Opioidowe leki przeciwbólowe (opioidy) (2022)

2018-06-29 12:30

Opioidowe leki przeciwbólowe (opioidy) wykorzystywane są przede wszystkim do leczenia długotrwałych, wyjątkowo silnych dolegliwości bólowych. Choć środki te są w stanie znieść nawet najsilniejszy ból, to część pacjentów obawia się ich przyjmowania - niepokój jest w tym przypadku najczęściej spowodowany możliwością uzależnienia się od opioidów. Sprawdź, czy rzeczywiście opioidy mają tak wysoki potencjał uzależniający, a także dowiedz się, jaki jest mechanizm działania tych leków oraz jakie wyróżnia się opioidowe leki przeciwbólowe.

Opioidowe leki przeciwbólowe (opioidy) (1)

Spis treści

 1. Opioidowe leki przeciwbólowe a drabina analgetyczna
 2. Opioidowe leki przeciwbólowe: mechanizm działania
 3. Opioidowe leki przeciwbólowe: zastosowania
 4. Opioidowe leki przeciwbólowe: rodzaje
 5. Opioidowe leki przeciwbólowe: formy podania
 6. Opioidowe leki przeciwbólowe: zasady leczenia bólu
 7. Opioidy: czy można je zażywać w ciąży?
 8. Opioidowe leki przeciwbólowe: skutki uboczne
 9. Opioidowe leki przeciwbólowe: ryzyko uzależnienia
 10. Opioidowe leki przeciwbólowe: przedawkowanie

Opioidy czyli przeciwbólowe leki opioidowe są znane ludzkości od dawien dawna - przyjmuje się nawet, że są one jednymi z tych leków, które towarzyszą ludzkości najdłużej.

Pierwsze zapiski o działaniu i stosowaniu opium datowane są nawet już na 300 lat przed naszą erą.

Przez wieki wykorzystywane były - w różnych celach, bo i w celu wywołania euforii, i zniesienia bólu - naturalnego pochodzenia opiaty (np. te pochodzące z makówek Papaverum somniferum, czyli maku lekarskiego).

Po wielu latach, bo dopiero na początku XIX wieku, naukowcom udało się wyizolować morfinę. Substancja ta była już wtedy wykorzystywana, jednakże pełna wiedza o działaniu opioidów stała się dostępna znacznie później, bo dopiero w drugiej połowie XX wieku.

Opioidowe leki przeciwbólowe a drabina analgetyczna

Leczenie bólu to aspekt naprawdę bardzo ważny - wyjątkowy nacisk na to, w jaki sposób łagodzić trapiące pacjentów dolegliwości bólowe, kładziony jest już na bardzo wczesnych etapach edukacji przyszłych lekarzy.

W celu ujednolicenia zasad leczenia bólu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała tzw. drabinę analgetyczną.

Wyróżnia się w niej 3 stopnie: na pierwszym znajdują się leki pierwszego rzutu, które to początkowo wdrażane są pacjentom zmagającym się z bólem - są nimi głównie niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Drugi i trzeci stopień drabiny analgetycznej zajmują z kolei opioidy. Na drugim stopniu widnieją tzw. słabe opioidowe leki przeciwbólowe, z kolei na trzecim stopniu drabiny znajdują się zdecydowanie silniej działające opioidy.

Opioidowe leki przeciwbólowe: mechanizm działania

To, że opioidy mogą znosić nawet najsilniejsze dolegliwości bólowe, możliwe jest dzięki wpływowi tych leków na specyficzne receptory: μ (mi), δ (delta) oraz κ (kappa).

Receptory te odkryte zostały w latach 70. ubiegłego wieku i znajdują się one w obrębie struktur ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego.

(Video) Painkiller: Inside the Opioid Crisis

Różne bywają skutki pobudzenia tych receptorów przez opioidowe leki przeciwbólowe: możliwe jest m.in. to, że po przyłączeniu się cząsteczki leku do receptora opioidowego w komórce nerwowej wystąpi hiperpolaryzacja, czyli stan, w którym jej pobudliwość jest zmniejszona (w takiej sytuacji różne bodźce - w tym również i bólowe - po prostu nie są przewodzone).

Część opioidów wywiera również i inne działania, takie jak np. zmniejszanie wychwytu zwrotnego niektórych neuroprzekaźników (takich jak serotonina czy noradrenalina) w różnych strukturach układu nerwowego.

Nie każdy jednak opioidowy lek przeciwbólowy wywiera takie samo działanie na receptory opioidowe.

Część z nich wpływa jedynie na jeden konkretny receptor (np. morfina, która wiąże się z receptorem μ), inne zaś mogą wywierać działanie na wszystkie trzy typy receptorów opioidowych (tak jak to ma miejsce w przypadku m.in. tramadolu).

Część z tych preparatów jest czystymi agonistami receptorów opioidowych (czyli pobudzają one te struktury), inne mają z kolei mieszaną aktywność agonistyczno-antagonistyczną (jedne receptory pobudzają, inne hamują – takim lekiem jest np. buprenorfina).

Jeszcze inne opioidy są natomiast czystymi antagonistami receptorów opioidowych (takim środkiem jest nalokson).

Opioidowe leki przeciwbólowe: zastosowania

Wskazaniem do stosowania opioidowych leków przeciwbólowych są przede wszystkim dolegliwości bólowe, których nie da się opanować z wykorzystaniem leków należących do innych klas.

Opioidy wykorzystywane są m.in. u chorych z bólami spowodowanymi chorobą nowotworową czy przebyciem jakiegoś rozległego zabiegu operacyjnego.

Opioidowe leki przeciwbólowe mogą być podawane również chorym z zawałem serca, obrzękiem płuc czy też pacjentom, którzy doświadczyli rozległych urazów.

Opioidy typowo kojarzone są właśnie z leczeniem bólu, w praktyce jednak nie jest to jedyne możliwe ich zastosowanie.

Preparaty należące do tej grupy znajdują wykorzystanie również i w premedykacji przed różnymi operacjami, w leczeniu uzależnienia od heroiny (gdzie wykorzystuje się metadon), a także… w opanowywaniu biegunek.

W ostatnim z wymienionych przypadków stosowany może być loperamid - jest to lek opioidowy, który nie ma działania ośrodkowego (nie wpływa na receptory obecne w ośrodkowym układzie nerwowym), ma on jednak wpływ na receptory opioidowe obecne w ścianach przewodu pokarmowego i właśnie dlatego może on doprowadzać do zahamowania biegunki.

Opioidowe leki przeciwbólowe: rodzaje

Opioidy można podzielić na kilka różnych sposobów - podstawowym jest podział na naturalne i syntetyczne opioidy.

Wśród naturalnych opioidów wymienia się m.in. morfinę i kodeinę, ale i substancje, które są naturalnie obecne w organizmie człowieka, którymi są endorfiny (bywają one określane jako endogenne opioidy).

Do syntetycznych opioidowych leków przeciwbólowych zaliczane są z kolei fentanyl, petydyna oraz metadon.Dużo bardziej znanym jest jednak podział opioidów według siły ich działania. Za słabe opioidy uznawane są m.in. tramadol, kodeina oraz hydroksykodeina.

Opioidowymi lekami przeciwbólowymi o zdecydowanie silniejszym działaniu są z kolei morfina, fentanyl oraz buprenorfina i oksykodon.

Opioidowe leki przeciwbólowe: formy podania

Leki z grupy opioidów dostępne są w przeróżnych formach, takich jak:

(Video) 2-Minute Neuroscience: Opioids

 • tabletki
 • roztwory do podawania dożylnego
 • plastry do aplikacji na skórę
 • syropy
 • aerozole donosowe

Według medycznych standardów początkowo preferowaną formą podawania opioidowych leków przeciwbólowych są doustne tabletki.

Czasami jednak - np. przez zaburzenia połykania - pacjent nie jest w stanie takowych przyjmować. W takiej sytuacji możliwe jest rozważenie stosowania opioidów w innej formie, np. w postaci przyklejanych na kilkadziesiąt godzin (zwykle na 72 godziny) plastrów uwalniających lek przeciwbólowy.

Opioidowe leki przeciwbólowe: zasady leczenia bólu

Aby leczenie bólu z pomocą opioidów było rzeczywiście skuteczne, terapia musi przebiegać zgodnie z pewnymi założeniami.

Otóż początkowo pacjentowi zalecane są małe dawki leku i dopiero wtedy, kiedy nie przynoszą one oczekiwanego zredukowania bólu, choremu zaleca się przyjmowanie większych ilości opioidu.

Typowo zalecane jest zażywanie leku w ścisłych porach (np. co 4 godziny), a jednocześnie pacjentowi wyznacza się dodatkowe, mniejsze dawki leku, które może on zażywać w razie wystąpienia tzw. bólu przebijającego.

Opioidy: czy można je zażywać w ciąży?

W ciąży część leków można bezpiecznie zażywać, inne są zaś przeciwwskazane: opioidy należą do tej drugiej grupy.

Zalecane są one w ciąży wyłącznie wtedy, kiedy korzyści z ich stosowania przewyższają wszelkie ryzyko.

Niebezpieczeństw związanych z zażywaniem opioidów przez ciężarną jest niestety bardzo dużo - u dziecka, którego matka stosowała w ciąży opioidowe leki przeciwbólowe, wystąpić po urodzeniu mogą czy to depresja oddechowa, czy też zespół odstawienny.

Dostępne są również doniesienia, według których zażywanie opioidów w czasie ciąży mogłoby sprzyjać wystąpieniu u dzieci różnych wad rozwojowych, m.in. wad serca.

Opioidowe leki przeciwbólowe: skutki uboczne

Opioidy są środkami naprawdę skutecznymi w leczeniu bólu, z ich stosowaniem są związane jednak pewne trudności: mowa tutaj o skutkach ubocznych zażywania tych leków.

U pacjentów, którzy zażywają opioidowe leki przeciwbólowe, pojawiać się mogą różnego rodzaju problemy, takie jak m.in.:

 • senność
 • apatia
 • zaparcia (zasadniczo stanowiące największą trudność w przypadku stosowania opioidów, pacjenci zażywający te leki zwykle najbardziej skarżą się właśnie na zaburzenia czynności przewodu pokarmowego)
 • zaburzenia koncentracji
 • nudności i wymioty
 • euforia
 • bezsenność
 • świąd skóry
 • spadek apetytu
 • suchość w ustach

Największe nasilenie wspomnianych zaburzeń ma zwykle miejsce na początku leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Problemy te są niestety stosunkowo częste i dlatego bardzo ważne jest to, aby lekarz, który zleca pacjentowi opioidy, uprzedził go o możliwych skutkach ubocznych terapii.

Nierzadko wraz z rozpoczęciem leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi wdrażane są różne oddziaływania, które mają na celu co najmniej zmniejszyć możliwość wystąpienia, a najlepiej zapobiec wystąpieniu skutkom ubocznym stosowania opioidów.

W tym celu pacjentom zalecane mogą być m.in. leki przeciwwymiotne, z kolei w celu zapobiegania zaparciom pacjentom mówi się o tym, jak powinni się oni odżywiać (właściwa dieta i nawodnienie organizmu zmniejszają ryzyko zaparć), a czasami również zalecane są im środki stymulujące perystaltykę lub zmiękczające stolec.

 • Zaparcia opioidowe: leczenie zaparć po opioidach

Opioidowe leki przeciwbólowe: ryzyko uzależnienia

Pacjenci mogą wystrzegać się opioidów z różnych powodów, jedną z głównych przyczyn obaw przed stosowaniem tych środków jest potencjalne ryzyko uzależnienia - w końcu dość często można usłyszeć o tym, jakie to opioidowe leki przeciwbólowe są niebezpieczne i jak łatwo można się od nich uzależnić.

Czasami nawet lekarze dość długo zastanawiają się nad tym, czy rzeczywiście nadszedł właściwy moment na to, aby zaproponować pacjentowi opioid w celu leczenia jego bólu.

(Video) KODEINA, METADON, OKSYKODON - najgroźniejszy narkotyk? Epidemia opioidowa w USA a leczenie bólu.

Rzeczywiście, leki z tej grupy jak najbardziej mogą doprowadzić do uzależnienia - w trakcie ich stosowania może w końcu rozwijać się chociażby tolerancja - jednakże specjaliści od leczenia bólu podkreślają, że tak naprawdę korzyści stosowania tychże leków najczęściej znacznie przewyższają potencjalne ryzyko.

Ból jest objawem, który naprawdę może wręcz rujnować pacjentowi życie: skuteczne jego łagodzenie jest zaś wręcz obowiązkiem każdy praktykującego zawód medyka.

Owszem, stosowanie opioidów w celu osiągnięcia ich euforycznego działania jak najbardziej może ostatecznie doprowadzić do uzależnienia od tych środków.

W przypadku jednak pacjentów, którzy mają naprawdę silne dolegliwości bólowe - np. osób z chorobami onkologicznymi - obawy przed możliwością wykorzystania opioidowych leków przeciwbólowych są najczęściej zwyczajnie nieuzasadnione.

Opioidowe leki przeciwbólowe: przedawkowanie

Opioidy budzić mogą lęk również i z tego powodu, iż w ich przypadku istnieje możliwość przedawkowania - to z kolei może doprowadzić nawet do zgonu.

Możliwe jest to z tego powodu, że leki z tej grupy mogą wpływać na ośrodek oddechowy, doprowadzając nawet do całkowitego zatrzymania oddechu (depresji oddechowej).

Objawami, które mogą sugerować przedawkowanie opioidów (oprócz zaburzeń oddychania), są:

 • senność (przechodząca nawet w śpiączkę)
 • szpilkowate źrenice
 • spowolnienie czynności serca
 • hipotensja
 • silne zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • zatrzymanie perystaltyki w przewodzie pokarmowym

Pacjent, który przedawkuje opioidy, musi pilnie znaleźć się w szpitalu - tam możliwe jest podanie mu odtrutki, którą jest nalokson.

Substancja ta również jest opioidem, jednakże wywiera ona działanie antagonistyczne w stosunku co do receptorów opioidowych. Nalokson podawany jest dożylnie i znosi on działanie wcześniej przyjętych przez pacjenta opioidowych leków przeciwbólowych.

Źródła:

 1. Interna Szczeklika 2016/2017, red. P. Gajewski, wyd. Medycyna Praktyczna
 2. Woroń J., Opioidowe leki przeciwbólowe, Chirurgia po Dyplomie, 06 2017
 3. Woroń J., Dobrogowski J., Wordliczek J., Wybór opioidów i ich dawkowanie w leczeniu bólu, Medycyna po Dyplomie 2011(20); 4(181):77-82

O autorze

Lek. Tomasz Nęcki

(Video) What causes opioid addiction, and why is it so tough to combat? - Mike Davis

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wielbiciel polskiego morza (najchętniej przechadzający się jego brzegiem ze słuchawkami w uszach), kotów oraz książek. W pracy z pacjentami skupiający się na tym, aby przede wszystkim zawsze ich wysłuchać i poświęcić im tyle czasu, ile potrzebują.

Porady eksperta

Ciąża i leki przeciwbólowe a krwawienie [Porada eksperta]

Czy leki przeciwbólowe nasilają krwawienie? [Porada eksperta]

Leki przeciwbólowe a planowanie ciąży [Porada eksperta]

Plastry evra a leki przeciwbólowe [Porada eksperta]

FAQs

Opioidowe leki przeciwbólowe (opioidy)? ›

Opioidy (zwane także narkotykami) są silnymi środkami przeciwbólowymi, które przepisuje świadczeniodawca opieki zdrowotnej (np. lekarz lub specjalista), gdy pacjent odczuwa ból o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Mimo że stosowanie opioidów wiąże się z pewnym ryzykiem, mogą pomóc w zwalczaniu bólu.

Jaki opioid jest najsilniejszy? ›

Lofentanyl – organiczny związek chemiczny, analog fentanylu. Jest najsilniejszym znanym opioidem.

Czym różnią się opiaty od opioidów? ›

Opiaty to psychoaktywne alkaloidy opium. Do nich zalicza się miedzy innymi morfinę i kodeinę(naturalne opiaty) czy heroinę i buprenorfinę (syntetyczne opiaty). Opioidy to wszystkie substancje, które działają na receptory opioidowe.

Czy Ketonal to opioid? ›

Nie, substancja czynna leku Ketonal - ketoprofen nie należy do opioidów, lecz do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Co jest silniejsze od tramalu? ›

Zgodnie z tak zwaną drabiną analgetyczną Tramal, który w swoim składzie zawiera tramadol (słaby opioid) stoi o szczebel wyżej jeśli chodzi o moc przeciwbólowa niż skudexa, która jest lekiem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i zawiera w swoim składzie deksketoprofen.

Co jest silniejsze Nimesil czy ketonal? ›

Obydwa leki mają tę samą siłę działania. Różnią się mechanizmem działania, a także ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. W razie nasilenia się dolegliwości bólowych, proszę ponownie skontaktować się z lekarzem. Proszę nie zażywać innych leków przeciwbólowych.

Czy tramadol to opiat? ›

Tramadol należy do silnie działających leków przeciwbólowych z grupy opioidów, zwanych narkotycznymi lekami przeciwbólowymi. Wykazuje również działanie przeciwkaszlowe. Jest lekiem syntetycznym.

Czy tramadol to morfina? ›

W przeciwieństwie do morfiny tramadol w niewielkim stopniu wykazuje negatywne działanie na układ pokarmowy, wywołując nudności czy wymioty, oraz działanie depresyjne na układ oddechowy. Wyraźnie słabsze są także jego właściwości uzależniające.

Czy kodeina to opiat? ›

Opiaty to substancje wyekstrahowane bezpośrednio z opium (wysuszony sok z niedojrzałych makówek lekarskich). Jest ich około dwudziestu, w tym morfina, kodeina i papaweryna.

Czy morfina to opioid? ›

Dostępnymi w Polsce słabymi lekami opioidowymi są: kodeina, dihydrokodeina i tramadol, a do silnych opioidów stosowanych w naszym kraju należą: morfina, fentanyl, buprenorfina, metadon, tapentadol, oksykodon oraz połączenie oksykodonu z naloksonem. Parametry farmakokinetyczne analgetyków opioidowych opisano w tabeli 1.

Czy nimesil jest Opioidem? ›

Preparat zawiera połączenie opioidowego leku przeciwbólowego - tramadolu i niesterydowego leku przeciwzapalnego tj. paracetamolu. Substancje czynne uśmierzają ból, hamują rozwój stanu zapalnego oraz działają przeciwkaszlowo.

Czy nimesil jest silnym lekiem? ›

Nimesil to silny lek, dostępny wyłącznie na receptę. Stosuje się go przede wszystkim, by złagodzić ostry ból, w tym pierwotne bolesne miesiączkowanie. Nimesil charakteryzuje się szybkim działaniem. Zaledwie 15 minut po wzięciu preparatu mogą być odczuwane efekty.

Jaki jest najsilniejszy lek przeciwbólowy? ›

Lek przeciwbólowy fenantyl jest 100 razy silniejszy od morfiny.

Czy Tramal to narkotyk? ›

Jak szybko uzależnia tramal? Mimo że jest on lekiem, to uzależnia tak samo szybko jak każdy narkotyk. Osoby uzależnione często przyjmują większe niż zalecana dawka, tym samym narażając swój organizm na negatywne działanie skutków ubocznych.

Czy doreta to narkotyk? ›

Doreta jest lekiem przeciwbólowym, stosowanym w onkologii klinicznej i neurologii. Preparat oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, może mieć działanie narkotyczne.

Na jakie Bóle jest Tramal? ›

Tramal to przede wszystkim lek przeciwbólowy, więc głównym wskazaniem do jego zastosowania jest ból od umiarkowanego do silnego natężenia.

Czy nimesil jest bezpieczny? ›

Przyjmowanie preparatu Nimesil może prowadzić do reakcji skórnych, których konsekwencją może być nawet śmierć. Może wystąpić zespół Stevens-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry czy martwica toksyczna rozpływna naskórka. Takie reakcje często występują w 1. miesiącu stosowania leku (ale nie zawsze).

Jaki jest najbezpieczniejszy lek przeciwbólowy? ›

Zgodnie z obecnymi danymi paracetamol to substancja najbezpieczniejsza, ponieważ powoduje najmniej skutków ubocznych. Właśnie dlatego w wielu przypadkach leki z paracetamolem można stosować u kobiet w ciąży i karmiących – oczywiście po konsultacji z lekarzem.

Czy można wziąć ketonal i nimesil razem? ›

Odpowiedzi farmaceutów. Nie zaleca się łączenia dwóch niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ze względu na to, że osiągnięcie silniejszego działania jest wątpliwe, a znacznie zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Co silniejsze Skudexa czy doreta? ›

Można więc przypuszczać, że preparat Skudexa będzie wykazywał silniejsze działanie przeciwbólowe. Maksymalna dzienna dawka leku Skudexa wynosi 3 tabletki, preparatu Doreta odpowiednio 4 tabletki.

Czy tramadol usypia? ›

Działania niepożądane Tramadolu

Są to przede wszystkim zaparcia lub biegunki, nudności i wymioty, uczucie oszołomienia, zawroty głowy, nadmierna senność i bóle głowy.

Czy Poltram to narkotyk? ›

Poltram Retard 100 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które przeznaczone są do stosowania w terapii dolegliwości bólowych o średniej i dużej mocy. Lek zawiera tramadol zaliczany do narkotycznych leków przeciwbólowych.

Czy morfina przyspiesza śmierć? ›

Oczywiście nieumiejętne, niezgodne ze sztuką medyczną, zastosowanie od początku zbyt wysokich dawek morfiny, podawanej zwłaszcza we wstrzyknięciach, może skutkować nadmiernym "hamowaniem oddechu" i w konsekwencji także zgonem.

Jak długo można brać tramal? ›

Tramadol – dawkowanie

Są to tabletki, kapsułki, krople doustne, czopki i zastrzyki domięśniowe, dożylne i podskórne. Należy pamiętać, że Tramadol może uzależniać, dlatego nie zaleca się stosowania go dłużej niż 2 tygodnie.

Co jest silniejsze tramal czy kodeina? ›

Nie jest to jednak prawdą, gdyż tak jak podałam powyżej tramadol wpływa jeszcze na dwa typy receptorów - w tym δ, co daje w efekcie silne działanie przeciwbólowe. Podsumowując - mocniejszym lekiem przeciwbólowym będzie tramadol; kodeina wykazuje działanie przeciwkaszlowe i słabe przeciwbólowe.

Czy opioidy to narkotyk? ›

Opioidy (zwane także narkotykami) są silnymi środkami przeciwbólowymi, które przepisuje świadczeniodawca opieki zdrowotnej (np. lekarz lub specjalista), gdy pacjent odczuwa ból o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Mimo że stosowanie opioidów wiąże się z pewnym ryzykiem, mogą pomóc w zwalczaniu bólu.

Co zalicza się do opioidów? ›

Opioidy – grupa substancji naturalnych lub syntetycznych wiążących się z receptorami opioidowymi. Przykładowe substancje opioidowe to kodeina, morfina i heroina. Dwie pierwsze są opiatami, trzecia to produkt modyfikacji chemicznej morfiny.

Czy doreta to opioid? ›

Wchodzący w skład leku tramadol jest syntetycznym, opioidowym środkiem przeciwbólowym. Wywiera on wpływ na ośrodkowy układ nerwowy - jest agonistą opioidowych delta, mi oraz kappa. Ponadto pobudza uwalnianie serotoniny oraz hamuje neuronalny wychwyt zwrotny noradrenaliny.

Czy oksykodon jest silniejszy od morfiny? ›

Oksykodon podany doustnie jest 1,5–2 razy silniejszy od morfiny p.o. [21, 22], jednak istotny jest kierunek rotacji opioidu.

Który NLPZ jest najsilniejszy? ›

Natomiast do leków o umiarkowanie silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym, jak i przeciwgorączkowym należy aspiryna. Z kolei najsilniejszym lekiem przeciwbólowym jest metamizol.

Czy opioidy to sterydy? ›

sterydy dożylne (wlewy dożylne), sterydy podawane dostawowo, opioidy (kodeina, tramadol, morfina, fentanyl, buprenorfina, medtadon, nalokson i inne).

Czy Nimesil powoduje senność? ›

Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, Nimesil może powodować senność i zawroty głowy. W przypadku ich wystąpienia należy wstrzymać się od wykonywania czynności wymagających sprawności psychofizycznej.

Co zamiast Nimesilu? ›

W aptekach dostępne są bez recepty leki o mechanizmie działania podobnym do nimesulidu, ich działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne może być jednak nieco słabsze. Doraźnie można zastosować np. lek Dexak saszetki z deksketoprofenem, który tak jak lek Nimesil ma postać granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej.

Który ketonal jest mocniejszy? ›

Ketonal Active jest o połowę słabszy od Ketonalu Forte wydawanego na receptę. Ketonal Active zawiera 50 mg ketoprofenu, natomiast Ketonal Forte 100 mg ketoprofenu.

Jaki lek na bardzo silny ból? ›

Do najbardziej znanych opioidowych leków przeciwbólowych należą morfina, kodeina, czy tramadol. Najczęściej stosuje się je w przypadku bardzo ciężkich chorób, skutkujących bólem o dużym natężeniu, jak choćby choroby nowotworowe.

Co jest silniejsze od fentanylu? ›

Działanie fentanylu jest znacznie silniejsze od działania morfiny, gdyż fentanyl znacznie lepiej rozpuszcza się w tłuszczach, dzięki czemu dużo łatwiej i szybciej przenika do mózgu.

Czy oxycontin to narkotyk? ›

Oksykodon to jeden z popularnych leków opioidowych. Niestety, stosowany jest on także jako narkotyk. Środek ten ma działanie silnie uzależniające i może wywoływać liczne skutki uboczne.

Co jest silniejsze kodeina czy tramadol? ›

Podsumowując - mocniejszym lekiem przeciwbólowym będzie tramadol; kodeina wykazuje działanie przeciwkaszlowe i słabe przeciwbólowe.

Jaki lek jest silniejszy doreta czy Skudexa? ›

Można więc przypuszczać, że preparat Skudexa będzie wykazywał silniejsze działanie przeciwbólowe. Maksymalna dzienna dawka leku Skudexa wynosi 3 tabletki, preparatu Doreta odpowiednio 4 tabletki.

Czy oksykodon jest silniejszy od morfiny? ›

Oksykodon podany doustnie jest 1,5–2 razy silniejszy od morfiny p.o. [21, 22], jednak istotny jest kierunek rotacji opioidu.

Jaki jest najsilniejszy lek przeciwbólowy? ›

Lek przeciwbólowy fenantyl jest 100 razy silniejszy od morfiny.

Czy nimesil jest Opioidem? ›

Preparat zawiera połączenie opioidowego leku przeciwbólowego - tramadolu i niesterydowego leku przeciwzapalnego tj. paracetamolu. Substancje czynne uśmierzają ból, hamują rozwój stanu zapalnego oraz działają przeciwkaszlowo.

Czy tramadol to narkotyk? ›

Jak szybko uzależnia tramal? Mimo że jest on lekiem, to uzależnia tak samo szybko jak każdy narkotyk. Osoby uzależnione często przyjmują większe niż zalecana dawka, tym samym narażając swój organizm na negatywne działanie skutków ubocznych.

Co lepsze tramal czy ketonal? ›

Zależy to od pacjenta, rodzaju bólu oraz innych czynników. Dlatego na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, chociaż tramadol (składnik tramalu, syntetyczny lek opioidowy) jest postrzegany jako silniejszy od ketoprofenu (składnik ketonalu, niesteroidowy lek przeciwzapalny).

Czy doreta to narkotyk? ›

Doreta jest lekiem przeciwbólowym, stosowanym w onkologii klinicznej i neurologii. Preparat oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, może mieć działanie narkotyczne.

Czy Skudexa to narkotyk? ›

Składnikiem odpowiedzialnym za opisane efekty jest tramadol zawarty w leku. Substancja ta może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Długotrwałe stosowanie leków z tramadolem może powodować typowe objawy zależności, takie jak coraz słabsze działanie i potrzebę stosowania coraz większych dawek.

Na co szkodzi doreta? ›

Obejmują zawroty głowy, senność i/lub nudności. Często lek powodował: bóle głowy, zaburzenia snu, dezorientację, niepokój, euforię, nerwowość, drżenia, bóle brzucha, wymioty, wzdęcia, zaparcia, biegunkę, suchość w jamie ustnej, świąd, zwiększoną potliwość.

Co zamiast opioidów? ›

metadon - kilkukrotnie silniejszy od morfiny, stosowany w leczeniu bólu przewlekłego, a także w terapii substytucyjnej u osób uzależnionych od opioidów, występuje w postaci syropu (np. Methadone Hydrochloride Molteni).

Czy nimesil jest silnym lekiem? ›

Nimesil to silny lek, dostępny wyłącznie na receptę. Stosuje się go przede wszystkim, by złagodzić ostry ból, w tym pierwotne bolesne miesiączkowanie. Nimesil charakteryzuje się szybkim działaniem. Zaledwie 15 minut po wzięciu preparatu mogą być odczuwane efekty.

Czy morfina przyspiesza śmierć? ›

Oczywiście nieumiejętne, niezgodne ze sztuką medyczną, zastosowanie od początku zbyt wysokich dawek morfiny, podawanej zwłaszcza we wstrzyknięciach, może skutkować nadmiernym "hamowaniem oddechu" i w konsekwencji także zgonem.

Jaki lek na bardzo silny ból? ›

Do najbardziej znanych opioidowych leków przeciwbólowych należą morfina, kodeina, czy tramadol. Najczęściej stosuje się je w przypadku bardzo ciężkich chorób, skutkujących bólem o dużym natężeniu, jak choćby choroby nowotworowe.

Czy Tramal to morfina? ›

Siła działania tramadolu w porównaniu do morfiny to zakres od 1/10 do 1/6, co oznacza, że jest on od niej słabszy. W przeciwieństwie do morfiny tramadol w niewielkim stopniu wykazuje negatywne działanie na układ pokarmowy, wywołując nudności czy wymioty, oraz działanie depresyjne na układ oddechowy.

Jakie leki zawieraja opiaty? ›

Dostępnymi w Polsce słabymi lekami opioidowymi są: kodeina, dihydrokodeina i tramadol, a do silnych opioidów stosowanych w naszym kraju należą: morfina, fentanyl, buprenorfina, metadon, tapentadol, oksykodon oraz połączenie oksykodonu z naloksonem.

Videos

1. Tramadol: co trzeba wiedzieć.
(Dr Piotr Merks)
2. Pharmacology - OPIOIDS (MADE EASY)
(Speed Pharmacology)
3. Rozmowa z lekarzem specjalistą bólu na Ukrainie
(Dr. Andrea Furlan)
4. 5 pytań dotyczących bólów głowy spowodowanych nadużywaniem leków
(Dr. Andrea Furlan)
5. Przewlekły ból pooperacyjny. Czynniki ryzyka, profilaktyka i leczenie.
(Dr. Andrea Furlan)
6. How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo
(TED-Ed)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 09/01/2022

Views: 6404

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.