Nasen tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek nasenny iuspokajający.

Preparat zawiera substancję zolpidem (winian zolpidemu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Nasen

tabletki powlekane;10 mg;20 tabl.

Polfarmex

18,90 zł

Nasen

tabletki powlekane;10 mg;30 tabl.

Polfarmex

23,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Nasen - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest zolpidem, lek odziałaniu nasennym iuspokajającym. Działanie zolpidemu jest podobne do działania benzodiazepin. Zolpidem, podobnie jak pochodne benzodiazepiny, wiąże się zreceptorem benzodiazepinowym, wchodzącym wskład kompleksu receptora GABA-A. Zolpidem względnie wybiórczo aktywuje receptor benzodiazepinowy typu 1, wprzeciwieństwie do pochodnych benzodiazepiny, aktywujących niewybiórczo wszystkie podtypy receptora benzodiazepinowego. Aktywacja receptora otwiera kanał chlorkowy, co wkonsekwencji prowadzi do zahamowania pobudliwości neuronu. Zolpidem wykazuje szybkie działanie nasenne: ułatwia zasypianie, wydłuża całkowity czas trwania snu, poprawia jego jakość, zmniejsza liczbę iczas trwania przebudzeń nocnych.

Po podaniu doustnym szybko wchłania się zprzewodu pokarmowego; stężenie maksymalne uzyskiwane jest wciągu 2godzin od przyjęcia preparatu. Działanie nasenne występuje po 10–30 minutach od przyjęcia leku iutrzymuje się do 6godzin. Zolpidem jest metabolizowany wwątrobie iwydalany wpostaci nieaktywnych metabolitów, głównie zmoczem (około 60%) ikałem (około 40%).

(Video) How the Body Absorbs and Uses Medicine | Merck Manual Consumer Version

Kiedy stosować Nasen - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany do stosowania wkrótkotrwałym leczeniu bezsenności.

Preparat stosuje się wyłącznie wleczeniu bezsenności zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

Kiedy nie stosować preparatu Nasen - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również:
• zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu
miastenia (myasthenia gravis) – choroba charakteryzująca się nużliwością mięśni
• ciężka niewydolność wątroby
• ciężka niewydolność oddechowa.
Nie stosować udzieci imłodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nasen - tabletki powlekane?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed rozpoczęciem stosowania leków nasennych lekarz będzie dążył do określenia przyczyny bezsenności iwyeliminowania wywołujących ją czynników. Utrzymywanie się bezsenności po 7–14 dniach leczenia, może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które wymagają dalszego rozpoznania.

W przypadku stosowania leków nasennych dłużej niż kilka tygodni, może wystąpić zmniejszenie ich działania nasennego (zjawisko tolerancji).

Stosowanie leków uspokajających inasennych może prowadzić do rozwoju uzależnienia. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz zwielkością stosowanej dawki oraz czasem trwania leczenia; jest również większe uosób zuzależnieniem od alkoholu, używek lub leków wwywiadzie. Chorzy ztej grupy powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarską.

W przypadkach, wktórych doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia towarzyszyć będą objawy zespołu odstawienia. Mogą wystąpić: bóle głowy imięśni, nasilony lęk inapięcie psychiczne, niepokój, splątanie idrażliwość aw ciężkich przypadkach także objawy takie jak: odrealnienie, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, światło idotyk, drętwienie imrowienie kończyn, omamy inapady drgawkowe.

W niektórych przypadkach zespół odstawienny może występować wprzerwach pomiędzy kolejnymi dawkami, zwłaszcza gdy stosowane są duże dawki.

(Video) Why Ticks Are So Hard To Kill

Po zakończeniu leczenia może wystąpić przemijający stan, polegający na nasileniu objawów, które wcześniej skłoniły lekarza do zastosowania preparatu (tzw. bezsenność zodbicia). Nasileniu bezsenności mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak zmiany nastroju, niepokój inasilony lęk. Ryzyko wystąpienia tych objawów jest większe po nagłym przerwaniu stosowania preparatu idlatego zaleca się najpierw stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum; wraz zokresem odstawiania nie powinien on przekroczyć 4tygodni.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli preparat jest stosowany uosób:

• zchorobami psychicznymi

• po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu np. narkotyków

• wpodeszłym wieku (po 65. roku życia) lub osłabionych

• zniewydolnością wątroby.

W powyższych grupach chorych lekarz może zalecić zmniejszenie dawki początkowej idalsze jej indywidualne dostosowanie.

U osób wpodeszłym wieku zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji ikoordynacji ruchowej.

Ze względu na działanie rozluźniające mięśnie istnieje ryzyko przewrócenia się izłamań kości, szczególnie uosób wpodeszłym wieku, które wstają wnocy.

U chorych na depresję preparat nie powinien być stosowany wmonoterapii lecz wskojarzeniu zlekami odpowiednimi wleczeniu choroby podstawowej. Należy zachować ostrożność uosób zobjawami depresji. Wtej grupie chorych mogą występować skłonności samobójcze. Stosowanie leków odziałaniu podobnym do benzodiazepin, wtym preparatu, może zwiększać ryzyko prób samobójczych isamobójstw uchorych zdepresją. Preparatu nie należy stosować bez równoległego leczenia depresji ilęku związanego zdepresją. Lekarz powinien przepisywać najmniejszą dawkę leku, aby zapobiec celowemu przedawkowaniu.

Należy zachować ostrożność uosób zzaburzeniem czynności oddechowej, ponieważ leki nasenne mogą hamować czynność ośrodka oddechowego.

Podczas stosowania leków nasennych, szczególnie uosób wpodeszłym wieku, mogą wystąpić reakcje takie, jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie iinne zaburzenia zachowania. Wprzypadku ich zauważenia należy skonsultować się zlekarzem. Wrazie potrzeby lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu.

(Video) I Got 10 Hours Of Transgender Facial Surgery | Get Real | Refinery29

Leki uspokajające inasenne mogą powodować niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej po kilku godzinach od przyjęcia leku. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, należy zapewnić możliwość nieprzerwanego snu trwającego 8godzin.

Stosowanie preparatu wiąże się zryzykiem wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, wtym zaburzeń zdolności prowadzenia pojazdów. Ryzyko to zwiększa się, jeżeli:

• zastosowano dawkę większą niż zalecana

• stosowano równolegle inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy

• stosowano preparaty powodujące zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi

• spożywano alkohol lub inne używki

• od przyjęcia preparatu minęło mniej niż 8godzin.

Po przyjęciu preparatu, uosób które nie obudziły się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie ipodobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie ispożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie zniepamięcią wykonywanych czynności. Równoległe spożywanie alkoholu, przyjmowanie innych leków hamujących aktywność ośrodkowego układu nerwowego oraz stosowanie dawek większych niż zalecane zwiększa ryzyko występowania takich zachowań. Jeżeli wystąpią zachowania tego typu, należy natychmiast skonsultować się zlekarzem. Upacjentów zgłaszających takie zachowania, zaleca się przerwanie stosowania preparatu, ze względu na stwarzanie zagrożenia dla siebie iotoczenia.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat wywiera znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn oraz znacząco upośledza sprawność psychoruchową.

Następnego dnia po przyjęciu preparatu zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn może być upośledzona imoże wystąpić senność, wydłużenie czasu reakcji, zawroty głowy, sedacja, ospałość, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zmniejszenie czujności, zaburzenia koncentracji oraz zaśnięcia za kierownicą.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń, zaleca się co najmniej 8godzinny odpoczynek pomiędzy przyjęciem preparatu aprowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn czy wykonywaniem innych czynności wymagających sprawności psychoruchowej.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, przyjmować substancji psychoaktywnych ani innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia wymienionych powyżej zaburzeń.

Dawkowanie preparatu Nasen - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych iprzeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.


Dorośli: 10 mg 1raz na dobę, bezpośrednio przed snem.

Nie wolno przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy. Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę.
U osób wpodeszłym wieku, osłabionych zalecana dawka wynosi 5mg na dobę.
U osób zniewydolnością wątroby stosowanie preparatu należy rozpoczynać od dawki 5mg na dobę. Wprzypadku niewystarczającej skuteczności, uosób do 65. roku życia iw dobrym stanie ogólnym, lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.
Preparat można stosować przez kilka dni, do 2tygodni. Podobnie jak innych leków nasennych, preparatu nie wolno stosować dłużej niż 4tygodnie.
Stosowanie preparatu udzieci imłodzieży do 18. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Nasen - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego preparatu. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu wokresie ciąży ani ukobiet, które planują ciążę. Wprzypadku podejrzenia zajścia wciążę podczas leczenia, należy przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem, ponieważ zalecana jest jak najszybsza zmiana sposobu leczenia.

Nie stosować wokresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.
W okresie przyjmowania preparatu nie należy spożywać alkoholu.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli równolegle stosowane są inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak np. leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), inne leki nasenne, leki przeciwlękowe iuspokajające, leki przeciwdepresyjne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki stosowane do znieczulenia ogólnego ileki przeciwhistaminowe odziałaniu uspokajającym. Równoległe stosowanie innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy może powodować nasilenie działania preparatu, nasilenie senności oraz zaburzeń psychoruchowych izaburzeń zdolności prowadzenia pojazdów następnego dnia po przyjęciu preparatu. Wniektórych przypadkach mogą wystąpić omamy wzrokowe.
Nie należy stosować preparatu równolegle zfluwoksaminą, ponieważ może to powodować zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi.
Opioidowe leki przeciwbólowe mogą powodować nasilenie euforii, co może sprzyjać rozwojowi uzależnienia.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu zlekami wpływającymi na aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450. Leki hamujące aktywność tego izoenzymu (np. ketokonazol) mogą wpływać na zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi inasilenie jego działania. Leki zwiększające aktywność tego izoenzymu (np. ryfampicyna) mogą powodować zmniejszenie stężenia zolpidemu we krwi. Nie zaleca się równoległego stosowania cyprofloksacyny izolpidemu; cyprofloksacyna może powodować zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi.
Nie obserwowano znaczących interakcji wprzypadku stosowania zolpidemu zranitydyną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nasen - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Nasen może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu, zwłaszcza objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego iukładu pokarmowego, zależą od dawki leku. Działania niepożądane są mniej nasilone, jeżeli lek jest przyjmowany jest bezpośrednio przed położeniem się do snu. Działania niepożądane występują częściej uosób wpodeszłym wieku.
Mogą wystąpić: senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć następcza (niepamięć może być związana znieprawidłowym zachowaniem), omamy, pobudzenie, koszmary senne, zmęczenie, stan splątania, drażliwość, podwójne widzenie, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, kaszel, astma, uczucie kołatania serca asporadycznie zaburzenia rytmu serca.
Z nieznaną częstością mogą wystąpić: zaburzenia świadomości, niepokój, agresja, urojenia, gniew, zaburzenia zachowania, psychozy, somnambulizm, uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne lub nasilenie objawów, które wcześniej skłoniły lekarza do zastosowania preparatu, tzw. bezsenność zodbicia), zaburzenia libido, zaburzenia miesiączkowania, depresja, chodzenie we śnie ipodobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie ispożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie zniepamięcią wykonywanych czynności, senność wdniu następnym po przyjęciu leku, osłabienie mięśni, zaburzenia chodu imożliwość przewrócenia się (głównie upacjentów wwieku podeszłym oraz wprzypadkach, kiedy preparat nie był przyjmowany zgodnie zzaleceniami), reakcje nadwrażliwości, wtym wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające zolpidem (winian zolpidemu)

ApoZolpin (tabletki powlekane)Hypnogen (tabletki powlekane)Noxizol (tabletki powlekane)Onirex (tabletki powlekane)Polsen (tabletki powlekane)Sanval (tabletki powlekane)Stilnox (tabletki powlekane)Zolpic (tabletki powlekane)Zolpidem Genoptim (tabletki powlekane)Zolpidem Vitabalans (tabletki powlekane)ZolpiGen (tabletki powlekane)Zolsana (tabletki powlekane)

FAQs

Czy tabletki Nasen są refundowane? ›

Odpowiedzi farmaceutów

Jest to lek nierefundowany.

Jakie są silne leki nasenne? ›

Niektóre benzodiazepiny wykazują silne działanie nasenne i są w tym celu używane. Do leków nasennych z grupy benzodiazepiny należą: nitrazepam, lormetazepam, estazolam, midazolam, temazepam, lorazepam.

Po jakim czasie działa Nasen? ›

Działanie nasenne występuje po 10–30 minutach od przyjęcia leku i utrzymuje się do 6 godzin.

Ile opakowań leku może jednorazowo przepisać lekarz? ›

Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy recepturowy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.

Jakie leki są refundowane po 75 roku życia? ›

Lista leków refundowanych dla seniorów 75+
Nazwa leku
Abasaglar insulin glargine
10 wkładów 300 J.M./3 ML Eli Lilly w 66% aptek Historia refundacjiHistoria dostępnościSprawdź w aptekach
Accordeon oxycodone
70 more rows

Ile kosztują tabletki Nasen 20 sztuk? ›

16,99 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Jaki jest najsilniejszy lek nasenny? ›

Benzodiazepiny należą do bardzo silnych leków nasennych przepisywanych na receptę, natomiast mocne leki nasenne bez recepty to krople walerianowe lub czysta melatonina.

Czy Nasen można kupić bez recepty? ›

Produkt leczniczy Nasen jest preparatem należącym do wykazu substancji psychotropowych (PIV), na które bezwzględnie wymagana jest recepta we wszystkich aptekach w Polsce. Nie uda się Pani/Panu kupić w żaden sposób tego leku nie posiadając dokumentu, jakim jest recepta.

Co w szpitalu daja na sen? ›

Leki nasenne na receptę - nazwy: Hydroxizinum - bezpieczny lek uspokajający, często podawany w szpitalach. Xanax (Zomiren, Afobam) - silnie uzależniający lek z grupy benzodiazepin. Diazepam - mocny lek przeciwlękowy i nasenny.

Jak zdobyć tabletki nasenne? ›

Leki nasenne na receptę przepisać może pacjentowi uprawniony lekarz, przy czym nie musi być to lekarz o konkretnej specjalizacji i nie musi to nawet odbywać się w czasie wizyty stacjonarnej. W walce z problemami sennymi przepisuje się między innymi benzodiazepiny, barbiturany oraz niebenzodiazepinowe środki nasenne.

Jakie tabletki na spanie na receptę? ›

Do leków z tej grupy zaliczamy zaleplon (np. Morfeo), zolpidem (np. Nasen, Stilnox, Zolpic) oraz zopiklon (np. Dobroson, Imovane, Senzop).

Jak długo można zażywać tabletki Nasen? ›

Jak długo można stosować Nasen? Czas leczenia to najczęściej od kilku dni do 2 tygodni. Zaleca się, by stosować preparat możliwie jak najkrócej. Maksymalny okres przyjmowania tabletek wynosi 4 tygodnie.

Jakie są skutki uboczne leku Nasen? ›

5. Skutki uboczne leku Nasen
 • senność,
 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • nasilenie bezsenności,
 • niepamięć następcza,
 • omamy,
 • pobudzenie,
 • koszmary senne,
Mar 30, 2021

Czy Nasen jest szkodliwy dla zdrowia? ›

Lek może powodować uzależnienie psychiczne oraz fizyczne. Długotrwałe przyjmowanie leku Nasen może wiązać się z groźnymi dla zdrowia działaniami niepożądanymi, np. zaburzenia widzenia, zmiany obrazu krwi, zaburzenia rytmu serca, koordynacji ruchów, zmiana smaku.

Czy lekarz widzi wykupione leki? ›

Lekarz POZ widzi jakie leki, są Ci przepisywane, a także czy zostały wykupione. Mając taką wiedzę, może sprawdzić, czy właściwie się leczysz: jeśli nie zrealizujesz recepty na leki, które powinieneś stale brać, Twój stan zdrowia może ulec pogorszeniu.

Czy lekarz może sprawdzić czy pacjent wykupił receptę? ›

Nie, lekarze nie mają obowiązku sprawdzania, czy zrealizowała Pani receptę, jednak na Pani koncie pacjenta w swoim systemie do wystawiania e-recepty widzą, jakie recepty oni sami wystawili i czy zostały one zrealizowane.

Dlaczego lekarze przepisują leki na 100%? ›

Aptekarz nie ma wpływu na odpłatność

Rzeczywiście tak właśnie jest. O tym z jaką odpłatnością pacjent otrzyma lek, decyduje wyłącznie lekarz wystawiający receptę, na podstawie karty choroby. Aptekarz realizujący receptę nie ma na to żadnego wpływu, musi zrealizować receptę zgodnie z tym jak wystawił ją lekarz.

Czy wszystkie leki dla seniorow są darmowe? ›

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Ukończenie 75. roku życia weryfikowane jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL).

Jak sprawdzić cenę leku? ›

Nie ma stron wskazujących na cenę produktu - po prostu trzeba pytać w poszczególnych aptekach.

Gdzie sprawdzić refundacje leków? ›

na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Leki", w informatorze o lekach.

Czy tabletki o nazwie Nasen uzależniają? ›

Nie jest to "pewnego rodzaju uzależnienie" a normalne, pełnoobjawowe uzależnienie od zolpidemu. Odstawienie jest jak najbardziej wskazane!!! Najlepiej jest robić to stopniowo, tj. zacząć od przyjmowania leku co drugi dzień, następnie co 3 itd.

Czy tabletki nasenne działają? ›

Co ważne, środki nasenne nie leczą przyczyn bezsenności i innych zaburzeń snu. Wspomagają proces zasypiania, wykazują działanie uspokajające, hamują lub likwidują stany lękowe oraz pomagają się zrelaksować, jednak po ich odstawieniu problem powraca.

Co brac na nerwy i stres? ›

5 najlepszych preparatów na uspokojenie
 • Melisa fix Tylko Natura, 30 saszetek.
 • Apotex SEN, 30 tabletek.
 • Nervomix Forte, 60 kapsułek.
 • Antinervinum syrop 200 g.
 • Doppelherz Aktiv Na uspokojenie, 20 kapsułek.
Feb 23, 2018

Czy lekarz rodzinny może przepisać tabletki nasenne? ›

Gdzie leczyć zaburzenia snu – u lekarza rodzinnego

Lekarz rodzinny może przepisać delikatne leki nasenne do stosowania doraźnego i doradzić jak zadbać o higienę snu, by ułatwić sobie zasypianie. Zaburzenia snu mają często charakter wtórny i wynikają z innych chorób somatycznych.

Czy Trittico jest dobre na sen? ›

Główny składnik leku Trittico - trazodon blokuje receptory serotoninowe, których pobudzenie skutkuje zaburzeniami seksualnymi, lękiem oraz bezsennością. Jako jeden z niewielu leków przeciwdepresyjnych może być stosowany przez osoby z jaskrą i zaburzeniami układu moczowego.

Co Nasen dla starszej osoby? ›

Najczęściej lekami nasennymi stosowanymi u seniorów są pochodne z grupy benzodiazepin oraz zopiklon, zolpidem i zalepon. Mają one nie tylko działanie nasenne, ale także przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i rozluźniające.

Czy można brac Hydroksyzyne codziennie? ›

przy stosowaniu silnych leków psychotropowych, czy narkotycznych. Jeżeli jest taka potrzeba- można stosować ją codziennie.

Czy hydroksyzyna usypia? ›

Czym jest hydroksyzyna? Jest lekiem o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym. Zmniejsza stan napięcia wewnętrznego, uczucie niepokoju – dlatego hydroksyzyna jest dobrym lekiem na uspokojenie. U pacjentów z zaburzeniami lękowymi i bezsennością ułatwia zasypianie, wydłuża sen i poprawia jego jakość.

Czy hydroksyzyna jest szkodliwa? ›

Nie mogą jej przyjmować również noworodki. Hydroksyzyna jest także szkodliwa dla osób mających problemy z sercem, nadciśnienie, choroby nerek i nadczynność tarczycy. Ze względu na to, że jest traktowana jako lek uspokajający w trakcie operacji, o stosowaniu jej na co dzień należy wcześniej poinformować lekarza.

Ile można wziąć tabletek na sen? ›

Bardzo istotne jest, aby nie przekraczać zalecanej dawki tabletek nasennych. Dzienna dawka tabletek nasennych dla osoby dorosłej to jedna tabletka. Tabletkę należy przyjąć przed snem, popijając wodą.

Co zamiast Nasenu? ›

Zolpic to tabletki zawierające zolpidem o działaniu nasennym i uspokajającym. Składnik ten ułatwia zasypianie, wydłuża czas snu oraz zmniejsza ilość wybudzeń nocnych. Lek wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności. Onirex to lek w formie tabletek powlekanych z winianem zolpidemu.

Jaki jest najsilniejszy lek nasenny? ›

Benzodiazepiny należą do bardzo silnych leków nasennych przepisywanych na receptę, natomiast mocne leki nasenne bez recepty to krople walerianowe lub czysta melatonina.

Jaki lekarz może przepisać tabletki nasenne? ›

Jeśli problemy ze snem występują tylko epizodycznie i nigdy nie trwają dłużej niż jeden miesiąc, często wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny może przepisać delikatne leki nasenne do stosowania doraźnego i doradzić jak zadbać o higienę snu, by ułatwić sobie zasypianie.

Jak długo można stosować lek Nasen? ›

Jak długo można stosować Nasen? Czas leczenia to najczęściej od kilku dni do 2 tygodni. Zaleca się, by stosować preparat możliwie jak najkrócej. Maksymalny okres przyjmowania tabletek wynosi 4 tygodnie.

Czy Nasen można kupić bez recepty? ›

Produkt leczniczy Nasen jest preparatem należącym do wykazu substancji psychotropowych (PIV), na które bezwzględnie wymagana jest recepta we wszystkich aptekach w Polsce. Nie uda się Pani/Panu kupić w żaden sposób tego leku nie posiadając dokumentu, jakim jest recepta.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 11/18/2022

Views: 6790

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.