Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.

Preparat zawiera substancję enalapryl

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Enarenal

tabletki;10 mg;30 tabl.

Polpharma

6,10 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

4,02 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (4)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18. rż.

Enarenal

tabletki;10 mg;60 tabl. [6 × 10 tabl.]

Polpharma

11,74 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (6)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

7,59 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (8)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18. rż.

(Video) Kamsoft – instrukcja, serializacja i zwroty: korekta danych – bez zwrotu na stan magazynowy 💻🤓

Enarenal

tabletki;20 mg;30 tabl.

Polpharma

11,22 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (10)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

7,07 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (12)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18. rż.

Enarenal

tabletki;20 mg;60 tabl.

Polpharma

20,08 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (14)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

12,80 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (16)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18. rż.

Enarenal

tabletki;5 mg;30 tabl.

Polpharma

3,88 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (18)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

3,88 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (20)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18. rż.

Enarenal

tabletki;5 mg;60 tabl. [6 × 10 tabl.]

Polpharma

7,21 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (22)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

5,13 zł

Cena po refundacji

Enarenal tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (24)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Enarenal - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest enalapryl należący do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny. Wspólny mechanizm działania leków ztej grupy polega na hamowaniu aktywności enzymu odpowiedzialnego za powstawanie angiotensyny II (enzym ten to konwertaza angiotensyny, często oznaczana skrótem ACE, który pochodzi od angielskiej nazwy Angiotensin Converting Enzyme). Zahamowanie aktywności tego enzymu powoduje ograniczenie przekształcania (konwersji) nieaktywnej angiotensyny Ido aktywnej angiotensyny II. Angiotensyna II odgrywa istotną rolę wpatofizjologii nadciśnienia tętniczego. Efektem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych oraz nasilenie uwalniania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Działanie leków zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny prowadzi do zmniejszenia stężenia angiotensyny II, aprzez to do obniżenia ciśnienia tętniczego. Ponadto, inhibitory ACE nasilają efekty zależne od bradykininy (substancja działająca rozkurczowo na naczynia krwionośne), wywierają ochronny wpływ na naczynia iwykazują działanie przeciwmiażdżycowe. Stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz wleczeniu iprofilaktyce chorób układu sercowo–naczyniowego, atakże wleczeniu chorób nerek (nefropatii cukrzycowej iniecukrzycowej). Wbadaniach klinicznych potwierdzono skuteczność wielu znich wzmniejszaniu śmiertelności zprzyczyn sercowo-naczyniowych. Uchorych zniewydolnością serca inhibitory ACE zmniejszają opór naczyniowy, co poprawia warunki hemodynamiczne izwiększa wydolność wysiłkową, pozytywnie wpływając na jakość życia.
Enalapryl szybko się wchłania iw wątrobie ulega przekształceniu do postaci czynnej – enalaprylatu. Działanie przeciwnadciśnieniowe rozpoczyna się wciągu 1godziny po przyjęciu leku ijest najsilniejsze pomiędzy 4.–6. godziną. Stężenie maksymalne enalaprylu uzyskiwane jest wciągu 1godziny aenalaprylatu wciągu 4godzin po przyjęciu leku. Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego może wymagać kilku tygodni stosowania preparatu.

Kiedy stosować Enarenal - tabletki?

Preparat jest wskazany:
· wleczeniu nadciśnienia tętniczego
· wleczeniu objawowej niewydolności serca
· wzapobieganiu objawowej niewydolności serca uchorych zbezobjawowym zaburzeniem czynności lewej komory serca (frakcja wyrzutowa nie większa niż 35%).

Kiedy nie stosować preparatu Enarenal - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). Nie możesz także stosować preparatu jeżeli:
·kiedykolwiek wystąpił uCiebie obrzęk naczynioruchowy lub występuje wrodzony (dziedziczny) obrzęk naczynioruchowy.
Preparat jest przeciwwskazany wII iIII trymestrze ciąży oraz wokresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu wI trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Enarenal - tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ preparat może powodować nagłe iznaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza po przyjęciu pierwszej dawki. Zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego po przyjęciu preparatu dotyczy szczególnie osób:
·ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub zniedoborem elektrolitów (np. przyjmujących leki moczopędne, stosujących dietę omałej zawartości soli, zniedoborem sodu, poddawanych dializom, po biegunce lub wymiotach)
·ze wzmożoną aktywacją układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA), którą można podejrzewać wprzypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego, zastoinowej niewydolności serca, hemodynamicznie istotnego upośledzenia napływu bądź odpływu krwi zlewej komory serca (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej]), jednostronnego zwężenia tętnicy nerkowej zdrugą czynną nerką), osób zmarskością wątroby i/lub wodobrzuszem, osób poddawanych zabiegom lub znieczulanych
· zciężką zastoinową niewydolnością serca (możliwe także wystąpienie skąpomoczu, postępującej azotemii oraz ostrej niewydolności nerek)
·ze zwiększonym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu wprzypadku ciężkiego niedociśnienia (np. osoby zchorobą niedokrwienną serca lub zwężeniem naczyń mózgowych, uktórych niedociśnienie mogłoby spowodować zawał serca, udar mózgu).
W powyższych przypadkach leczenie może być rozpoczynane tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego wymagany jest specjalny nadzór medyczny idokładna obserwacja, zwłaszcza wpoczątkowej fazie leczenia ikażdorazowo podczas zwiększania dawki. Oile to możliwe, lekarz zaleci tymczasowe zaprzestanie stosowania leków moczopędnych.
W przypadku wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego chorego należy położyć na plecach iwezwać pomoc medyczną. Wystąpienie niedociśnienia tętniczego po przyjęciu pierwszej dawki preparatu nie stanowi przeciwwskazania do dalszego stosowania preparatu, jednakże konieczne jest uzyskanie stabilizacji ciśnienia tętniczego iobjętości płynów.
Należy zachować ostrożność uchorych zupośledzeniem odpływu krwi zlewej komory serca (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej], kardiomiopatia przerostowa) ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego. Jeżeli zwężenie drogi odpływu jest istotne hemodynamicznie lub wystąpi wstrząs kardiogenny nie należy stosować preparatu.
U osób zzaburzeniami czynności nerek konieczne jest zmniejszenie dawki początkowej idalsze dostosowanie dawki wzależności od stężenia kreatyniny; wtych przypadkach indywidualnie dostosowaną dawkę ustala lekarz. Konieczna jest regularna kontrola stężenia potasu ikreatyniny we krwi.
W okresie leczenia należy regularnie kontrolować czynności nerek. Stosowanie inhibitorów ACE może uwrażliwych osób powodować zaburzenia czynności nerek. Ryzyko zaburzenia czynności nerek występuje zwłaszcza uchorych ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki (na skutek np. zwężenia tętnic nerkowych, ciężkiej niewydolności serca, odwodnienia, niedoboru sodu, leczenia dużymi dawkami leków moczopędnych, stosowania NLPZ). Leczenie należy rozpoczynać od małej dawki izachować ostrożność podczas jej zwiększania. Oile to możliwe lekarz zaleci trwałe lub tymczasowe zaprzestanie stosowania leków moczopędnych.
Po zastosowaniu preparatu uchorych znadciśnieniem tętniczym, bez wcześniejszych zaburzeń czynności nerek, możliwe jest zwiększenie stężenia mocznika ikreatyniny we krwi, szczególnie jeśli preparat jest stosowany równolegle zlekiem moczopędnym. Oile to konieczne lekarz zaleci zmniejszenie dawki lub zaprzestanie stosowania leku moczopędnego i/lub enalaprylu.
Po zastosowaniu preparatu uchorych zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki może wystąpić niewydolność nerek oraz niedociśnienie tętnicze, szczególnie jeśli preparat jest stosowany równolegle zlekiem moczopędnym. Ryzyko tych zaburzeń dotyczy szczególnie osób zzaburzeniami czynności nerek. Utych chorych leczenie może być rozpoczynane wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską ikonieczne jest monitorowanie czynności nerek.
Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu uchorych po niedawnym przeszczepie nerki idlatego nie zaleca się stosowania preparatu wtej grupie chorych.
Rzadko, stosowanie preparatu może być związane zwystąpieniem żółtaczki cholestatycznej, która może prowadzić do piorunującej martwicy wątroby, zakończonej niekiedy zgonem. Jeżeli wystąpi żółtaczka cholestatyczna lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem ponieważ konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu iwdrożenie odpowiedniego leczenia. Nie należy stosować preparatu uchorych zwodobrzuszem.
Preparat może powodować zaburzenia hematologiczne, wtym neutropenię (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych). Lekarz zaleci regularną kontrolę morfologii krwi, szczególnie na początku leczenia oraz uosób zzaburzeniami czynności nerek, osób ze współistniejącą chorobą tkanki łącznej (np. toczniem rumieniowatym lub twardziną) oraz osób stosujących inne leki mogące powodować zmiany wmorfologii krwi (allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki). Wrazie wystąpienie jakichkolwiek objawów zakażenia (np. gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, ból gardła) należy koniecznie skonsultować się zlekarzem iupewnić się, że nie nastąpiło obniżenie odporności organizmu.
Preparat może powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła ikrtani, mogący utrudniać oddychanie imogący stanowić zagrożenie życia). Wrazie wystąpienia pierwszych objawów obrzęku należy zaprzestać stosowania preparatu inatychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna jest hospitalizacja, monitorowanie chorego do czasu całkowitego itrwałego ustąpienia objawów aniekiedy podjęcie odpowiedniego leczenia. Po wystąpieniu obrzęku naczynioruchowego nie wolno ponownie stosować preparatu ani innych inhibitorów konwertazy angiotensyny. Ryzyko obrzęku naczynioruchowego jest zwiększone uosób, uktórych wprzeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy oraz uosób rasy czarnej.
Preparat może powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego jelit (ból brzucha, niekiedy nudności iwymioty) co należy brać pod uwagę wprzypadku wystąpienia bólów brzucha.
Stosowanie preparatu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej na jad owadów iinne alergeny, także podczas odczulania (w przypadku planowanego odczulania należy skonsultować się zlekarzem, który oile to możliwe, zaleci czasowe zaprzestanie stosowania preparatu; nie wolno zastępować preparatu lekiem zgrupy beta–adrenolityków).
Procedury krążenia pozaustrojowego (hemodializa, hemofiltracja, afereza lipoprotein omałej gęstości LDL), wczasie których krew narażona jest na kontakt zelektrycznie ujemnie naładowanymi powierzchniami, mogą doprowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych, objawiających się obrzękiem twarzy, niedociśnieniem tętniczym, dusznością, nagłym uczuciem gorąca. Aby zapobiec wystąpieniu tych reakcji lekarz zaleci odpowiednie postępowanie.
U chorych na cukrzycę przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza wpoczątkowym okresie stosowania preparatu. Istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii, czyli nadmiernego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi.
Inhibitory ACE mogą także powodować uporczywy kaszel (skutek nasilenia działania bradykininy), bez odkrztuszania, który ustępuje po zaprzestaniu stosowania preparatu.
Poinformuj lekarza ostosowaniu preparatu jeżeli planujesz zabieg operacyjny lub inny zabieg wymagający znieczulenia. Stosowanie preparatu równolegle zlekami znieczulającymi może prowadzić do wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego.
Preparat może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi). Hiperkaliemia może być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza uosób, uktórych ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (osoby zniewydolnością nerek, osoby po 70. roku życia, chorzy na cukrzycę, przyjmujący leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym sole potasu, leki moczopędne zatrzymujące potas lub heparynę, osoby odwodnione, osoby zniewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną).
Nie zaleca się równoległego stosowania soli litu.
Nie zaleca się stosowania preparatu udzieci we wskazaniach innych niż nadciśnienie tętnicze.
Nie zaleca się stosowania preparatu unoworodków oraz dzieci imłodzieży zzaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2).
U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny wobniżaniu ciśnienia tętniczego.
Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
·preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Należy wziąć pod uwagę, że preparat może powodować zawroty głowy, uczucie znużenia lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń imaszyn.

Dawkowanie preparatu Enarenal - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa wynosi 5–20 mg na dobę, wzależności od stopnia nasilenia nadciśnienia tętniczego oraz odpowiedzi klinicznej chorego na leczenie. Wprzypadku łagodnego nadciśnienia tętniczego zalecana dawka wynosi 5–10 mg na dobę. Preparat przyjmuje się raz na dobę. Jeżeli występuje wzmożona aktywacja układu renina–angiotensyna–aldosteron (ciężkie nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie naczyniowo nerkowe, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej lub niewyrównana niewydolność serca) zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 5mg na dobę lub mniejszej, ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Leczenie należy rozpoczynać pod szczególnym nadzorem lekarza.
U osób przyjmujących równolegle leki moczopędne może występować odwodnienie izaburzenia elektrolitowe iistnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań wynikających zniedociśnienia tętniczego. Dawka początkowa wtej grupie chorych wynosi 5mg na dobę (lub jest mniejsza). Oile to możliwe, lekarz zaleci przerwanie stosowanie leków moczopędnych na 2–3 dni przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu. Konieczne jest kontrolowanie czynności nerek istężenia potasu we krwi.
Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 20 mg na dobę. Maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę.
Objawowa niewydolność serca (leczenie wskojarzeniu zlekami moczopędnymi i/lub glikozydami naparstnicy oraz beta-adrenolitykami) lub zapobieganie objawowej niewydolności serca: dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę aleczenie powinno być rozpoczynane pod ścisłym nadzorem lekarza ze względu na ryzyko wystąpienia nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego. Wzależności od indywidualnej reakcji chorego na leczenie lekarz stopniowo (w okresie 2–4 tygodni) będzie zwiększał dawkę do zwykle stosowanej dawki podtrzymującej tj. 20 mg na dobę wdawce pojedynczej lub w2 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka wynosi 40 mg na dobę w2 dawkach podzielonych. Należy zachować ostrożność uchorych zniewydolnością nerek lub przyjmujących leki moczopędne (lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie dawki leku moczopędnego). Przed rozpoczęciem oraz wtrakcie leczenia, konieczna jest kontrola ciśnienia tętniczego, czynności nerek ioznaczanie stężenia potasu we krwi.
U osób zzaburzeniami czynności nerek konieczna jest indywidualna modyfikacja dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 80 ml/min ale większy niż 30 ml/min dawka początkowa wynosi zwykle 5–10 mg na dobę. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min ale większy niż 10 ml/min dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Wposzczególnych przypadkach odpowiednio dostosowaną dawkę ustala lekarz. Uchorych poddawanych hemodializom dawkowanie ustali lekarz.
U osób wpodeszłym wieku częściej występują zaburzenia czynności nerek idlatego wtej grupie wiekowej konieczne jest indywidualne dostosowanie dawkowania do czynności nerek.
Dzieci imłodzież:
Nie zaleca się stosowania preparatu udzieci we wskazaniach innych niż nadciśnienie tętnicze.
Dane dotyczące bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu udzieci znadciśnieniem tętniczym są ograniczone. Udzieci, które potrafią połykać tabletki wleczeniu nadciśnienia tętniczego stosuje się indywidualnie dostosowane dawki. Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg udzieci omasie ciała 20–50 kg i5 mg gdy masy ciała wynosi 50 kg lub jest większa. Dawka maksymalna wynosi 20 mg uchorych omasie ciała 20–50 kg i40 mg gdy masy ciała wynosi 50 kg lub jest większa.
Nie zaleca się stosowania preparatu unoworodków oraz dzieci imłodzieży zzaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2).

Czy można stosować Enarenal - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie zaleca się stosowania preparatu wI trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu wII iIII trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli kobieta planuje ciążę powinna skonsultować się zlekarzem, ponieważ zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. Wprzypadku podejrzenia lub potwierdzenia zajścia wciążę wokresie przyjmowania preparatu należy jak najszybciej skonsultować się zlekarzem ponieważ wymagane jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wokresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.
Wcześniejsze lub równolegle stosowanie leków moczopędnych zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań wynikających zniedociśnienia tętniczego. Oile to możliwe, lekarz zaleci przerwanie stosowania leków moczopędnych oraz odpowiednie nawodnienie izwiększoną podaż elektrolitów przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu. Jeśli nie można przerwać stosowania leków moczopędnych, leczenie należy rozpoczynać od mniejszej dawki początkowej, achory powinien pozostawać pod ścisłą opieką lekarską.
Równoległe stosowanie leków wpływających na stężenie potasu we krwi (sole potasu, niektóre leki moczopędne iprzeciwnadciśnieniowe np. spironolakton, triamteren, amiloryd, suplementy potasu, trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna, heparyna) oraz zawierających potas zamienników soli kuchennej może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Nie zaleca się równoległego stosowania enalaprylu zwymienionymi powyżej preparatami. Jeżeli konieczne jest ich stosowanie lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia potasu we krwi.
Preparat może nasilać toksyczne działanie soli litu. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, aw razie konieczności takiego leczenia skojarzonego należy kontrolować stężenie litu. Równoległe stosowanie leków moczopędnych nasila ryzyko toksycznego działania litu.
Jeżeli preparat stosowany jest równolegle zlekami przeciwnadciśnieniowymi lub innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (np. nitrogliceryna iinne azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, leki przeciwpsychotyczne, barbiturany, leki opioidowe) może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego iniedociśnienie tętnicze.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, inhibitory COX-2) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek, wtym ostrą niewydolność nerek izwiększenie stężenia potasu we krwi. Należy regularnie kontrolować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza uchorych wpodeszłym wieku, ze zmniejszoną objętością płynów, odwodnionych, stosujących leki moczopędne oraz zzaburzeniami czynności nerek. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie iregularnie kontrolować czynność nerek.
Rzadko uosób stosujących preparaty złota we wstrzyknięciach (np. aurotiojabłczan sodu) ienalapryl mogą wystąpić objawy jak po podaniu azotanów (w tym nagłe zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze).
Sympatykomimetyki mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu.
Stosowanie preparatu równolegle zlekami przeciwcukrzycowymi (preparaty doustne, insulina) może nasilać zmniejszenie stężenia glukozy we krwi izwiększać ryzyko hipoglikemii. Należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie podczas pierwszych tygodni leczenia oraz uchorych zzaburzeniami czynności nerek.
Leki mogące wpływać na morfologię krwi (allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki) zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych.
Enalapryl może być stosowany równolegle zkwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardiologicznych odziałaniu przeciwpłytkowym), lekami trombolitycznymi ibeta-adrenolitykami (beta-blokerami).
Alkohol nasila przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Enarenal - tabletki?

Jak każdy lek, również Enarenal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Do często lub bardzo często występujących działań niepożądanych należą: bóle izawroty głowy, nieostre widzenie, depresja, niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne), omdlenie, dławica piersiowa, ból wklatce piersiowej, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zaburzenia rytmu serca, kaszel, duszność, biegunka, nudności, ból brzucha, zaburzenia smaku, reakcje nadwrażliwości, świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani wsporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie izagrażać życiu), osłabienie, zmęczenie, zwiększenie stężenia kreatyniny imocznika we krwi, zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Niezbyt często możliwe: objawy wywołane ortostatycznym obniżeniem ciśnienia tętniczego (np. zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia równowagi), kołatanie serca, zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu (wtórny do nadmiernego niedociśnienia), przejściowe napady niedokrwienne mózgu, niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna ihemolityczna), zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), zaburzenia snu, senność, bezsenność, uczucie mrowienia idrętwienia (parestezje), nerwowość, stany splątania, ból gardła ichrypka, skurcz oskrzeli, astma, zapalenie trzustki, niedrożność jelit, niestrawność, podrażnienie żołądka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pokrzywka, nadmierne pocenie się, wypadanie włosów, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, białkomocz, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja), skurcze mięśni, zaczerwienienie twarzy, szumy wuszach, złe samopoczucie, gorączka, zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia). Rzadko: zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutropenia], znaczne zmniejszenie liczby granulocytów [agranulocytoza], małopłytkowość, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zahamowanie czynności szpiku kostnego, choroby autoimmunologiczne, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych), objaw Raynaud’a, eozynofilowe zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, nacieki wpłucach, nieżyt błony śluzowej nosa, afty wjamie ustnej, zapalenie języka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, skąpomocz, ginekomastia, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa iJohnsona, martwica toksyczna rozpływna, rumień wielopostaciowy, pęcherzyca, złuszczające zapalenie skóry), możliwy zespół obejmujący gorączkę, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń, bóle mięśni istawów, zapalenie stawów, nieprawidłowości wwynikach badań laboratoryjnych. Bardzo rzadko obrzęk naczynioruchowy jelit.

Przeczytaj też artykuły

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Niewydolność serca

Inne preparaty na rynku polskim zawierające enalapryl

Benalapril 5 (tabletki)Benalapril 10 (tabletki)Benalapril 20 (tabletki)

FAQs

Czy Enarenal jest refundowany? ›

W przypadku leku refundowanego, takiego jak Enarenal, ceny będą takie same w każdej aptece. Aby wiedzieć, ile zapłacisz, sprawdź poziom odpłatności Enarenal na swojej recepcie.

Czym zastąpić Enarenal? ›

Produkty zawierające enalapril, w tej samej postaci
 • Benalapril 10 tabletki. enalapril. lek na receptę ...
 • Benalapril 20 tabletki. enalapril. ...
 • Benalapril 5 tabletki. enalapril. ...
 • Mapryl tabletki. enalapril. ...
 • Enalapril Medana tabletki. enalapril. ...
 • Enalapril Vitabalans tabletki. enalapril. ...
 • Enap tabletki. enalapril. ...
 • Enap tabletki. enalapril.

Na co działa Enarenal? ›

Leczenie nadciśnienia tętniczego. Leczenie objawowej niewydolności serca. Zapobieganie objawowej niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca (frakcja wyrzutowa ≤ 35%).

Jak obniżyć ciśnienie krwi leki bez recepty? ›

W aptece internetowej Olmed posiadamy w sprzedaży. Dostępne tabletki na obniżenie ciśnienia oraz suplementy diety polecane w profilaktyce nadciśnienia tętniczego takie jak Prewenit Intensiv i Katelin+SR zawierają substancje czynne, które zmniejszają ryzyko miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu oraz nadciśnienia.

Jakie leki na nadciśnienie tętnicze? ›

Jakie leki na nadciśnienie są najczęściej stosowane?
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. ramipril, enalapril, perindopril)
 • antagoniści receptora angiotensyny (np. telmisartan, walsartan)
 • diuretyki tiazydowe (leki moczopędne) (np. ...
 • blokery receptorów β – adrenergicznych – tzw. ...
 • blokery kanałów wapniowych (np.
Jul 5, 2019

Czy Emanera to antybiotyk? ›

Emanera to lek zmniejszający wydzielanie kwasu żołądkowego, stosowany np. przy chorobie refluksowej. Zawiera substancję czynną ezomeprazol w postaci dwuwodnej soli magnezowej. Lek ten klasyfikowany jest jako inhibitor pompy protonowej.

Czy lek Diaprel zawiera metforminę? ›

Substancją czynną preparatu jest metformina. Diaprel MR to doustny lek przeciwcukrzycowy stosowany w cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Substancją czynną preparatu jest gliklazyd.

Co to jest za lek Acard? ›

Lek Acard zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Lek Acard stosowany jest w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Przy jakim ciśnieniu wziąć tabletkę pod język? ›

Captopril jest lekiem stosowanym doraźnie, w przypadku gdy ciśnienie skurczowe wynosi 180 i więcej. Podanie tabletki na język/podpoliczkowe jest najszybszą formą wchłaniania leku = efekt działania występuje w ciągu kilku minut, co w stanie zagrożenia zdrowia i życia ma kluczowe znaczenie.

O jakiej porze dnia najlepiej brać tabletki na nadciśnienie? ›

Tymczasem lekarze zwykle zalecają przyjmowanie leków na nadciśnienie rano. W czasie snu ciśnienie tętnicze spada i jest to fizjologiczny proces. Nic dziwnego, że przyjęto, iż lepiej zabezpieczyć się przed wzrostem ciśnienia rano, kiedy rośnie.

Po jakim czasie spada ciśnienie po tabletce? ›

Pigułka antykoncepcyjna a ciśnienie

U wielu kobiet podwyższają jego wartości nawet o 10/5 mmHg. Po odstawieniu pigułek ciśnienie powinno wrócić do normy w ciągu 2-3 miesięcy. Niestety, nie zawsze tak się dzieje.

Czy Kalipoz obniża ciśnienie krwi? ›

Kalipoz - skutki uboczne

Przy przedawkowaniu może dojść do nadmiernego stężenia potasu we krwi. Zatrucie potasem objawia się zaburzeniami czucia, osłabieniem, spadkiem ciśnienia tętniczego, nierówną pracą serca. Należy zachować środki ostrożności podczas podawania Kalipoz.

Jak stosować lek doreta? ›

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Doreta to jedna tabletka. W razie konieczności, można zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając łącznej ilości 4 tabletek (co odpowiada 300 mg chlorowodorku tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej sześć godzin.

Czy Polpril obniża ciśnienie? ›

Substancją czynną leku jest ramipryl. Subtancja ta powoduje, że w obwodowych naczyniach tętniczych znacznie maleje opór. U chorych na nadciśnienie tętnicze jego podanie skutkuje obniżeniem ciśnienia zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, bez kompensacyjnego zwiększenia częstości pracy serca.

Czy picie wody obniża ciśnienie krwi? ›

Woda z dużą zawartością minerałów

Podczas gdy woda o wyższym zasoleniu zawiera więcej sodu, co może podnosić ciśnienie krwi, ma też więcej wapnia i magnezu – składników, które pomagają obniżyć ciśnienie krwi.

Czy magnez obniża ciśnienie krwi? ›

Magnez działa głównie po- przez zmniejszenie oporu obwodowego, zwiększa rzut serca i obniża ciśnienie tętnicze.

Jakie ciśnienie jest niebezpieczne dla zdrowia? ›

Aby stwierdzić stan zbyt wysokiego ciśnienia rozkurczowego, jego wartość powinna przekraczać 90, natomiast zbyt wysokie ciśnienie skurczowe notuje się wówczas, gdy pomiar wskazuje powyżej 140. W takim przypadku ma miejsce zbyt mocny nacisk, jaki na ściany tętnic wywiera przepływająca krew.

Jakich leków na nadciśnienie nie można łączyć? ›

Leki na nadciśnienie mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje między innymi z lekami przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi, antybiotykami i tabletkami antykoncepcyjnymi. Jeśli bierzesz leki, które sprawiają, że ciśnienie tętnicze masz w normie, weź to pod uwagę, gdy musisz przyjmować inne medykamenty.

Co naturalnie obniża ciśnienie krwi? ›

W pierwszej kolejności, należy zadbać o dietę bogatą w witaminy i minerały. W jadłospisie powinny znaleźć się warzywa i owoce zawierające potas, który reguluje ciśnienie krwi. Znajdziemy go w bananach, arbuzach, burakach, pomidorach, batatach, szpinaku i fasoli.

Od czego zacząć leczenie nadciśnienia? ›

Jak się leczy nadciśnienie tętnicze? Przy nadciśnieniu łagodnym ( poniżej 160/100 mm Hg) rozpoczynamy od tzw. leczenia niefarmakologicznego ( dieta niskosodowa, aktywność fizyczna, unikanie używek) przez okres 3 miesięcy. Jeżeli ciśnienie nie spadnie poniżej 140/90 mm Hg włączamy leki doustne.

Czy Emanera jest lekiem refundowanym? ›

W przypadku leku refundowanego, takiego jak Emanera, ceny będą takie same w każdej aptece. Aby wiedzieć, ile zapłacisz, sprawdź poziom odpłatności Emanera na swojej recepcie.

Czy lek Emanera jest dobry na refluks? ›

W leczeniu nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku: 40 mg 1 raz dziennie przez okres 4-8 tygodni. W leczeniu objawowym choroby refluksowej: 20 mg 1 raz dziennie przez okres 4 tygodni. W zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: 20 mg 1 raz na dobę.

Czy Emanera powoduje tycie? ›

Wśród działań niepożądanych leku Emanera 40 mg, które zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nie ma informacji o możliwym spadku masy ciała.

Czy Diaprel obniża cukier? ›

Diaprel MR jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi (jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym należącym do grupy pochodnych sulfonylomocznika).

Ile kosztuje lek Diaprel? ›

24,20 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Czy przy cukrzycy się chudnie czy tyje? ›

Po pierwsze, nadmierna masa ciała jest jednym z głównych czynników sprzyjających zachorowaniu na cukrzycę typu 2. Po drugie, u osób ze zdiagnozowaną cukrzycą zaobserwowano większe tendencje do tycia, co jest spowodowane zaburzonym metabolizmem glukozy w organizmie.

Czy Acard jest dobry na serce? ›

Lek Acard ma postać tabletek dojelitowych. Substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy, którego główne zadanie to hamowanie zlepiania (agregacji) płytek krwi. Z tego względu preparat mogą stosować osoby z chorobą niedokrwienną serca czy po zawale mięśnia sercowego.

Czy Acard jest refundowany? ›

Nie, Acard i Polocard są lekami dostępnymi bez recepty, co oznacza, że nie figurują na liście leków refundowanych, ani na liście leków dostępnych bezpłatnie dla pacjentów powyżej 75. roku życia. Acard to lek w postaci tabletek powlekanych. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.

Co na kołatanie serca bez recepty? ›

Magne B6 Forte, tabletki powlekane, 60 szt. Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg, kapsułki twarde, 30 szt. Diohespan max, 1000 mg, tabletki, 60 szt.

Co to jest za lek Acard? ›

Lek Acard zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Lek Acard stosowany jest w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Czy Polpril obniża ciśnienie? ›

Substancją czynną leku jest ramipryl. Subtancja ta powoduje, że w obwodowych naczyniach tętniczych znacznie maleje opór. U chorych na nadciśnienie tętnicze jego podanie skutkuje obniżeniem ciśnienia zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, bez kompensacyjnego zwiększenia częstości pracy serca.

Jak działa Betaloc ZOK? ›

Betaloc ZOK to lek z grupy beta-blokerów, powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Co to jest spironol 25 mg? ›

Lek moczopędny oszczędzający potas. Wskazany do stosowania w: zastoinowej niewydolności serca, marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękiem, wodobrzuszu w przebiegu nowotworu złośliwego, zespole nerczycowym, diagnostyce i leczeniu hiperaldosteronizmu pierwotnego. Dawkowanie: Lek jest w postaci tabletek lub kapsułek.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 11/06/2022

Views: 6075

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.