Leki przeciwdepresyjne, nasenne i neuroleptyki Flashcards by Katarzyna Zemło (2022)

Table of Contents
Wymień substancje działające na pozasynaptyczne rec. GABAa GABOKSADOL, IZOGUAWACYNA Oksyban znalazł swoje zastosowanie w? Tabletce gwałtu Miejsce wiązania barbituranów na rec. GABAa Pomiędzy podjednostkami alfa i beta (alkohol i GABA też) Miejsce wiązania benzodiazepin na rec. GABAa Pomiędzy podjednostkami alfa i gamma Benzodiazepiny łączą się ze swym miejscem wiążącym na receptorze, gdy zawiera on koniecznie podjednostkę? γ2 oraz podjednostkę α1, α2, α3, α5 Nowsze leki uspokajające i nasenne (np. ZOPIKLON) - łączą się jedynie z tymi receptorami GABAa, które do swej budowy wykorzystują wyłącznie podjednostkę? α1 Barbiturany działają nawet przy braku GABA- PRAWDA/FAŁSZ? PRAWDA W razie stymulacji receptorów przez GABA, benzodiazepiny? zwiększają częstotliwość, z jaką ulega otwarciu kanał chlorkowy receptora GABAa W razie stymulacji receptorów przez GABA, barbiturany? przedłużają czas przepływu jonów chlorkowych przez kanał receptora Hamowanie aktywności neuronów przez benzodiazepiny w płacie skroniowym wiąże się z działaniem ? przeciwlękowym i przeciwdrgawkowym Hamowanie aktywności neuronów przez benzodiazepiny w układzie siatkowatym śródmózgowia wiąże się z działaniem? nasennym Hamowanie aktywności neuronów przez benzodiazepiny w rdzeniu kręgowym i móżdżku wiąże się z działaniem? miorelaksacyjnym Przy stosowaniu benzodiazepin dłużej niż 3 miesiące obowiązuje zasada? Stopniowego zmniejszania dawki przy odstawianiu leku Benzodiazepiny o krótkim czasie działania, z przewagą działania przeciwlękowego to? ALPRAZOLAM, LORAZEPAM, OKSAZEPAM Benzodiazepiny o krótkim czasie działania, z przewagą działania nasennego to? LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, TEMAZEPAM Benzodiazepiny o pośrednim czasie działania z przewagą działania przeciwlękowego to? BROMAZEPAM, KLOBAZAM Benzodiazepiny o pośrednim czasie działania z przewagą działania nasennego to? ESTAZOLAM Benzodiazepiny o długim czasie działania z przewagą działania przeciwlękowego to? MEDAZEPAM, KLONAZEPAM, DIAZEPAM Benzodiazepiny o długim czasie działania z przewagą działania nasennego to? NITRAZEPAM Benzodiazepiny działające krótko, które zaraz po wchłonięciu są metabolizowane do aktywnych farmakologicznie metabolitów to? MIDAZOLAM, TRIAZOLAM Benzodiazepiny wydalane z organizmu w postaci niezmienionej, sprzężonej z glukuronidami to? OKSAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TEMAZEPAM Benzodiazepiny podlegające procesom utleniania przy udziale enzymów mikrosomalnych w wątrobie w wyniku czego postają ich aktywne metabolity to? DIAZEPAM, MEDAZEPAM, CHLORDIAZEPOKSYD, KLOBAZAM, FLURAZEPAM Wpływ benzodiazepin na sen -wydłużają sen płytki (fazy 1. i 2.), -skracają sen głęboki (fazy 3. i 4.) oraz fazę REM,-wydłużają całkowity czas snu,-po odstawieniu mogą powodować wystąpienie bezsenności z odbicia Jak benzodiazepiny wpływają na CTK? Mogą wystąić spadki ciśnienia tętniczego krwi (leki te hamują wychwyt zwrotny adenozyny, co rozszerza naczynia i obniża opór obwodowy). Antagonistą benzodiazepin jest? FLUMAZENIL W terapii zespołów lęku uogólnionego, lęku napadowego, fobicznego znalazły zastosowanie? ALPRAZOLAM, LORAZEPAM Znalazły zastosowanie w leczeniu napadów drgawkowych KLONAZEPAM, DIAZEPAM W stanach spastycznych mięśni stosuje się leki o przeważającym działaniu miorelaksacyjnym, tj. ? DIAZEPAM, KLONAZEPAM, CHLORDIAZEPOKSYD, MIDAZOLAM Użycie benzodiazepin jako preanestetyku jest korzystne również ze względu na? Wywoływaną przez nie niepamięć następczą. Polecane w detoksyfikacji pacjentów uzależnionych od alkoholu ? CHLORDIAZEPOKSYD, DIAZEPAM, FLURAZEPAM, KWAZEPAM Stosowany dożylnie w celu wprowadzenia do znieczulenia chirurgicznego ? MIDAZOLAM Jako preanestetyk u pacjentów, u których wykonywane są krótkie zabiegi wykorzystasz? MIDAZOLAM Stosowane u pacjentów z bezsennością polegającą na trudności w zasypianiu ? OKSAZEPAM, TRIAZOLAM U noworodków, których matki zażywały benzodiazepiny, zwłaszcza w I trymestrze ciąży rozszczep wargi i/lub podniebienia Stosowanie benzodiazepin tuż przed porodem może spowodować występowanie u noworodka : hipotermii, hipotonii i depresji oddechowej Benzodiazepiny przechodzą do mleka matki czego następstwem u dziecka może być ? śpiączka, brak łaknienia i spadek wagi Zastosowanie barbituranów: -środki przeciwdrgawkowe -w indukcji znieczulenia ogólnego -w neuroprotekcji po urazach ośrodkowego układu nerwowego -w zagrożeniu żółtaczką jąder podkorowych mózgu u noworodków Przeciwwskazania do stosowania barbituranów to? choroby nerek, ciąża i okres karmienia Forma podania METOHEKSYTALU, TIOPENTALU to? Dożylna Środkami wprowadzającymi do znieczulenia chirurgicznego są? METOHEKSYTAL I TIOPENTAL- mają krótki czas działania Zastosowanie FENOBARBITALU to? Zapobieganie napadom padaczkowym (doustnie) Aktywność AMOBARBITALU, SEKOBARBITALU, PENTOBARBITALU szybki początek działania - ich aktywność utrzymuje się przez 3-8 godzin Antyhistaminiki to głównie antagoniści rec. ? H1 Co powoduje zablokowanie rec. H1? zablokowanie receptorów H1 zmniejsza uwalnianie acetylocholiny w układzie siatkowatym, co obniża poziom świadomości i wywołuje senność Antyhistaminiki starszej generacji (DIFENHYDRAMINA, HYDROKSYZYNA) mają zdolność do ? Przekraczania bariery krew-mózg Gdzie mają swoje zastosowanie antyhistaminiki? W sedacji przed planowaną następnego dnia operacją, aby zapewnić pacjentowi spokojny sen. Czy antyhistaminiki wywołują tolerancję i uzależnienie? NIE Dlaczego wodzian chloralu jest rzadko stosowany? Bo jest nefro- i hepatotoksyczny :( Wodzian chloralu jest prolekiem a jego metabolit to? TRICHLOROETANOL Gdzie bywa stosowany wodzian chloralu? Bywa stosowany w celu osiągnięcia sedacji przedoperacyjnej u dzieci. Leki działające wybiórczo na niektóre podjednostki tworzące receptor GABAa to? ZOLPIDEM, ZALEPLON, ZOPIKLON, ESZOPIKLON Najkrócej działający z leków wymienionych wczęśniej to? ZALEPLON Cztm różnią się leki działające wybiórczo na niektóre podjednostki tworzące receptor GABAa od benzodiazepin? właściwościami farmakokinetycznymi Nie są metabolizowane do aktywnych metabolitów ZOLPIDEM, ZALEPLON, ZOPIKLON, ESZOPIKLON Nie zmieniają długości poszczególnych faz snu ZOLPIDEM, ZALEPLON, ZOPIKLON, ESZOPIKLON Działania niepożądane tych leków to? -gorzki smak w ustach, -bóle głowy, -zmiany skórne, -reakcje alergiczne,-przy dłuższym stosowaniu mogą wywołać tolerancję oraz uzależnienie PAGOKLON, OCYNAPLON (leki eksperymentalne) Działają wybiórczo na podjednostki α2, α3. Za właściwości anksjolityczne odpowiada przede wszystkim pobudzenie receptorów? α2, α3 Natomiast za własności nasenne α1 RAMELTEON to agonista rec. ? melatoninowych typu. 1 i 2 Nie powoduje bezsenności jako efektu z odbicia RAMELTEON Podczas stosowania RAMELTEONU nie należy: Prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu. AGOMELATYNA jest: agonistą receptorów melatoninowych i antagonistą receptorów 5-HT2C Jest przede wszystkim lekiem antydepresyjnym AGOMELATYNA Anksolityki bez działania nasennego to? PROPRANOLOL, BUSPIRON, OKSYBAN PROPRANOLOL to beta- adrenolityk Nie ma żadnego działania nasennego PROPRANOLOL PROPRANOLOL stosowany jest w leczeniu lęku sytuacyjnego, znosi objawy zdenerwowania Aktywnym składnikiem OKSYBANU jest? kwas γ-hydroksymasłowy (GHB) OKSYBAN lek podawany w stanach? narkolepsji z towarzyszącą katapleksją Stosowany w lęku przewlekłym BUSPIRON Jak działa BUSPIRON? Wpływa częściowo agonistycznie na receptory 5-HT1A, co hamuje uwalnianie serotoniny z zakończeń nerwowych. W wyniku odpowiedzi homeostatycznej dochodzi do zwiększenia liczby serotoninowych receptorów postsynaptycznych. BUSPIRON oddziałuje na takie szlaki przekaźnikowe jak: oddziałuje na liczne szlaki przekaźnikowe: serotoninergiczne, noradrenergiczne, cholinergiczne i dopaminergiczne Nie wykazuje interakcji z alkoholem BUSPIRON Działania niepożądane BUSPIRONU: zawroty i bóle głowy, niedokrwienie serca, zawał mięśnia sercowego, epizody niedokrwienia mózgowego Leki przeciwpsychotyczne to inaczej? NEUROLEPTYKI Receptory grupy D1 (D1 i D5) Związane z białkiem Gs – stymulującym cyklazę adenylową; mają charakter receptorów postsynaptycznych Receptory grupy D2 (D2, D3, D4) związane z białkiem Gi Za rozwój schizofrenii odpowiedzialne są zaburzenia w sygnalizacji : dopaminergicznej Według niektórych teorii w rozwoju schizofrenii uczestniczą także zaburzenia szlaków: serotoninergicznych oraz glutaminowych Objawy pozytywne to objawy wytwórcze- pojawienie się nowych, odbiegających od normy działań i zachowań Objawy wytwórcze są związane z hiperfunkcją ukłądu: mezolimbicznego Objawy negatywne Najprawdopodobniej spowodowane zaburzeniami w szlaku mezokortykalnym Alogia to? Zmniejszenie płynności mowy Awolicja to? Apatia i brak motywacji do wykonywania czynności zależnych od woli. Leki neuroleptyczne Wszystkie po podaniu doustnym są szybko absorbowane Większość neuroleptyków jest metabolizowanych przy udziale? cytochromu P450 Jaka grupa leków neuroleptycznych nie jest metabolizowana przy udzale CYT. P450? BENZAMIDY Wykazują właściwości lipofilne, mają dużą objętość dystrybucji neuroleptyki Mechanizm działania neuroleptyków typowych -Antagoniści receptorów dopaminowych D2 -Mogą słabo oddziaływać na receptory serotoninowe 5-HT2 Działania niepożądane neuroleptyków Hamują receptory dopaminowe w szlaku wydzielania prolaktyny przez przysadkę. Może to doprowadzić do hiperprolaktynemii, ginekomastii, zaburzeń płodności u kobiet i nieregularnego miesiączkowania. Leki typowe są antagonistami receptorów? adrenergicznego α1 histaminowego H1 muskarynowego Mechanizm działania leków atypowych -Antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT2 -Mogą w mniejszym stopniu oddziaływać na inne receptory w tym D2 Z czego wynika atypowość neuroleptyków atypowych? Wynika z wpływu na receptory D2 poza prążkowiem, głównie w korze i układzie limbicznym. Blokada korowych receptorów 5-HT2 Nasila uwalnianie dopaminy w tym obszarze, co poprawia funkcje poznawcze i znosi objawy negatywne. Blokada receptorów D2 w układzie limbicznym Znosi objawy wytwórcze. Neuroleptyki atypowe – działania niepożądane • zaburzenia neurologiczne • hiperprolaktynemia • przyrost masy ciała • zaburzenia metaboliczne i hematologiczne Wpływ neuroleptyków na hormony Zwiększają wydzielanie prolaktyny, zmniejszają wydzielanie gonadotropin oraz hormonu wzrostu. Wpływ neuroleptyków na łaknienie Mogą poprawiać łaknienie i dlatego są stosowane w jadłowstręcie psychicznym. Najstarsza pochodna fenotiazyny to? CHLORPROMAZYNA Działanie przeciwwymiotne posiadają: CHLORPROMAZYNA I PROMAZYNA CHLORPROMAZYNA wpływa na.........i hamuje......... objawy wytwórcze i hamuje pobudzenie LEWOMEPROMAZYNA jest wskazana w? Schizofrenii przebiegającej zarówno z pobudzeniem, jak i obniżeniem nastroju. LEWOMEPROMAZYNA jest przeciwwskazana u osób z problemami ukł. krążenia, bo ma silny wpływ α1-adrenolityczny PROMAZYNA ma słabe działanie przeciwpsychotyczne Może być stosowana u osób starszych PROMAZYNA Pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową FLUFENAZYNA, PERAZYNA, PERFENAZYNA Silnie przeciwpsychotycznie działają Pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową FLUFENAZYNA- działanie działanie aktywizujące i antyautystyczne Lek słabszy od FLUFENAZYNY to? PERAZYNA Silnie wpływa na układ cholinergiczny PERAZYNA PERFENAZYNA wykazuje słaby wpływ przeciwhistaminowy, cholinolityczny i adrenolityczny Pochodne tioksantenu CHLORPROTYKSEN, FLUPENTYKSOL Co podajemy przy nieskuteczności fenotiazyn? Pochodne tioksantenu Antagoniści D2, silniej niż fenotiazyny wpływają na D1 I 5-HT2, o czym mowa? Pochodne tioksantenu Pochodne butyrofenonu to? HALOPERYDOL, DROPERIDOL HALOPERYDOL Dla opanowania pobudzenia w stanie maniakalnym oraz w stanach nasilonej agresji i niepokoju. HALOPERYDOL nie działa cholinolitycznie i przeciwhistaminowo Stosowany w anastezjologii w neuroleptoanalgezji DROPERIDOL Neuroleptoanalgezja to? Połączenie neuroleptyku z opioidowym lekiem przeciwbólowym. Pochodne diazepiny oraz oksazepiny to? KLOZAPINA, OLANZAPINA, KWETIAPINA Receptory dla KLOZAPINY Ma duże powinowactwo do receptorów 5-HT2 oraz D4, a zdecydowanie mniejsze do receptorów D2, ponadto łączy się z recetorami α1, a także M, H1. Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem po zastosowaniu KLOZAPINY jest? Uszkodzenie układu białkokrwinkowego (agranulocytoza) i dlatego leczenie klozapiną wymaga kontroli obrazu krwi. KLOZAPINA w leczeniu schizofrenii Nie jest lekiem z wyboru w leczeniu schizofrenii, powinna być stosowana tylko u chorych opornych na inne leki. OLANZAPINA: - nie przejawia aktywności wobec receptorów? muskarynowych i adrenergicznych OLANZAPINA przy dłuższym stosowaniu prowadzi do? Wzrostu masy ciała oraz do rozwoju zespołu metabolicznego (zaburzenia metabolizmu lipidów i węglowodanów). KWETIAPINA Wywołuje niewiele objawów pozapiramidowych. Pochodne benzamidowe AMISULPRYD Blokuje presynaptyczne receptory D2 i D3w układzie mezolimbicznym? AMISULPRYD ARYPIPRAZOL jest? częściowy agonista receptorów D2 i 5-HT1A oraz antagonista receptorów 5-HT2 lekiem bepiecznym przy długotrwałej terapii jest? ARYPIPRAZOL Silnie blokuje receptor D2 i bardzo silnie 5-HT2 RYSPERYDON RYSPERYDON jest pochodną? benzoksazolową Psychoza nawracająca to inaczej? Choroba afektywna jednobiegunowa Psychoza maniakalno-depresyjna to inaczej Choroba afektywna dwubiegunowa Choroba afektywna jednobiegunowa charakteryzuje się zmniejszoną aktywnością neuronów noradrenergicznych i serotoninergicznych Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się nadreaktywnością układu noradrenergicznego i dopaminergicznego, a także prawdopodobnie neuronów serotoninergicznych Leki przeciwdepresyjne nasilają przekaźnictwo noradrenergiczne i serotoninergiczne Najistotniejsze dla działania przeciwdepresyjnego jest: zmniejszenie liczby i wrażliwości autoreceptorów 5-HT1A i α2 oraz wzrost liczby i wrażliwości postsynaptycznych receptorów 5-HT1A i α1, a zmniejszenie liczby receptorów 5-HT2 ARYPIPRAZOL jest pochodną chinolinową Do trójcyklicznych antydepresantów należą: IMIPRAMINA DEZYPRAMINA OPIPRAMOL DOKSEPINA AMITRYPTYLINA NORTRYPTYLINA Trójcykliczne antydepresanty – mechanizm działania Hamują wychwyt zarówno noradrenaliny jak i serotoniny. Hamują głównie wychwyt NA NORTRYPTYLINA, DEZYPRAMINA Hamują głównie wychwyt serotoniny AMITRYPTYLINA, KLOMIPRAMINA, IMIPRAMINA Nie należy stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia, jaskrą, przerostem gruczołu krokowego, padaczką, zaburzeniami funkcji poznawczych Trójcykliczne antydepresanty Ich przedawkowanie może wywołać manię Trójcykliczne antydepresanty Aktywny metabolit IMIPRAMINY DEZYPRAMINA Stosowana także w mimowolnym moczeniu nocnym dzieci IMIPRAMINA Stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego AMITRYPTYLINA Zastosowanie AMITRYPTYLINY W terapii ciężkich zespołów depresyjnych z towarzyszącym lękiem i niepokojem S tosowanaw zespołach natręctw, fobiach i napadach paniki KLOMIPIRAMINA Najczęściej stosowane środkiw depresji to? SSRI Do SSRI należą: CITALOPARM, FLUOKSETYNA, ESCYTALOPRAM, SERTRALINA Za utratę łaknienia i zmniejszenie masy ciała odpowida pobudzenie receptora? pobudzenie receptora 5-HT2C Za pobudzenie i niepokój odpwiada? pobudzenie receptora 5-HT2 Zespół serotoninowy objawia się: hipertermią, skurczami mięśniowymi, zaburzeniami krążenia i świadomości Za znaczne upośledzenie funkcji seksualnych odpowiada? pobudzenia receptora 5-HT2A Do działań niepożądanych SSRI należy m. in. : -zaburzenia wydzielania wazopresyny, -zaburzenia glikemii Wymień SNRI WILOKSAZYNA, REBOKSETYNA REBOKSETYNA nie wykazuje działania: cholinolitycznego, przeciwhistaminowegoi uspokajającego SSNRI w niższej dawce hamują głównie wychwyt serotoniny SSNRI w wyższej dawce hamują głównie wychwyt serotoniny i noradrenaliny SSNRI wykorzystywane są w leczeniu: depresji oraz bólu neuropatycznego Do SSNRI należą: WENLAFAKSYNA, DULOKSETYNA, MILNACYPRAM "Ulepszoną" wersją trójcyklicznych antydepresantów jest? WENLAFAKSYNA Dlaczego WENLAFAKSYNĘ nazywamy ulepszoną wersją 3 cykl. antydepr.? Bo hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny, nie blokując receptorów M, H1, α1. Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów w starszym wieku i z chorobami układu krążenia MILNACYPRAM W depresji z towarzyszącym lękiem zastosujesz? MILNACYPRAM lub WENLAFAKSYNĘ Mogą powodować osłabienie funkcji seksualnych, wahania ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie łaknienia MILNACYPRAM i WENLAFAKSYNA Do NaSSA należy: MIRTAZAPINA Mechanizm działania MIRTAZAPINY antagonista rec. presynaptycznych α2-adrenergicznych oraz receptorów serotoninowych z grupy 5-HT2 i 5-HT3; wybiórczy agonista rec. postsynaptycznych 5-HT1A W ciężkiej depresji MIRTAZAPINA, BUPROPION Wiąże się z resztkowym zahamowaniem receptorów histaminowych H1 - sedacja, wzrost apetytu i masy ciała- to działania niepożądane jakiego leku? MIRTAZAPINA Podwójne serotoninergiczne leki antydepresyjne NAFAZODON, TRAZODON Szczególnie polecane w depresji połączonej z lękiem NAFAZODON, TRAZODON Mecanizm działania NAFAZODONU i TRAZODONU to? Są silnymi antagonistami receptorów 5-HT2. Blokada tego receptora ukierunkowuje działanie na postsynaptyczne receptory 5-HT1A, czego efektem jest zmniejszenie objawów niepożądanych. Do pewnego stopnia działa podobnie jak amfetamina BUPROPION Inhibitory wychwytu noradrenaliny i dopaminy BUPROPION Jaki lek może wywołać napad drgawkowy? BUPROPION TIANEPTYNA SelektywnY wzmacniacz wychwytu serotoniny (SSRE) W wyniku interakcji z aminokwasami pobudzającymi, zwiększone przekaźnictwo serotoninergiczne w hipokampie powoduje: uszkodzenie i zanik neuronów obszaru CA3 TIANEPTYNA wykazuje działanie neuroprotekcyjne w stresie Objawy "Cheese effect" to: przełomy nadciśnieniowe, pulsujące bóle głowy, krwawienia wewnątrzczaszkowe Nieodwracalne inhibitory MAO to? IPRONIAZYD, FENELZYNA, TRANYLCYPROMINA, IZOKARBOKSAZYD Odwracalne inhibitory MAO MOKLOBEMID, BEFLOKSATON, BROFAROMINA (działają wybiórczo na izoformę A) Przeciwwskazany w guzie chromochłonnym rdzenia nadnerczy i nadczynności tarczycy MOKLOBEMID W leczeniu i profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej stosuje się także leki przeciwpadaczkowe: KWAS WALPROINOWY i KARBAMAZEPINĘ W leczeniu i profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej stosuje się także neuroleptyki atypowe: KLOZAPINA, OLANZAPINA, RYSPERYDON HIPERYCYNA zawarta w wyciągu z dziurawca, jest inhibitorem MAO Na skutek wewnątrzkomórkowego gromadzenia jonów litu zmniejsza się transport jonów sodu do wnętrza neuronów Wykazuje działanie neuroprotekcyjne LIT U ludzi zdrowych nie wywiera działania psychotropowego LIT Sole litu zmniejszają tworzenie TRIFOSFORANU INOZYTOLU LIT działa teratogennie i jest przeciwwskazany w ciąży, przenika do mleka matki Related content

Wymień substancje działające na pozasynaptyczne rec. GABAa

GABOKSADOL, IZOGUAWACYNA

Oksyban znalazł swoje zastosowanie w?

Tabletce gwałtu

Miejsce wiązania barbituranów na rec. GABAa

Pomiędzy podjednostkami alfa i beta (alkohol i GABA też)

Miejsce wiązania benzodiazepin na rec. GABAa

Pomiędzy podjednostkami alfa i gamma

Benzodiazepiny łączą się ze swym miejscem wiążącym na receptorze, gdy zawiera on koniecznie podjednostkę?

γ2 oraz podjednostkę α1, α2, α3, α5

Nowsze leki uspokajające i nasenne (np. ZOPIKLON) - łączą się jedynie z tymi receptorami GABAa, które do swej budowy wykorzystują wyłącznie podjednostkę?

α1

Barbiturany działają nawet przy braku GABA- PRAWDA/FAŁSZ?

PRAWDA

W razie stymulacji receptorów przez GABA, benzodiazepiny?

zwiększają częstotliwość, z jaką ulega otwarciu kanał chlorkowy receptora GABAa

W razie stymulacji receptorów przez GABA, barbiturany?

przedłużają czas przepływu jonów chlorkowych przez kanał receptora

Hamowanie aktywności neuronów przez benzodiazepiny w płacie skroniowym wiąże się z działaniem ?

przeciwlękowym i przeciwdrgawkowym

Hamowanie aktywności neuronów przez benzodiazepiny w układzie siatkowatym śródmózgowia wiąże się z działaniem?

nasennym

Hamowanie aktywności neuronów przez benzodiazepiny w rdzeniu kręgowym i móżdżku wiąże się z działaniem?

miorelaksacyjnym

Przy stosowaniu benzodiazepin dłużej niż 3 miesiące obowiązuje zasada?

Stopniowego zmniejszania dawki przy odstawianiu leku

Benzodiazepiny o krótkim czasie działania, z przewagą działania przeciwlękowego to?

ALPRAZOLAM, LORAZEPAM, OKSAZEPAM

Benzodiazepiny o krótkim czasie działania, z przewagą działania nasennego to?

LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, TEMAZEPAM

Benzodiazepiny o pośrednim czasie działania z przewagą działania przeciwlękowego to?

BROMAZEPAM, KLOBAZAM

Benzodiazepiny o pośrednim czasie działania z przewagą działania nasennego to?

ESTAZOLAM

Benzodiazepiny o długim czasie działania z przewagą działania przeciwlękowego to?

MEDAZEPAM, KLONAZEPAM, DIAZEPAM

Benzodiazepiny o długim czasie działania z przewagą działania nasennego to?

NITRAZEPAM

Benzodiazepiny działające krótko, które zaraz po wchłonięciu są metabolizowane do aktywnych farmakologicznie metabolitów to?

MIDAZOLAM, TRIAZOLAM

Benzodiazepiny wydalane z organizmu w postaci niezmienionej, sprzężonej z glukuronidami to?

OKSAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TEMAZEPAM

Benzodiazepiny podlegające procesom utleniania przy udziale enzymów mikrosomalnych w wątrobie w wyniku czego postają ich aktywne metabolity to?

DIAZEPAM, MEDAZEPAM, CHLORDIAZEPOKSYD, KLOBAZAM, FLURAZEPAM

Wpływ benzodiazepin na sen

-wydłużają sen płytki (fazy 1. i 2.),
-skracają sen głęboki (fazy 3. i 4.) oraz fazę REM,
-wydłużają całkowity czas snu,
-po odstawieniu mogą powodować wystąpienie bezsenności z odbicia

Jak benzodiazepiny wpływają na CTK?

Mogą wystąić spadki ciśnienia tętniczego krwi (leki te hamują wychwyt zwrotny adenozyny, co rozszerza naczynia i obniża opór obwodowy).

Antagonistą benzodiazepin jest?

FLUMAZENIL

W terapii zespołów lęku uogólnionego, lęku napadowego, fobicznego znalazły zastosowanie?

ALPRAZOLAM, LORAZEPAM

Znalazły zastosowanie w leczeniu napadów drgawkowych

KLONAZEPAM, DIAZEPAM

W stanach spastycznych mięśni stosuje się leki o przeważającym działaniu miorelaksacyjnym, tj. ?

DIAZEPAM, KLONAZEPAM, CHLORDIAZEPOKSYD, MIDAZOLAM

Użycie benzodiazepin jako preanestetyku jest korzystne również ze względu na?

Wywoływaną przez nie niepamięć następczą.

Polecane w detoksyfikacji pacjentów uzależnionych od alkoholu ?

CHLORDIAZEPOKSYD, DIAZEPAM, FLURAZEPAM, KWAZEPAM

Stosowany dożylnie w celu wprowadzenia do znieczulenia chirurgicznego ?

MIDAZOLAM

Jako preanestetyk u pacjentów, u których wykonywane są krótkie zabiegi wykorzystasz?

MIDAZOLAM

Stosowane u pacjentów z bezsennością polegającą na trudności w zasypianiu ?

OKSAZEPAM, TRIAZOLAM

U noworodków, których matki zażywały benzodiazepiny, zwłaszcza w I trymestrze ciąży

rozszczep wargi i/lub podniebienia

Stosowanie benzodiazepin tuż przed porodem może spowodować występowanie u noworodka :

hipotermii, hipotonii i depresji oddechowej

Benzodiazepiny przechodzą do mleka matki czego następstwem u dziecka może być ?

śpiączka, brak łaknienia i spadek wagi

Zastosowanie barbituranów:

-środki przeciwdrgawkowe
-w indukcji znieczulenia ogólnego
-w neuroprotekcji po urazach ośrodkowego układu nerwowego
-w zagrożeniu żółtaczką jąder podkorowych mózgu u noworodków

Przeciwwskazania do stosowania barbituranów to?

choroby nerek, ciąża i okres karmienia

Forma podania METOHEKSYTALU, TIOPENTALU to?

Dożylna

Środkami wprowadzającymi do znieczulenia chirurgicznego są?

METOHEKSYTAL I TIOPENTAL- mają krótki czas działania

Zastosowanie FENOBARBITALU to?

Zapobieganie napadom padaczkowym (doustnie)

Aktywność AMOBARBITALU, SEKOBARBITALU, PENTOBARBITALU

szybki początek działania - ich aktywność utrzymuje się przez 3-8 godzin

Antyhistaminiki to głównie antagoniści rec. ?

H1

Co powoduje zablokowanie rec. H1?

zablokowanie receptorów H1 zmniejsza uwalnianie acetylocholiny w układzie siatkowatym, co obniża poziom świadomości i wywołuje senność

Antyhistaminiki starszej generacji (DIFENHYDRAMINA, HYDROKSYZYNA) mają zdolność do ?

Przekraczania bariery krew-mózg

Gdzie mają swoje zastosowanie antyhistaminiki?

W sedacji przed planowaną następnego dnia operacją, aby zapewnić pacjentowi spokojny sen.

Czy antyhistaminiki wywołują tolerancję i uzależnienie?

NIE

Dlaczego wodzian chloralu jest rzadko stosowany?

Bo jest nefro- i hepatotoksyczny :(

Wodzian chloralu jest prolekiem a jego metabolit to?

TRICHLOROETANOL

Gdzie bywa stosowany wodzian chloralu?

Bywa stosowany w celu osiągnięcia sedacji przedoperacyjnej u dzieci.

Leki działające wybiórczo na niektóre podjednostki tworzące receptor GABAa to?

ZOLPIDEM, ZALEPLON, ZOPIKLON, ESZOPIKLON

Najkrócej działający z leków wymienionych wczęśniej to?

ZALEPLON

Cztm różnią się leki działające wybiórczo na niektóre podjednostki tworzące receptor GABAa od benzodiazepin?

właściwościami farmakokinetycznymi

Nie są metabolizowane do aktywnych metabolitów

ZOLPIDEM, ZALEPLON, ZOPIKLON, ESZOPIKLON

Nie zmieniają długości poszczególnych faz snu

ZOLPIDEM, ZALEPLON, ZOPIKLON, ESZOPIKLON

Działania niepożądane tych leków to?

-gorzki smak w ustach,
-bóle głowy,
-zmiany skórne,
-reakcje alergiczne,
-przy dłuższym stosowaniu mogą wywołać tolerancję oraz uzależnienie

PAGOKLON, OCYNAPLON
(leki eksperymentalne)

Działają wybiórczo na podjednostki α2, α3.

Za właściwości anksjolityczne odpowiada przede wszystkim pobudzenie receptorów?

α2, α3

Natomiast za własności nasenne

α1

RAMELTEON to agonista rec. ?

melatoninowych typu. 1 i 2

Nie powoduje bezsenności jako efektu z odbicia

RAMELTEON

Podczas stosowania RAMELTEONU nie należy:

Prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

AGOMELATYNA jest:

agonistą receptorów melatoninowych i antagonistą receptorów 5-HT2C

Jest przede wszystkim lekiem antydepresyjnym

AGOMELATYNA

Anksolityki bez działania nasennego to?

PROPRANOLOL to

beta- adrenolityk

Nie ma żadnego działania nasennego

PROPRANOLOL

PROPRANOLOL stosowany jest w

leczeniu lęku sytuacyjnego, znosi objawy zdenerwowania

Aktywnym składnikiem OKSYBANU jest?

kwas γ-hydroksymasłowy (GHB)

OKSYBAN lek podawany w stanach?

narkolepsji z towarzyszącą katapleksją

Stosowany w lęku przewlekłym

BUSPIRON

Jak działa BUSPIRON?

Wpływa częściowo agonistycznie na receptory 5-HT1A, co hamuje uwalnianie serotoniny z zakończeń nerwowych. W wyniku odpowiedzi homeostatycznej dochodzi do zwiększenia liczby serotoninowych receptorów postsynaptycznych.

BUSPIRON oddziałuje na takie szlaki przekaźnikowe jak:

oddziałuje na liczne szlaki przekaźnikowe: serotoninergiczne, noradrenergiczne, cholinergiczne i dopaminergiczne

Nie wykazuje interakcji z alkoholem

BUSPIRON

Działania niepożądane BUSPIRONU:

zawroty i bóle głowy, niedokrwienie serca, zawał mięśnia sercowego, epizody niedokrwienia mózgowego

Leki przeciwpsychotyczne to inaczej?

NEUROLEPTYKI

Receptory grupy D1 (D1 i D5)

Związane z białkiem Gs – stymulującym cyklazę adenylową; mają charakter receptorów postsynaptycznych

Receptory grupy D2 (D2, D3, D4)

związane z białkiem Gi

Za rozwój schizofrenii odpowiedzialne są zaburzenia w sygnalizacji :

dopaminergicznej

Według niektórych teorii w rozwoju schizofrenii uczestniczą także zaburzenia szlaków:

serotoninergicznych oraz glutaminowych

Objawy pozytywne to objawy

wytwórcze- pojawienie się nowych, odbiegających od normy działań i zachowań

Objawy wytwórcze są związane z hiperfunkcją ukłądu:

mezolimbicznego

Objawy negatywne

Najprawdopodobniej spowodowane zaburzeniami w szlaku mezokortykalnym

Alogia to?

Zmniejszenie płynności mowy

Awolicja to?

Apatia i brak motywacji do wykonywania czynności zależnych od woli.

Leki neuroleptyczne

Wszystkie po podaniu doustnym są szybko absorbowane

Większość neuroleptyków jest metabolizowanych przy udziale?

cytochromu P450

Jaka grupa leków neuroleptycznych nie jest metabolizowana przy udzale CYT. P450?

BENZAMIDY

Wykazują właściwości lipofilne, mają dużą objętość dystrybucji

neuroleptyki

Mechanizm działania neuroleptyków typowych

-Antagoniści receptorów dopaminowych D2
-Mogą słabo oddziaływać na receptory serotoninowe 5-HT2

Działania niepożądane neuroleptyków

Hamują receptory dopaminowe w szlaku wydzielania prolaktyny przez przysadkę. Może to doprowadzić do hiperprolaktynemii, ginekomastii, zaburzeń płodności u kobiet i nieregularnego miesiączkowania.

Leki typowe są antagonistami receptorów?

adrenergicznego α1
histaminowego H1
muskarynowego

Mechanizm działania leków atypowych

-Antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT2
-Mogą w mniejszym stopniu oddziaływać na inne receptory w tym D2

Z czego wynika atypowość neuroleptyków atypowych?

Wynika z wpływu na receptory D2 poza prążkowiem, głównie w korze i układzie limbicznym.

Blokada korowych receptorów 5-HT2

Nasila uwalnianie dopaminy w tym obszarze, co poprawia funkcje poznawcze i znosi objawy negatywne.

Blokada receptorów D2 w układzie limbicznym

Znosi objawy wytwórcze.

Neuroleptyki atypowe – działania niepożądane

• zaburzenia neurologiczne
• hiperprolaktynemia
• przyrost masy ciała
• zaburzenia metaboliczne i hematologiczne

Wpływ neuroleptyków na hormony

Zwiększają wydzielanie prolaktyny, zmniejszają wydzielanie gonadotropin oraz hormonu wzrostu.

Wpływ neuroleptyków na łaknienie

Mogą poprawiać łaknienie i dlatego są stosowane w jadłowstręcie psychicznym.

Najstarsza pochodna fenotiazyny to?

CHLORPROMAZYNA

Działanie przeciwwymiotne posiadają:

CHLORPROMAZYNA I PROMAZYNA

CHLORPROMAZYNA wpływa na.........i hamuje.........

objawy wytwórcze i hamuje pobudzenie

LEWOMEPROMAZYNA jest wskazana w?

Schizofrenii przebiegającej zarówno z pobudzeniem, jak i obniżeniem nastroju.

LEWOMEPROMAZYNA jest przeciwwskazana u

osób z problemami ukł. krążenia, bo ma silny wpływ α1-adrenolityczny

PROMAZYNA ma

słabe działanie przeciwpsychotyczne

Może być stosowana u osób starszych

PROMAZYNA

Pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową

FLUFENAZYNA, PERAZYNA, PERFENAZYNA

Silnie przeciwpsychotycznie działają

Pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową

FLUFENAZYNA- działanie

działanie aktywizujące i antyautystyczne

Lek słabszy od FLUFENAZYNY to?

PERAZYNA

Silnie wpływa na układ cholinergiczny

PERAZYNA

PERFENAZYNA wykazuje słaby wpływ

przeciwhistaminowy, cholinolityczny i adrenolityczny

Pochodne tioksantenu

CHLORPROTYKSEN, FLUPENTYKSOL

Co podajemy przy nieskuteczności fenotiazyn?

Pochodne tioksantenu

Antagoniści D2, silniej niż fenotiazyny wpływają na D1 I 5-HT2, o czym mowa?

Pochodne tioksantenu

Pochodne butyrofenonu to?

HALOPERYDOL, DROPERIDOL

HALOPERYDOL

Dla opanowania pobudzenia w stanie maniakalnym oraz w stanach nasilonej agresji i niepokoju.

HALOPERYDOL nie działa

cholinolitycznie i przeciwhistaminowo

Stosowany w anastezjologii w neuroleptoanalgezji

DROPERIDOL

Neuroleptoanalgezja to?

Połączenie neuroleptyku z opioidowym lekiem przeciwbólowym.

Pochodne diazepiny oraz oksazepiny to?

KLOZAPINA, OLANZAPINA, KWETIAPINA

Receptory dla KLOZAPINY

Ma duże powinowactwo do receptorów 5-HT2 oraz D4, a zdecydowanie mniejsze do receptorów D2, ponadto łączy się z recetorami α1, a także M, H1.

Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem po zastosowaniu KLOZAPINY jest?

Uszkodzenie układu białkokrwinkowego (agranulocytoza) i dlatego leczenie klozapiną wymaga kontroli obrazu krwi.

KLOZAPINA w leczeniu schizofrenii

Nie jest lekiem z wyboru w leczeniu schizofrenii, powinna być stosowana tylko u chorych opornych na inne leki.

OLANZAPINA: - nie przejawia aktywności wobec receptorów?

muskarynowych i adrenergicznych

OLANZAPINA przy dłuższym stosowaniu prowadzi do?

Wzrostu masy ciała oraz do rozwoju zespołu metabolicznego (zaburzenia metabolizmu lipidów i węglowodanów).

KWETIAPINA

Wywołuje niewiele objawów pozapiramidowych.

Pochodne benzamidowe

AMISULPRYD

Blokuje presynaptyczne receptory D2 i D3w układzie mezolimbicznym?

AMISULPRYD

częściowy agonista receptorów D2 i 5-HT1A oraz antagonista receptorów 5-HT2

lekiem bepiecznym przy długotrwałej terapii jest?

ARYPIPRAZOL

Silnie blokuje receptor D2 i bardzo silnie 5-HT2

RYSPERYDON

RYSPERYDON jest pochodną?

benzoksazolową

Psychoza nawracająca to inaczej?

Choroba afektywna jednobiegunowa

Psychoza maniakalno-depresyjna to inaczej

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna jednobiegunowa charakteryzuje się

zmniejszoną aktywnością neuronów noradrenergicznych i serotoninergicznych

Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się

nadreaktywnością układu noradrenergicznego i dopaminergicznego, a także prawdopodobnie neuronów serotoninergicznych

Leki przeciwdepresyjne nasilają przekaźnictwo

noradrenergiczne i serotoninergiczne

Najistotniejsze dla działania przeciwdepresyjnego jest:

zmniejszenie liczby i wrażliwości autoreceptorów 5-HT1A i α2 oraz wzrost liczby i wrażliwości postsynaptycznych receptorów 5-HT1A i α1, a zmniejszenie liczby receptorów 5-HT2

ARYPIPRAZOL jest pochodną

chinolinową

Do trójcyklicznych antydepresantów należą:

IMIPRAMINA DEZYPRAMINA OPIPRAMOL DOKSEPINA AMITRYPTYLINA NORTRYPTYLINA

Trójcykliczne antydepresanty – mechanizm działania

Hamują wychwyt zarówno noradrenaliny jak i serotoniny.

Hamują głównie wychwyt NA

NORTRYPTYLINA, DEZYPRAMINA

Hamują głównie wychwyt serotoniny

AMITRYPTYLINA, KLOMIPRAMINA, IMIPRAMINA

Nie należy stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia, jaskrą, przerostem gruczołu krokowego, padaczką, zaburzeniami funkcji poznawczych

Trójcykliczne antydepresanty

Ich przedawkowanie może wywołać manię

Trójcykliczne antydepresanty

Aktywny metabolit IMIPRAMINY

DEZYPRAMINA

Stosowana także w mimowolnym moczeniu nocnym dzieci

IMIPRAMINA

Stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego

AMITRYPTYLINA

Zastosowanie AMITRYPTYLINY

W terapii ciężkich zespołów depresyjnych z towarzyszącym lękiem i niepokojem

S tosowanaw zespołach natręctw, fobiach i napadach paniki

KLOMIPIRAMINA

Najczęściej stosowane środkiw depresji to?

SSRI

Do SSRI należą:

CITALOPARM, FLUOKSETYNA, ESCYTALOPRAM, SERTRALINA

Za utratę łaknienia i zmniejszenie masy ciała odpowida pobudzenie receptora?

pobudzenie receptora 5-HT2C

Za pobudzenie i niepokój odpwiada?

pobudzenie receptora 5-HT2

Zespół serotoninowy objawia się:

hipertermią, skurczami mięśniowymi, zaburzeniami krążenia i świadomości

Za znaczne upośledzenie funkcji seksualnych odpowiada?

pobudzenia receptora 5-HT2A

Do działań niepożądanych SSRI należy m. in. :

-zaburzenia wydzielania wazopresyny,
-zaburzenia glikemii

Wymień SNRI

WILOKSAZYNA, REBOKSETYNA

REBOKSETYNA nie wykazuje działania:

cholinolitycznego, przeciwhistaminowegoi uspokajającego

SSNRI w niższej dawce

hamują głównie wychwyt serotoniny

SSNRI w wyższej dawce

hamują głównie wychwyt serotoniny i noradrenaliny

SSNRI wykorzystywane są w leczeniu:

depresji oraz bólu neuropatycznego

Do SSNRI należą:

WENLAFAKSYNA, DULOKSETYNA, MILNACYPRAM

"Ulepszoną" wersją trójcyklicznych antydepresantów jest?

WENLAFAKSYNA

Dlaczego WENLAFAKSYNĘ nazywamy ulepszoną wersją 3 cykl. antydepr.?

Bo hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny, nie blokując receptorów M, H1, α1.

Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów w starszym wieku i z chorobami układu krążenia

MILNACYPRAM

W depresji z towarzyszącym lękiem zastosujesz?

MILNACYPRAM lub WENLAFAKSYNĘ

Mogą powodować osłabienie funkcji seksualnych, wahania ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie łaknienia

MILNACYPRAM i WENLAFAKSYNA

Do NaSSA należy:

MIRTAZAPINA

Mechanizm działania MIRTAZAPINY

antagonista rec. presynaptycznych α2-adrenergicznych oraz receptorów serotoninowych z grupy 5-HT2 i 5-HT3; wybiórczy agonista rec. postsynaptycznych 5-HT1A

W ciężkiej depresji

MIRTAZAPINA, BUPROPION

Wiąże się z resztkowym zahamowaniem receptorów histaminowych H1 - sedacja, wzrost apetytu i masy ciała- to działania niepożądane jakiego leku?

MIRTAZAPINA

Podwójne serotoninergiczne leki antydepresyjne

NAFAZODON, TRAZODON

Szczególnie polecane w depresji połączonej z lękiem

NAFAZODON, TRAZODON

Mecanizm działania NAFAZODONU i TRAZODONU to?

Są silnymi antagonistami receptorów 5-HT2. Blokada tego receptora ukierunkowuje działanie na postsynaptyczne receptory 5-HT1A, czego efektem jest zmniejszenie objawów niepożądanych.

Do pewnego stopnia działa podobnie jak amfetamina

BUPROPION

Inhibitory wychwytu noradrenaliny i dopaminy

BUPROPION

Jaki lek może wywołać napad drgawkowy?

BUPROPION

TIANEPTYNA

SelektywnY wzmacniacz wychwytu serotoniny (SSRE)

W wyniku interakcji z aminokwasami pobudzającymi, zwiększone przekaźnictwo serotoninergiczne w hipokampie powoduje:

uszkodzenie i zanik neuronów obszaru CA3

TIANEPTYNA wykazuje działanie

neuroprotekcyjne w stresie

Objawy "Cheese effect" to:

przełomy nadciśnieniowe, pulsujące bóle głowy, krwawienia wewnątrzczaszkowe

Nieodwracalne inhibitory MAO to?

IPRONIAZYD, FENELZYNA, TRANYLCYPROMINA, IZOKARBOKSAZYD

Odwracalne inhibitory MAO

MOKLOBEMID, BEFLOKSATON, BROFAROMINA
(działają wybiórczo na izoformę A)

Przeciwwskazany w guzie chromochłonnym rdzenia nadnerczy i nadczynności tarczycy

MOKLOBEMID

W leczeniu i profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej stosuje się także leki przeciwpadaczkowe:

KWAS WALPROINOWY i KARBAMAZEPINĘ

W leczeniu i profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej stosuje się także neuroleptyki atypowe:

KLOZAPINA, OLANZAPINA, RYSPERYDON

HIPERYCYNA

zawarta w wyciągu z dziurawca, jest inhibitorem MAO

Na skutek wewnątrzkomórkowego gromadzenia jonów litu

zmniejsza się transport jonów sodu do wnętrza neuronów

Wykazuje działanie neuroprotekcyjne

LIT

U ludzi zdrowych nie wywiera działania psychotropowego

LIT

Sole litu zmniejszają tworzenie

TRIFOSFORANU INOZYTOLU

LIT

działa teratogennie i jest przeciwwskazany w ciąży, przenika do mleka matki

uogólniona supresja OUN;mały przepływ Cl- nawet przy braku GABA;przedłużają czas przepływu Cl-;. szybki początek, długość zależy od metabolizmu, metabolity często zachowują działanie oryginalnych BDPanksjolityki lub nasenne. - bezpieczne u starszych. - hamowanie rec.. D w szlaku wydzielania PRL -> hiperPRL, ginekomastia, zab.. - pochodne diazepiny oraz oksazepiny: klozapina, olanzapina, kwetiapina- pochodne benzamidowe: sulpiryd, tiapryd, amisulpryd- pochodne indolowe: sertyndol, zyprazydon- pochodne chinolinowe: arypiprazol- pochodne benzoksazolowe: rysperydon. - dla opornych na leki typowe

Neuroleptyki stosowane bywają również u pacjentów z depresją – włączane są one jednak dopiero wtedy, kiedy przy pomocy innych leków nie udaje się opanować tego schorzenia i stanowią one wtedy dodatkową, a nie podstawową, metodę leczenia.. Neuroleptyki ze względu na to, że posiadają również działanie wyciszające i uspokajające, bywają stosowane w przypadku bezsenności, zaburzeń lękowych i u pacjentów z różnymi otępianiami - stosuje się je jednak dopiero wtedy, kiedy inne opcje lecznicze zawodzą.. chorobę Parkinsona , przebycie złośliwego zespołu neuroleptycznego oraz nowotwory piersi związane z hiperprolaktynemią (u osób, u których występowały wymienione stany, nie powinno się stosować neuroleptyków klasycznych, do dyspozycji pozostają jednak leki atypowe), agranulocytozę, przerost prostaty, jaskrę z zamkniętym kątem przesączania, miastenię , niewydolność kory nadnerczy, schorzenia kardiologiczne, padaczkę , zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenia nerek, niedoczynność tarczycy. Wymienione poniżej stanowią pewien zbiór różnych dolegliwości, które ogólnie mogą się pojawiać podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych – nie jest bowiem tak, że każdy neuroleptyk może powodować wszystkie z poniższych skutków ubocznych.. Pojawiają się na skutek nieselektywnego blokowania receptorów dopaminergicznych w mózgowiu i dotyczą przede wszystkim pacjentów stosujących klasyczne neuroleptyki (preparaty atypowe również mogą – szczególnie po dłuższym czasie stosowania – doprowadzać do występowania objawów pozapiramidowych, jednakże mają one zdecydowanie mniejszą do tego tendencję).. Wśród preparatów przeciwpsychotycznych istnieją bowiem takie, które zaliczane są do kategorii D według FDA (czyli są to leki, co do których wykryto dowody, że mogą wywierać niekorzystne działanie na płód) – takim lekiem jest np.. Wyróżnia się również środki bezpieczniejsze, zaliczane do kategorii B według FDA (kategoria B oznacza, że w badaniach na zwierzętach nie wykryto zagrożeń dla ich płodów, na ludziach badań dotychczas nie prowadzono) – przykładem neuroleptyku zaliczanego do tej kategorii jest klozapina.. Preparaty przeciwpsychotyczne nie wywierają działania narkotycznego na ośrodkowy układ nerwowy, przez co nie istnieje ryzyko, że stosujący je pacjent może się od nich uzależnić.. Warto jednak podkreślić, że w trakcie ich zażywania alkohol czy narkotyki działają na organizm leczonego we wzmożony sposób – ze względu na to neuroleptyków zdecydowanie nie powinno się łączyć z wymienionymi środkami.

Wówczas działają dłużej, jednak nie można ich stosować samemu - na iniekcję pacjenci muszą zgłaszać się do lekarza.. Sprawdza się to szczególnie w przypadku schorzeń, które opierają się na nadprodukcji dopaminy .. Ze względu na swoje działanie uspokajające i przeciwlękowe, neuroleptyki często podaje się pacjentom cierpiącym na bezsenność , zaburzenia lękowe i borykającym się z różnymi formami otępienia.. Neuroleptyki nie powinny być stosowane przede wszystkim przez osoby, które w przeszłości przeszły zatrucie jakąkolwiek substancją oddziałującą na układ nerwowy - alkoholem, lekami przeciwbólowymi , etc.. Neuroleptyki podaje się wówczas, kiedy inne sposoby zawiodły lub nie przyniosły spodziewanych efektów.. Leki przeciwpsychotyczne nie wywierają na ośrodkowy układ nerwowy działania narkotycznego, dlatego nie można się od nich uzależnić.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 08/24/2022

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.