Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – co warto o nich wiedzieć? (2022)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – co warto o nich wiedzieć? (1)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – co warto o nich wiedzieć? (2)

Daniel Gontarek

11.10.2019

Obserwuj
Niesteroidowe leki przeciwzapalne są jednymi z najczęściej stosowanych leków w zwalczaniu bólu. Charakteryzują się one działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwzakrzepowym. Jednocześnie różnią się między sobą nasileniem tych działań, z czego wynika ich różne zastosowanie, także w zależności od rodzaju bólu.

Część leków z tej grupy jest dostępna w aptece bez recepty w postaci preparatów OTC. Często dzieje się, że pacjent stosuje kilka NLPZ równocześnie lub stosuje je przewlekle bez konsultacji z lekarzem mimo przeciwwskazań. Ogranicza to kontrolę nad bezpieczeństwem ich stosowania. Okazuje się bowiem, że nierozsądne, przewlekłe samoleczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może prowadzić do rozwoju działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, nerek i wątroby, a także może spowodować napad duszności u chorych na astmę aspirynową już po zażyciu pojedynczej dawki leku. Zadaniem farmaceuty jest uświadomienie pacjentowi, jak powinna wyglądać terapia NLPZ, aby była ona zarówno skuteczna, jak i bezpieczna.

Mechanizm działania

Działanie farmakologiczne niesteroidowych leków przeciwzapalnych związane jest z blokowaniem enzymów cyklooksygenaz. Znane są dwie formy cyklooksygenaz – COX–1 oraz COX–2. Cyklooksygenaza 1 wytwarza prostaglandyny wykazujące działanie ochronne na błonę śluzową żołądka oraz mające wpływ na naczynia krwionośne. Enzym COX–2 wytwarza mediatory stanu zapalnego w uszkodzonych tkankach. Działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzakrzepowe NLPZ wynika z blokowania enzymu COX–2. Natomiast zahamowanie wytwarzania prostaglandyn fizjologicznych poprzez blokadę COX–1 jest przyczyną występowania większości działań niepożądanych NLPZ. Istnieją dwa rodzaje NLPZ: nieselektywne, które hamują zarówno COX–1 i COX–2 np. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak oraz selektywne, hamujące głównie COX–2 np. koksyby.

Zastosowanie

Niesteroidowe leki przeciwzapalne są stosowane zarówno w bólach o słabym, umiarkowanym jak i dużym nasileniu, także w postaci preparatów złożonych. Znajdują się one na pierwszym szczeblu tak zwanej drabiny analgetycznej (zdefiniowany przez Światową Organizację Zdrowia schemat stosowania leków przeciwbólowych w zależności od rodzaju bólu). Jako leki przeciwbólowe wskazane są między innymi w bólach pourazowych i mięśniowych, bólach zębów, w nerwobólach, kolce nerkowej i wątrobowej, w migrenie oraz bólach miesiączkowych. W przypadku silniejszych dolegliwości bólowych mogą być stosowane w połączeniu z opioidowymi lekami przeciwbólowymi, które hamują przepływ informacji bólowej poprzez wpływ na receptory opioidowe. Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosuje się także miejscowo w leczeniu zmian pourazowych, przeciążeniowych czy zapalnych tkanek okołostawowych i mięśni, np. diklofenak, naproksen, ketoprofen. Kwas salicylowy jest stosowany miejscowo w preparatach odkażających i keratolitycznych w dermatologii, a jego pochodna (salicylan choliny) w postaci kropli na ból ucha czy tabletek do ssania na ból gardła. Kwas acetylosalicylowy jest stosowany w kardiologii w ostrych zespołach wieńcowych jako lek przeciwzakrzepowy, a także jako lek przeciwbólowy w migrenowych bólach głowy oraz w preparatach złożonych, łagodzących objawy przeziębienia. Salicylamid, inna pochodna kwasu salicylowego, wchodzi w skład preparatu złożonego (wraz z witaminą C i rutozydem), również stosowanego w przebiegu grypy bądź przeziębienia.

W działaniu przeciwgorączkowym NLPZ straciły na znaczeniu na rzecz paracetamolu, który jest pozbawiony wielu działań niepożądanych NLPZ. Mimo to jednak nadal bardzo często w przypadku wysokiej gorączki podawany jest ibuprofen czy metamizol sodowy (pyralgina).

Metamizol, ze względu na ryzyko agranulocytozy i uszkodzenia szpiku należy stosować tylko w przypadku opornej gorączki. Nie należy go stosować długotrwale. Przeciwskazany jest on również u dzieci i kobiet w ciąży.

Te odmienne zastosowania w obrębie jednej grupy farmakologicznej wynikają z różnic w specyfice działania NLPZ. Na przykład diklofenak wykazuje stosunkowo silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe przy umiarkowanym działaniu przeciwgorączkowym. Natomiast do leków o umiarkowanie silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym, jak i przeciwgorączkowym należy aspiryna. Z kolei najsilniejszym lekiem przeciwbólowym jest metamizol. Niesteroidowe leki przeciwzapalne wykazują jeszcze inne działanie, m.in. hamują syntezę czynnika reumatoidalnego (piroksykam), aktywności enzymów degradujących tkankę łączną (diklofenak) oraz zapobiegają zlepianiu się płytek krwi (kwas acetylosalicylowy).

(Video) Non-steroidal anti-inflammatory drugs | NSAIDs

Polecane dla Ciebie

Przyczyny wzrostu działań niepożądanych

Stosowanie więcej niż jednego NLPZ równocześnie jest niewskazane, gdyż działania niepożądane ulegają kumulacji, a efekt terapeutyczny nie zwiększa się. Długotrwałe przyjmowanie preparatów zawierających NLPZ niesie za sobą ryzyko zmniejszenia przepływu krwi przez nerki, a leki wydalane z moczem mogą uszkadzać ten organ, im dłuższy jest ich czas działania. Upośledzenie pracy nerek prowadzi do zatrzymania w organizmie sodu, co może objawiać się zwiększonym pragnieniem, suchością błon śluzowych i kołataniem serca.

Nadmiar sodu w organizmie skutkuje zmniejszonym wydalaniem wody i powstawaniem obrzęków. Może również predysponować do rozwoju choroby nadciśnieniowej. Jednocześnie jeśli pacjent choruje już na nadciśnienie tętnicze, niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą je potęgować, również poprzez osłabienie działania leków hipotensyjnych.

Zahamowanie przez NLPZ syntezy prostaglandyn cytoprotekcyjnych jest odpowiedzialne za ich działanie gastrotoksyczne. Niesteroidowe leki przeciwzapalne powodują spadek pH soku żołądkowego, zmniejszają wydzielanie śluzu i przepływ krwi przez ściany żołądka. Może to być przyczyną powstania wrzodów żołądka i rozwoju choroby wrzodowej. Szkodliwy wpływ NLPZ dotyczy jednak całego przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić podrażnienia błony śluzowej jelit i krwawienia z przewodu pokarmowego. Objawiają się one wymiotami, bólami brzucha, biegunką na zmianę z zaparciami, zgagą i spadkiem masy ciała. Dlatego NLPZ powinno przyjmować się po posiłku, popijając dużą ilością wody, by zminimalizować podrażnienia. Również z tego samego powodu nie powinno się brać tych leków tuż przed snem, gdyż mogą przykleić się do przełyku i podrażniać go, powodując nawet drobne perforacje.

Przewlekłe stosowanie dużych dawek NLPZ (z wyjątkiem dawek kardiologicznych kwasu acetylosalicylowego) ma niekorzystny wpływ na agregację płytek krwi i ciśnienie tętnicze krwi i może powodować zwiększone ryzyko incydentów sercowo–naczyniowych, w tym udarów i zawałów serca. Dotyczy to również grupy selektywnych inhibitorów COX–2 czyli tzw. koksybów, których przedstawiciele (rofekoksyb, waldekoksyb) zostali w 2004 i 2005 roku wycofani z obrotu z tego właśnie powodu.

NLPZ mogą wykazywać działanie hepatotoksyczne. Najczęściej mamy do czynienia z bezobjawowym zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych, głównie aminotransferaz. Długotrwale przyjmowanie dużych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych może doprowadzić jednak do uszkodzenia komórek wątroby. Największą hepatotoksycznością charakteryzuje się nimesulid, dlatego ze względu na bezpieczeństwo zaleca się, aby terapia nimesulidem trwała maksymalnie do 14 dni, oraz by pacjent został poinformowany o konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów sugerujących pojawienie się działania hepatotoksycznego (ból brzucha, nudności, wymioty, brak łaknienia, żółtaczka). Podobnie jest w przypadku celekoksybu, którym leczenie u pacjentów cierpiących na umiarkowane zaburzenie czynności wątroby należy rozpocząć od dawki o połowę mniejszej od zalecanej. Istotne działanie hepatotoksyczne wykazuje również nienależący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych paracetamol, które w sposób znaczny nasilane jest przez alkohol.

U osób cierpiących na astmę lub choroby o podłożu alergicznym, NLPZ mogą nasilić reakcje alergiczne lub wywołać atak duszności poprzez skurcz oskrzeli. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania NLPZ jest tzw. astma aspirynowa. Podstawową jej cechą jest nadwrażliwość, a co za tym idzie nietolerancja aspiryny (czyli kwasu acetylosalicylowego) i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U tej grupy chorych po przyjęciu tabletki leku dochodzi do gwałtownych, czasami zagrażających życiu, napadów duszności, którym mogą towarzyszyć zaczerwienienie twarzy, przekrwienie, świąd i łzawienie oczu. W astmie aspirynowej najbezpieczniejszym lekiem przeciwbólowym, dostępnym bez recepty, jest nienależący do grupy NLPZ paracetamol.

Ogólne zasady stosowania NLPZ

Aby leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi było jak najbezpieczniejsze należy dobrać lek najbardziej skuteczny w terapii danego zespołu bólowego. Należy zwrócić uwagę na przyjmowane leki i choroby przewlekłe, gdyż NLPZ często dają interakcje z innymi środkami, takimi jak leki przeciwzakrzepowe i doustne leki przeciwcukrzycowe, nasilając ich działanie, co może być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych. Ważne jest też, że łączne podawanie dwóch NLPZ jest błędem, ponieważ uzyskanie większej skuteczności terapeutycznej jest wątpliwe, natomiast na pewno zwiększy się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Gdy pacjent stosuje dwa NLPZ równocześnie, ryzyko uszkodzenia wątroby i nerek wzrasta nawet siedmiokrotnie. Dlatego też w przypadku zbyt słabego działania przeciwbólowego można skojarzyć NLPZ na przykład z paracetamolem. Należy pamiętać, że działanie przeciwbólowe pojawia się z reguły po 0,5–2 godz, a na maksymalny efekt przeciwzapalny trzeba nawet poczekać kilka dni. Dlatego, zamiast kupować następny środek przeciwbólowy, należy udać się do lekarza.

Samodzielną terapię NLPZ należy rozpocząć od najmniejszych, skutecznych dawek terapeutycznych i jeżeli są one niewystarczające można stopniowo je zwiększać, ale nie więcej niż do dobowej dawki maksymalnej, która jest podana w każdej ulotce leku, również preparatu OTC. Jeżeli tego typu leczenie okaże się nieskuteczne, należy zgłosić się do lekarza.

Niektóre NLPZ można stosować tylko przez krótki czas, tak jak wspomniany wcześniej nimesulid. Etorykoksyb należy stosować maksymalnie przez 7 dni, podobnie jest w przypadku meloksikamu. Jeżeli chory cierpi na choroby przewlekłe, powinien poinformować o nich lekarza. Po rozważeniu czynników ryzyka i korzyści ich stosowania, NLPZ mogą być zalecone przez lekarza nawet wśród pacjentów o podwyższonym ryzyku. Chorym na nadciśnienie tętnicze można pomóc, przypominając o konieczności częstszego dokonywania pomiarów ciśnienia, astmatykom o tym, że należy mieć przy sobie przez okres terapii inhalatory przerywające atak duszności, a osobom stosującym leki przeciwzakrzepowe o badaniu wskaźnika INR. Zwiększenie świadomości pacjenta w zakresie zasad terapii zapewni jej skuteczność i bezpieczeństwo oraz ułatwi rozpoznawanie sygnałów wymagających interwencji. Większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest przeciwwskazanych u kobiet w ciąży. Jedynym bezpiecznym NLPZ jest ibuprofen, który jednak można stosować tylko w II trymestrze ciąży. W I trymestrze działa on teratogennie na płód, a w III może spowodować przedwczesne zamknięcie przewodu Botalla, co może być przyczyną wad wrodzonych u płodu. Ibuprofen jest również bezpieczny u matek karmiących i u dzieci od 3 miesiąca życia. Noworodkom w przypadku gorączki można podawać paracetamol, który jest jednak pozbawiony działania przeciwzapalnego.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

(Video) Non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): Mayo Clinic Radio

Zgłoś uwagi Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – co warto o nich wiedzieć? (7)

Polecane artykuły

 • Guzy, stłuczenia i siniaki – co na nie stosować?

  Guzy, stłuczenia, siniaki i obrzęki – jakie środki warto mieć pod ręką, aby urazy goiły się szybciej? Podpowiadamy.

 • Makrogole – czym są? Działanie przeczyszczające, zastosowanie, przeciwwskazania

  Makrogole to dobrze tolerowane i bezpieczne w stosowaniu preparaty, które wykorzystuje się w przypadku zaparć zarówno tych długotrwałych, jak i sporadycznych. Powodują zwiększenie objętości płynów w świetle jelit oraz wywołują działanie przeczyszczające. Czy kobiety w ciąży i dzieci mogą stosować makrogole, jakie są skutki uboczne zażywania tych leków, a także jak długo może być prowadzona terapia z wykorzystaniem PEG?

 • Oparzenie meduzy – co robić?

  Wakacyjna kąpiel dla niektórych może skończyć się przykrym i dość bolesnym doświadczeniem za sprawą parzących, galaretowatych parasolek, swobodnie pływających w toni wodnej, czyli meduz. Do obrony oraz chwytania pokarmu używają parzydełek, zawierających jad, którego siła działania jest zróżnicowana w zależności od rodzaju meduzy. Po czym można rozpoznać, że oparzyła nas meduza? Dowiedz się, co zrobić po oparzeniu meduzą, zwłaszcza jeśli planujesz zagraniczne wakacje nad wodą.

 • DEET – co to jest, dlaczego odstrasza komary i kleszcze? Bezpieczeństwo sprayu na owady

  DEET jest repelentem otrzymanym syntetycznie. Działanie tego preparatu polega na zaburzaniu węchu owadów, które nie są w stanie odebrać i zakodować zapachu kwasu mlekowego, będącego składnikiem potu potencjalnego żywiciela. Jak poprawnie stosować DEET, czy dzieci i kobiety w ciąży mogą bezpiecznie z niego korzystać i czy DEET na komary może być szkodliwy dla zdrowia?

  (Video) Niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Zastrzyki z kwasu hialuronowego – czym są iniekcje dostawowe i kiedy należy je stosować?

  W niechirurgicznym leczeniu artrozy i chorób chrząstki stawowej stosowana jest dostawowa suplementacja kwasu hialuronowego (HA), czyli wiskosuplementacja. Zazwyczaj iniekcje dostawowe dotyczą stawów kolanowego oraz biodrowego. W aptekach oraz przychodniach dostępne są liczne preparaty do wiskosuplementacji kwasem hialuronowym. Produkty te różnią się usieciowaniem oraz masą cząsteczkową HA. Który preparat wybrać, jaka jest różnica między zastrzykami z kwasem hialuronowym a preparatami zawierającymi kolagen?

 • Jak złagodzić ból pleców? Domowe sposoby i leki apteczne

  Ból pleców może dotyczyć każdego odcinka kręgosłupa, jednak zazwyczaj występuje ból krzyża, który pojawia się w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Zakłada się, że w populacji do 40 roku życia ponad 70% osób cierpiało na ból krzyża, natomiast drugiego najczęściej występującego bólu pleców – w odcinku szyjnym doświadczyła minimum połowa populacji. Jak poradzić sobie z bólem pleców, jakie leki wybrać i które z domowych sposobów mogą uśmierzyć ból?

 • Co na alergię? Skuteczne leki i domowe sposoby na alergię

  Alergia może dotyczyć niemowlaka, dziecka i osoby dorosłej. Niestety problem ten doskwiera coraz większej ilości osób na całym świecie. Lekceważenie objawów alergii może doprowadzić do groźnych komplikacji, takich jak np. przewlekła obturacyjna choroba płuc. Wsparcie w leczeniu alergii mogą stanowić metody naturalne oraz wypracowanie schematu zachowań ograniczających kontakt z alergenami. Dostępne są również leki i preparaty na alergię, które można kupić w aptece także bez recepty. Stosowane właściwie, czyli konsekwentnie i zgodnie z zaleceniami, mogą pomóc zwalczyć dokuczliwe objawy alergii.

 • Apteczne testy do wykrywania zakażenia Helicobacter pylori z kału i krwi

  Zakażenie Helicobacter pylori jest często diagnozowaną infekcją przewodu pokarmowego, która jednak w niewielkim procencie przypadków daje objawy, takie jak ból nadbrzusza, nudności czy wymioty. Diagnozę stawia się najczęściej na podstawie wyniku testu ureazowego, dla którego alternatywą od pewnego czasu są domowe testy na obecność zakażenia h. pylori z krwi lub kału. Czy są one wiarygodne, jak je przeprowadzić i jak interpretować ich wynik?

  (Video) Farmakoterapia bólu w perspektywie aptekarza - NLPZ i paracetamol: działanie i zastosowanie

FAQs

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – co warto o nich wiedzieć? ›

Niesteroidowe leki przeciwzapalne powodują spadek pH soku żołądkowego, zmniejszają wydzielanie śluzu i przepływ krwi przez ściany żołądka. Może to być przyczyną powstania wrzodów żołądka i rozwoju choroby wrzodowej. Szkodliwy wpływ NLPZ dotyczy jednak całego przewodu pokarmowego.

Co to są niesteroidowe leki przeciwzapalne? ›

NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne) to szeroka grupa leków działających przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Środki te należą do jednych z najczęściej stosowanych w farmakoterapii bólu. Ponadto wchodzą w skład wielu popularnych preparatów na grypę i przeziębienie.

Z czym nie można laczyc NLPZ? ›

Nie powinno się również stosować NLPZ z doustnymi bisfosfonianami, lekami mukolitycznymi, a także glikokortykosteroidami, ponieważ wspólnie mogą one prowadzić do uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Jak długo można stosować NLPZ? ›

Nimesulidu nie należy przyjmować dłużej niż 14 dni ze względu na hepatotoksyczność. Do wybiórczych inhibitorów COX-2 należy celekoksyb. Leki z tej grupy charakteryzują się najmniejszą ilością działań niepożądanych. Niewskazane są jednak u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Na czym polega działanie przeciwzapalne? ›

Mechanizm działania leków przeciwzapalnych wiąże się z hamowaniem aktywności enzymów cyklooksygenezy (COX). Enzymy te biorą udział w syntezie prostoglandyny, będącej neuroprzekaźnikiem pobudzającym receptory bólowe oraz przyczyniającej się do powstawania typowych objawów zapalenia tj. gorączki i obrzęków.

Czy niesteroidowe leki przeciwzapalne są szkodliwe? ›

Niesteroidowe leki przeciwzapalne powodują spadek pH soku żołądkowego, zmniejszają wydzielanie śluzu i przepływ krwi przez ściany żołądka. Może to być przyczyną powstania wrzodów żołądka i rozwoju choroby wrzodowej. Szkodliwy wpływ NLPZ dotyczy jednak całego przewodu pokarmowego.

Jaka jest różnica między Ibupromem a ibuprofenem? ›

Ibuprom Max, Nurofen, Ibufen, Ibum, Ibupar, Iburapid, Ibuprex, Mig – wszystkie wymienione leki zawierają jako substancję czynną ibuprofen, a jedyne co je różni między sobą to producent, zarejestrowana nazwa handlowa i cena.

Z czym można łączyć ketonal? ›

Odpowiedzi farmaceutów
 • Tylko z paracetamolem. Pozdrawiam. ...
 • nie nalezy łączyć ketonalu z innymi preparatami p/bólowymi. 2019-09-24. ...
 • Dzień dobry,wszystko zależy od tego, jakie są to leki przeciwbólowe, oraz jakie są zalecenia lekarza.

Z czym nie łączyć pyralginy? ›

Lek Pyralgina a inne leki

Stosowanie leku Pyralgina jest przeciwwskazane: z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).

Czy ketonal można łączyć z ibuprofenem? ›

Odpowiadając na pytanie: nie wolno łączyć podawanych systemowo (czyli doustnie, dożylnie lub domięśniowo) ibuprofenu z ketoprofenem (Ketonal), ponieważ obydwa leki należą do tej samej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Po jakim czasie działają leki przeciwzapalne? ›

Diklofenak. Podobnie jak ibuprofen, należy do leków I generacji. Pierwsze efekty możemy zauważyć po 30-40 minutach i trwają 3-4 godziny. Działanie niepożądane, interakcje i przeciwwskazania są podobne jak dla ibuprofenu, z tą różnicą, iż diklofenak wolno stosować w ostrych stanach bólowych tylko przez krótki czas.

Kiedy stosowac leki przeciwzapalne? ›

Kiedy stosować leki przeciwzapalne

Leki przeciwzapalne można stosować również przy wystąpieniu gorączki i schorzeń reumatycznych – w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy. Doraźnie niesteroidowe leki przeciwzapalne przyjmuje się przy wystąpieniu zawału serca, niestabilnej dusznicy bolesnej.

Który NLPZ jest najsilniejszy? ›

Natomiast do leków o umiarkowanie silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym, jak i przeciwgorączkowym należy aspiryna. Z kolei najsilniejszym lekiem przeciwbólowym jest metamizol.

Czy pyralgina należy do NLPZ? ›

NLPZ leki — wskazania, czyli kiedy stosuje się te leki? Ze względu na swoje działanie leki z grupy NLPZ wykorzystuje się do eliminacji bólu o łagodnym, umiarkowanym nasileniu (np. ibuprofen). Metamizol sodowy (Pyralgina) stosowana jest w bólu o dużym nasileniu, gdy zawodzą słabsze leki z tej grupy.

Na co szkodzi Pyralgina? ›

Preparat może powodować reakcje hipotensyjne (obniżenie ciśnienia tętniczego krwi). Ich nasilenie może zależeć od przyjmowanej dawki. Ryzyko obniżenia ciśnienia krwi zwiększają: niewydolność serca i zaburzenia krążenia, jak np.

Czy można łączyć pyralginę z ibuprofenem? ›

Można, są to leki o innym punkcie uchwytu. Czas, po którym powinien być odczuwany efekt jest zależny od preparatu jednak zazwyczaj wynosi on od 30min do 1h. Przy braku poprawy po tym okresie można przyjąć inny preparat.

Jakich leków nie można ze sobą łączyć? ›

Częste, niebezpieczne połączenia lekowe:

Paracetamol + niesteroidowe leki przeciwzapalne ibuprofen, ketoprofen, naproksen = łączenie tych leków może doprowadzić do zaburzenia czynności nerek. Ibuprofen + paracetamol = taka mieszanka może wywoływać podwyższone ciśnienie tętnicze, ból głowy, drgawki.

Z jakimi lekami przeciwbólowymi można łączyć ketonal? ›

Ale Ketonal można bezpiecznie połączyć z lekami przeciwbólowymi na bazie paracetamolu (nazwy handlowe: Apap, Panadol, Paracetamol, Efferalgan).

Ile ibuprofenu ma ketonal? ›

I ile mg. Ile razy ketoprofen jest mocniejszy od ibuprofenu? I ile mg ketoprofenu odpowiada 400mg ibuprofenu. W NLPZ jak się porównuje moc leków to mozna też robić tak jak się robi z opioidami, że np 10mg kodeiny będzie odpowiadać 1mg morfiny.

Czy można łączyć opokan z ibuprofenem? ›

Należy unikać równoległego stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym selektywnych inhibitorów COX-2). Jeżeli objawy nie ustępują, po kilku dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Jak długo działa Skudexa? ›

Maksymalne stężenie we krwi deksketoprofenu powinno pojawić się po około 30 minutach (od 15 do 60 minut) od zażycia tabletki. Natomiast stężenie w surowicy krwi tramadolu (drugiego składnika aktywnego leku Skudexa) było wykrywalne po około 15 do 45 minut przy maksymalnym stężeniu odnotowywanym pomiędzy 1,6 do 2 godzin.

Jak szybko działa Ibuprom? ›

Ibuprofen zwalcza dolegliwości bólowe i stany zapalne oraz obniża gorączkę. Po podaniu doustnym lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a stężenie maksymalne osiąga 1-2 godziny od zażycia. Pacjenci poszukujący leku w wyższej dawce mogą zakupić Ibuprom Max.

Po jakim czasie zaczynają działać tabletki przeciwbólowe? ›

Cały ten proces wymaga czasu, dlatego leki przeciwbólowe zaczynają działać zwykle po mniej więcej 30 minutach. Nie zawsze da się przewidzieć, kiedy pojawią się najsilniejsze dolegliwości. Jednak jeżeli jest to możliwe (np. w przypadku bólu menstruacyjnego), wtedy tabletkę należy przyjąć przed pojawieniem się bólu.

Kiedy nie stosować NLPZ? ›

Główne przeciwwskazania do stosowania leków NLPZ to: wiek poniżej 3 miesiąca życia, choroby układu pokarmowego czy przewlekłe zapalenie jelit, zaburzenia krzepnięcia krwi, nadciśnienie, ciężka niewydolność wątroby, serca lub nerek, skaza krwotoczna, toczeń rumieniowaty oraz przyjmowanie innych niesteroidowych leków ...

Jak laczyc NLPZ? ›

W przypadku silnego bólu NLPZ można łączyć z paracetamolem, metamizolem (Pyralgina) lub opioidami (np. kodeina).

Czy pyralgina ma działanie przeciwzapalne? ›

Lek Pyralgina należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych z grupy pochodnych pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym. Działa również słabo rozkurczowo na mięśnie gładkie.

Jakie są najsilniejsze leki przeciwbólowe? ›

Opioidowe leki przeciwbólowe

Do najbardziej znanych opioidowych leków przeciwbólowych należą morfina, kodeina, czy tramadol. Najczęściej stosuje się je w przypadku bardzo ciężkich chorób, skutkujących bólem o dużym natężeniu, jak choćby choroby nowotworowe.

Który NLPZ najlepiej wybrać przy dominującym bólu? ›

Ketoprofen i deksketoprofen to leki numer jeden w ostrych bólach o podłożu zapalnym. Stosowane są również w bólu ostrym, pooperacyjnym, pourazowym, (jako jedyne NLPZ dostępne są w formie dożylnej).

Jaki lek jest silniejszy doreta czy Skudexa? ›

Można więc przypuszczać, że preparat Skudexa będzie wykazywał silniejsze działanie przeciwbólowe. Maksymalna dzienna dawka leku Skudexa wynosi 3 tabletki, preparatu Doreta odpowiednio 4 tabletki.

Czy Apap jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym? ›

Paracetamol jest aktywnym metabolitem fenacetyny (pochodna paminofenolu) o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Bywa często zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), pomimo że efekt terapeutyczny i skutki uboczne są odmienne od występujących po podaniu typowych NLPZ.

Co to znaczy lek niesteroidowy? ›

NLPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne to grupa leków, które w większości można kupić bez recepty. Ich zadaniem jest działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Można je stosować w przebiegu przeziębienia, jak i w leczeniu przeciwbólowym po kontuzji.

Co zamiast Aclexa? ›

Roticox to lek zawierający etorykoksyb, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowany jest w m.in. w stanach zapalnych stawów i mięśni u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz do krótkotrwałego leczenia bólu.

Czy ketonal jest NLPZ? ›

Preparat należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a jego substancją czynną jest ketoprofen. Mimo iż, Ketonal forte postrzegany jest jako lek na ból, to oprócz działania przeciwbólowego posiada również właściwości przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Czy można laczyc paracetamol z NLPZ? ›

Błędem jest także stosowanie kilku różnych leków z tej grupy naraz. To również nie podnosi skuteczności terapeutycznej, a zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się efektów ubocznych. W przypadku silnego bólu NLPZ można łączyć z paracetamolem, metamizolem (Pyralgina) lub opioidami (np. kodeina).

Czy paracetamol jest lekiem przeciwzapalnym? ›

Stosowany jest w lecznictwie ze względu na właściwości przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. W przeciwieństwie do leków przeciwbólowych z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), paracetamol nie wykazuje aktywności przeciwzapalnej oraz nie wpływa na proces krzepnięcia krwi.

Czy Apap Extra jest lekiem przeciwzapalnym? ›

Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka.

Co to są leki nieopioidowe? ›

Do leków I szczebla drabiny WHO (analgetyków nieopioidowych) należą niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i paracetamol.

Kiedy stosowac leki przeciwzapalne? ›

Kiedy stosować leki przeciwzapalne

Leki przeciwzapalne można stosować również przy wystąpieniu gorączki i schorzeń reumatycznych – w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy. Doraźnie niesteroidowe leki przeciwzapalne przyjmuje się przy wystąpieniu zawału serca, niestabilnej dusznicy bolesnej.

Co to za lek Koksyby? ›

Koksyby to Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne, które wybiórczo hamują aktywność cyklooksygenazy 2 (COX-2). Z racji tego, że w stawach za pojawienie się stanu bólowego odpowiada, m.in. COX-2, to jej hamowanie niweluje stan zapalny i ból.

Jaki lek zamiast Skudexa? ›

Na chwilę obecną preparat nie posiada zamienników. Jak informuje producent leku, preparat może doprowadzić do uzależniania fizycznego lub psychicznego i w przypadku długotrwałego stosowania, efekt działania leku może być osłabiony.

Jaki lek zamiast Nimesilu? ›

W aptekach dostępne są bez recepty leki o mechanizmie działania podobnym do nimesulidu, ich działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne może być jednak nieco słabsze. Doraźnie można zastosować np. lek Dexak saszetki z deksketoprofenem, który tak jak lek Nimesil ma postać granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej.

Jaki lek zamiast Mydocalmu? ›

Produkty zawierające tolperisone, w tej samej postaci
 • Mydocalm Forte tabletki powlekane. tolperisone. lek na receptę w 100% aptek.
 • Tolperis VP tabletki powlekane. tolperisone. lek na receptę w 54% aptek.
 • Tolperison Neuropharma tabletki powlekane. TOLPERISONE. lek na receptę w 19% aptek.

Czy ketonal zawiera ibuprofen? ›

Substancją czynną jest ibuprofen należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ketonal to kapsułki przeznaczone do stosowania w leczeniu objawów chorób zwyrodnieniowych i zapalnych. Ponadto lek może być stosowany w terapii dolegliwości bólowych.

Czy ketonal zawiera kodeinę? ›

Preparat zawiera kodeinę, paracetamol oraz kofeinę. Dzięki połączeniu tych składników działa silnie przeciwbólowo, a efekt utrzymuje się przez długi czas. Ketonal Forte to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu objawów chorób zwyrodnieniowych i zapalnych.

Czy ketonal ma działanie przeciwzapalne? ›

Ketonal forte zawiera substancję czynną ketoprofen - lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.

NLPZ , czyli inaczej niesteroidowe leki przeciwzapalne, bardzo często dostępne są bez recepty (OTC, ang.. Istnieją również substancje selektywne, które wpływają jedynie na COX-2, jednak ze względu na podejrzenie wyjątkowo szkodliwego wpływu na układ krwionośny, w tym nawet zagrożenia udarem czy zawałem serca, często odradza się ich stosowanie.. NLPZ dzieli się na 3 grupy, zależnie od wpływu na obie cyklooksygenazy:. Leki NLPZ niekiedy łączy się z innymi typami leków, np.. przeciwskurczowymi, w tym drotaweryną lub butylobromkiem hioscyny, choćby w przypadku bólu miesiączkowego, a także z opioidami w przypadku wyjątkowo silnych dolegliwości bólowych, jednak te drugie może zalecić wyłącznie lekarz.. Z kolei w przypadku stanów zapalnych, np.. Najczęściej są one związane z problemami z układem pokarmowym.. Niekiedy może dojść także do podrażnienia błony śluzowej żołądka, dlatego dodatkowo warto zażyć również leki osłonowe na żołądek bez recepty.. Przy dłuższym stosowaniu leków NLPZ u niektórych pacjentów może dojść nawet do powstania wrzodów żołądka lub jelita cienkiego, a co za tym idzie nawet zaburzeń wchłaniania.. U niektórych osób po zażyciu NLPZ może dojść również do zaburzeń neurologicznych, takich jak ból bądź zawroty głowy, a także obniżenie nastroju czy szumy w uszach.. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do zażywania niesteroidowych leków przeciwzapalnychjest natomiast tzw.. Tego typu powikłania niekiedy mogą prowadzić nawet do śmierci.. Z pewnością nie powinno się ich stosować jednocześnie z lekami na układ krążenia, a także z diuretykami pętlowymi.. Zawsze należy też pamiętać, że przyjęcie kolejnej dawki leku zbyt szybko, nawet przy silnym bólu, nie będzie skuteczne, a jedynie może prowadzić do pojawienia się, niekiedy bardzo groźnych, skutków ubocznych.

Te działania NLPZ-etów mogą się zakończyć nawet zgonem.. Nie oznacza to, że zażycie jednej tabletki ibuprofenu, ketoprofenu czy diklofenaku musi się zakończyć zawałem czy udarem.. Na taką możliwość składa się wiele czynników, ale należy mieć świadomość zagrożenia.. W takim przypadku stosowanie tych leków może się zakończyć tragicznie.. W przypadku ibuprofenu i diklofenaku równoczesne zażywanie leków na nadciśnienie i niesterydowych leków przeciwzapalnych może uszkadzać nerki, zatrzymywać wodę w organizmie, co ma wpływ na obciążenie serca i podniesienie ciśnienia.. Nie ma tu sprzeczności.. Pod tym względem jej działanie jest inne niż innych leków z tej grupy, które mają działanie wręcz przeciwne tzn.. Czy stosowanie tych leków jest bezpieczne?. To, że działania uboczne ze strony tych leków są potwierdzone naukowo nie oznacza, że dotkną one każdego, kto je zażywa.. Na ryzyko ma wpływ występowanie omówionych jego czynników.. Kupując jakiekolwiek niesterydowe leki przeciwzapalne pamiętajmy, że mimo tego, że są dostępne na każdym kroku (często ten sam lek występuje pod wieloma nazwami handlowymi) nie oznacza, że są w 100% bezpieczne.. w padaczce i arytmii), urykozuryczne (powodujące zwiększenie wydalania kwasu moczowego) zażywane łącznie z NLPZ – mogą powodować zmniejszone wydalanie tych leków, czyli ich większe działania uboczne z zatruciem włącznie; leki zobojętniające sok żołądkowy zażywane z NLPZ (szczególnie z naproksenem lub polopiryną/aspiryną) – powodują zmniejszanie wchłaniania kwasu acetylosalicylowego i naproksenu, czyli obniżają skuteczność ich działania; zażywanie NLPZ w przypadku stosowania wkładek domacicznych, które zawierają miedź – może powodować do zmniejszenia ich działania antykoncepcyjnego; kwas acetylosalicylowy (polopiryna/aspiryna) nie powinien być łączony z innymi z grupy NLPZ; NLPZ nie należy również łączyć z lekami antydepresyjnymi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to obszerna grupa leków, które dostępne są zarówno bez, jak i na receptę.. Ważne, aby niesteroidowe leki przeciwzapalne popijać dużą ilością wody oraz nie stosować ich częściej niż co 4 – 6 godz .. Zwiększa to ryzyko krwawień z żołądka i jelit.. Podobnie jak ibuprofen, należy do leków I generacji.. To kolejny z leków I generacji, jednak o zdecydowanie dłuższym działaniu, niż wcześniej wymienione.. Tabletki z tą substancją są dostępne bez recepty, jednak należy pamiętać,aby przyjmować wyłącznie trzy na dobę.. Według badań, częściej niż ibuprofen i naproksen powoduje dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.. Poza działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym, wykazuje on działanie przeciwpłytkowe.. Należy jednak pamiętać, że działanie rozrzedzające może utrzymywać się do 8 dni po zaprzestaniu stosowania leku.. Nie wolno go stosować w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u dzieci.. Nie mogą go stosować osoby uczulone na sulfonamidy.. Interakcje, działania niepożądane oraz przeciwwskazania są podobne do tych podczas stosowania ibuprofenu.. Jedyny lek II generacji dostępny bez recepty.

Witryna Dr.Max jest zbudowana w nowoczesnych technologiach, które zapewniają większe bezpieczeństwo zakupów, szybkość,. komfort i lepsze wrażenia użytkownika.. Niestety używasz bardzo starej przeglądarki, która nie jest już obsługiwana.. Intensywnie pracujemy nad wsparciem dla Internet Explorer 11 .. Przepraszamy za niedogodności.. Aby kontynuować, zainstaluj dowolną z przeglądarek, które są bezpłatne i dostępne po polsku.

Pacjenci często sięgają po NLPZ ze względu na ich dobrą dostępność i łatwą formę podania, należy jednak pamiętać, że powinny być one stosowane po konsultacji ze specjalistą, ponieważ w przypadku ich nieodpowiedniego stosowania wykazują wiele działań niepożądanych.. Wielu schorzeniom ginekologicznym towarzyszą różnego rodzaju dolegliwości bólowe, dlatego pacjentki bardzo często sięgają po farmaceutyki z grupy NLPZ.. Podstawowym mechanizmem działania NLPZ jest hamowanie cyklooksygenzy (COX).. Szacuje się, że 60% kobiet z tą dolegliwością choruje na endometriozę [8, 9].. : histeroskopia diagnostyczna, zabiegi i biopsje zmian na sromie, pochwie i szyjce macicy, zabiegi jamy macicy i kanału szyjki macicy z dostępu pochwowego, punkcja jajnika oraz punkcja zatoki Douglasa.. : proste wycięcie sromu, prosta histerektomia pochwowa i brzuszna, rozszerzone wycięcie macicy klasy I i II według Privera, usunięcie części lub trzonu macicy, usunięcie mięśniaków, operacja przydatków, korekcja wad rozwojowych macicy oraz operacyjne leczenie endometriozy.. Są one połączone z rozległym urazem tkanek, a spodziewany poziom natężenia bólu może wynosić > 6 punktów według skali NRS.. Czas trwania dolegliwości bólowych jest dłuższy niż 7 dni.. Do zabiegów IV kategorii należą m.in.. NLPZ.. Niezmiernie ważne jest, aby uzmysłowić pacjentkom konieczność przestrzegania prawidłowego dawkowania NLPZ, ponieważ w głównej mierze od tego zależy ich efekt terapeutyczny.. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na szereg działań niepożądanych, które w wyniku stosowania zbyt dużych dawek NLPZ mogą doprowadzić do naruszenia homeostazy i powstania dolegliwości ze strony innych układów w organizmie człowieka.. Farmakologia Rang i Dale.. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for pain in women with endometriosis.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne, w skrócie NSLPZ (NLPZ), to grupa substancji o szerokim zastosowaniu.. Leki te odgrywają istotne znaczenie w hamowaniu reakcji zapalnej, dlatego są powszechnie stosowane na stawy, a także przy innych schorzeniach narządu ruchu.. Substancje należące do tej grupy wykazują działanie przeciwzapalne, ale także przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, a niektóre z nich zmniejszają także agregację (zlepianie) płytek krwi.. Wpływ na organizm oraz siła działania tych leków różnią się w zależności od poszczególnej substancji, a także stosowanych dawek.. Niektóre leki z tej grupy wpływają na oba enzymy, inne na jeden.. Niesteroidowe leki przeciwzapalne można podzielić także mając na uwadze ich budowę chemiczną.. pochodne kwasu salicylowego: kwas acetylosalicylowy, salicylan metylu, salicylamid, diflunisal; pochodne kwasu octowego: diklofenak, etodolac, felbinak, flurbiprofen, indometacyna, sulindak, tolmentin; pochodne kwasu propionowego: ibuprofen, ketoprofen, naproksen, deksketoprofen, fenbufen, fenoprofen; pochodne kwasu antranilowego: kwas flufenamowy, kwas.. Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosuje się głównie w przypadku schorzeń o podłożu zapalnym, a także do łagodzenia dolegliwości bólowych i obniżania gorączki.. Kwas acetylosalicylowy zapobiega zlepianiu się płytek krwi, dlatego też jest stosowany profilaktycznie w celu zmniejszenia ryzyka tworzenia się zakrzepów.. Diklofenak natomiast działa słabiej w przypadku gorączki, natomiast sprawdza się w przypadku dolegliwości bólowych i stanu zapalnego, co więcej cechuje się stosunkowo niską częstotliwością występowania działań niepożądanych.. Są więc pomocne na stawy , a dokładniej na ból i objawy stanu zapalnego towarzyszące schorzeniom reumatoidalnym, takim jak np.. Z tego też powodu niesteroidowe leki przeciwzapalne stosuje się w formie maści, żeli i plastrów w przypadku dolegliwości, takich jak:. Przewlekłe narażenie układu pokarmowego na niski poziom prostaglandyn działa drażniąco na żołądek, co przyczynia się do powstawania choroby wrzodowej i zwiększa ryzyko rozwoju choroby nowotworowej.

W składzie biochemicznym maści przeciwzapalnej zawarte są substancje przeciwbólowe i substancje wspomagające leczenie stanów zapalnych.. Z kolei maści rozgrzewające stosowano by złagodzić bóle reumatyczne i urazy bezobrzękowe.. W tym przypadku, zamiast maści przeciwzapalnej, można skorzystać także z maści rozgrzewającej, która także rozluźni napięte mięśnie.. Po żel można sięgnąć także w razie pojawienia się nerwobólów.. Maść przeciwzapalna to także preparat często stosowany w celu leczenia bólów kręgosłupa .. Leki przeciwzapalne - rodzaje, działanie, wskazania i skutki uboczne Leki przeciwzapalne znaleźć można w każdym gospodarstwie domowym i w każdej apteczce.. Leki przeciwzapalne - które wybrać na swoją dolegliwość?. Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe są często ostatnią deską ratunku w.... Tabletki dopochwowe można stosować również po.... Efferalgan Codeine - jak stosować?. Czy Efferalgan Codeine działa przeciwzapalnie?. Ich zadaniem jest działanie przeciwzapalne,...

Niesteroidowe leki przeciwzapalne są obecnie jednymi z najpopularniejszych medykamentów na świecie.. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) leki te są podstawowymi preparatami, zalecanymi przy leczeniu bólu łagodnego i umiarkowanego o różnym pochodzeniu.. Szacuje się, że codziennie leki te przyjmuje ok. 30 milionów ludzi na całym świecie.. Niesteroidowe leki przeciwzapalne dzieli się m.in.. Pochodne kwasu salicylowego : diflunisa, salicylan choliny, kwas acetylosalicylowy i amid kwasu salicylowego (a także naturalne salicylany występujące w surowcu zielarskim w postaci kory wierzby ).. Pochodne kwasu propoinowego : naproksen, ibuprofen, flurbiprofen, ketoprofen i kwas tiaprofenowy.. Charakteryzują się one działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym.. Charakteryzują się one działaniem: przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.. Pochodne kwasu antranilowego : kwas flufenamowy, kwas niflumowy, kwas mefenamowy, kwas neklofenamowy.. Charakteryzują się one działaniem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.. Charakteryzują się one działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym.. Najpopularniejsze niesteroidowe leki przeciwzapalne to: ibuprofen, kwas acetylo-salicynowy, ketoprofen, metamizol sodu, diklofenak.. pixabay.comNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to zróżnicowana kategoria leków o szerokim spektrum działania, wykazujące właściwości nie tylko przeciwzapalne, ale też przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.. Wyodrębnia się trzy generacje tych leków, różniące się od siebie w głównej mierze mechanizmem działania.. Sprawdź, które niesteroidowe leki przeciwzapalne można przyjmować bezpiecznie, a których lepiej unikać.

Videos

1. Farmakoterapia bólu z perspektywy aptekarza: profile niesteroidowych leków przeciwbólowych
(Farmacja TV)
2. Analgetyki nieopioidowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne)
(Medycyna Praktyczna)
3. 56: NLPZ 2
(Krzysztof Wernicki)
4. Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe
(Dental Masters Group)
5. 💊💀Bierzesz leki przeciwzapalne i/lub przeciwbólowe? Nie dostaniesz po nich wrzodów, jeśli...
(Pod Mikroskopem)
6. Leki przeciwzapalne: „aspiryna”, naproksen, ibuprofen, diklofenak, celekoksyb i „tylenol”
(Dr. Andrea Furlan)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 07/26/2022

Views: 5569

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.