Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Preparat zawiera amoksycylinę, antybiotyk beta-laktamowy oszerokim spektrum działania oraz kwas klawulanowy, związek który hamuje aktywność enzymów bakteryjnych powodujących rozkład amoksycyliny. Do stosowania ogólnego wleczeniu zakażeń bakteryjnych.

Preparat zawiera substancję amoksycylina + kwas klawulanowy

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Augmentin

tabletki powlekane;1 g (875 mg + 125 mg) (1 g (875 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl.

Delfarma

27,76 zł

14,25 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;625 mg (500 mg + 125 mg) (625 mg (500 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 500 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl.

Delfarma

15,05 zł

7,53 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (4)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;1 g (875 mg + 125 mg) (1 g (875 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl.

Forfarm

26,34 zł

13,17 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (6)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;1 g (875 mg + 125 mg) (1 g (875 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl. [2 blistry po 7 tabl.]

GlaxoSmithKline – Wielka Brytania

(Video) Tablets and Capsules Oral Dosage Calculations Nursing NCLEX Review

30,87 zł

17,36 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (8)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;1 g (875 mg + 125 mg) (1 g (875 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);20 tabl.

GlaxoSmithKline – Wielka Brytania

37,55 zł

18,78 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (10)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;375 mg (250 mg + 125 mg) (375 mg (250 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 250 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);21 tabl.

GlaxoSmithKline – Wielka Brytania

13,58 zł

7,79 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (12)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;625 mg (500 mg + 125 mg) (625 mg (500 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 500 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl. [2 blistry po 7 tabl.]

GlaxoSmithKline – Wielka Brytania

17,58 zł

9,86 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (14)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

(Video) Amoxycillin And Potassium Clavulanate Tablets Ip 625mg Uses, Benefits, Dosage In Hindi | Clavbel-625

Augmentin

tabletki powlekane;1 g (875 mg + 125 mg) (1 g (875 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl.

Inpharm

27,70 zł

14,19 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (16)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;1 g (875 mg + 125 mg) (1 g (875 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl.

Inpharm

27,65 zł

14,14 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (18)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;625 mg (500 mg + 125 mg) (625 mg (500 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 500 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl.

Inpharm

17,38 zł

9,66 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (20)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Augmentin

tabletki powlekane;1 g (875 mg + 125 mg) (1 g (875 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego);14 tabl.

(Video) Azithromycin 500 mg tablet uses || Azithromycin 500 mg || Azithromycin tablets ip 500 mg || Hindi

Pharmavitae

27,70 zł

14,19 zł

Cena po refundacji

Augmentin tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (22)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Augmentin - tabletki powlekane?

Preparat złożony zawierający 2substancje czynne, amoksycylinę ikwas klawulanowy wproporcji 4:1. Amoksycylina to półsyntetyczna penicylina oszerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych, charakteryzujących się obecnością pierścienia beta-laktamowego wcząsteczce. Struktura pierścienia beta-laktamowego jest wrażliwa na działanie enzymów zgrupy beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Wybrane beta-laktamazy obecne wkomórkach bakterii mogą powodować rozkład iunieczynnienie cząsteczek antybiotyku isą jedną zprzyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co powoduje jej osłabienie iw konsekwencji prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej.

Zawarty wpreparacie kwas klawulanowy hamuje aktywność wybranych beta-laktamaz, enzymów rozkładających amoksycylinę wytwarzanych przez oporne szczepy bakteryjne. Kwas klawulanowy sprawia, że bakterie których oporność jest skutkiem wytwarzania beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku. Sam kwas klawulanowy nie wykazuje znaczącego klinicznie działania przeciwbakteryjnego.

Kiedy stosować Augmentin - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany do stosowania udorosłych idzieci wleczeniu następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę zkwasem klawulanowym:

• ostre zapalenie zatok

ostre zapalenie ucha środkowego

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

• pozaszpitalne zapalenie płuc

• zapalenie pęcherza moczowego

• odmiedniczkowe zapalenie nerek

• zakażenia skóry itkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężkie ropnie okołozębowe zrozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej

• zakażenia kości istawów, zwłaszcza zapalenie szpiku ikości.

Kiedy nie stosować preparatu Augmentin - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki zgrupy penicylin.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu uosób, uktórych kiedykolwiek wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne) na inne antybiotyki beta-laktamowe (z grupy cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów).

Preparat jest przeciwwskazany uosób, uktórych wprzeszłości wystąpiła żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby, związane ze stosowaniem amoksycyliny lub kwasu klawulanowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Augmentin - tabletki powlekane?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się zlekarzem, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły uCiebie reakcje nadwrażliwości na penicyliny, inne antybiotyki beta-laktamowe lub na inne leki czy alergeny. Stosowanie preparatu uosób znadwrażliwością na penicyliny lub ciężką nadwrażliwością na inne antybiotyki beta-laktamowe jest przeciwwskazane.

Stosowanie penicylin wiąże się zryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, sporadycznie prowadzącej do zgonu. Ryzyko to jest zwiększone uosób znadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe oraz uosób zchorobami atopowymi, atakże uosób uczulonych na wiele różnych alergenów. Ciężkie reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny) mogą stanowić zagrożenie życia. Wrazie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna może być hospitalizacja ipodjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe).

Jeżeli zostanie potwierdzone, że zakażenie wywołały bakterie wrażliwe na amoksycylinę, lekarz zaleci stosowanie samej amoksycyliny wmiejsce stosowanego preparatu złożonego (amoksycylina zkwasem klawulanowym).

Stosowanie preparatu jest właściwe wtedy, gdy zmniejszenie wrażliwości na amoksycylinę jest związane zobecnością beta-laktamaz wrażliwych na kwas klawulanowy.

Preparatu nie należy stosować wleczeniu zakażeń wywołanych przez oporny na penicylinę S. pneumoniae.

U chorych zzaburzeniami czynności nerek, przyjmujących duże dawki oraz uchorych zczynnikami ryzyka (napady drgawkowe wprzeszłości, padaczka czy zapalenie opon mózgowych) mogą wystąpić drgawki.

Nie należy stosować preparatu uchorych na mononukleozę zakaźną lub zjej podejrzeniem ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych, podobnych do wysypki wprzebiegu odry.

Stosowanie allopurynolu równolegle zamoksycyliną może zwiększyć ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Jeżeli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień zkrostkami itowarzyszącą gorączką, należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem. Wymienione objawy mogą świadczyć owystąpieniu ciężkiej reakcji skórnej wpostaci ostrej uogólnionej osutki krostkowej. Wprzypadku jej wystąpienia, konieczne jest przerwanie leczenia, aponowne stosowanie amoksycyliny wprzyszłości jest przeciwwskazane.

Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii igrzybów. Jeżeli wokresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, należy bezzwłocznie skonsultować się zlekarzem.

Należy zachować ostrożność uchorych zzaburzeniami czynności wątroby; lekarz zaleci regularną kontrolę czynności wątroby.

Stosowanie preparatu może być związane zwystąpieniem zaburzeń czynności wątroby. Objawy zaburzeń czynności wątroby występują zwykle wtrakcie leczenia lub wkrótce po jego zakończeniu, ale mogą też wystąpić nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Zwykle mają charakter przemijający, niekiedy są ciężkie, sporadycznie mogą prowadzić do zgonu. Ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby jest zwiększone uosób przyjmujących równolegle inne leki działające toksycznie na wątrobę oraz uosób zciężką chorobą podstawową oraz uosób wpodeszłym wieku.

Jeżeli wtrakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się zlekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy ociężkim przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się wwarunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej wjelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

Podczas długotrwałego stosowania preparatu zalecana jest kontrola czynności nerek, wątroby oraz parametrów hematologicznych.

Stosowanie preparatu rzadko może powodować wydłużenie czasu protrombinowego. Stosowanie preparatu uosób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe wymaga regularnej kontroli parametrów krzepnięcia krwi. Wrazie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych.

U osób zzaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania; lekarz dostosuje dawkowanie wzależności od stopnia niewydolności nerek.

Duże stężenie amoksycyliny wmoczu może spowodować wytrącanie się jej kryształów. Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny, chory powinien przyjmować odpowiednią ilość płynów, aby zredukować wytrącanie się kryształów leku wmoczu. Uchorych zcewnikiem należy regularnie kontrolować stan cewników iich drożność.

Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy wmoczu iwe krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy wmoczu). Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Amoksycylina zkwasem klawulanowym może wpływać na uzyskanie fałszywych wyników badań na obecność zakażenia grzybami zrodzaju kropidlaków (Aspergillus).

W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza iosoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań wlaboratorium ostosowaniu amoksycyliny.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, preparat może powodować działania niepożądane, takie jak np. zawroty głowy, reakcje alergiczne, drgawki lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Augmentin - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie wzależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów istanu chorego. Wpewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.

Preparat zawiera amoksycylinę ikwas klawulanowy wproporcji 4:1. Wprzypadku, gdy konieczne jest stosowanie większych dobowych dawek amoksycyliny, aby uniknąć niepotrzebnego przyjmowania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego, zaleca się stosowanie preparatów oinnej proporcji amoksycyliny ikwasu klawulanowego.

Dorośli idzieci omasie ciała większej niż 40 kg:

Zalecana dawka wynosi: (500 mg + 125 mg) 3razy na dobę.

Dzieci omasie ciała mniejszej niż 40 kg:

Zalecana dawka wynosi: (20 mg + 5mg)/kg masy ciała na dobę do (60 mg + 15 mg)/kg masy ciała na dobę w3 dawkach podzielonych.

Nie ma danych dotyczących stosowania dawek większych niż (40 mg + 10 mg)/kg masy ciała na dobę (preparaty zawierające amoksycylinę ikwas klawulanowy wproporcji 4:1) udzieci do 2. roku życia.

Preparatu wpostaci tabletek nie należy stosować udzieci omasie ciała mniejszej niż 25 kg, ponieważ tabletki nie mogą być dzielone.

U dzieci do 6. roku życia lub omasie ciała mniejszej niż 25 kg zaleca się raczej stosowanie preparatu wpostaci zawiesiny doustnej.

U chorych zniewydolnością nerek lekarz zaleci odpowiednią dawkę wzależności od stopnia niewydolności nerek. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany dawki. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min lekarz zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami izmniejszenie dawki dobowej, zgodnie zniżej przedstawionym schematem.

Dorośli idzieci omasie ciała większej niż 40 kg: jeżeli klirens kreatyniny zawiera się wprzedziale 10–30 ml/min stosuje się maksymalnie (500 mg + 125 mg) 2razy na dobę, ajeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min stosuje się (500 mg + 125 mg) 1raz na dobę. Uchorych poddawanych hemodializom lekarz zaleci specjalne dawkowanie.

Dzieci omasie ciała mniejszej niż 40 kg: jeżeli klirens kreatyniny zawiera się wprzedziale 10–30 ml/min stosuje się (15 mg + 3,75 mg)/kg masy ciała 2razy na dobę, maksymalnie (500 mg + 125 mg) 2razy na dobę, ajeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min stosuje się (15 mg + 3,75 mg)/kg masy ciała 1raz na dobę, maksymalnie (500 mg + 125 mg) 1raz na dobę). Uchorych poddawanych hemodializom lekarz zaleci specjalne dawkowanie.

U chorych zzaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zwykle zleci regularną kontrolę czynności wątroby.

Nie stosować dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji zlekarzem.

Sposób podawania leku:

Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować na początku posiłku.

Czy można stosować Augmentin - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Należy unikać stosowania preparatu ukobiet wciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Przed zastosowaniem leku wokresie karmienia piersią skonsultuj się zlekarzem. Obie substancje czynne przenikają do mleka kobiety karmiącej imogą powodować uczulenie udziecka. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści imożliwego ryzyka zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, au niemowlęcia wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zakażenia drożdżakowe lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią iniezwłocznie skonsultować się zlekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz:

• doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę)

• metotreksat

• probenecyd

• mykofenolan mofetylu (lek stosowany uosób po przeszczepach).

Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe zgrupy pochodnychkumaryny (np. warfaryna, acenokumarol), może wydłużyć się czas krwawienia. Zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego lub wartości współczynnika INR; ścisła kontrola tych parametrów jest konieczna po rozpoczęciu ipo zakończeniu stosowania amoksycyliny. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych.

Amoksycylina iinne penicyliny mogą zmniejszać szybkość wydalania metotreksatu inasilać jego toksyczne działanie; należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi.

Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu iprobenecydu. Probenecyd może powodować długo utrzymujące się zwiększenie stężenia amoksycyliny we krwi.

W trakcie równoległego stosowania preparatu imykofenolanu mofetylu może nastąpić zmniejszenie stężenia czynnego metabolitu – kwasu mykofenolowego . Konieczna jest ścisła obserwacja kliniczna chorych pod kątem wystąpienia zaburzeń czynności przeszczepu zarówno podczas stosowania obu preparatów jak iprzez krótki okres po zakończeniu antybiotykoterapii.

Wpływ amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych:

Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy wmoczu iwe krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy wmoczu). Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Amoksycylina zkwasem klawulanowym może wpływać na uzyskanie fałszywych wyników badań na obecność zakażenia grzybami zrodzaju kropidlaków (Aspergillus).

W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza iosoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań wlaboratorium ostosowaniu amoksycyliny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Augmentin - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Augmentin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: biegunka, nudności iwymioty. Często lub niezbyt często możliwe: drożdżyca skóry ibłon śluzowych jamy ustnej inarządów płciowych, niestrawność, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zawroty ibóle głowy, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia, małopłytkowość. Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia iczasu protrombinowego, nadmierna ruchliwość, drgawki, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką wtrakcie lub po zakończeniu leczenia), język czarny włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów wmoczu (krystaluria). Do rzadkich lub bardzo rzadkich ale potencjalnie ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła ikrtani, utrudniający oddychanie), wstrząs anafilaktyczny, atakże ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa iJohnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, ostra uogólniona osutka krostkowa, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek zpowyższych reakcji nadwrażliwości, należy bezzwłocznie skonsultować się zlekarzem.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny)Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)Amoksiklav (tabletki powlekane)Amoksiklav ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)Amoksiklav Quicktab 625 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)Amoksiklav Quicktab 1000 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas (tabletki powlekane)Amylan (tabletki powlekane)Auglavin PPH (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)Auglavin PPH (tabletki powlekane)Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)Augmentin MFF (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)Co-amoxiclav Bluefish (tabletki powlekane)Hiconcil Combi (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)Hiconcil Combi (tabletki powlekane)Penlac (tabletki powlekane)Polamoklav (tabletki powlekane)Ramoclav (tabletki powlekane)Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)Taromentin (tabletki powlekane)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 09/23/2022

Views: 6114

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.