osłabienie mięśni, bóle pleców, tiki mięśniowe, nocne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, wielomocz, częstomocz, zaburzenia związane zoddawaniem moczu, krwawienia zpochwy, zaburzenia czynności seksualnych ukobiet, złe samopoczucie, dreszcze, gorączka, astenia, pragnienie, spadek masy ciała, wzrost masy ciała.Rzadko mogą wystąpić: zapalenie uchyłków jelita, zapalenie żołądka ijelit, zapalenie ucha środkowego, nowotwory, powiększenie węzłów chłonnych, hipercholesterolemia, hipoglikemia, zaburzenia konwersyjne, uzależnienie od leku, zaburzenia psychotyczne, agresja, paranoja, wyobrażenia samobójcze, lunatyzm, przedwczesny wytrysk, śpiączka, choreoatetoza, dyskineza, zaburzenia czucia, przeczulica, jaskra, zaburzenia wydzielania łez, ubytki pola widzenia, podwójne widzenia, światłowstręt, krwawienie do komory przedniej oka, rozszerzenie źrenic, zawał mięśnia sercowego, bradykardia, zaburzenia sercowe, niedokrwienie obwodowe, skurcz krtani, hiperwentylacja, niedotlenienie, świst krtaniowy, dysfonia, czkawka, smoliste stolce, obecność świeżej krwi wkale, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie języka, zaburzenia zębów, zapalenie języka, owrzodzenie ust, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie skóry, zapalenie pęcherzowe skóry, wysypka grudkowa, nieprawidłowa struktura włosów, nieprawidłowy zapach skóry, zaburzenia kości, skąpomocz, nietrzymanie moczu, opóźnienie oddawania moczu, krwotok miesiączkowy, zanikowe zapalenie sromu ipochwy, zapalenie żołędzi inapletka, upławy, mlekotok, bolesny wzwód członka, przepuklina, zgrubienie wmiejscu wstrzyknięcia, zmniejszenie tolerancji lekowej, zaburzenia chodu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nieprawidłowości związane znasieniem, urazy.Ponadto, znieznaną częstotliwością, mogą wystąpić: leukopenia, małopłytkowość, reakcje anafilaktyczne, reakcje, alergiczne, alergia, hiperprolaktynemia, niedoczynność tarczycy izespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, hiponatremia, koszmary senne, myśli lub zachowania samobójcze, zaburzenia ruchowe (w tym zaburzenia pozapiramidowe: hiperkinezja, hipertonia, zgrzytanie zębami, zaburzenia chodu), omdlenia, objawy zespołu serotoninowego (pobudzenie, splątanie obfite pocenie się, biegunka, gorączka, nadciśnienie tętnicze, sztywność, tachykardia), akatyzja/niepokój psychoruchowy, zaburzenia widzenia, nieprawidłowe krwawienia, zapalenie trzustki, ciężkie choroby wątroby (zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby), bezobjawowe podwyższenie aktywności transaminaz, zespół Stevensa iJohnsona, martwica naskórka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wrażliwość na światło, reakcje skórne, świąd, bóle stawów, skurcze mięśni, ginekomastia, nieregularne miesiączkowanie, obrzęk obwodowy, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, zaburzenia czynności płytek krwi, zwiększone stężenie cholesterolu.Badania epidemiologiczne wykazały zwiększone ryzyko złamań kości wśród pacjentów (głównie po 50. roku życia) przyjmujących leki ztej grupy; mechanizm tego działania nie jest znany.. Dzieci imłodzież od 6. do 18. roku życia:U pacjentów pediatrycznych leczonych sertraliną ogólna charakterystyka działań niepożądanych była podobna do zaobserwowanej wbadaniach zudziałem osób dorosłych.Zaobserwowano następujące działania niepożądane:Bardzo często występowały: ból głowy, bezsenność, biegunka, nudności.Często występowały: ból wklatce piersiowej, mania, gorączka, wymioty, anoreksja, labilność emocjonalna, agresja, pobudzenie, nerwowość, zaburzenia uwagi, zawroty głowy, hiperkinezja, migrena, senność, drżenia, zaburzenia widzenia, suchość wjamie ustnej, niestrawność, koszmary nocne, zmęczenie, nietrzymanie moczu, wysypka, trądzik, krwawienie znosa, wzdęcia.Niezbyt często występowały: wydłużenie odcinka QT wEKG, próby samobójcze, drgawki, zaburzenia pozapiramidowe, parestezje, depresja, omamy, plamica, hiperwentylacja, niedokrwistość, zaburzenia czynności wątroby, zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej, zapalenie pęcherza, opryszczka, zapalenie ucha zewnętrznego, bóle uszu, bóle oczu, rozszerzenie źrenicy, złe samopoczucie, krwiomocz, wysypka krostkowa, nieżyt nosa, urazy, zmniejszenie masy ciała, drganie mięśni, nieprawidłowe sny, apatia, albuminuria, częstomocz, wielomocz, bóle piersi, zaburzenia miesiączkowania, łysienie, zapalenie skóry, nieprawidłowy zapach skóry, pokrzywka, bruksizm, uderzenia gorąca.

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego wżołądku, zawierający inhibitor pompy protonowej.Preparat zawiera substancję esomeprazolLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiEmanera kapsułki dojelitowe twarde;20 mg;28 kaps.Krka 8,84 zł 4,42 złCena...

Wten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego.. Esomeprazol, dzięki właściwościom struktury przestrzennej silniej niż omeprazol hamuje wydzielanie kwasu solnego wżołądku.Esomeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu wsoku żołądkowym wzwiązku zczym jest stosowany doustnie wpostaciach dojelitowych.. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi benzimidazolu.Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest atazanawir (lek przeciwwirusowy).Nie należy stosować preparatu wokresie karmienia piersią.. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń czy maszyn.. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.Dorośli imłodzież po 12. roku życia:Choroba refluksowa przełyku:· wleczeniu nadżerek wprzebiegu refluksowego zapalenia przełyku: 40 mg 1raz na dobę przez 4–8 tygodni· wzapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: 20 mg 1raz na dobę· wleczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku uchorych, uktórych wykluczono zapalenie błony śluzowej przełyku: 20 mg 1raz na dobę przez 4tygodnie.. Jeżeli objawy nie ustępują po 4tygodniach stosowania preparatu należy skonsultować się zlekarzem wcelu dalszej diagnostyki.. Uosób zciężką niewydolnością wątroby nie stosować dawek większych niż 20 mg na dobę.Sposób stosowania:Preparat wpostaci kapsułek przeznaczony jest do stosowania doustnego.. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.Lekarz podejmie decyzję czy możesz stosować preparat wokresie ciąży.Nie należy stosować preparatu wokresie karmienia piersią.. azole przeciwgrzybicze (ketokonazol, pozakonazol, itrakonazol) izmniejszać skuteczność ich działania.Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest atazanawir (lek przeciwwirusowy).Należy zachować ostrożność, ponieważ esomeprazol może powodować zwiększenie stężenia niektórych równolegle stosowanych leków izwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na te leki; dotyczy to między innymi leków takich jak:·warfaryna iinne leki zgrupy pochodnych kumaryny; zalecana jest kontrola parametrów krzepnięcia krwi (współczynnika INR) podczas rozpoczynania leczenia esomeprazolem ipo jego zakończeniu; konieczne może być dostosowanie dawkowania warfaryny·cilostazol·diazepam; może być konieczne zmniejszenie dawkowania diazepamu·fenytoina; może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki fenytoiny; zalecane jest monitorowanie stężenia fenytoiny wosoczu podczas rozpoczynania leczenia esomeprazolem ipo jego zakończeniu·citalopram, imipramina, klomipramina; konieczne może być zmniejszenie dawkowania tych leków·worykonazol.Cisapryd stosowany zesomeprazolem może zwiększać ogólnoustrojową ekspozycję na esomeprazol.Esomeprazol jest metabolizowany wwątrobie zudziałem układu enzymatycznego cytochromu P450.. fluwoksamina) lub izoenzymu 3A4 (np.

Lek zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.Preparat zawiera substancję kaptoprylLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka; opakow...

Wprzypadku wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego chorego należy położyć na plecach iwezwać pomoc medyczną.Po zastosowaniu preparatu uchorych zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki może wystąpić niewydolność nerek oraz niedociśnienie tętnicze, szczególnie jeśli preparat jest stosowany równolegle zlekiem moczopędnym.. Stosowanie inhibitorów ACE może uwrażliwych osób powodować zaburzenia czynności nerek.U osób zzaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 40 ml/min) lekarz indywidualnie dostosuje dawkę wzależności od wartości klirensu kreatyniny iindywidualnej reakcji chorego na leczenie.. Konieczna jest regularna kontrola stężenia potasu ikreatyniny we krwi.U chorych zzaburzeniami czynności nerek lub stosujących duże dawki preparatu istnieje ryzyko wystąpienia białkomoczu; wokresie leczenia należy kontrolować stężenie białka wmoczu.Preparat może powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła ikrtani, mogący utrudniać oddychanie imogący stanowić zagrożenie życia).. Jeżeli wystąpi żółtaczka cholestatyczna lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem ponieważ konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu iwdrożenie odpowiedniego leczenia.Preparat może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi).. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza uosób, uktórych ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (osoby zniewydolnością nerek, osoby po 70. roku życia, chorzy na cukrzycę, przyjmujący leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym sole potasu, leki moczopędne zatrzymujące potas lub heparynę, osoby odwodnione, osoby zniewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną).Nie zaleca się równoległego stosowania soli litu.Należy zachować ostrożność uchorych zupośledzeniem odpływu krwi zlewej komory serca (np.. Kaptopryl nie powinien być stosowany uosób, uktórych podejrzewa się lub potwierdzono neutropenię.Stosowanie preparatu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej na jad owadów iinne alergeny, także podczas odczulania (w przypadku planowanego odczulania należy skonsultować się zlekarzem, który oile to możliwe, zaleci czasowe zaprzestanie stosowania preparatu).Procedury krążenia pozaustrojowego (hemodializa, hemofiltracja, afereza lipoprotein omałej gęstości LDL), wczasie których krew narażona jest na kontakt zelektrycznie ujemnie naładowanymi powierzchniami, mogą doprowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych, objawiających się obrzękiem twarzy, niedociśnieniem tętniczym, dusznością, nagłym uczuciem gorąca.. Stosowanie preparatu równolegle zlekami znieczulającymi może prowadzić do wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego.U chorych na cukrzycę przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza wpoczątkowym okresie stosowania preparatu.. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?Podobnie jak inne leki przeciwnadciśnieniowe, preparat może upośledzać sprawność psychofizyczną izdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń imaszyn, zwłaszcza na początku leczenia ipo zmianie dawki, atakże jeżeli równolegle spożywany jest alkohol.. Dawka będzie stopniowo zwiększana przez lekarza do 50–100 mg na dobę wdawce pojedynczej lub w2 dawkach podzielonych.Niewydolność serca: dawka początkowa wynosi 6,25–12,5 mg 2–3 razy na dobę, aleczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską.. Leczenie może być kontynuowane przez 4tygodnie, po czym lekarz ponownie oceni stan pacjenta ipodejmie dalsze decyzje terapeutyczne.Leczenie długotrwałe: jeżeli nie rozpoczęto stosowania preparatu wciągu 24 godzin od wystąpienia zawału serca leczenie może być rozpoczęte pomiędzy 3.–16.. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 40 ml/min ale większy niż 20 ml/min dobowa dawka początkowa wynosi 25 mg adobowa dawka maksymalna wynosi 100 mg. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/min ale większy niż 10 ml/min dobowa dawka początkowa wynosi 12,5 mg adobowa dawka maksymalna wynosi 75 mg. Wprzypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, dawka początkowa wynosi 6,25 mg na dobę adawka maksymalna 37,5 mg na dobę.. nitrogliceryna iinne azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, leki przeciwpsychotyczne, barbiturany, leki opioidowe) może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego iniedociśnienie tętnicze.U chorych zzawałem serca kaptopryl może być stosowany równolegle zkwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardiologicznych odziałaniu przeciwpłytkowym), lekami trombolitycznymi, azotanami ibeta-blokerami.Preparat może nasilać toksyczne działanie soli litu.. Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukopenia], zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutropenia], agranulocytoza, małopłytkowość, zaburzenia czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna, powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne), zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), zatrzymanie czynności serca, wstrząs kardiogenny, stany splątania, depresja, udar niedokrwienny mózgu (wtórny do znacznego niedociśnienia tętniczego), przemijający napad niedokrwienny mózgu, niewyraźne widzenie, nieżyt błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, eozynofilowe zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, zapalenie trzustki, zapalenie języka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby (w tym zmartwicą), zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ciężkie reakcje skórne (martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa iJohnsona, rumień wielopostaciowy), pęcherzyca, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, bóle mięśni istawów, zespół nerczycowy, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja), ginekomastia, gorączka, zwiększenie stężenia kreatyniny imocznika we krwi, białkomocz, zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi, zmniejszenie hematokrytu, zwiększona wartość OB, eozynofilia, czyli zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych (eozynofilów).

ATACAND TBL 16MG N28 , Lietošanas instrukcija, preparāta izformācija.Cena aptiekā 12.55€.Optimāla zāles analogu meklēšana.Akcijas

Кандесартан не ингибирует АПФ, который осуществляет превращение ангиотензина I в ангиотензин II и разрушает брадикинин; не влияет на АПФ и не приводит к накоплению брадикинина или субстанции Р. При сравнении кандесартана с ингибиторами АПФ развитие кашля реже встречалось у пациентов, получавших кандесартана цилексетил.. Клиническое действие кандесартана цилексетила на уровень заболеваемости и смертности при приеме в дозе 8-16 мг (средняя доза 12 мг) 1 раз/сут исследовалось в ходе рандомизированного клинического исследования с участием 4.937 пожилых пациентов (возраст от 70 до 89 лет, 21% пациентов в возрасте 80 лет и старше) с артериальной гипертензией легкой и умеренной степени тяжести, получающих терапию кандесартана цилексетилом в среднем в течение 3.7 лет (исследование SСОРЕ - исследование когнитивных функций и прогноза у пожилых пациентов).. При пероральном приеме радиактивно-меченного кандесартана цилексетила около 26% от введенного количества выводится с мочой в виде кандесартана и 7% в виде неактивного метаболита, тогда как в кале обнаруживается 56% от введенного количества в виде кандесартана и 10% в виде неактивного метаболита.. У пациентов с легким и умеренным нарушением функции почек Cmax и AUС кандесартана увеличивались на 50% и 70% соответственно, тогда как T1/2 препарата не изменяется по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек.. С осторожностью следует назначать препарат пациентам с выраженной почечной недостаточностью, пациентам с хронической сердечной недостаточностью, двухсторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки, со стенозом аортального и митрального клапана, после пересадки почек в анамнезе, у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями и ИБС, пациентам со сниженным ОЦК, с гиперкалиемией, у больных с первичным гиперальдостеронизмом, с гипертрофической кардиомиопатией, с терминальной стадией почечной недостаточности (КК<15 мл/мин) и тяжелыми нарушениями функции печени и/или холестазом (клинический опыт применения ограничен), а также пациентам в возрасте до 18 лет.

Liečivom lieku je kandesartan cilexetil. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov angiotenzínu II. Liek sa môže používať na: liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov starších ako 6 rokov, liečbu dospelých pacientov so zlyhaním srdca so zníženou funkciou srdcového svalu, keď nie je možné použiť inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) alebo ako prídavná liečba k inhibítorom ACE, keď príznaky pretrvávajú napriek liečbe a nemožno použiť antagonisty receptorov mineralokortikoidov (MRA).

Atacand sa môže používať na:. ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate lieky na zníženie krvného tlaku, ktoré obsahujú aliskirén.. Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať Atacand.. Predtým, ako začnete užívať Atacand, obráťte sa na svojho lekára:. ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami, alebo ak ste na dialýze.. Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Atacand“.. Ak užívate ACE inhibítor alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Atacand“ a „Upozornenia a opatrenia“).. Váš lekár vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať Atacand predtým, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a poradí vám, aby ste užili iný liek namiesto Atacandu.. Lekár vám môže túto dávku zvýšiť až na 32 mg jedenkrát denne, v závislosti od reakcie vášho krvného tlaku.. Ak prestanete užívať Atacand. Ďalšie vedľajšie účinky u detí

Atacand - napisany w Encyklopedia leków: Nazwa produktu leczniczego: Atacand Skład: Candesartanum cilexetilum Postać farmaceutyczna: tabletki Dawka: 4 mg Wielkość opakowania: 14 tabl. 28 tabl. 100 tabl. Podmiot odpowiedzialny: AstraZeneca AB Wytwórca: AstraZeneca AB Kraj wytwórcy (kod kraju): S DziałanieCyleksetyl kandesartanu jest pro-lekiem, który podczas wchłaniania z przewodu pokarmowego jest szybko przekształcany (na drodze hydrolizy estru) do postaci czynnej - kandesartanu. Kan...

Środki ostrożności Brak danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek - dawka powinna być ustalona pod kontrolą ciśnienia tętniczego.. Należy zachować ostrożność u chorych ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki, z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie kandesartanem może prowadzić do wystąpienia nagłego obniżenia ciśnienia, azotemii, skąpomoczu lub rzadziej do ostrej niewydolności nerek.. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu bardzo rzadko obserwowano: leukopenię, neutropenię, agranulocytozę, nudności zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenie czynności wątroby lub zapalenie wątroby, obrzęk naczynioruchowy, wysypkę, pokrzywkę, świąd, bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni, niewydolność nerek u pacjentów wrażliwych.. Jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II i leku z grupy NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym możliwej, ostrej niewydolności nerek i hiperkaliemii, szczególnie u pacjentów z wcześniejszym zaburzeniem czynności nerek - leczenie skojrzone należy stosować ostrożnie, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, pacjenta należy odpowiednio nawodnić i regularnie kontrolować czynność nerek.. pacjenci z hipowolemią) oraz u pacjentów z niewydolnością nerek (w tym u pacjentów poddawanych hemodializie) dawka początkowa wynosi 4 mg; u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby dawka początkowa wynosi 2 mg na dobę.. Nie ma konieczności zmiany dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów z hipowolemią, niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby.. Uwagi Podczas stosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się okresowe badanie stężenia potasu i kreatyniny we krwi.. U pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca, szczególnie u osób w wieku powyżej 75 lat i u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, należy okresowo kontrolować czynność nerek.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie ma podstawy do obaw, aby jakiekolwiek terapie niezbędne dla pacjentów miały zostać usunięte z listy...

– Sytuacja, w której nie został złożony wniosek o kontynuowanie refundacji na lek, który nie ma na rynku swojego odpowiednika, dotyczy zaledwie kilku grup limitowych i 5 substancji.. – Usunięcie leku z listy leków refundowanych nie oznacza, że stanie się on niedostępny dla chorych – informuje Ministerstwo Zdrowia.. W kontekście preparatów do stosowania miejscowego na skórę skupianie się tylko i wyłącznie na tej kwestii może nie wystarczyć.. W kontekście preparatów do stosowania miejscowego na skórę skupianie się tylko i wyłącznie na tej kwestii może nie wystarczyć.. Dodatkową zaletą alkoholu, jako promotora wchłaniania jest fakt, że związki o charakterze alkoholi mogą dodatkowo zwiększać rozpuszczalność substancji czynnych w obrębie naskórka, co z kolei zwiększa zdolności absorpcyjne i podnosi stopień przenikania substancji przez skórę [4].. Ilość żelu Voltaren MAX należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo, ilość żelu od 2 g do 4 g (wielkość odpowiadająca owocu wiśni lub rozmiarowi orzecha włoskiego) jest odpowiednia do leczenia obszaru o powierzchni 400 – 800 cm2 [5].. VOLTAREN MAX Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel, Wskazania do stosowania Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.. Pourazowe stany zapalne i reumatyzm tkanki miękkiej: nie należy stosować dłużej niż 14 dni, o ile nie zalecono inaczej, zwyrodnienie stawów (powyżej 18 lat): należy stosować do 21 dni, o ile nie zalecono inaczej.. Stosowanie u młodzieży (powyżej 14 lat): U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania produktu leczniczego przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu, lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.. Stosowanie u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): W przypadku stosowania produktu Voltaren Max u osób w podeszłym wieku należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych.. Przeciwwskazania: znana nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu, u pacjentów, u których astma, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; ostatni trymestr ciąży; u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat.. Należy zaprzestać stosowania produktu, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka skórna.Voltaren MAX może być stosowany jednocześnie z nieokluzyjnymi bandażami, ale nie należy stosować go pod opatrunki uniemożliwiające dostęp powietrza.. Tabela 1: Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo rzadko: Wysypka grudkowata Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: Nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowyZaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: Astma Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: Wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry), świąd Rzadko: Pęcherzykowe zapalenie skóry Bardzo rzadko: Reakcje nadwrażliwości na światłoOTC – Lek wydawany bez recepty.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Wraz z końcem grudnia wygasają decyzje refundacyjne dla kilkuset leków, które są refundowane w polskich aptekach.. Ceny w takich sytuacjach rosną bowiem drastycznie, przez co pacjentów często na nie nie stać.. Wśród leków, które od 1 stycznia prawdopodobnie stracą refundację, znajdują się chociażby takie jak:. To, w jakim stopniu dana substancja będzie mogła przenikać przez barierę zależy od: • właściwości samej substancji, tj.. promotorów wchłaniania [3] Promotory wchłaniania to związki wspomagające przenikanie i penetrację substancji czynnych przez warstwę rogową naskórka [2].. alkohol oleinowy, wzmacniający stopień przenikania substancji czynnej w głąb skóry.. Produkt leczniczy Voltaren Max może być stosowany od 14 roku życia.. Charakterystyka Produktu Leczniczego Voltaren Max. VOLTAREN MAX Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel, Wskazania do stosowania Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.. Dawkowanie Dorośli i młodzież powyżej 14 lat, Voltaren MAX działa przeciwbólowo do 12 godzin, należy stosować dwa razy na dobę.. Stosowanie u młodzieży (powyżej 14 lat): U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania produktu leczniczego przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu, lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.. Voltaren MAX należy stosować tylko na nieuszkodzoną powierzchnię skóry.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 06/22/2022

Views: 5859

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.