Hydroxyzinum VP tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek odziałaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym iprzeciwhistaminowym.

Preparat zawiera substancję hydroksyzyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Hydroxyzinum VP

tabletki powlekane;10 mg;30 tabl.

Bausch Health

7,74 zł

Hydroxyzinum VP

tabletki powlekane;10 mg;60 tabl.

Bausch Health

14,58 zł

Hydroxyzinum VP

tabletki powlekane;25 mg;30 tabl.

Bausch Health

8,25 zł

Hydroxyzinum VP

tabletki powlekane;25 mg;60 tabl.

Bausch Health

14,87 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Hydroxyzinum VP - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest hydroksyzyna, lek uspokajający, przeciwlękowy oraz przeciwhistaminowy. Nie wpływa na czynności kory mózgowej, natomiast jej działanie uspokajające jest prawdopodobnie związane zhamowaniem aktywności ośrodków podkorowych. Stosowana wstanach lękowych łagodzi uczucie zagrożenia, niepokoju izmniejsza napięcie mięśniowe. Uosób zzaburzeniami lękowymi ibezsennością powoduje wydłużenie całkowitego czasu snu, skrócenie okresów przebudzeń wnocy iczasu zasypiania. Nie wywołuje zaburzeń pamięci, po przerwaniu stosowania nie występują objawy odstawienne. Wykazuje działanie przeciwhistaminowe, blokuje receptory histaminowe typu 1(H1). Zmniejsza odczyn wywołany działaniem histaminy, atakże świąd wróżnych postaciach pokrzywki, wyprysku izapalenia skóry. Ma niewielkie powinowactwo do receptorów muskarynowych idopaminowych. Wykazuje również działanie przeciwwymiotne.

Po podaniu doustnym hydroksyzyna dobrze się wchłania, jej działanie uspokajające występuje po 5–10 minutach wprzypadku stosowania syropu ipo 30–45 minutach wprzypadku stosowania tabletek, astężenie maksymalne uzyskiwane jest wciągu 2godzin po przyjęciu preparatu. Hydroksyzyna wydalana jest przez nerki, głównie wpostaci metabolitów.

Kiedy stosować Hydroxyzinum VP - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany do stosowania wnastępujących przypadkach:

• leczenie lęku

• objawowe leczenie świądu

premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Kiedy nie stosować preparatu Hydroxyzinum VP - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:

• porfiria

• wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT wzapisie EKG

• występowanie czynników ryzyka wystąpienia wydłużenia odstępu QT wzapisie EKG, wtym: choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagła śmierć sercowa wwywiadzie rodzinnym, znaczące zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), stosowanie leków mogących wydłużać odstęp QT i/lub powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu ukobiet wciąży lub wokresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Hydroxyzinum VP - tabletki powlekane?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować szczególną ostrożność:

• uosób zniewydolnością wątroby i/lub umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek; lekarz prawdopodobnie zaleci stosowanie mniejszych dawek

• uosób zobniżonym progiem drgawkowym, szczególnie udzieci (dzieci są bardziej podatne na wystąpienie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, wtym drgawek).

Ze względu na działanie przeciwcholinergiczne (cholinolityczne) hydroksyzyny należy zachować ostrożność uosób:

• zjaskrą zzamkniętym kątem przesączania

• zutrudnionym odpływem moczu zpęcherza moczowego

• ze zmniejszoną perystaltyką przewodu pokarmowego

• znużliwością mięśni (myasthenia gravis)

• zotępieniem.

Lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie uosób przyjmujących jednocześnie leki przeciwcholinergiczne lub hamujące aktywność ośrodkowego układu nerwowego.

W okresie przyjmowania leku należy unikać spożywania alkoholu.

Stosowanie hydroksyzyny może być związane zwystąpieniem wydłużenia odstępu QT wzapisie EKG oraz zwystąpieniem stanowiących zagrożenie życia zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes. Dotyczy to szczególnie chorych zczynnikami ryzyka, takimi jak np. zaburzenia elektrolitowe czy stosowanie innych leków mogących wydłużać odstęp QT. Przyjmowanie preparatu przez chorych ztej grupy jest przeciwwskazane.

Hydroksyzynę należy stosować wnajmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy czas. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca, należy natychmiast skonsultować się zlekarzem.

Nie zaleca się stosowania preparatu uosób wpodeszłym wieku. Wtej grupie chorych wydalanie hydroksyzyny jest zmniejszone aryzyko wystąpienia działań niepożądanych – zwiększone. Uosób wpodeszłym wieku może wystąpić pogorszenie czynności poznawczych.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Osoby stosujące preparat nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Hydroksyzyna wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Hydroxyzinum VP - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Hydroksyzynę należy stosować wnajmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy czas.

Dorośli:

Objawowe leczenie lęku: 50 mg na dobę w2–3 dawkach podzielonych; wciężkich przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg na dobę.

Objawowe leczenie świądu: początkowo 25 mg przed snem, wmiarę potrzeby lekarz może zalecić zwiększanie dawki stopniowo do 25 mg 3–4 razy na dobę.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: 50–100 mg jednorazowo.

U dorosłych idzieci omasie ciała większej niż 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

Dzieci imłodzież:

Objawowe leczenie świądu: dzieci od 12. miesiąca życia 1–2 mg/kg masy ciała na dobę wdawkach podzielonych.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: 0,6 mg/kg masy ciała wpojedynczej dawce.

U dzieci omasie ciała do 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 2mg/kg masy ciała na dobę. Udzieci omasie ciała większej niż 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

U dzieci od 12. miesiąca–6. roku życia zalecane jest podawanie preparatu wpostaci syropu doustnego, co umożliwi odmierzenie właściwej dawki izmniejszy ryzyko zachłyśnięcia.

U osób wpodeszłym wieku zaleca się zmniejszenie dawki początkowej opołowę au chorych zzaburzeniami czynności nerek lub wątroby dostosowanie dawkowania (lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie dawek).

U osób wpodeszłym wieku dawka maksymalna wynosi 50 mg na dobę.

Sposób przyjmowania preparatu:

Tabletki należy połykać wcałości (nie rozgryzać) popijając wodą, przyjmować po posiłkach.

Czy można stosować Hydroxyzinum VP - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią, skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu ukobiet wciąży oraz ukobiet wokresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest stosowanie hydroksyzyny ileków mogących wydłużać odstęp QT i/lub powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, takimi jak np. leki przeciwarytmiczne klasy Ia iIII (w tym chinidyna, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), leki przeciwpsychotyczne (np. haloperydol, tiorydazyna, pimozyd, mezorydazyna), antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna), chinolony (np. cyprofloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna), niektóre leki przeciwhistaminowe, leki przeciwmalaryczne (np. meflochina), ketokonazol, pentamidyna, donepezil, niektóre leki przeciwdepresyjne (np. citalopram, escitalopram), niektóre leki stosowane wchorobach układu pokarmowego (np. prukalopryd, cisapryd), niektóre leki onkologiczne (np. tamoksyfen, toremifen, wandetanib), metadon.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania hydroksyzyny ileków powodujących zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardię) lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemię).

Hydroksyzyna jest metabolizowana wwątrobie zudziałem izoenzymów (w tym CYP 3A4/5) cytochromu P450. Leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych mogą powodować zwiększenie stężenia hydroksyzyny we krwi, aleki zwiększające aktywność enzymów wątrobowych mogą powodować zmniejszenie jej stężenia.

Hydroksyzyna hamuje aktywność izoenzymu 2D6 cytochromu P450 (w większych stężeniach może hamować także inne izoenzymy cytochromu P450) imogą występować jej interakcje zlekami metabolizowanymi przez ten sam układ enzymatyczny. Konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie.

Hydroksyzyna może nasilać działanie:

• leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. warfaryna)

• meperydyny

• leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. opioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, leki uspokajające inasenne)

• przeciwcholinergiczne działanie: leków przeciwhistaminowych, neuroleptyków ileków przeciwdepresyjnych.

Alkohol nasila działanie hydroksyzyny. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Hydroksyzyna jest metabolizowana zudziałem dehydrogenazy alkoholowej.

Hydroksyzyna może osłabiać działanie betahistyny iinhibitorów cholinoesterazy.

Hydroksyzyna stosowana zlekami adrenergicznymi (np. adrenalina), może osłabiać ich wpływ na ciśnienie tętnicze.

Należy unikać równoległego stosowania hydroksyzyny zinhibitorami monoaminooksydazy (iMAO) ilekami odziałaniu cholinolitycznym.

Hydroksyzyna zmniejsza przeciwdrgawkowe działanie fenytoiny.

Cymetydyna powoduje zwiększenie stężenia hydroksyzyny we krwi.

Hydroksyzyna stosowana ztrójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać ich działanie kardiotoksyczne, co może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego ikardiomiopatii.

Aby uniknąć wpływu preparatu na wyniki testów alergicznych itestu prowokacji oskrzelowej zmetacholiną, należy co najmniej 5dni przed wykonaniem tych badań przerwać stosowanie hydroksyzyny (po konsultacji zlekarzem).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Hydroxyzinum VP - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Hydroxyzinum VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: senność. Często lub niezbyt często mogą wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, ból głowy, zawrotu głowy, nadmierne uspokojenie, bezsenność, drżenie, pobudzenie, stany splątania, uczucie zmęczenia, znużenie, złe samopoczucie igorączka. Rzadko lub bardzo rzadko: zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zaburzenia akomodacji oka, widzenie nieostre, zaparcia, wymioty, dyskinezy, drgawki, dezorientacja, omamy, zatrzymanie moczu, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obfite pocenie się, wstrząs anafilaktyczny, ciężkie reakcje skórne (ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa iJohnsona).

Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: zaburzenia układu krwiotwórczego zmałopłytkowością izaburzenia krzepnięcia krwi, uczucie pustki wgłowie, rozdrażnienie, niezborność ruchowa, gorączka, pogorszenie funkcji poznawczych uosób wpodeszłym wieku, pogorszenie czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby), wydłużenie odstępu QT wzapisie EKG, zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, ruchy mimowolne, wtym drgawki (po zastosowaniu dawek większych niż zalecane).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające hydroksyzyna

Atarax (syrop)Atarax (tabletki powlekane)Hydroxyzine Orion (tabletki powlekane)Hydroxyzinum Adamed (tabletki powlekane)Hydroxyzinum Espefa (syrop)Hydroxyzinum Espefa (tabletki powlekane)Hydroxyzinum Hasco (syrop)Hydroxyzinum Hasco (tabletki powlekane)Hydroxyzinum Polfarmex (syrop)Hydroxyzinum Polfarmex (tabletki powlekane)Hydroxyzinum Teva (roztwór do wstrzykiwań)Hydroxyzinum VP (syrop)Hydroxyzinum Zentiva (tabletki powlekane)

FAQs

Ile kosztuje hydroxyzinum 25 mg? ›

7,39 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Gdzie kupic hydroksyzynę bez recepty? ›

Hydroksyzyna bez recepty w Polsce nie jest wydawana między innymi z tego powodu, że lek ten notuje dość sporo konfliktów z innymi preparatami. Warto, aby wszelkie negatywne interakcje zostały wyeliminowane przez lekarza, dlatego psychiatrzy zazwyczaj preferują przepisywanie określonej, sprawdzonej ze sobą grupy leków.

Ile się śpi po Hydroksyzynie? ›

działanie przeciwhistaminowe rozpoczyna się ok. 1 h, natomiast działanie sedacyjne po 5–10 min po podaniu w postaci syropu i po 30–45 min po podaniu w postaci tabletek.

Ile razy dziennie można brać hydroksyzynę? ›

Dawkowanie hydroksyzyny dla dorosłych:

Leczenie lęku – 50 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych, w ciężkich przypadkach do 300 mg na dobę Leczenie bezsenności 10 mg, zażywane pół godziny przez planowanym snem, w przypadku braku satysfakcjonującego efektu, można zwiększyć dawkę do 25 mg.

Czy hydroksyzyna jest dobra na nerwicę? ›

Hydroksyzyna – wskazania

Hydroksyzyna wpływa na działanie ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej stosowana jest w stanach pobudzenia nerwowego różnym nasileniu oraz w przypadku nerwicy lękowej i innych schorzeń, których objawem są napady lękowe.

Czy hydroksyzyna to psychotrop? ›

Hydroksyzyna (hydroxyzinum) należy do antyhistaminików I generacji i jest pochodną piperazyny. To organiczny związek chemiczny wpływający na receptory serotoniny o i działaniu uspokajającym. Hydroksyzyna dostępna jest wyłącznie na receptę, gdyż jest lekiem psychotropowym.

Czy lekarz rodzinny może przepisać hydroksyzynę? ›

Hydroksyzyna (hydroxyzinum) jest lekiem, który przepisują swoim pacjentom nie tylko psychiatrzy. Także lekarz rodzinny, który stwierdza m.in. nadpobudliwość nerwową, może wystawić receptę na hydroksyzynę.

Jak długo można stosować hydroksyzynę? ›

Hydroxyzinum można stosować tak długo, jak zaleca lekarz. Producent leku nie określa maksymalnego okresu stosowania, informuje tylko, że lek powinien być stosowany możliwie najkrócej. W przypadku wątpliwości co do okresu stosowania leku, należy zasięgnąć opinii lekarza.

Co ile godzin można brać hydroksyzynę? ›

Jeśli wskazaniem jest działanie uspokajające leku, osobom dorosłym zaleca się zazwyczaj dawkę 50 mg hydroksyzyny dziennie, podzieloną na 2-3 dawki. Maksymalna dawka, stosowana wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza, to zazwyczaj nie więcej niż 100 mg hydroksyzyny na dobę.

Z czym nie łączyć hydroksyzyny? ›

Do leków, których nie należy łączyć z hydroksyzyną, zalicza się m.in. amiodaron, chinidyna, haloperydol, erytromycyna, lewofloksacyna, pentamidyna czy metadon. Trzeba też pamiętać, że hydroksyzyna może wpływać na wyniki niektórych badań, w tym testów alergologicznych oraz próby prowokacyjnej z metacholiną.

Czy hydroksyzyna jest bezpieczna? ›

Hydroksyzyna to lek uspokajający, który stosuje się również w leczeniu alergii, ponieważ wykazuje działanie przeciwhistaminowe. Jest to popularny środek uznawany za bezpieczny, jednak jak każdy może spowodować działania niepożądane.

Co zamiast hydroksyzyny bez recepty? ›

difenhydramina, dostępna bez recepty jako Aviomarin (bez substancji pomocniczych) lub jako Apap Noc (z dodatkiem 500mg paracetamolu), w obu przypadkach 1 tabletka odpowiada sile w przybliżeniu 1 tabletce 25mg hydroksyzyny, w obu przypadkach działa znacznie krócej (4-8h), przy czym w przypadku Apap Noc warto uważać na ...

Czy można brac Hydroksyzyne rano? ›

Tak, jeśli nie odczuwa Pani niepokojących objawów jak senność czy zawroty głowy, można prowadzić auto na drugi dzień rano.

Czy hydroksyzyna to narkotyk? ›

Hydroksyzyna to organiczny związek chemiczny o działaniu przeciwalergicznym - należy do grupy antyhistaminików I generacji. Poza tym, ponieważ wpływa na receptory serotoniny, ma właściwości uspokajające i przeciwlękowe. Ponieważ należy do grupy leków psychotropowych, to w Polsce dostępna jest tylko na receptę.

Co zrobić żeby wyjść z nerwicy? ›

Nerwicę leczy się poprzez psychoterapię, ale też stosuje pomocniczo farmakoterapię. Psychoterapia nerwic jest podstawowym sposobem walki z nerwicą, ale przyjmowanie odpowiednich leków bywa niezbędne, by uspokoić objawy. Czasami bez tego pacjent nie jest w stanie podjąć psychoterapii.

Czy hydroksyzyna jest lekiem uzależniającym? ›

Fizjologicznie hydroksyzyna nie jest substancją uzależniającą – dawkowana jest przez lekarza i wydawana na receptę, terapia hydroksyzyną zazwyczaj trwa krótko, dlatego ryzyko uzależnienia się jest niewielkie.

Ile kosztuje lek hydroxyzinum? ›

7,39 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Czy hydroksyzyna obniża tętno? ›

Substancją czynną preparatu jest należący do grupy beta-blokerów bisoprolol, który zmniejsza częstotliwość rytmu serca i siłę jego skurczu oraz obniża ciśnienie tętnicze. Sympramol to drażetki przeznaczone do stosowania w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych.

Czy można uzależnić się od hydroksyzyny? ›

Fizjologicznie hydroksyzyna nie jest substancją uzależniającą – dawkowana jest przez lekarza i wydawana na receptę, terapia hydroksyzyną zazwyczaj trwa krótko, dlatego ryzyko uzależnienia się jest niewielkie.

Na co jest hydroksyzyna 25 mg? ›

Lek o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym i przeciwhistaminowym. premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi. Dorośli: Objawowe leczenie lęku: 50 mg na dobę w 2–3 dawkach podzielonych.

Czy hydroksyzyna obniża ciśnienie krwi? ›

Hydroksyzyna osłabia działanie noradrenaliny, która ma za zadanie zwiększać ciśnienie krwi.

Co zamiast Hydroxyzyny? ›

difenhydramina, dostępna bez recepty jako Aviomarin (bez substancji pomocniczych) lub jako Apap Noc (z dodatkiem 500mg paracetamolu), w obu przypadkach 1 tabletka odpowiada sile w przybliżeniu 1 tabletce 25mg hydroksyzyny, w obu przypadkach działa znacznie krócej (4-8h), przy czym w przypadku Apap Noc warto uważać na ...

Z czym nie łączyć hydroksyzyny? ›

Do leków, których nie należy łączyć z hydroksyzyną, zalicza się m.in. amiodaron, chinidyna, haloperydol, erytromycyna, lewofloksacyna, pentamidyna czy metadon. Trzeba też pamiętać, że hydroksyzyna może wpływać na wyniki niektórych badań, w tym testów alergologicznych oraz próby prowokacyjnej z metacholiną.

Co ile godzin można brać hydroksyzynę? ›

Jeśli wskazaniem jest działanie uspokajające leku, osobom dorosłym zaleca się zazwyczaj dawkę 50 mg hydroksyzyny dziennie, podzieloną na 2-3 dawki. Maksymalna dawka, stosowana wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza, to zazwyczaj nie więcej niż 100 mg hydroksyzyny na dobę.

Jak długo można stosować hydroksyzynę? ›

Hydroxyzinum można stosować tak długo, jak zaleca lekarz. Producent leku nie określa maksymalnego okresu stosowania, informuje tylko, że lek powinien być stosowany możliwie najkrócej. W przypadku wątpliwości co do okresu stosowania leku, należy zasięgnąć opinii lekarza.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 09/02/2022

Views: 5718

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.