Captopril Polfarmex tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.

Preparat zawiera substancję kaptopryl

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Captopril Polfarmex

tabletki;12,5 mg;30 tabl.

Polfarmex

6,37 zł

Captopril Polfarmex

tabletki;25 mg;30 tabl.

Polfarmex

8,04 zł

Captopril Polfarmex

tabletki;25 mg;40 tabl.

Polfarmex

8,72 zł

Captopril Polfarmex

tabletki;50 mg;30 tabl.

Polfarmex

9,24 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Captopril Polfarmex - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest kaptopryl należący do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny. Wspólny mechanizm działania leków ztej grupy polega na hamowaniu aktywności enzymu odpowiedzialnego za powstawanie angiotensyny II (enzym ten to konwertaza angiotensyny, często oznaczana skrótem ACE, który pochodzi od angielskiej nazwy Angiotensin Converting Enzyme). Zahamowanie aktywności tego enzymu powoduje ograniczenie przekształcania (konwersji) nieaktywnej angiotensyny Ido aktywnej angiotensyny II. Angiotensyna II odgrywa istotną rolę wpatofizjologii nadciśnienia tętniczego. Efektem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych oraz nasilenie uwalniania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Działanie leków zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny prowadzi do zmniejszenia stężenia angiotensyny II, aprzez to do obniżenia ciśnienia tętniczego. Ponadto, inhibitory ACE nasilają efekty zależne od bradykininy (substancja działająca rozkurczowo na naczynia krwionośne), wywierają ochronny wpływ na naczynia iwykazują działanie przeciwmiażdżycowe. Stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz wleczeniu iprofilaktyce chorób układu sercowo–naczyniowego, atakże wleczeniu chorób nerek (nefropatii cukrzycowej iniecukrzycowej). Wbadaniach klinicznych potwierdzono skuteczność wielu znich wzmniejszaniu śmiertelności zprzyczyn sercowo-naczyniowych. Uchorych zniewydolnością serca inhibitory ACE zmniejszają opór naczyniowy, co poprawia warunki hemodynamiczne izwiększa wydolność wysiłkową, pozytywnie wpływając na jakość życia.
Kaptopryl szybko się wchłania, jego działanie przeciwnadciśnieniowe rozpoczyna się po 15–30 minutach od doustnego przyjęcia leku ijest najsilniejsze po 60–90 minutach. Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego może wymagać kilku tygodni stosowania preparatu.

Kiedy stosować Captopril Polfarmex - tabletki?

Preparat jest wskazany wleczeniu:
·nadciśnienia tętniczego
·przewlekłej niewydolności serca zosłabieniem czynności skurczowej komór (leczenie skojarzone zlekami moczopędnymi i/lub glikozydami naparstnicy oraz beta–adrenolitykami)
·bezobjawowego zaburzenia czynności lewej komory serca (frakcja wyrzutowa nie większa niż 40%) po zawale serca uchorych wstabilnym stanie klinicznym
·nefropatii cukrzycowej.

Kiedy nie stosować preparatu Captopril Polfarmex - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). Nie możesz także stosować preparatu jeżeli:
·kiedykolwiek wystąpił uCiebie obrzęk naczynioruchowy lub występuje wrodzony (dziedziczny) obrzęk naczynioruchowy.
Preparat jest przeciwwskazany wII iIII trymestrze ciąży oraz wokresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu wI trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Captopril Polfarmex - tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ rzadko preparat może powodować nagłe iznaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza po przyjęciu pierwszej dawki. Zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego po przyjęciu preparatu dotyczy szczególnie osób:
·ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub zniedoborem elektrolitów (np. przyjmujących leki moczopędne, stosujących dietę omałej zawartości soli, zniedoborem sodu, poddawanych dializom, po biegunce lub wymiotach)
·ze wzmożoną aktywacją układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA), którą można podejrzewać wprzypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego, zastoinowej niewydolności serca, hemodynamicznie istotnego upośledzenia napływu bądź odpływu krwi zlewej komory serca (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej]), jednostronnego zwężenia tętnicy nerkowej zdrugą czynną nerką), osób zmarskością wątroby i/lub wodobrzuszem, osób poddawanych zabiegom lub znieczulanych
· zciężką zastoinową niewydolnością serca (możliwe także wystąpienie skąpomoczu, postępującej azotemii oraz ostrej niewydolności nerek)
·ze zwiększonym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu wprzypadku ciężkiego niedociśnienia (np. osoby zchorobą niedokrwienną serca lub zwężeniem naczyń mózgowych, uktórych niedociśnienie mogłoby spowodować zawał serca, udar mózgu).
W powyższych przypadkach leczenie może być rozpoczynane tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego wymagany jest specjalny nadzór medyczny idokładna obserwacja, zwłaszcza wpoczątkowej fazie leczenia ikażdorazowo podczas zwiększania dawki. Oile to możliwe, lekarz zaleci tymczasowe zaprzestanie stosowania leków moczopędnych. Przed rozpoczęciem leczenia należy zapewnić odpowiednie nawodnienie iwyrównać niedobory elektrolitów. Wrazie potrzeby lekarz zaleci zmniejszenie dawki początkowej. Wprzypadku wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego chorego należy położyć na plecach iwezwać pomoc medyczną.
Po zastosowaniu preparatu uchorych zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki może wystąpić niewydolność nerek oraz niedociśnienie tętnicze, szczególnie jeśli preparat jest stosowany równolegle zlekiem moczopędnym. Niewydolność nerek może objawiać się tylko zwiększeniem stężenia kreatyniny we krwi. Utych chorych leczenie może być rozpoczynane wyłącznie od małych dawek pod ścisłą kontrolą lekarską; konieczne jest monitorowanie czynności nerek.
Przed rozpoczęciem leczenia oraz wjego trakcie lekarz zaleci kontrolę czynności nerek. Jeżeli występuje odwodnienie organizmu, zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej lub zaburzenia elektrolitowe lekarz zaleci odpowiednie postępowanie przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Stosowanie inhibitorów ACE może uwrażliwych osób powodować zaburzenia czynności nerek.
U osób zzaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 40 ml/min) lekarz indywidualnie dostosuje dawkę wzależności od wartości klirensu kreatyniny iindywidualnej reakcji chorego na leczenie. Konieczna jest regularna kontrola stężenia potasu ikreatyniny we krwi.
U chorych zzaburzeniami czynności nerek lub stosujących duże dawki preparatu istnieje ryzyko wystąpienia białkomoczu; wokresie leczenia należy kontrolować stężenie białka wmoczu.
Preparat może powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła ikrtani, mogący utrudniać oddychanie imogący stanowić zagrożenie życia). Wrazie wystąpienia pierwszych objawów obrzęku należy zaprzestać stosowania preparatu inatychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna jest hospitalizacja iobserwacja chorego przez 12–24 godzin. Po wystąpieniu obrzęku naczynioruchowego nie wolno ponownie stosować preparatu ani innych inhibitorów konwertazy angiotensyny. Ryzyko obrzęku naczynioruchowego jest zwiększone uosób, uktórych wprzeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy oraz uosób rasy czarnej. Obrzęk naczynioruchowy może także dotyczyć jelit czemu towarzyszą bóle brzucha niekiedy znudnościami iwymiotami.
Inhibitory ACE mogą także powodować uporczywy kaszel (skutek nasilenia działania bradykininy), bez odkrztuszania, który ustępuje po zaprzestaniu stosowania preparatu.
Rzadko, stosowanie preparatu może być związane zwystąpieniem żółtaczki cholestatycznej, która może prowadzić do piorunującej martwicy wątroby, zakończonej niekiedy zgonem. Jeżeli wystąpi żółtaczka cholestatyczna lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem ponieważ konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu iwdrożenie odpowiedniego leczenia.
Preparat może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi). Hiperkaliemia może być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza uosób, uktórych ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (osoby zniewydolnością nerek, osoby po 70. roku życia, chorzy na cukrzycę, przyjmujący leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym sole potasu, leki moczopędne zatrzymujące potas lub heparynę, osoby odwodnione, osoby zniewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną).
Nie zaleca się równoległego stosowania soli litu.
Należy zachować ostrożność uchorych zupośledzeniem odpływu krwi zlewej komory serca (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej], kardiomiopatia przerostowa) ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego.
Preparat może powodować zaburzenia hematologiczne, wtym neutropenię (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), małopłytkowość, niedokrwistość. Lekarz zaleci regularną kontrolę morfologii krwi, szczególnie na początku leczenia oraz uosób zzaburzeniami czynności nerek, osób ze współistniejącą chorobą tkanki łącznej (np. toczniem rumieniowatym lub twardziną) oraz osób stosujących inne leki mogące powodować zmiany wmorfologii krwi (allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki). Wrazie wystąpienie jakichkolwiek objawów zakażenia (np. gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, ból gardła) należy koniecznie skonsultować się zlekarzem iupewnić się, że nie nastąpiło obniżenie odporności organizmu. Kaptopryl nie powinien być stosowany uosób, uktórych podejrzewa się lub potwierdzono neutropenię.
Stosowanie preparatu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej na jad owadów iinne alergeny, także podczas odczulania (w przypadku planowanego odczulania należy skonsultować się zlekarzem, który oile to możliwe, zaleci czasowe zaprzestanie stosowania preparatu).
Procedury krążenia pozaustrojowego (hemodializa, hemofiltracja, afereza lipoprotein omałej gęstości LDL), wczasie których krew narażona jest na kontakt zelektrycznie ujemnie naładowanymi powierzchniami, mogą doprowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych, objawiających się obrzękiem twarzy, niedociśnieniem tętniczym, dusznością, nagłym uczuciem gorąca. Aby zapobiec wystąpieniu tych reakcji lekarz zaleci odpowiednie postępowanie.
Poinformuj lekarza ostosowaniu preparatu jeżeli planujesz zabieg operacyjny lub inny zabieg wymagający znieczulenia. Stosowanie preparatu równolegle zlekami znieczulającymi może prowadzić do wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego.
U chorych na cukrzycę przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza wpoczątkowym okresie stosowania preparatu. Istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii, czyli nadmiernego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi.
U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny wobniżaniu ciśnienia tętniczego.
Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
·preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Podobnie jak inne leki przeciwnadciśnieniowe, preparat może upośledzać sprawność psychofizyczną izdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń imaszyn, zwłaszcza na początku leczenia ipo zmianie dawki, atakże jeżeli równolegle spożywany jest alkohol.

Dawkowanie preparatu Captopril Polfarmex - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: początkowo 25–50 mg na dobę, w2 dawkach podzielonych. Wrazie potrzeby, wodstępach co najmniej 2. tygodniowych, lekarz zwiększy dawkę do 100–150 mg na dobę, w2 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna 150 mg na dobę. Wprzypadku leczenia skojarzonego zinnymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, np. tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekarz może zalecić by kaptopryl przyjmowany był 1raz na dobę.
U chorych ze wzmożoną aktywnością układu renina–angiotensyna–aldosteron (np. znadciśnieniem naczyniowo–nerkowym, zniewyrównaną niewydolnością serca, ze zmniejszeniem/zwiększeniem objętości wewnątrznaczyniowej) zalecana dawka początkowa wynosi 6,25–12,5 mg 1raz na dobę. Wtej grupie pacjentów na początku leczenia niezbędny jest ścisły nadzór lekarski. Dawka będzie stopniowo zwiększana przez lekarza do 50–100 mg na dobę wdawce pojedynczej lub w2 dawkach podzielonych.
Niewydolność serca: dawka początkowa wynosi 6,25–12,5 mg 2–3 razy na dobę, aleczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską. Lekarz dostosuje dawkę na podstawie indywidualnej reakcji chorego na leczenie. Wrazie potrzeby będzie zwiększał dawkę wodstępach co najmniej 2. tygodniowych. Dawka maksymalna wynosi 150 mg na dobę, przyjmowana wdawkach podzielonych.
Zawał serca:
Leczenie krótkotrwałe: leczenie wwarunkach szpitalnych powinno być rozpoczęte tak szybko jak to możliwe po wystąpieniu objawów zawału. Dawka początkowa 6,25 mg, po 2godzinach 12,5 mg ipo 12 godzinach 25 mg. Jeżeli preparat jest dobrze tolerowany, od następnego dnia 100 mg na dobę w2 dawkach podzielonych (tj. 50 mg 2razy na dobę). Leczenie może być kontynuowane przez 4tygodnie, po czym lekarz ponownie oceni stan pacjenta ipodejmie dalsze decyzje terapeutyczne.
Leczenie długotrwałe: jeżeli nie rozpoczęto stosowania preparatu wciągu 24 godzin od wystąpienia zawału serca leczenie może być rozpoczęte pomiędzy 3.–16. dobą po zawale serca. Leczenie może być rozpoczynane wwarunkach szpitalnych upacjentów stabilnych hemodynamicznie pod ścisłym nadzorem lekarza. Dawka początkowa wynosi 6,25–12,5 mg 3razy na dobę przez 2doby, anastępnie 25 mg 3razy na dobę. Zwykle wleczeniu długotrwałym stosuje się 75–150 mg na dobę w2–3 dawkach podzielonych. Wrazie konieczności lekarz zmniejszy dawkę stosowanych równolegle innych leków przeciwnadciśnieniowych. Można stosować równolegle leki zwykle stosowane wniewydolności serca, takie jak leki trombolityczne, kwas acetylosalicylowy ibeta–blokery.
Leczenie nefropatii cukrzycowej: 75–100 mg na dobę wdawkach podzielonych. Wrazie konieczności lekarz może włączyć do leczenia inne leki przeciwnadciśnieniowe.
U osób zzaburzeniami czynności nerek lekarz indywidualnie dostosuje dawkowanie. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 40 ml/min ale większy niż 20 ml/min dobowa dawka początkowa wynosi 25 mg adobowa dawka maksymalna wynosi 100 mg. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/min ale większy niż 10 ml/min dobowa dawka początkowa wynosi 12,5 mg adobowa dawka maksymalna wynosi 75 mg. Wprzypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, dawka początkowa wynosi 6,25 mg na dobę adawka maksymalna 37,5 mg na dobę. Utych osób leczenie może być prowadzone tylko pod ścisłą kontrolą lekarską.
U chorych wpodeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza wprzypadku zaburzeń czynności nerek lub innych narządów. Lekarz ustali zalecaną dawkę początkową, zwykle 6,25 mg 2razy na dobę.
Dzieci imłodzież:
Nie ma pełnych danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu udzieci imłodzieży. Ztego powodu leczenie może być rozpoczynane wtej grupie wiekowej tylko pod ścisłym nadzorem lekarza. Dawkę iodstęp pomiędzy dawkami lekarz ustali wkażdym przypadku indywidualnie. Zwykle początkowa dawka dobowa wynosi 0,3 mg/kg masy ciała (0,15 mg/kg masy ciała wprzypadku udzieci zzaburzeniami czynności nerek, uwcześniaków, noworodków iniemowląt). Dawka dobowa podawana jest zwykle w3 dawkach podzielonych.

Czy można stosować Captopril Polfarmex - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie należy stosować preparatu wI trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu wII iIII trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli kobieta planuje ciążę powinna skonsultować się zlekarzem, ponieważ zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. Wprzypadku podejrzenia lub potwierdzenia zajścia wciążę wokresie przyjmowania preparatu należy jak najszybciej skonsultować się zlekarzem ponieważ wymagane jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wokresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie leków wpływających na stężenie potasu we krwi (sole potasu, niektóre leki moczopędne iprzeciwnadciśnieniowe np. spironolakton, triamteren, amiloryd, suplementy potasu, trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna, heparyna) oraz zawierających potas zamienników soli kuchennej może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Nie zaleca się równoległego stosowania kaptoprylu zwymienionymi powyżej preparatami. Jeżeli konieczne jest ich stosowanie lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia potasu we krwi.
Wcześniejsze lub równolegle stosowanie leków moczopędnych zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań wynikających zniedociśnienia tętniczego. Oile to możliwe, lekarz zaleci przerwanie stosowania leków moczopędnych oraz odpowiednie nawodnienie izwiększoną podaż elektrolitów przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu. Jeśli nie można przerwać stosowania leków moczopędnych, leczenie należy rozpoczynać od mniejszej dawki początkowej, achory powinien pozostawać pod ścisłą opieką lekarską.
Jeżeli preparat stosowany jest równolegle zlekami przeciwnadciśnieniowymi lub innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (np. nitrogliceryna iinne azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, leki przeciwpsychotyczne, barbiturany, leki opioidowe) może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego iniedociśnienie tętnicze.
U chorych zzawałem serca kaptopryl może być stosowany równolegle zkwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardiologicznych odziałaniu przeciwpłytkowym), lekami trombolitycznymi, azotanami ibeta-blokerami.
Preparat może nasilać toksyczne działanie soli litu. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, aw razie konieczności takiego leczenia skojarzonego należy kontrolować stężenie litu. Równoległe stosowanie leków moczopędnych nasila ryzyko toksycznego działania litu.
Leki mogące wpływać na morfologię krwi (allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki) zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, inhibitory COX-2) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek, wtym ostrą niewydolność nerek izwiększenie stężenia potasu we krwi. Należy regularnie kontrolować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza uchorych wpodeszłym wieku, ze zmniejszoną objętością płynów, odwodnionych, stosujących leki moczopędne oraz zzaburzeniami czynności nerek. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie iregularnie kontrolować czynność nerek.
Leki zwiększające ciśnienie tętnicze (np. sympatykomimetyki, dobutamina, dopamina, epinefryna) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze.
Stosowanie preparatu równolegle zlekami przeciwcukrzycowymi (preparaty doustne, insulina) może nasilać zmniejszenie stężenia glukozy we krwi izwiększać ryzyko hipoglikemii. Należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie podczas pierwszych tygodni leczenia oraz uchorych zzaburzeniami czynności nerek.
Kaptopryl może powodować fałszywie dodatni wynik badania na obecność acetonu wmoczu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Captopril Polfarmex - tabletki?

Jak każdy lek, również Captopril Polfarmex może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Do często występujących działań niepożądanych należą: bóle izawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia smaku, suchy uporczywy kaszel, duszność, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, świąd, wysypka, łysienie. Niezbyt często możliwe: zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), dławica piersiowa, zespół Raynaud’a, nagłe zaczerwienienie/bladość, niedociśnienie tętnicze, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani wsporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie izagrażać życiu), ból wklatce piersiowej, zmęczenie, złe samopoczucie. Rzadko możliwe: anoreksja, senność, bóle głowy, uczucie mrowienia idrętwienia (parestezje), zapalenie jamy ustnej, afty, zaburzenia czynności nerek (ostra niewydolność nerek, mocznica, skąpomocz). Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukopenia], zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutropenia], agranulocytoza, małopłytkowość, zaburzenia czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna, powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne), zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), zatrzymanie czynności serca, wstrząs kardiogenny, stany splątania, depresja, udar niedokrwienny mózgu (wtórny do znacznego niedociśnienia tętniczego), przemijający napad niedokrwienny mózgu, niewyraźne widzenie, nieżyt błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, eozynofilowe zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, zapalenie trzustki, zapalenie języka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby (w tym zmartwicą), zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ciężkie reakcje skórne (martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa iJohnsona, rumień wielopostaciowy), pęcherzyca, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, bóle mięśni istawów, zespół nerczycowy, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja), ginekomastia, gorączka, zwiększenie stężenia kreatyniny imocznika we krwi, białkomocz, zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi, zmniejszenie hematokrytu, zwiększona wartość OB, eozynofilia, czyli zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych (eozynofilów).

Przeczytaj też artykuły

  • Nefropatia cukrzycowa
  • Niewydolność serca

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kaptopryl

Captopril Jelfa (tabletki)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 08/01/2022

Views: 5669

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.