Informacje dla podróżujących - Polska w Bułgarii - Portal Gov.pl (2022)

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Pamiętaj, aby przez podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemieOdyseusz!

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytuza granicą, MSZ będzie mógł się z Tobąskontaktować.

Jeśli masz uwagi bądź pytania do poniżej przedstawionych informacji, skontaktuj się z właściwą terytorialnie placówką zagraniczną RP.

Sytuacja epidemiczna na świecie stabilizuje się, wciąż jednak jest dynamiczna, a w niektórych regionach świata pozostaje niezwykle trudna. MSZ w dalszym ciągu odradza podróże, które nie są konieczne, do krajów lub regionów, w których poziom zachorowań jest znacząco wyższy niż w Polsce. W regionach o sytuacji epidemicznej zbliżonej do Polski lub z niższym poziomem zachorowań MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o podróżach zagranicznych sprawdź informacje o bieżącej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na COVID-19. Bezwzględnie stosuj się do lokalnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto przed każdą podróżą koniecznie:

  • zapoznaj się z przepisami wjazdowymi i miejscowymi obowiązującymi w państwach, do których planujesz podróż, a także śledź je regularnie w czasie pobytu. Informacje te dostępne są na stronie MSZ oraz na stronach placówek;
  • sprawdź aktualne przepisy wjazdowe do Polski związane z pandemią COVID-19;
  • wykup ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia COVID-19;
  • zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.

Więcej informacji o tym, jak przygotować się do podróży zagranicznej znajdziesz tutaj.

Data aktualizacji: 15.06.2022

Terminobowiązywania obostrzeń:bez oznaczonego terminu

Czego dotyczy ostatnia aktualizacja: modyfikacjaglobalnego ostrzeżenia

Osobyzaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Za osobę zaszczepioną uznaje się osobę, która przyjęła co najmniej 15 dni temu ostatnią wymaganą dawkę szczepionki z poniższej listy (tj. drugą dawkę w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną, w przypadku szczepionki jednodawkowej). Połączenie jednej dawki szczepionki Vaxzevria / AZD1222 z jedną dawką Comirnaty / BNT162b2 (szczepionka Pfizer-BioNTech Covid-19) jest również uważane za ukończony cykl szczepień.

Uznawane szczepienia:

Nazwa handlowa szczepionki zgodnie z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu UE / lista WHO (Nazwa producenta / posiadacza pozwolenia na dopuszczenia do obrotu) - ilość dawek.

Comirnaty/ BNT162b2 Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine (BioNTech Manufacturing GmbH/ Pfizer-Biontech) – 2 dawki.

Vaxzevria/ AZD1222 (AstraZeneca WCH/ AstraZeneca Canada Inc.) – 2 dawki.

Spikevax/COVID-19 VACCINE Moderna / mRNA-1273 (MODERNA BIOTECH) – 2 dawki.

Janssen / Ad26.COV2.S (Janssen-Cilag International NV) – 1 dawka.

- / Covishield ChAdOx1_nCoV-19 (Serum Institute of India) – 2 dawki.

- / SARS-CoV-2 Vaccine Vero Cell, Inactivated lnCoV (Sinopharm / BIBP1) – 2 dawki.

- / COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/Coronavac (Sinovac) – 2 dawki.

- / Sputnik V(am-COVID-VacComponent I Gam-COVID-Vac Component II (The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology) – 2 dawki.

SARS-CoV-2 Vaccine, Inactivated Vero Cell/COVAXIN (Bharat Biotech, India) – 2 dawki.

Dokument potwierdzający szczepienie:

Ważny unijny cyfrowy certyfikat szczepienia COVID lub analogiczny dokument.

Dokument musi zawierać imiona i nazwiska osoby zaszczepionej (napisane tak samo jak w dokumencie tożsamości, z którym podróżuje), datę urodzenia, datę ostatniej otrzymanej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, numer seryjny dawki oraz całkowitą liczbę dawek w szczepionkach dwudawkowych, nazwę handlową szczepionki , nazwę producenta/posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, państwo wydania i nazwę właściwego organu wydającego pozwolenie oraz – w przypadku certyfikatu UE – jego niepowtarzalny identyfikator.

Lista krajów, których certyfikaty szczepień, testów lub ozdrowieńców COVID-19 są uważane za równoważne z unijnym cyfrowym certyfikatem COVID:

(Video) Poradnik dla Polaka w Bułgarii - Ciekawostki

Republika Macedonii Północnej, Republika San Marino, Konfederacja Szwajcarska, Republika Turecka, Ukraina, Państwo Watykańskie (tylko w przypadku wystawiania świadectw szczepień), Księstwo Andory, Republika Albanii, Wyspy Owcze, Księstwo Monako, Republika Panamy, Królestwo Maro, Królestwo Maro Armenia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwo Norwegii, Islandia, Księstwo Liechtensteinu, Republika Serbii, Republika Singapuru, Republika Togo, Gruzja, Republika Mołdawii

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby nie w pełni zaszczepione są traktowane jak osoby niezaszczepione.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.

Testy przed przyjazdem

Od osób wjeżdżających z nie jest wymagany negatywny wynik testu.

Testy po przyjeździe

Nie jest wymagany.

Kwarantanna

Nie jest wymagana.

Formularz lokalizacyjny

Nie ma obowiązku wypełniania formularza.

Osobyniezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.

Testy po przyjeździe

Nie ma obowiązku wykonywania testu.

Kwarantanna

Nie ma obowiązku odbywania kwarantanny.

Formularz lokalizacyjny

Nie ma obowiązku wypełniania formularza.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID..

Testy po przyjeździe

Nie jest wymagany.

Kwarantanna

Nie jest wymagana.

Formularz lokalizacyjny

Nie ma obowiązku wypełniania formularza.

Dzieci

Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.

(Video) Czy warto czekać na Last Minute? Kiedy jest najtaniej? Magia Podróży radzi :)

Kierowcyzawodowi

Kierowcy i obsługa autobusów zajmujących się międzynarodowym przewozem osób oraz kierowcy ciężarówek wykonujących lub realizujących międzynarodowy transport towarów mogą wjechać do Bułgarii bez konieczności przedstawiania dokumentów dot. COVID.

Tranzyt

Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.

Pozostałe informacje praktyczne

Zasadywjazduzterytoriuminnychpaństw

Od 1 kwietnia 2022 r. Bułgaria ujednoliciła zasady wjazdu. To znaczy, że te same zasady obowiązują każdego podróżnego bez względu na państwo, z którego przyjeżdża.

Obostrzenia na miejscu

Od 21.10 wszystkie zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych powinny odbywać się z wymogiem przedstawienia przez zwiedzających/uczestników „zielonego certyfikatu” szczepienia, ozdrowieńca lub ujemny wynik testu na COVID-19, a organizatorzy powinni zapewnić kontrolę wejścia na teren/imprezę i weryfikację certyfikatów. Dotyczy to wizyt w punktach gastronomicznych, kinach, teatrach, salach gimnastycznych, halach sportowych, obiektach handlowych powyżej 300 mkw., z wyjątkiem sklepów spożywczych, instytucji bankowych i aptek. Personel szpitali, kompleksowych ośrodków onkologicznych i stacji dializ, a także personel domów opieki, zobowiązany jest do przedstawienia „zielonego certyfikatu”.

Organizowanie zawodów sportowych zawodników zarejestrowanych w licencjonowanych federacjach jest dozwolone bez publiczności, chyba że ustanowiono zasadę wejścia z „zielonym” certyfikatem, niezależnie od tego, czy odbywają się na zewnątrz, czy w pomieszczeniu.

Przydatne linki i dane kontaktowe

Oficjalna strona z informacjami o środkach zwalczania rozprzestrzeniania się COVID 19 w Bułgarii: https://coronavirus.bg/bg/

  1. Instytucja odpowiedzialna za wjazd:

Straż graniczna

ГД Гранична полиция МВР (mvr.bg)

  1. Instytucja odpowiedzialna za kwarantannę:
PrzepisywjazdowedoPolski

Odnośniki do informacji o przepisach wjazdowych oraz inne informacje dot. podróżowania za granicę w kontekście pandemii znajdziesz tutaj.

Bezpieczeństwo

W Republice Bułgarii nie ogłoszono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, zdarzają się jednak kradzieże pieniędzy i dokumentów zwłaszcza w większych miastach i kurortach nadmorskich.

Bułgaria leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

Nie jest wymagane pełnomocnictwo rodziców małoletniego podróżującego z osobą trzecią. Radzimy jednak sporządzanie tego rodzaju dokumentu, który często przydaje się w przypadkach losowych np. choroby, nagłej potrzeby interwencji chirurgicznej, konieczności podpisania zgody na wystawienie paszportu tymczasowego w zamian zagubionego dokumentu tożsamości itp. Pełnomocnictwo powinno zawierać standardowe dane: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych, dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować dziecko. Dokument może być w języku polskim. Jest onbardzo przydatny w razie kontroli policji lub wizyty w placówce medycznej. Ważne jest również posiadaniekarty EKUZ lub ubezpieczenia medycznego. Ponadto do podróży zagranicznych małoletnie dziecko powinno posiadać ważny dowód osobisty albo paszport.

Ubezpieczenie, zdrowie

Osoby opłacające składki NFZ mogą w Bułgarii korzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Podczas wizyty u lekarza należy okazać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych.

Zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, umożliwiających w razie konieczności pokrycie kosztów leczenia w szerszym zakresie, jak również kosztów opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Ponieważ wprowadzono odpłatność za akcje ratownicze prowadzone przez górskie pogotowie ratunkowe, turyści wybierający się na szlaki górskie powinni mieć odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Leki

Jeżeli potrzebujesz zabrać do Bułgarii zapas niezbędnych leków, (zwłaszcza jeżeli są to środki psychotropowe), musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie od polskiego lekarza (najlepiej w języku angielskim) poświadczające, że używanie tego typu leków jest dla Ciebie niezbędne w celach zdrowotnych.

W Bułgarii uznawane są polskie recepty lekarskie, a także te wystawione w innych krajach unijnych. /Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/52/UE zdnia 20grudnia 2012r./

Należy jednak pamiętać, że ten sam lek w Polsce i Bułgarii może mieć różne nazwy farmaceutyczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Agencji Wykonawczej ds. Lekarstw (tylko w języku bułgarskim) https://www.bda.bg/bg i komunikacie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gif/przewoz-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psychotropowych-jakie-sa-niezbedne-do-leczenia-medycznego-w-przypadku-przekraczania-granic-rzeczypospolitej-polskiej

Podróżowanie po kraju

Należy unikać podróżowania nocą, zatrzymywania się na nocleg na niestrzeżonych parkingach,w pobliżu przydrożnych barów itp. Podczas jazdy wskazane jest blokowanie drzwi samochodu od wewnątrz. Nie należy pozostawiać auta bez dozoru, zwłaszcza jeśli znajduje się w nim bagaż.

Turyści zatrzymujący się w hotelach, w kwaterach prywatnych i na kempingach nie powinni pozostawiać bez nadzoru pieniędzy, kosztowności i dokumentów.

Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe.

Zaleca się również zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lokalach nocnych, klubach, pubach. Zdarzają się przypadki znacznego zawyżania rzeczywistych rachunków i w konsekwencji nieprzyjemne dla klientów interwencje ochrony danego lokalu.

W dużych kurortach nadmorskich jak np. Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, Nesebyr parkować należy tylko na parkingach ogólnych (zazwyczaj płatnych) lub hotelowych.

W związku z częstymi kradzieżami, szczególnie w okresie letnim, nowych samochodów, zaleca się podróżującym takimi pojazdami daleko idącą ostrożność, a nawet nieużywanie ich w miarę możliwości w podróżach do i przez Bułgarię.

(Video) Nowe zasady covid w Norwegii od 21.06 - wjazd turystów, brak kwarantanny z Polski (live z 20.06)

Informacje dla kierowców

W Bułgarii jest honorowane polskie prawo jazdy, a zielona karta nie jest obowiązkowa. Jednak jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia może w razie wypadku ułatwić uzyskanie odszkodowania. Podróżując samochodem, którego właścicielem jest inna osoba należy posiadać notarialne pełnomocnictwo przetłumaczone na język bułgarski, angielski, francuski lub niemiecki. Poruszanie się po bułgarskich drogach jest płatne. W tym celu należy wykupić winiety. Na tamtejszych drogach obowiązuje jazda w zapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowi prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5‰ Należy pamiętać, że bułgarska policja drogowa oraz inspekcja drogowa bardzo restrykcyjnie stosują określone prawem kary za wykroczenia w ruchu drogowym.

Na przykład za nie podporządkowanie się sygnałom świetlnym i oznakowaniu drogowemu zgodnie z art. 6, p.1 Ustawy o ruchu drogowym Republiki Bułgarii kierowcy grozi sankcja odebrania prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz kara grzywny.

Kierowcy pojazdów mają obowiązek jeździć z włączonymi światłami w ciągu dnia przez cały rok.

Ograniczenia w ruchu drogowym w Bułgarii w 2018 r.:

  • W roku 2018 ruch samochodów ciężarowych ponad 12 ton(łącznie ciągnik i naczepa) jest częściowozabroniony w weekendy. Ograniczenie to obowiązuje wpiątki od godz. 16:00 do 20:00i wniedziele od godz. 14:00 do 20:00. W soboty ograniczenia nie obowiązują. Jednocześnie zakaz obejmuje również dni ustawowo wolne od pracy. Ostatni dzień pracy przed ustawowo dniem wolnymod godz. 16:00 do 20:00oraz ostatni ustawowo wolny dzień przed dniem pracyod godz.14:00 do 20:00.
  • Zakaznie obowiązujesamochodów przewożących szybko psującą się żywność, towary wymagające specjalnych warunków temperaturowych, towary niebezpieczne (ADR) i zwierzęta.

WINIETY

Od 1 stycznia 2019 –w Bułgarii wprowadzono winiety elektroniczne, które zastąpiły –klasyczne naklejane na przednią szybę pojazdu. Zakupu można dokonać przez stronę internetową https://www.bgtoll.bg/ oraz https://vinetki.bg/.

Winietę elektroniczną można również zakupić w samoobsługowych automatach na wybranych stacjach paliw i punktach granicznych.

Cena winiety uzależniona jest od kategorii pojazdu.

KATEGORIA

CENA WINIETY

OKRES

EURO 0, I, II

EURO III, IV, EEV I wyższe

K1

Miesięczna

Tygodniowa

Dzienna

174 BGN/89 €

87 BGN/45€

23 BGN/12 €

134 BGN/69 €

67 BGN/34 €

23 BGN/12 €

(Video) "Otwarte rynkipozaunijne dla polskiego eksportera. Prezentacja portalu KE: Access to Market"

K2

Miesięczna

Tygodniowa

Dzienna

105 BGN/54 €

53 BGN/27€

23 BGN/12 €

80 BGN/41 €

40 BGN/21 €

23 BGN/12 €

K3

Roczna

Kwartalna

Miesięczna

Tygodniowa

Weekend

97 BGN/50 €

54 BGN/28 €

30 BGN/15 €

15 BGN/8 €

10 BGN/5 €

K1 – pierwsza kategoria: pojazdy o ilości osi większej niż dwie, pociągi drogowe, specjalne pojazdy budowlane, dźwigi, specjalne przyczepy dla transportu ciężkich lub gabarytowych ładunków oraz pozostałe specjalne pojazdy silnikowe.

K2 - druga kategoria: wszystkie pojazdy służące do transportu pasażerów, z ilością siedzeń większą niż 8, nie wliczając siedzenia kierowcy, wszystkie pojazdy transportowe z dwiema osiami m.in pojazdy budowlane, dźwigi, specjalne przyczepy dla transportu ciężkich lub gabarytowych ładunków oraz pozostałe specjalne pojazdy silnikowe.

K3 - trzecia kategoria: pozostałe pojazdy osobowe z ilością miejsc nie większą niż 8.

Przepisy prawne

W Bułgarii kary za handel narkotykami, środkami odurzającymi oraz składnikami do ich produkcji są bardzo surowe.

Obyczaje

Gesty głową, podobne do oznaczających w Polsce negacje i potwierdzenie, w Bułgarii mają znaczenie odwrotne. Dobrze jest upewnić się słownie, czy rozmówca chciał powiedzieć nie (ne) czy tak (da).

Przydatne informacje

Turyści którzy chcą korzystać z prywatnych plaż i basenów hotelowych nie będąc gośćmi danego obiektu; muszą się liczyć z dodatkową opłatą. Nie przestrzeganie tej zasady często prowadzi do powstawania konfliktu z ochroną obiektu i interwencją miejscowej policji.

Wymieniając walutę w kantorach, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż częste są przypadki wypłacania kwot niższych, niż to wynika z podanego przed kantorami kursu (najlepiej uprzednio zapytać, jaką sumę otrzyma się za określoną kwotę w walucie). Niektóre kantory i banki w dużych miastach wymieniają również złotówki. Za wymianę walut kantory pobierają niekiedy prowizję.

Na terenie Bułgarii działa kilkaset punktów Western Union, MoneyGram i innych, za których pośrednictwem możliwe jest błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Funkcjonują bankomaty akceptujące karty Visa, Maestro, MasterCard itp.

(Video) Biznes w czasach pandemii branża turystyczna. Portal biznes.gov.pl. Tarcza Antykryzysowa w praktyce.

W sierpniu w Morzu Czarnym często występuje zjawisko "martwej fali" oznaczające długą, falę powstałą wskutek długotrwałego działania wiatru z jednego kierunku, osiągająca od 1,5 do 2 metrów wysokości. "Martwa fala" powstaje pod wodą, dlatego też powierzchnia wydaje się być spokojna i jednocześnie powstałe przy dnie prądy wsteczne wciągające w głąb morza. Radzimy zwracanie szczególnej uwagi na kolory flag sygnalizacyjnych, stosowanie się do zaleceń ratowników i nieużywanie plaż niestrzeżonych. Ratownicy bułgarscy radzą w przypadku dostania się do zasięgu fali wstecznej płynięcie w linii przekątnej pod wodą w stronę brzegu. Zjawisko jest tak niebezpieczne, że co roku w Bułgarii na skutek "martwej fali" notowane jest kilkadziesiąt przypadków utonięć.

BGN. (narkotyki), od 3 do 15 lat oraz grzywna od 10 do 100 tys.. Od wszystkich cudzoziemców, w tym turystów. tranzytowych, wymagane są ubezpieczenia zdrowotne na czas pobytu w Bułgarii.. (0-0 359 52) 60-92-12, 13. (0-0 359 52) fax 60-92-11. e-mail: conplvar@techno-link.com. Paszport. powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy dłużej niż deklarowany czas pobytu.. W tym celu należy wypełnić wniosek o zwrot podatku VAT; formularz można. otrzymać w sklepie.. Turyści mogą otrzymać. na miejscu zwrot podatku VAT, jeżeli kwota nie przekracza 500 BGN (ok. 250. EUR), natomiast kwoty ponad 500 BGN są przekazywane drogą bankową; upoważniony. agent bułgarski: CASH BACK BULGARIA LTD, 1000 SOFIA 9 Slavanska Str., tel.. Należy. zameldować się w miejscu pobytu w ciągu 5 dni od przekroczenia granicy.. Koszt przeprawy promowej w Widyniu lub Oriachowo wynosi 3 EUR. od osoby oraz 20 EUR za samochód osobowy, 40 EUR za mikrobus, 50 EUR za autobus. i 80 EUR za pojazd ciężarowy (tir).. Polska i Bułgaria.. Bułgaria jest krajem o. ciepłym klimacie stąd latem jada się bardzo dużo warzyw i owoców, szczególnym. uznaniem cieszą się brzoskwinie i pomidory.. Rakija -. jest to mocna wódka pędzona przede wszystkim ze śliwek (również dość często. wyrabiana jest z winogron), jest produkowana nie tyko w Bułgarii trzeba jednak. pamiętać, że jest to mocny alkohol.

Wybierając się do słonecznej Grecji należy pamiętać, że każdy podróżny ma obowiązek zarejestrowania swojego wyjazdu na stronie travel.gov.pl (Passenger Locator Form) nie później niż 24 godziny przed planowanym przyjazdem do kraju.. Osoby niezaszczepione muszą posiadać negatywny wynik testu typu PCR (koszt ok. 250 zł), który należy wykonać maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem lub testu antygenowego (koszt ok. 150 zł), wykonanego maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem.. w Grecji do restauracji, barów czy klubów mogą wejść jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie o przebytym szczepieniu lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, wykonanego minimum 3 dni wcześniej.. Podróżni niezaszczepieni, którzy wybierają się do miejscowości takich jak: Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, mogą odpłatnie wykonać test na obecności wirusa COVID-19 na lotnisku.. Osoby, które go nie posiadają muszą okazać dokument potwierdzający negatywny wynik testu PCR (wykonany maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem) lub negatywny wynik testu antygenowego (wykonany maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem).. Zasady te nie dotyczą dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie.. Według danych WHO na dzień 17 marca 2020 r., w Regionie Europejskim jest już 37 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:. 4) osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com.. Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/. Według stanu na 18 marca 2020 r. zgłoszono 7 876 zgonów z: Chin (3224), Włoch (2550), Iranu (988), Hiszpanii (491), Francji (175), Stanów Zjednoczonych (108), Korei Południowej (86), Wielkiej Brytanii (60) , Japonii (28), Holandii (24), Szwajcarii (19), Filipin (14), Niemiec (13), Iraku (11), San Marino (11), Kanady (8), Szwecji (8), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (7), Algierii(5), Australii (5), Belgii (5), Grecji (5), Indonezji (5), Polski (5), Danii (4), Egiptu (4), Tajwanu (4), Austrii (3), Indii (3), Libanu (3), Norwegii (3), Argentyny (2), Bułgarii (2), Ekwadoru (2), Irlandii (2), Malezji (2), Maroko (2), Albanii (1), Bahrajnu (1), Brazylii (1), Gwatemali (1), Gujany (1), Węgier (1), Luksemburga (1), Panamy (1), Portugali (1), Słowenii (1), Sudanu (1) i Tajlandii (1).. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 18 marca 2020 r. (ECDC). Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 18 marca 2020 r.. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 18 marca 2020 r. (ECDC). Dystrybucja geograficzna skumulowanej liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 18 marca 2020 r. (ECDC). Zgodnie i informacjami ECDC, ryzyko wystąpienia transmisji COVID-19, w społeczności na poziomie regionalnym, w krajach UE/EOG i Wielkiej Brytanii jest obecnie uważane za bardzo wysokie.. W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int , www.ecdc.europa.eu , www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Polaków wybiera się na wakacje.. Co trzeci uważa, że warto spędzić je w Polsce, bo tak jest bezpieczniej, a 8 proc.. Wariant Delta rozprzestrzenia się o 50 proc.. czy w kraju, który wybraliśmy, wystarczy tzw.. Dzięki tym wskaźnikom możemy ocenić, jak wygląda sytuacja związana z epidemią na terenie danego kraju.. Hiszpania to kraj, przed którym ostrzega m.in.. szybciej niż np.. wariant Alfa, który wywołał w Polsce poprzednią falę epidemii.. Mamy żyć, ale na razie nie możemy żyć w pełni normalnie, bo sytuacja epidemiczna jest, jaka jest .. Gdybyśmy się szczepili, szybciej moglibyśmy wrócić do normalności – podkreśla ekspert.. Przede wszystkim przed wyjazdem zaszczepmy się.. Wakacje na Zanzibarze są ryzykowne?. Wszystko przez wariant delta (WIDEO). Jak teraz wyglądają wizyty u lekarza?. Nie zwracamy na nie uwagi 8 zdjęć

18:52 W związku z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała ruch pasażerski w wielu krajach, lotnisko w Kantonie na południu Chin stało się w 2020 roku najruchliwszym portem lotniczym świata - podały w poniedziałek miejscowe media, powołując się na zarząd lotniska.. 17:13Pierwsi pacjenci 80+, którzy zarejestrowali się na szczepienia przeciw COVID-19, otrzymali dawki szczepionek w punkcie uruchomionym w Szpitalu Południowym - podał w poniedziałek stołeczny ratusz.. 16:19 Komisja Europejska zaproponowała w poniedziałek dodatkowe restrykcje dotyczące podróży z zagranicy do Unii Europejskiej, przedstawiając je jako odpowiedź na "nowe warianty koronawirusa i niestabilną sytuację zdrowotną na świecie".. Na naradzie z udziałem premiera Bojko Borisowa oceniono, że sytuacja w kraju rozwija się w dobrym kierunku, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni po raz pierwszy od dwóch miesięcy odnotowywano przeciętnie poniżej 100 zachorowań na 100 tys.. Na razie harmonogram nie zmienia się - powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.

COVID.. Aktualne zalecenia dla osób podróżujących do Egiptu - TUTAJ. Certyfikat bezpieczeństwa higieny Każdy hotel posiada rządowy „Certyfikat bezpieczeństwa higieny” potwierdzający spełnianie wymagań sanitarnych.. Naruszenie któregokolwiek z ustalonych przepisów spowoduje zawieszenie licencji obiektu i karę finansową.. Aktualne warunki podróży wynikające z obostrzeń Covid-19: Od 26.02.2022 r. dla Podróżnych z krajów Unii Europejskiej, wjazd do Tunezji możliwy jest po okazaniu negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19: - antygenowego wykonanego na maksymalnie do 24 h przed planowanym wylotem (czas liczony jest od pobrania próbek do badania) lub - PCR wykonanego maksymalnie do 48 h . przed planowanym lotem (czas liczony jest od pobrania próbek do badania).. - osoby poniżej 18 roku życia Na lotnisku po przylocie, losowo wybrani pełnoletni pasażerowie mogą zostać poddani testowaniu szybkim testem TDR-Ag lub testem RT-PCR.. Aktualne zalecenia dla osób podróżujących do Tunezji - TUTAJ. Wytyczne sanitarne od 01/04/2022 r.: Powierzchnie zamknięte mogą przyjmować 100% wypełnienia z obowiązkiem przedstawienia paszportu sczepień oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek oraz wietrzenia pomieszczeń.. Wytyczne sanitarne: Obowiązuje nakaz noszenia maseczek we wszystkich przestrzeniach zamkniętych oraz w dużych skupiskach ludzi; obowiązkowe stosowanie masek o wysokim poziomie ochrony KN95 lub FFP2 lub alternatywnie podwójnej maski chirurgicznej w supermarketach i środkach transportu publicznego, a także przez personel placówek gastronomicznych; Obowiązuje nakaz zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami poruszającymi się w przestrzeni publicznej. Certyfikat jest zobowiązaniem hotelu do przestrzegania wszystkich wydanych środków bezpieczeństwa.. Szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr - TUTAJ Pasażerowie podlegają pod przepisy wjazdowe zarówno Cypru Południowego, jak i Północnego ponieważ podróż odbywa się przez lotnisko w Larnace Wszelkie procedury dotyczące podróżowania do Republiki Cypryjskiej oraz na Cypr Północy mogą ulec zmianie.. Szczegóły dotyczące aktualnych formalności wjazdowych dla osób podróżujących na Cypr dostępne są w języku polskim na stronie Ambasady Republiki Cypryjskiej w Warszawie.. Aktualne zalecenia dla osób podróżujących do Turcji - TUTAJ

Informacje odnośnie przelotów samolotem Wszystkie przeloty na destynacjach oferowanych przez TOP Touristik odbywają się zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przewozu Pasażerów i Bagażu danego przewoźnika.W przypadku tanich linii lotniczych oraz regularnych linii lotniczych na krótkich dystansach cena zawiera tylko bagaż podręczny.. Wybrany Hotel Hotel w pobliżuKliknij te ikony, żeby zobaczyć nazwy i ceny innych hoteli w okolicy.Możesz w nie dalej klikać, przenosząc się na strony z dokładnymi opisami tych hoteli.. Tuzłata – turyści skarżący się na bóle i dolegliwości z powodzeniem mogą wybrać się do uzdrowiska, w którym leczy się różne choroby dzięki relaksującej błotnej kuracji.. Przylądek Kaliakra – warto udać się na dwukilometrowy cypel ze stromym wybrzeżem klifowym, gdyż uchodzi za najbardziej malownicze i przede wszystkim widokowe miejsce na całej linii brzegowej w Bułgarii.. Jest to jedno w niewielu miast na świecie, które łączy dwa kontynenty, a obie części znacznie się od siebie różnią, zarówno pod względem historycznym jak i społeczno-kulturalnym.. Cennym zabytkiem z tych czasów jest wspaniały Kariye Cami (dawniej kościół Zbawiciela na Chorze znajdujący się poza murami starego miasta), w którym znajdują się najwspanialsze na świecie bizantyjskie mozaiki ze scenami ze Starego Testamentu i życia Świętej Rodziny.. Będąc w Istambule warto udać się na Wielki Bazar, gdzie handluje się dosłownie wszystkim oraz Egipski Bazar Przypraw znajdujący się przy porcie.

Videos

1. Jak pobrać Unijny Certyfikat COVID z Internetowego Konta Pacjenta
(Centrum e-Zdrowia)
2. JAKI TO MA WPŁYW NA NAS? 🤷🏼‍♀️
(TheKretka1)
3. Wideokonferencja: System Rejestrów w Turystyce.
(parpgovpl)
4. 022: Koronawirus a wakacje 2021
(Lekarz Rodzinny Blog)
5. Podróżowanie w czasie COVID'a z Polski do UK oraz z UK do Polski - testy, kwarantanna, formy, itp.
(Violetta Pugh)
6. BREXIT – PROCEDURY CELNE, AKCYZA, VAT – zapis webinarium dla przedsiębiorców - 10 grudnia 2020 r.
(Krajowa Administracja Skarbowa)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 05/31/2022

Views: 5419

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.