GAFA REFUNDACYJNA W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2?! (2022)

Nowe leki przeciwcukrzycowe refundowane będą jedynie dla bardzo wąskiej grupy pacjentów. Lekarze zarzucają odpowiedzialnym za nowe wskazania refundacyjne brak logiki. Czy słusznie?

Nowe leki przeciwcukrzycowe refundowane będą jedynie dla bardzo wąskiej grupy pacjentów. Lekarze zarzucają odpowiedzialnym za nowe wskazania refundacyjne brak logiki. Czy słusznie?

Po listopadowej liście leków refundowanych zarówno chorzy na cukrzycę typu 2, jak i diabetolodzy spodziewali się długo zapowiadanego przełomu. Przez wiele lat, również za kadencji poprzednich rządów, chorzy na cukrzycę w Polsce mieli prawo czuć się Europejczykami drugiej kategorii. Wszystkie kraje Unii Europejskiej refundowały swoim pacjentom leki nowej generacji. Jedynie w Polsce, pacjent, który chciał się leczyć nowocześnie, skutecznie i zgodnie z europejskimi standardami musiał za opakowanie leków nowej generacji z tzw. grupy inhibitorów SGLT2 zapłacić od około stu do kilkuset złotych.

Flozyny, bo tak również określane są te leki uznane są w Europie za leki o wysokim profilu bezpieczeństwa. Mechanizm ich działania opiera się na hamowaniu aktywności SGLT 2, i zmniejszeniu wchłaniania glukozy w nerkach, a więc wzrost jej wydalania z moczem skutecznie zmniejsza jej stężenie we krwi.

Zaledwie kilka dni temu wydawało się, że diabetolodzy osiągną swój cel, do którego dla dobra swoich pacjentów uparcie już od wielu lat dążyli. Z kolei pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 i ich rodziny liczyli, że odetchną wreszcie z ulgą i przestaną czuć się obywatelami drugiej kategorii, bo będą mogli pozwolić sobie na nowoczesne leczenie cukrzycy. Niestety zakładany przez wielu przełom okazał się jedynie gafą, bo mam głęboką nadzieję, że nie pokazem zupełnej medycznej niekompetencji, dyletanctwa i braku elementarnej wiedzy o cukrzycy. Nie chcę też wierzyć, że jak zarzucają niektórzy, miał to być z góry ustalony przełom, ale ...pozorowany.

Jak się w rzeczywistości okazuje, jedynie niewielki odsetek pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 będzie mógł skorzystać z tańszych leków należących do grupy inhibitorów kontransportera 2 glukozy zależnego od jonów sodowych, czyli flozyn, które już od wielu lat są współfinansowane przez inne kraje Unii Europejskiej.

(Video) Pharmacology - DRUGS FOR DIABETES (MADE EASY)

Dla większości polskich pacjentów chorych na cukrzycę pozostaną one nadal w sferze niespełnionych marzeń, choć jak donoszą niektórzy diabetolodzy, część ich pacjentów już deklaruje, że celowo zaniedba leczenie cukrzycy, aby wartość hemoglobiny glikowanej– wskazująca na uśrednioną wartość stężenia glukozy we krwi z ostatnich 3 miesięcy przekroczyła tę ze wskazań refundacyjnych.

Mówiąc prościej – chorzy na cukrzycę będą celowo pogarszali stan swojego zdrowia, by „załapać się” na refundację leków, którymi już od kilku lat leczy się pacjentów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Mowa tu o nowoczesnych, ale w Polsce, będącej jak określają to sami chorzy - „diabetologicznym skansenem” - drogich lekach, takich jak : dapagliflozyna (Forxiga), empagliflozyna (Jardiance) oraz kanagliflozyna (Invokana).

W wielu badaniach udowodniono, że leki te mają wieloprofilowe korzystne działanie w leczeniu cukrzycy, dlatego w wielu krajach w trosce o zdrowie diabetyków, zakup ich jest w dużej mierze współfinansowany przez macierzyste państwa.

W Polsce według wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2019 roku, leki z tej grupy mogą w uzasadnionych przypadkach mieć zastosowanie już na początku leczenia w monoterapii. Terapię taką wdraża się na przykład w przypadku nietolerancji przez chorych metforminy lub obecności innych przeciwwskazań do jej stosowania. Flozyny, co wykazano w badaniach istotnie zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe, poprawiają wydolność serca i opóźniają rozwój nefropatii cukrzycowej. Dużą ich zaletą jest również korzystny wpływ na masę ciała, widoczny zwłaszcza na początku terapii. Dzięki flozynom część pacjentów skutecznie redukuje masę ciała, co ma bardzo korzystny wpływ na wyrównanie choroby i zmniejsza ryzyko rozwoju jej powikłań.

Inhibitory SGLT 2 cenione są również za swoje działanie hipotensyjne (nieznacznie obniżają ciśnienie tętnicze krwi), co jest zjawiskiem korzystnym i pożądanym w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę, ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym.

Tym bardziej szokujący dla lekarzy jest fakt zupełnie nielogicznego zawężenia grupy chorych na cukrzycę, którym lek będzie przysługiwał z refundacją! Większość pacjentów jak do tej pory nie będzie stać na wykupienie leku ze 100 % odpłatnością.

(Video) Understanding Type 2 Diabetes

Z kolei lekarze będą musieli się pilnować, aby program komputerowy, którego używają automatycznie nie zaznaczył zniżki, bo to ich wówczas obciąży się nienależnymi kosztami refundacji, a po dłuższym czasie mogą być niemałe.

Już teraz z tego powodu duża część lekarzy obawiając się kar i próbując nie tracić cennego czasu na zbadanie pacjenta, na sprawdzanie refundacji nie traci czasu i wypisuje wszystkie leki ze 100% odpłatnością. Pomimo wcześniejszych deklaracji nikt tego zapisu nie zmienił.

Myślenie logiczne i zdroworozsądkowe w przypadku choroby zwykle ukierunkowane jest na działanie prewencyjne, gdzie najważniejszą rolę odgrywa dobre wyrównanie schorzenia i niedopuszczenie do rozwoju powikłań. Sam fakt redukcji masy ciała oraz redukcji zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego, a także zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego i opóźnienie wystąpienia nefropatii cukrzycowej przemawiał za koniecznością wprowadzenia refundacji tych leków w pierwszej kolejności właśnie wśród chorych u których można zahamować postęp choroby i zapobiec kosztownym w dalszym leczeniu przewlekłym powikłaniom cukrzycy.

Tymczasem zapowiadane wskazania refundacyjne wydają się w opinii komentujących lekarzy szerokim łukiem mijać z logiką, a zarazem wskazywać na brak kompetencji i nieznajomość tematu jakim jest leczenie cukrzycy przez osoby które odpowiadają za ich publikację

Według portalu www.niezalezna.pl wiceminister Miłkowski, notabene nie będący lekarzem, ale cenionym menedżerem mówił: „Najważniejszym tematem refundacyjnym są flozyny, które od dawna były oczekiwane przez środowisko medyczne i środowisko pacjentów. Pozwoli to znacząco opóźnić przyjmowanie insuliny, ma też działanie protekcyjne przed niewydolnością serca i chorobami nerek.”

Mądrym słowom ministra zdrowia przeczą zapisane w komputerach i na papierze wskazania refundacyjne.

(Video) Putting Basal Insulin Therapy to Work for Patients With Type 2 Diabetes Mellitus

Mamy więc prawo sądzić, że we wskazaniach musiała pojawić się jakaś niezamierzona pomyłka lub ktoś z premedytacją sabotuje ministerialne decyzje, bo choć mądrze i „po lekarsku” wypowiadał się wiceminister – nie lekarz, o tyle we wskazaniach refundacyjnych zalecono refundowanie leków dopiero u osób, które już mają potwierdzoną chorobę sercowo-naczyniową i uszkodzenie nerek! Czyżby serwowanie musztardy po obiedzie nagle nabrało jakiegoś sensu?

Większość z Państwa zapewne zastanawia się jak wyglądać ma refundacja tych leków?

Otóż, flozyny mają być refundowane wyłącznie u chorych leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi, od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub

2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub

3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, - nadciśnienie tętnicze, - palenie tytoniu, - otyłość.

Z refundowanych leków nie będą mogły również skorzystać osoby, które leczone są już insuliną, kiedy to według aktualnie obowiązujących wytycznych z 2019 roku w chwili rozpoczynania insulinoterapii w cukrzycy wręcz zaleca się kontynuację ich przyjmowania, lub jeżeli pacjent nie był nimi leczony, dołączenie ich do insuliny w przypadku dążenia do redukcji masy ciała chorego, współistnienia chorób sercowo-naczyniowych lub występowania przewlekłej choroby nerek!

Ustalone wskazania refundacyjne dla flozyn można porównać do wprowadzenia obowiązku nauki mycia zębów osób po 80 roku życia w domu spokojnej starości, gdzie tak naprawdę, takie działania wydają się być zbyt późne (większość 80-latków pozbawiona jest przecież własnych zębów), a więc ...całkowicie chybione.

Logika nakazuje uczyć myć zęby dzieci, kiedy jeszcze mogą zapobiec próchnicy, a dzięki temu zachować zdrowe zęby aż do późnej starości.

Miejmy nadzieję, że Pan Minister Szumowski, jako profesor medycyny, dobry kardiolog, a więc człowiek doskonale zdający sobie sprawę z zależności źle wyrównanej cukrzycy i ryzyka powikłań, użyje swoich wpływów i jeśli nie na tej, to na kolejnej liście refundacyjnej wskazania refundacyjne dla tej grupy leków ułożone zostaną przez ludzi kompetentnych posiadających choć elementarną wiedzę o cukrzycy, metodach jej leczenia i powikłaniach do których choroba źle wyrównana niechybnie może doprowadzić.

Nie chciałbym być zwolennikiem teorii, że był to jedynie PR-owski „przełom pozorowany”, jak sugerują niektórzy zainteresowani tematem, ale przekonamy się o tym niebawem widząc lub nie - zmiany we wskazaniach do refundacji dla tej grupy leków.

Osobiście cały czas wierzę w dobrą wolę i obszerną wiedzę z zakresu medycyny, w tym kardiodiabetologii Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Panie Ministrze - nasi Pacjenci chorzy na cukrzycę, ich rodziny i lekarze nadal pokładają w Panu wielką nadzieję!

Duża grupa diabetologów nadal stara się podejść do tematu, jak do niechcący popełnionej gafy, która była niezamierzoną wpadką i dla dobra chorych zostanie już niebawem poprzez stosowne działania Ministerstwa Zdrowia naprawiona. Ja również wierzę w dobre intencje Ministerstwa Zdrowia.

Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

FAQs

Czy istnieje lek na cukrzycę? ›

Firma biotechnologiczna Zealand Pharma ma na swoim koncie kolejny lek zatwierdzony przez FDA. Zegalogue (dasiglukagon) przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych chorych na cukrzycę w przypadku wystąpienia ciężkiej hipoglikemii.

Czy Insulina jest refundowana? ›

Refundacja leków na cukrzycę w Polsce

Częściej zaleca się je chorym na cukrzycę typu 1. Insuliny analogowe są refundowane (częściowo) dopiero od 1 września 2013 roku. Do tego czasu Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który tych leków nie refundował.

Jakie nowe leki na cukrzycę są refundowane? ›

Nie masz cukrzycy? Lepiej sprawdź! W terapii cukrzycy typu 2, oprócz wyrównania glikemii, bardzo ważne jest zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowych oraz ograniczenie przyrostu masy ciała. Umożliwiają to inhibitory SGLT-2 (flozyny) i analogi GLP-1 (inkretyny), które do refundacji trafiły na przełomie 2019/2020 r.

Czy leki na cukrzycę są bezpłatne? ›

Od marca seniorzy bezpłatnie otrzymają m.in. doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum) oraz leki przeciwzakrzepowe (z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol).

Jakie leki na cukrzycę? ›

Leczenie cukrzycy polega na obniżaniu zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi. W tym celu wykorzystuje się metody niefarmakologiczne (odpowiednią dietę, zwiększoną aktywność fizyczną, zioła) jak i różnego rodzaju leki (m.in. metforminę, pochodne sulfonylomocznika, flozyny, insulinę).

Czy wynaleziono lek na cukrzycę? ›

Naukowcy z Alabamy postanowili podać Werapamil chorym na cukrzycę myszom. Szybko okazało się, że środek ten jest w stanie całkowicie wyleczyć cukrzycę w każdym przypadku i w każdym stadium. Dzieje się tak, ponieważ medykament obniża białka TXNIP w trzustce, a komórki beta zaczynają działać prawidłowo.

Jaka insuliną jest refundowana? ›

insulina glargine, został wprowadzony na wykazy refundacyjne już we wrześniu z odpłatnością dla pacjenta w wysokości 73 zł za opakowanie.

Ile kosztuje insuliną na receptę? ›

Jedna fiolka insuliny bez ubezpieczenia zdrowotnego w Stanach kosztuje $275 (1034,50 zł!). Podczas gdy koszt fiolki insuliny w Polsce waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Ile kosztuje insuliną Ryzodeg? ›

173,01 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Co diabetyk ma refundowane w 2022? ›

Nowością diabetologiczną na marcowej liście leków refundowanych są: Igły do penów PIC Insupen Original 0,25×5 mm (31G) oraz 0,30×8 mm (30G), w opakowaniach po 100 szt., z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta, z 30 proc. odpłatnością.

Jakie są najnowsze leki na cukrzycę? ›

Najnowsze leki w leczeniu cukrzycy typu 2 obejmują grupę leków inkretynowych, czyli analogi GLP-1 oraz gliptyny (linagliptyna, saksagliptyna, sitagliptyna, wildagliptyna). Działają one stymulująco na wydzielanie insuliny po posiłku. Dzięki temu nie dochodzi do gwałtownego wzrostu glukozy.

Czy Flozyny są refundowane? ›

“Jedna z najważniejszych decyzji refundacyjnych dla polskich pacjentów” Dwa leki z grupy flozyny będą refundowane już nie tylko u pacjentów z cukrzycą, ale także dla chorych na niewydolność serca.

Ile kosztują leki na cukrzycę? ›

Najdroższy wydatek związany z jest z nowoczesnymi lekami, w tym z lekami inkretynowymi. Tutaj trzeba przygotować się na wydatek rzędu od stu do kilkuset złotych za opakowanie. W przypadków analogów GLP-1, jeżeli chory chce indywidualnie kupować tego typu preparaty to miesięczny koszt terapii to ok. 500-600 zł.

Ile kosztują leki inkretynowe? ›

Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, płacą za leki inkretynowe z własnej kieszeni, co ich kosztuje od 200 do 600 zł miesięcznie. Batalia o wprowadzenie leków inkretynowych na listę leków refundowanych trwa od kilku lat.

Ile kosztuje Flozyna? ›

Miesięczna terapia flozynami bez refundacji kosztuje pacjenta ok. 200 zł i wielu chorych nie było na nie stać. Flozyny, należące do inhibitorów SGLT-2, powodują, że cukier ucieka z organizmu wraz z moczem.

Jaki jest dobry lek na cukrzycę typu 2? ›

Lekiem tzw. pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2 jest metformina, która zwiększa wrażliwość tkanek obwodowych na działanie endogennej insuliny. Metformina jest o tyle „bezpiecznym” lekiem, że nie niesie ze sobą ryzyka niedocukrzeń.

Jakie leki na cukrzycę na receptę? ›

Leki na cukrzycę na receptę
  • Humalog.
  • Lantus.
  • Humulin o różnym czasie działania, np. Humulin N.
  • Actrapid.
  • Insulatard.
  • Mixtard.

Jakich leków nie stosować przy cukrzycy? ›

Należy unikać preparatów zawierających w swoim składzie glukozę, sacharozę czy syrop glukozowo-fruktozowy. Osoby chorujące na cukrzycę mogą stosować leki słodzone słodzikami. Słodziki nie podwyższają stężenia glukozy we krwi. Są to między innymi sorbitol, ksylitol, fruktoza, aspartam, acesulfam K.

Kiedy leki na cukrzycę? ›

Leczenie cukrzycy zawsze zaczynamy od podawania metforminy. Pomaga ona zwykle zawsze, gdy osoba chora na cukrzycę jest otyła. Chory powinien ją przyjmować trzy razy dziennie – czasem dwa razy dziennie, jeśli jest to preparat o przedłużonym działaniu. Zwykle zaczynamy od małych dawek.

Czy cukrzycę można leczyć tabletkami? ›

Jedynym sposobem leczenia farmakologicznego w przypadku cukrzycy typu 1 jest podawanie insuliny w postaci podskórnych wstrzyknięć bądź ciągłego wlewu podskórnego za pomocą pompy insulinowej.

Czy są leki na cukrzycę bez metforminy? ›

Lek stosowany jest w cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Siofor 500 to lek dostępny na receptę w postaci tabletek powlekanych.

Jakie leki zamiast metforminy? ›

glitazonów) jest pioglitazon. Zmniejsza on insulinooporność i przez to zmniejsza stężenie glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych we krwi. Lek przyjmuje się doustnie raz na dobę. Pioglitazon zwykle stosuje się w skojarzeniu z metforminą.

Nowe leki przeciwcukrzycowe refundowane będą jedynie dla bardzo wąskiej grupy pacjentów.. Z kolei pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 i ich rodziny liczyli, że odetchną wreszcie z ulgą i przestaną czuć się obywatelami drugiej kategorii, bo będą mogli pozwolić sobie na nowoczesne leczenie cukrzycy.. Jak się w rzeczywistości okazuje, jedynie niewielki odsetek pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 będzie mógł skorzystać z tańszych leków należących do grupy inhibitorów kontransportera 2 glukozy zależnego od jonów sodowych, czyli flozyn, które już od wielu lat są współfinansowane przez inne kraje Unii Europejskiej.. Dla większości polskich pacjentów chorych na cukrzycę pozostaną one nadal w sferze niespełnionych marzeń, choć jak donoszą niektórzy diabetolodzy, część ich pacjentów już deklaruje, że celowo zaniedba leczenie cukrzycy, aby wartość hemoglobiny glikowanej – wskazująca na uśrednioną wartość stężenia glukozy we krwi z ostatnich 3 miesięcy przekroczyła tę ze wskazań refundacyjnych.Mówiąc prościej – chorzy na cukrzycę będą celowo pogarszali stan swojego zdrowia, by „załapać się” na refundację leków, którymi już od kilku lat leczy się pacjentów w Europie i Stanach Zjednoczonych.. Dzięki flozynom część pacjentów skutecznie redukuje masę ciała, co ma bardzo korzystny wpływ na wyrównanie choroby i zmniejsza ryzyko rozwoju jej powikłań.Inhibitory SGLT 2 cenione są również za swoje działanie hipotensyjne (nieznacznie obniżają ciśnienie tętnicze krwi), co jest zjawiskiem korzystnym i pożądanym w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę, ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym.. 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub. Ja również wierzę w dobre intencje Ministerstwa Zdrowia.. Refundacja flozyn od 1 listopada w tzw.. Artykuł Pana Derkacza pokazuje, jak długo pacjent z cukrzycą musiał czekać na przełom i że po tak długim czasie oczekiwania nie zadowoli się wąską refundacją.

Objawami może być tylko np.. – To pacjenci po zawale serca, udarze mózgu, z niewydolnością serca lub inną chorobą kardiologiczną, albo dużym ryzykiem jej pojawienia się, u których pomimo przyjmowania dwóch leków doustnych cukrzyca nie jest dobrze wyrównana.. Według Europejskiego, Amerykańskiego, a także Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, nowoczesne leki przeciwcukrzycowe (flozyny lub inkretyny) powinny być stosowane dużo wcześniej: u wszystkich chorych na cukrzycę typu 2, którzy przeszli zawał serca, udar mózgu, mają niewydolność serca (lub wysokie ryzyko tych chorób), o ile stosowanie metforminy nie jest wystarczające.. Dziś choruje już 3 mln Polaków; jeśli tendencja się nie zmieni, za 10 lat w Polsce będzie już 4,5-5 mln chorych.. Problem polega jednak na tym, że „cukrzyca nie boli”, dlatego chory często nie ma motywacji do leczenia.. Konieczna jest też edukacja chorych: powinniśmy stworzyć system, w którym odpowiednio przygotowana pielęgniarka, edukator, czy asystenta zdrowia przejmą ciężar edukacji pacjentów z cukrzycą, ale też chorych po zawale serca, czy z niewydolnością serca.. W 2020 r. tych działań będzie jeszcze więcej.. W diabetologii takich sytuacji jest sporo, dotyczą one nie tylko flozyn, ale też długodziałających analogów insulin w cukrzycy typu 2, czy nowoczesnych technologii, które są refundowane dla chorych na cukrzycę typu 1 tylko do 18. lub 26. roku życia.

Wydaje się, że największe szanse na refundację ma dapagliflozyna – tylko dla niej został wykazany neutralny wpływ na budżet NFZ przy jednoczesnej propozycji objęcia najszerszej populacji.. Jakub Gierczyński, ekspert i wykładowca w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH oraz Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, dodaje, że są obecnie dostępne leki - flozyny (inhibitory SGLT-2) oraz inkretyny (analogi-GLP1), które u chorych na cukrzycę typu 2 wykazują redukcję zdarzeń sercowo-naczyniowych - niestety nie są one refundowane w naszym kraju.. Pierwszorzędową potrzebą pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 jest dostęp do leków redukujących ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych.. Prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych z Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, również zaznacza, że przy wyborze leków, które zostaną objęte refundacją, preferowane powinny być te, które charakteryzują się korzystnym wpływem na ryzyko sercowo-naczyniowe.. Z raportu wynika, że zdaniem lekarzy pacjenci chorujący na cukrzycę typu 2 potrzebują dostępu do nowoczesnych terapii lekowych, które są bezpieczniejsze niż insulina w pierwszych latach jej stosowania i mają szersze spektrum działania oraz wykazują redukcję ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych (m.in.. Eksperci zwrócili uwagę, że terapia dla wszystkich pacjentów powinna być dobierana indywidualnie, a lekarz wybierając lek powinien wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta, choroby współistniejące oraz objawy cukrzycy występujące u danego chorego.. W schorzeniu tym bardzo istotne jest dobre monitorowanie oraz leczenie choroby - dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, których leczenie jest właśnie ogromnym obciążeniem dla budżetu państwa, bowiem składa się na niego koszt hospitalizacji chorego, wyłączenia z życia społecznego i zawodowego, wsparcia finansowego w postaci rent i zapomóg.. Jak podaje raport "Cukrzyca - analiza problemów zdrowotnych", w grupie pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 jest wiele osób starszych, którym podawanie insuliny może sprawiać trudności - ze względu na uciążliwość znacznie częstszych kontroli glikemii niż przy flozynach stosowanie flozyn w postaci tabletek powinno być preferowaną alternatywą dla pierwszych lat leczenia insuliną.. Alicja Milczarczyk, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Warszawie, zauważa że włączenie insuliny u pacjentów w podeszłym wieku, którzy bardzo często mają trudności poznawcze, jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe.. Aby polscy pacjenci z cukrzycą mogli być skutecznie leczeni, a długość ich życia była porównywalna z osobami zdrowymi, potrzebny jest dostęp do nowoczesnych leków, których stosowanie jest standardem w Europie i na świecie.. Doktor Milczarczyk podkreśla, że flozyny są skuteczne u pacjentów z powikłaniami sercowo-naczyniowymi, ale dodaje też, że istnieją badania, które pokazują skuteczność flozyn w profilaktyce tych zdarzeń, przed ich wystąpieniem (chodzi o badanie DECLARE w którym 60 proc.. Alicja Milczarczyk zwraca także uwagę, że zabezpieczenie pacjentów chorujących na cukrzycę, którzy z roku na rok są coraz młodsi, poprzez zaopatrzenie ich w leki nowej generacji - flozyny wpłynie nie tylko na ograniczenie powikłań sercowo-naczyniowych, ale zmniejszy liczbę zachorowań na retinopatię cukrzycową czy stopę cukrzycową.. Także Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w piśmie z 21 maja do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zwraca uwagę na konieczność refundacji flozyn i podkreśla, że działanie to jest inwestycją w zdrowie społeczeństwa: "refundacji nowoczesnych terapii nie należy traktować jako dodatkowy koszt, a inwestycję w pacjentów, którzy dzięki odpowiedniemu leczeniu dłużej mogą uniknąć powikłań (w tym wypadku sercowo-naczyniowych), stanowiących ogromne obciążenie dla budżetu państwa”.. Pacjenci chorujący na cukrzycę typu 2 oraz specjaliści zajmujący się tymi chorymi apelują do Ministerstwa Zdrowia o refundację nowoczesnych terapii w postaci flozyn (dapagliflozyna, empagliflozyna) i inkretyn (semaglutyd, liraglutyd).

Mechanizm działania metforminy: zwiększenie wychwytu glukozy przez tkanki – poprawa wrażliwości na insulinę zmniejszenie produkcji glukozy w wątrobie zmniejszenie wchłaniania jelitowego glukozy zmniejszenie uczucia głodu- możliwy spadek masy ciała nie powoduje niedocukrzeń korzystny wpływ na lipidy korzystny efekt przeciwzakrzepowy. Wskazania Metformina jest pierwszym lekiem z wyboru w terapii cukrzycy typu 2.. Gluformin (850 mg), Metfogamma (500 mg, 850 mg), Metforatio (500 mg, 850 mg), Metformax (500 mg, 850 mg), Metifor (500 mg), Siofor (500 mg, 850 mg, 1000 mg).. Mechanizm działania sulfonylomocznika Powodują wzrost produkcji i uwalniania insuliny z komórek B trzustki poprzez wpływ na receptor błonowy (SUR), zwiększają wrażliwość komórek produkujących insulinę na bodziec glukozowy.. Wskazania Cukrzyca typu 2 gdy leczenie metforminą w monoterapii jest nieskuteczne, sporadycznie u osób bez nadwagi z potwierdzoną cukrzycą typu 2 można rozpoczynać terapię cukrzycy od tej grupy leków.. Podział i stosowane preparaty I generacja Obecnie rzadko stosowane ze względu na objawy uboczne i ryzyko niedocukrzenia. Dlatego przed wprowadzeniem do terapii u chorych na cukrzycę tej grupy leków należy ściśle ocenić ewentualne przeciwwskazania (uszkodzenie serca, osteoporoza).. Wskazania cukrzyca typu 2 w skojarzeniu z metforminą lub innymi lekami ale nie z insuliną można rozważyć w monoterapii przy istnieniu przeciwwskazań do metforminy. Wskazania Cukrzyca typu 2 w skojarzeniu z metforminą i innymi lekami szczególnie u osób z zaparciami, w monoterapii przy nietolerancji lub przeciwskazaniach do metforminy. Przeciwwskazania ciąża dzieci, młodzież choroby przewodu pokarmowego niewydolność nerek, wątroby, krążenia niedobór masy ciała, zespoły złego wchłaniania. Ze względu na częste objawy nietolerancji zaczyna się od małych dawek (25 mg), które się stopniowo zwiększa, lek pobiera się wraz z pierwszym kęsem pożywienia. Preparaty: Akarboza – Glucobay (50, 100 mg) 2-3x/dobę ( 2 ).

Objawy cukrzycy typu 2 to także:. Wysoki poziom cukru we krwi sprzyja uszkodzeniom naczyń krwionośnych oraz nerwów.. W związku z tym o cukrzycy świadczyć mogą także objawy takie jak świąd skóry , grzybicze infekcje, trudno gojące się rany oraz zaburzenia czucia i mrowienia w palcach.. Leczenie cukrzycy wymaga bardzo często stosowania kilku metod leczenia naraz - przede wszystkim jest to zapobieganie rozwojowi choroby i wszystkich powikłań, a także leczenie farmakologiczne .. Cukrzyca typu 2 często jest przyczyną zaburzeń w obrębie całego organizmu.. Czym różni się cukrzyca typu 1 od cukrzycy typu 2?. Co ma wpływ na cukrzycę typu 2?

– Prawie połowa wszystkich chorych na cukrzycę typu 2 rozwija przewlekłą chorobę nerek, co naraża ich na wysokie ryzyko niewydolności nerek i chorób układu krążenia, a także wpływa na ich jakość i długość życia, nawet przy najlepszej obecnie dostępnej opiece i terapii.. inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) – wpływa na ryzyko progresji przewlekłej choroby nerek oraz na ryzyko rozwoju powikłań ze strony układu krążenia, w tym niewydolności serca, u osób z cukrzycą typu 2 i CDK.. Głównym celem badania było wykazanie wyższości kanagliflozyny w porównaniu z placebo w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego zdefiniowanego jako czasu do podwojenia się stężenia kreatyniny w surowicy, pojawienie się schyłkowej fazy choroby nerek lub zgon z powodu choroby nerek lub zdarzenia sercowo-naczyniowego.. zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub wymagająca hospitalizacji zastoinowa niewydolności serca; zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem lub udar mózgu niezakończony zgonem; podwojenie stężenia kreatyniny w surowicy, schyłkowa niewydolność nerek i zgon z powodu choroby nerek; zastoinowa niewydolność serca; śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych; zgon niezależnie od przyczyny; zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, udar mózgu niezakończony zgonem, wymagająca hospitalizacji zastoinowa niewydolności serca, wymagające hospitalizacji zaostrzenie choroby wieńcowej (bez zawału mięśnia sercowego).. Okazało się, że stosowanie kanagliflozyny w badanej populacji wiązało się z istotną redukcją ryzyka schyłkowej niewydolności nerek lub zgonu z powodu choroby nerek lub przyczyn sercowo-naczyniowych o 30% [HR: 0,70; 95% CI:0,59 to 0,82; p<0,0001].. podwojenia się stężenia kreatyniny w surowicy, schyłkowej niewydolność nerek lub zgonu z powodu choroby nerek – o 34% [HR: 0,66; 95% CI: 0,53 do 0,81; p <0,0001]; zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem lub udaru mózgu niezakończony zgonem – o 20% [HR: 0,80; CI: 0,67 do 0,95; p = 0,0121] zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub konieczności hospitalizacji zastoinowej niewydolności serca – o 31% [HR: 0,69; 95% CI: 0,57 do 0,83; p = 0,0001]; hospitalizacji z powodu niewydolności serca – o 39% [HR: 0,61; 95% CI: 0,47 do 0,80; p = 0,0003].. Imponujące wyniki badania CREDENCE będą mieć znaczące implikacje kliniczne w zapobieganiu niewydolności nerek i w poprawie stanu zdrowia i jakości życia milionów pacjentów żyjących z CKD i cukrzycą typu 2 – podkreśla prof. Vlado Perkovic, główny autor publikacji z wynikami badania.. W ubiegłym roku Europejska Agencja Leków (EMA), opierając się na wynikach badania CANVAS, wydała zgodę na rozszerzenie wskazań rejestracyjnych kanagliflozyny o stosowanie w celu redukcji ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu krążenia (zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca, udaru mózgu) u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia takich zdarzeń.

Ponieważ leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 różnią się zarówno siłą, jak i mechanizmami działania, głównymi czynnikami decydującymi o wyborze określonego preparatu do terapii powinna być bieżąca wartość glikemii, rodzaj zaburzeń patofizjologicznych występujący u danego pacjenta oraz wpływ danego leku na powikłania cukrzycy.. The drugs used in diabetes treatment are different with regard to power and mechanism of action, therefore principal factors that determine the choice of the drug should be the present glycemia, type of disorder that was found in the patient and influence of the drug on diabetes complications.. W piśmiennictwie wciąż toczą się dyskusje na temat najkorzystniejszej diety, jednak już teraz wiadomo, że powinna ona pozwolić na utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi, normalizować stężenia lipidów oraz ciśnienie tętnicze, a także umożliwić redukcję masy ciała u osób z nadwagą i otyłością.. Ponieważ leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 różnią się zarówno siłą, jak i mechanizmami działania, głównymi czynnikami decydującymi o wyborze określonego preparatu do terapii powinna być bieżąca wartość glikemii, rodzaj zaburzeń patofizjologicznych, występujący u danego pacjenta oraz wpływ danego leku na powikłania cukrzycy.. Badania oceniające skuteczność leku wykazały, że akarboza działa głównie na glikemię poposiłkową, zmniejsza stężenie HbA 1C o 0,8%, stężenie glukozy na czczo o 1,1 mmol/l oraz stężenie glukozy po posiłku o 2,3 mmol/l (16).. U osób z upośledzoną tolerancją glukozy, lek zmniejsza częstość występowania nowych przypadków cukrzycy o 31% (10) i, podobnie jak akarboza, znalazł się w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w prewencji cukrzycy u pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem rozwoju tej choroby – pomimo braku takiej rejestracji w naszym kraju.. U chorych na cukrzycę typu 2, z nadwagą lub otyłością, poza obniżaniem glikemii, metformina stosowana w monoterapii zmniejsza ryzyko zgonu i powikłań cukrzycy oraz korzystnie wpływa na ciśnienie krwi i albuminurię.. Niemniej jednak, należy zawsze pamiętać o przeciwwskazaniach do podawania leku, które obejmują: zdekompensowanie cukrzycy typu 2, kwasicę mleczanową w wywiadzie, upośledzenie czynności nerek (stężenie kreatyniny> 1,5 mg/dl u mężczyzn i>1,4 mg/dl u kobiet lub klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min), niewydolność krążenia, niewydolność oddechową, ciężkie ostre infekcje, niewydolność wątroby, nadużywanie alkoholu, uczulenie na lek, badania obrazowe z użyciem jodowych środków cieniujących oraz okres przed zabiegiem operacyjnym i po nim (lek odstawić na 2 dni przed zabiegiem), ciążę i laktację, zaawansowany wiek.. Z uwagi na małe ryzyko kwasicy mleczanowej oraz duże korzyści osiągane przez chorych leczonych metforminą, w piśmiennictwie sugeruje się ograniczenie powyższych przeciwwskazań do: niewydolności nerek (GFR poniżej 40 ml/min), niewydolności serca w III i IV klasie wg NYHA, okresu okołooperacyjnego i badań z użyciem dożylnych środków kontrastowych (odstawić lek w przeddzień wieczorem, powrócić do jego podawania po 2 dniach, wcześniej upewnić się, że funkcja nerek jest prawidłowa) (31).. Pojawia się również coraz więcej dowodów na to, że metformina jest skuteczna w leczeniu cukrzycy ciążowej i – w porównaniu z insuliną – nie wiąże się z częstszymi powikłaniami zarówno ze strony matki, jak i noworodka (32, 33).

Należy pamiętać o kontroli poziomu cukru we krwi.. Używamy do tego celu glukometru, czyli przenośnego, podręcznego urządzenia, które umożliwia samokontrole i bardzo szybkie oznaczenie poziomu cukru we krwi.. Decyzję o zastosowanej terapii podejmuje lekarz znając pacjenta i przebieg jego choroby oraz inne choroby współtowarzyszące.. W schemacie leczenia cukrzycy typu 2 na pierwszy rzut idzie lek znany i stosowany od lat, czyli metformina .. Lek ten powinien być lekiem pierwszego wyboru przy rozpoczynaniu leczenia farmakologicznego w cukrzycy typu 2, o ile nie jest przeciwwskazana lub źle tolerowana.. Zgodnie z Zaleceniami PTD kiedy terapia przy pomocy metforminy w maksymalnych zalecanych lub tolerowanych dawkach staje się niewystarczająca do osiągnięcia lub utrzymania docelowego poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c, należy dodać drugi lek doustny, agonistę GLP-1 lub insulinę bazalną.. W cukrzycy typu 2 na jedno opakowanie pasków (50 sztuk) diabetyk musi wyłożyć od 10 do 12 złotych.. Sytuacja w przypadku ceny pasków testowych w cukrzycy typu 2 zmieni się, gdy przechodzimy na insulinę.. Czy wszystkie leki i wyroby medyczne potrzebne diabetykom są w Polsce refundowane?. Niestety, pomimo licznych apeli, Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało się na objęcie refundacją tych leków.. Może się bowiem okazać, że potrzebne będzie zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku.. W przypadku insulin zapłacimy od kilku do kilkudziesięciu złotych za opakowanie insuliny, która jest refundowana.

W Polsce jest ok. 2,5 mln osób chorych na cukrzycę – choć są to jedynie szacunki; do tej pory nie ma stworzonego rejestru chorych, trudno więc zarówno ocenić liczbę pacjentów, jak i monitorować ich leczenie.. W rankingu opieki diabetologicznej wśród krajów UE, Polska znalazła się dopiero na 23 miejscu – alarmował prof. Tatoń.. W 2009 roku na Mazowszu w wyniku powikłań cukrzycy amputowano 1017 kończyn – trzy razy więcej niż w 2006 r.!. – zwrócił uwagę prof. Waldemar Karnafel.. Leki inkretynowe. Pacjenci mają też problem z dostępem do najnowocześniejszych terapii.. A jest to najpoważniejszy problem u chorych na cukrzycę typu 2.. Po spożyciu posiłku, w jelicie cienkim i okrężnicy wydzielane są hormony inkretynowe, odpowiedzialne za wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki.. Leki z pierwszej grupy podaje się podskórnie.. A co na to przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia?. Obecny na debacie dr Artur Fałek stwierdził, że leki nowej generacji co prawda są drogie, ale że każde pieniądze warto wydać, jeśli pacjenci odniosą korzyść:. Jan Tatoń z II Wydziału Lekarskiego Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM dr Krzysztof Tronczyński, były wiceminister zdrowia dr Artur Fałek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia Moderatorami dyskusji byli: dr Waldemar Wierzba – redaktor naczelny „Świata Lekarza”, oraz red.

W cukrzycy zaburzone jest wykorzystanie glukozy przez komórki organizmu, co powoduje jej gromadzenie się we krwi.. Jeszcze 20 lat temu cukrzyca występowała wyłącznie u ludzi po 45. roku życia i starszych, obecnie rozpoznaje się ją nawet u kilkuletnich dzieci.Rozwojowi cukrzycy typu 2 sprzyja insulinooporność, która towarzyszy otyłości (szacuje sie, że 90 proc.. Trzustka na ogół wytwarza wtedy insulinę w dużych ilościach, ale organizm nie jest w stanie jej spożytkować.. Zaburzony jest mechanizm wnikania insuliny do komórek i mięśnie nie reagują na jej działanie.. Takie samopoczucie powinno nas skłonić do pójścia do lekarza po skierowanie na badanie poziomu cukru we krwi.. Oznaczenie stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo (norma to wynik do 99 mg/dl, w wypadku wyniku od 100 do 125 mg/dl mamy do czynienia z nietolerancją glukozy, a 126 mg/dl i więcej to już cukrzyca, o ile wynik ten będzie potwierdzony jeszcze jednym oznaczeniem, które wyniesie 126 mg/dl lub więcej).. Oznaczenie przygodnego (niezależnego od czasu, jaki upłynął od ostatniego posiłku) stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej (jeżeli wyniesie ono 200 mg/dl lub więcej, a osoba badana zgłasza typowe objawy kliniczne, lekarz rozpoznaje cukrzycę);. 3.. W leczeniu cukrzycy dąży się do utrzymania odpowiedniego poziomu cukru we krwi (zbliżonego do normy fizjologicznej) i niedopuszczenia do groźnych zaburzeń.. Istotnym ograniczeniem w powszechnym stosowaniu pompy insulinowej u chorych na cukrzycę jest cena pompy (8000 –18 000 zł) oraz oprzyrządowania (350–400 zł na miesiąc).. Oprzyrządowanie do pompy insulinowej jest refundowane u osób chorujących na cukrzycę typu 1 do 26. r.ż.

Jedno proste badania cukru na czczo i rozpoznanie, które może brzmieć jak wyrok – choroba przewlekła, konieczność przyjmowania leków (a może nawet insuliny), dieta pełna wyrzeczeń i widmo zdrowotnych komplikacji… Czego musimy nauczyć się po rozpoznaniu cukrzycy oraz co zmienić, by zapanować nad cukrami i uniknąć przewlekłych powikłań?. To, jak zmieni się życie pacjenta po diagnozie cukrzycy typu 2 w dużej mierze zależy od tego, na jakim etapie rozwoju choroba została wykryta.. Jeżeli w początkowej fazie, kiedy wahania glikemii są niewielkie, wówczas leczenie cukrzycy sprowadza się do modyfikacji stylu życia – trzeba zdrowo jeść, więcej się ruszać, ale nie ma konieczności przyjmowania leków czy regularnego monitorowania poziomu cukru we krwi.. Dlatego choć życie po diagnozie nie u każdego pacjenta wygląda tak samo, to na pewno trzeba być przygotowanym na konkretne zmiany, chociażby w sposoby odżywiania się czy podejściu do aktywności fizycznej.. Poznanie wszystkich zasad zdrowego żywienia dla osoby chorującej na cukrzycę, która być może ma też inne schorzenia, takie jak chociażby nadciśnienie tętnicze, wcale nie jest łatwe.. Dlatego już na samym początku życia z cukrzycą warto zdecydować się na wizytę u dietetyka, który ułoży nam jadłospis, wytłumaczy na co zwracać uwagę komponując codzienne posiłki i nauczy, jak samemu wymieniać jedne produkty na inne (system wymienników węglowodanowych), by dieta była urozmaicona a cukry w normie.. Po diagnozie cukrzycy okazuje się, że owoce i miód to niekoniecznie „samo zdrowie”; że trzeba ostrożnie podchodzić do mleka (zawiera laktozę, może powodować przecukrzenia”; że posiłki muszą być zróżnicowane (węglowodany + białko + tłuszcze), a zdecydowanie należy unikać jedzenia wyłącznie węglowodanów itd.. W cukrzycy typu 2., która nie jest jeszcze leczona insuliną, nie sposób zapanować nad cukrami nie będąc aktywnym fizycznie.. Paradoks polega na tym, że osoby, u których diagnozowana jest cukrzyca typu 2 aktywne zwykle nie są.. Jeśli chodzi o masę ciała – idealnie jeśli będzie się powoli obniżała, ale minimum, o jakie trzeba dbać jest takie, by po diagnozie nie przytyć.. Jeśli po posiłku, zastanów się, czy nie był on zbyt obfity lub nie zawierał nadmiaru cukrów prostych.. Dlatego dobrze,, żebyś wiedział, że wiele zależy od Ciebie, jeżeli będziesz przykładał się do leczenia, przede wszystkim przestrzegał zaleceń dietetycznych i podejmował aktywność fizyczną, wówczas progres choroby będzie wolniejszy.. Po diagnozie – porozmawiaj szczerze ze swoim lekarzem, na jakim etapie rozwoju jest Twoja cukrzyca i co możesz zrobić, by spowolnić jej rozwój.. Jeżeli w ramach terapii cukrzycy skupisz się wyłącznie na tabletkach, a nie zmienisz przyzwyczajeń żywieniowych i nie zwiększysz aktywności, efekt leczenia będzie znikomy.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 08/16/2022

Views: 5869

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.