OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Opioidowy lek odziałaniu przeciwbólowym zawierający oksykodon.

Preparat zawiera substancję oksykodon (chlorowodorek oksykodonu)

Lek dostępny na receptę Rpw

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

OxyContin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu;10 mg (1 tabl. zawiera 10 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 9 mg oksykodonu);60 tabl.

Mundipharma A/S

44,11 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

9,33 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (4)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

9,33 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (6)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu:we wskazaniach: neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

OxyContin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu;20 mg (1 tabl. zawiera 20 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 17,9 mg oksykodonu);60 tabl.

Mundipharma A/S

84,48 zł

(Video) How and when to use Oxycontin? (Oxycodone, Oxynorm, Oxydose, Oxyfast, Dazidox) - For patients -

0,00 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (8)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

11,73 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (10)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

11,73 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (12)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu:we wskazaniach: neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

OxyContin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu;40 mg (1 tabl. zawiera 40 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 35,9 mg oksykodonu);60 tabl.

Mundipharma A/S

161,97 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (14)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

(Video) Oxycodone | Oxycotin | Percocet Addiction

13,48 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (16)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

13,48 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (18)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu:we wskazaniach: neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

OxyContin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu;5 mg (1 tabl. zawiera 5 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 4,5 mg oksykodonu);60 tabl.

Mundipharma A/S

23,46 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (20)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

7,67 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (22)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

(Video) Meet the Doctor Who Refuses to Stop Prescribing Opioids to Pain Patients

7,67 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (24)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu:we wskazaniach: neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

OxyContin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu;80 mg (1 tabl. zawiera 80 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 71,7 mg oksykodonu);60 tabl.

Mundipharma A/S

312,94 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (26)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

15,97 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (28)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

15,97 zł

Cena po refundacji

OxyContin tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (30)

lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu:we wskazaniach: neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa OxyContin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Oksykodon jest silnym lekiem przeciwbólowym , należącym do grupy opioidów. Pobudza on receptory opioidowe , µ i wmózgu, rdzeniu kręgowym inarządach obwodowych. Wlecznictwie wykorzystuje się głównie jego działanie przeciwbólowe iuspokajające.
Wyniku zastosowania postaci leku oprzedłużonym uwalnianiu uzyskano wydłużony czas działania leku bez nasilenia natężenia działań niepożądanych.
Leki ztej grupy mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną organizmu, powodować zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, natomiast zmniejszenie stężenia testosteronu ikortyzolu.

Kiedy stosować OxyContin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany wleczeniu bólu onasileniu umiarkowanym do dużego.

Kiedy nie stosować preparatu OxyContin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
·ciężka niewydolność oddechowa zniedotlenieniem i/lub hiperkapnią (zwiększone stężenie dwutlenku węgla)
·ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
·serce płucne
·ciężka astma oskrzelowa
·niedrożność porażenna jelit
·ciąża
·okres karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując OxyContin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Ze względu na brak odpowiednich badań nie zaleca się stosowania preparatu udzieci do 12. roku życia.

Preparat należy stosować ostrożnie uosób:
· wpodeszłym wieku, ze względu na możliwość wystąpienia depresji oddechowej
· zzaburzeniami czynności płuc, wątroby lub nerek
· zobrzękiem śluzowatym
· zniedoczynnością tarczycy
· zchorobą Addisona
· złagodnym rozrostem gruczołu krokowego
· zostrą psychozą organiczną (np. po zatruciu alkoholem)
· zalkoholizmem, majaczeniem alkoholowym
·ze stwierdzonym uzależnieniem od opioidów
· zzapaleniem trzustki
· zkamicą żółciową
· zobturacyjnymi izapalnymi chorobami jelit
· zpodwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym
· zzaburzoną zdolnością utrzymywania odpowiedniego ciśnienia tętniczego
· zpadaczką
·ze skłonnością do drgawek
·równolegle stosujących inhibitory MAO.

U osób wrażliwych oksykodon może spowodować hipotonię (niedociśnienie)

W przypadku wystąpienia niedrożności porażennej jelit lub jej podejrzenia, lekarz prawdopodobnie zaleci odstawienie preparatu ipoinformuje odalszym postępowaniu.

Nie zaleca się stosowania przed operacjami iw ciągu 12–24 h po zabiegu operacyjnym.

Preparatu oprzedłużonym uwalnianiu zawierającym 80 mg oksykodonu nie zaleca się do stosowania uchorych nieleczonych do tej pory opioidami ze względu na zagrożenie wystąpienia niewydolności oddechowej.

W czasie długotrwałego stosowania może się rozwinąć tolerancja na lek (konieczność stosowania coraz większych dawek wcelu osiągnięcia tego samego efektu terapeutycznego), równocześnie rozwija się także oporność krzyżowa na inne opioidy.

Przewlekłe stosowanie preparatu może prowadzić do uzależnienia fizycznego, anagłe przerwanie stosowania – do zespołu odstawiennego. Stosowanie zgodne zzaleceniami lekarskimi uchorych zbólem przewlekłym zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju uzależnienia.

Pozostałości tabletki można znaleźć wkale.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany uosób zrzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu OxyContin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek oprzedłużonym uwalnianiu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta dobiera lekarz.
Dorośli imłodzież po 12. roku życia.
U osób niestosujących dotychczas opioidowych leków przeciwbólowych początkowo zwykle 10 mg co 12 godzin, uosób leczonych wcześniej opioidami dawka początkowa może być większa.
W razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększenie dawki leku, nie częściej jednak niż co 1–2 dni, z10 mg do 20 mg co 12 godzin, anastępnie ook. 1/3.
W bólach nienowotworowych zwykle stosuje się 40 mg/dobę, wbólach nowotworowych 80–120 mg/dobę, aniekiedy do 400 mg/dobę. Uosób zgrup zwiększonego ryzyka (np. zniewydolnością wątroby lub nerek, małą masą ciała, wolno metabolizujące leki) nieleczonych dotychczas opioidami początkowo stosuje się dawkę 5mg co 12 godzin.

Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków, tabletki połykać wcałości, nie łamać, nie żuć inie kruszyć. Przyjęcie uszkodzonej tabletki może prowadzić do natychmiastowego wchłonięcia całej dawki (przeznaczonej do stopniowego uwalniania), co może potencjalnie stanowić zagrożenie życia.

Czy można stosować OxyContin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się zlekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie należy stosować tego preparatu wczasie ciąży lub karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Należy zachować ostrożność uosób przyjmujących leki:
·działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki uspokajające, nasenne, fenotiazyny, neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne iinne opioidy), ponieważ mogą one nasilać działania niepożądane preparatu, szczególnie depresję oddechową
· odziałaniu cholinolitycznym (np. psychotropowe, przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne, stosowane wchorobie Parkinsona), ponieważ mogą one nasilać działania niepożądane takie jak: zaparcia, suchość wjamie ustnej, zaburzenia oddawania moczu
·przeciwzakrzepowe, pochodne kumaryny, ponieważ może dochodzić do zwiększenia lub zmniejszenia wartości wskaźnika INR
·cymetydyną, ponieważ może ona hamować rozkład oksykodonu, co prowadzi do zwiększenia jego stężenia we krwi.

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu OxyContin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również OxyContin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: uspokojenie polekowe (senność aż do zaburzeń świadomości), zawroty głowy, ból głowy, zaparcia, nudności, wymioty, świąd.
Często mogą wystąpić: zmniejszenie apetytu do jego utraty, zmiany nastroju iosobowości, zmniejszenie aktywności, niepokój, nadmierna aktywność, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, zaburzenia myślenia, splątanie, omdlenia, parestezje, niedociśnienie tętnicze, duszność, ból brzucha, biegunka, suchość wjamie ustnej, czkawka, niestrawność, reakcje skórne, osutka, zatrzymanie moczu, bolesne oddawanie moczu, nagłe parcie na pęcherz, pocenie się, również zdreszczami, osłabienie.
Niezbyt często mogą wystąpić: nadwrażliwość, zaburzenia percepcji, zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia koncentracji, migrena, zaburzenia smaku, zwiększone napięcie mięśniowe, drżenia mięśniowe, niedoczulica, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia lub słuchu, częstoskurcz, rozszerzenie naczyń, zmiany głosu, kaszel, owrzodzenia lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia zoddawaniem wiatrów, kolka żółciowa, impotencja, uzależnienie fizyczne, przypadkowe urazy.
Rzadko mogą wystąpić: opryszczka, odwodnienie, zwiększenie apetytu, napady drgawkowe (zwłaszcza uosób zpadaczką lub skłonnością do drgawek), niepamięć, kołatanie serca, smoliste stolce, choroby zębów, krwawienia zdziąseł, dysfagia, suchość skóry, zanik miesiączki, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, pragnienie.
Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, zaburzenia mowy, niedrożność jelit, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, pokrzywka.

Przeczytaj też artykuły

  • Ból brzucha
  • Ból głowy

Inne preparaty na rynku polskim zawierające oksykodon (chlorowodorek oksykodonu)

Accordeon (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)Oxycodone Molteni (roztwór do wstrzykiwań i infuzji)Oxycodone Vitabalans (tabletki powlekane)Oxydolor (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)Oxydolor Fast (tabletki powlekane)Reltebon (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

FAQs

Ile działa oksykodon? ›

Z tabletek o przedłużonym uwalnianiu uwalnia się dwufazowo; ok. 40% substancji czynnej uwalniane jest szybko, natomiast pozostałe 60% wolniej. Dzięki temu możliwe jest podawanie leku co 12 godzin. Standardowy posiłek nie wpływa na wchłanianie oksykodonu.

Jak dlugo dziala OxyContin? ›

3 h. Wiąże się z białkami w 38-45%. T0,5 wynosi 4-6 h. Główne szlaki metaboliczne oksykodonu to N-demetylacja (CYP3A4) do nieaktywnego noroksykodonu i O-demetylacja (CYP2D6) do aktywnego oksymorfonu.

Czy OxyContin jest refundowany? ›

W przypadku leku refundowanego, takiego jak OxyContin, ceny będą takie same w każdej aptece. Aby wiedzieć, ile zapłacisz, sprawdź poziom odpłatności OxyContin na swojej recepcie.

Ile dziala oksykodon hyperreal? ›

W Polsce zarejestrowana jest forma leku o kontrolowanym uwalnianiu w dawkach po 5, 10, 20, 40, 80 mg, w opakowaniach po 60 sztuk, która zapewnia dwufazowe uwalnianie i wchłanianie (szybki początek działania i długi, 12 godzinny czas działania – preparat oryginalny o nazwie oxycontin).

Ile kosztuje tramal na receptę? ›

21,49 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Co jest silniejsze morfina czy oksykodon? ›

Oksykodon w formie krótkodziałającej osiąga maksymalne stężenie w surowicy po godzinie. Jego okres półtrwania zależy od dawki, nieznacznie róż- ni się osobniczo i wynosi średnio 3,5–5,65 godziny, jest więc nieco dłuższy niż morfiny [13].

Co to jest za lek OxyContin? ›

OxyContin jest silnym lekiem przeciwbólowym należącym do grupy opioidów. zastosowanie opioidowych leków przeciwbólowych. Przed rozpoczęciem stosowania leku OxyContin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ile Oxycodone utrzymuje się w moczu? ›

Większość testów umożliwia wykrycie obecności substancji w moczu na 1 do 3 dni po przyjęciu opioidów, lecz czas ten zależy również od typu opioidu i indywidualnej szybkości metabolizowania substancji przez pacjenta.

Ile oksykodonu na pierwszy raz? ›

Dla pacjentów nieleczonych wcześniej opioidami dawka wstępna oksykodonu to 5 mg co 12 godzin. U osób przyjmujących wcześniej słabe opioidy (tramadol, kodeina) początkowo stosuje się 20 mg na dobę w 2 dawkach.

Na co przepisuje się oksykodon? ›

Oksykodon jest lekiem narkotycznym, który budową przypomina kodeinę. Jest on stosowany w leczeniu bólu o różnym nasileniu, ma działanie uspokajające, a także można go stosować w ciężkich przypadkach zespołu niespokojnych nóg. Leki zawierające oksykodon prowadzą do wytworzenia się tolerancji.

Jak dziala Oxy? ›

Substancją czynną zawartą w OxyContin jest chlorowodorek oksykodonu należący do leków narkotycznych. Oksykodon oddziałuje na znajdujące się w rdzeniu kręgowym i mózgu człowieka receptory kappa, mi oraz delta. Pozwala na osiągnięcie efektu uspokojenia oraz usuwania bólu.

Kiedy stosowac oksykodon? ›

Wskazania do stosowania oksykodonu

Głównym zastosowaniem oksykodonu jest leczenie umiarkowanego i silnego bólu, który wymaga leczenia opioidami, często w skojarzeniu z innymi substancjami przeciwbólowymi, np. paracetamolem, ibuprofenem, aspiryną, naloksonem oraz naltreksonem.

Czy oxycontin uzależnia? ›

Purdue Pharma za pomocą swoich przedstawicieli głosiła zaś, że Oxycontin jest lekiem o niezwykle niskim potencjale uzależniającym – wielokrotnie podkreślano, że ryzyko uzależnienia jest niższe niż jeden procent.

Czy OxyContin to narkotyk? ›

Oksykodon, jak prawie każdy lek opioidowy, stosowany jest jako narkotyk, głównie w USA, Kanadzie i Australii. Jego działanie podobne jest do działania morfiny i heroiny. Działanie narkotyczne wykazuje już w dawkach medycznych.

Jak dostac OxyContin? ›

Lekarz rodzinny może wystawić refundowaną receptę na lek OxyContin 80 mg pod warunkiem, że stan zdrowia chorego wymaga zastosowania leku i spełnione są wskazania refundacyjne. W celu potwierdzenia tych informacji lekarz może wymagać od pacjenta przedstawienia dokumentacji medycznej (m.in.

Czy Pyrantelum jest refundowane? ›

W przypadku leku refundowanego, takiego jak Pyrantelum Owix, ceny będą takie same w każdej aptece. Aby wiedzieć, ile zapłacisz, sprawdź poziom odpłatności Pyrantelum na swojej recepcie.

Jak dziala morfina hyperreal? ›

Morfina działa na organizm sedatywnie, analgezyjnie oraz anestetycznie, użyta w większych dawkach prowadzi do niewydolności oddechowej i zatrzymania krążenia, a dalej do śmierci.

Jaka jest śmiertelna dawka heroiny? ›

Dawka śmiertelna dla osoby nie będącej heroinistą wynosi około 70 mg, osoby przyzwyczajone do tego narkotyku są w stanie przyjąć pojedynczą dawkę rzędu 200-300 mg.

Jaka dawka heroiny? ›

Silnie uzależnione od heroiny osoby przyjmują dożylnie jednorazowo dawkę około 20-40 mg, maksymalnie 60 mg. Takie stężenie heroiny jest jednak śmiertelne dla osób mniej uzależnionych albo dopiero rozpoczynających zażywanie narkotyków.

Ile kosztuje Tramal 50? ›

7,90 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi.

Co to Tramal na receptę? ›

Tramal to lek przeciwbólowy o bardzo silnym działaniu wydawany wyłącznie na receptę.

Ile kosztuje Tramal na czarnym rynku? ›

Uzależnienie na wyciągnięcie ręki

tramal, którego tabletka na czarnym rynku kosztuje ok. 1 zł. Uzależniające leki można podzielić na trzy charakterystyczne grupy. Przede wszystkim są to barbiturany i benzodiazepiny o działaniu m.in.

Jak dziala Oxycodone? ›

Oksykodon oddziałuje na znajdujące się w rdzeniu kręgowym i mózgu człowieka receptory kappa, mi oraz delta. Pozwala na osiągnięcie efektu uspokojenia oraz usuwania bólu. Dzięki postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu działanie przeciwbólowe leku jest wydłużone.

Czy OxyContin to narkotyk? ›

Oksykodon, jak prawie każdy lek opioidowy, stosowany jest jako narkotyk, głównie w USA, Kanadzie i Australii. Jego działanie podobne jest do działania morfiny i heroiny. Działanie narkotyczne wykazuje już w dawkach medycznych.

Czy OxyContin uzależnia? ›

Purdue Pharma za pomocą swoich przedstawicieli głosiła zaś, że Oxycontin jest lekiem o niezwykle niskim potencjale uzależniającym – wielokrotnie podkreślano, że ryzyko uzależnienia jest niższe niż jeden procent.

Czy oksykodon jest na receptę? ›

OxyContin zawiera oksykodon - silną substancję przeciwbólową z grupy opioidów. Leki takie w żadnym wypadku nie są dostępne bez recepty, ich zastosowanie wymaga szczególnych wskazań i nadzoru lekarza.

OxyContin 5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek.. OxyContin 5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 5 mg rano i wieczorem.. OxyContin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 10 mg rano i wieczorem.. OxyContin 20 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 20 mg rano i wieczorem.. OxyContin 40 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 40 mg rano i wieczorem.. OxyContin 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 80 mg rano i wieczorem.. Lek OxyContin jest dostępny w dawkach po 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg i 80 mg.. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 10 mg co 12 godzin.. Do leczenia bólów nienowotworowych na ogół wystarcza dawka dobowa 40 mg oksykodonu chlorowodorku (4 tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku OxyContin 10 mg lub 2 tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku OxyContin 20 mg, podzielone na dwie dawki pojedyncze); jednak mogą być konieczne większe dawki.

uwalnianiu zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg chlorowodorku oksykodonu (oraz odpowiednio maksymalnie 73,4 mg, 65,8 mg, 56,3 mg, 33,5 mg i 74,6 mg laktozy).. Należy zachować ostrożność w przypadku podawania oksykodonu u osłabionych pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, obrzękiem śluzowatym, niedoczynnością tarczycy, chorobą Addisona, rozrostem gruczołu krokowego, psychozą organiczną ostrą po zatruciu, alkoholizmem, majaczeniem drżennym, stwierdzonym uzależnieniem od opioidów, chorobami dróg żółciowych, zapaleniem trzustki, obturacyjnymi i zapalnymi chorobami jelit, urazem głowy (z powodu ryzyka podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego), niedociśnieniem tętniczym, hipowolemią, padaczką lub ze skłonnością do drgawek lub u pacjentów stosujących benzodiazepiny, inne leki wpływające na OUN (w tym alkohol) lub inhibitory MAO.. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, nie są zalecane do stosowania u pacjentów, którzy dotychczas nie przyjmowali opioidów, ponieważ dawka ta może spowodować wystąpienie u nich zagrażającej życiu depresji oddechowej.. Konieczne może być zmniejszenie dawki oksykodonu lub zmiana na inny opioid.. omamy, derealizacja), spadek libido, uzależnienie od leku, niepamięć, napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub ze skłonnością do drgawek), zaburzenia koncentracji, migrena, hipertonia, mimowolne skurcze mięśni, niedoczulica, zaburzenia koordynacji, zaburzenia mowy, omdlenia, parestezje, zaburzenia smaku, zwężenie źrenic, osłabienie widzenia, zaburzenia słuchu, zawroty głowy, tachykardia, kołatanie serca (w kontekście objawów z odstawienia), rozszerzenie naczyń, depresja oddechowa, dysfonia, kaszel, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, dysfagia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, odbijanie się, niedrożność jelit, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, suchość skóry, zatrzymanie moczu, zaburzenia erekcji, hipogonadyzm, dreszcze, zespół odstawienny, ból (np.. Leki wpływające na OUN obejmują, choć nie ograniczają się do, grup takich jak: leki uspokajające spoza grupy benzodiazepin, leki nasenne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne i inne opioidy.. Jest to szczególnie prawdopodobne w trakcie rozpoczynania leczenia, podczas zwiększania dawki leku lub jego zmiany na inny preparat oraz jeśli podczas stosowania leku spożywa się alkohol lub przyjmuje inne leki działające hamująco na OUN.

OxyContin; 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuOxyContin; 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuOxyContin; 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuOxyContin; 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuOxyContin; 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 5 mg zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 4,5 mg oksykodonu.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 10 mg zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 9,0 mg oksykodonu.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 20 mg zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 17,9 mg oksykodonu.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 40 mg zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 35,9 mg oksykodonu.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 80 mg zawiera 80 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 71,7 mg oksykodonu.. OxyContin jest preparatem o przedłużonym uwalnianiu, dlatego nie jest przeznaczony do leczenia bóluprzebijającego.. ♦ Pacjenci w podeszłym wieku. 10 mg, może być nieodpowiednia jako dawka początkowa i wówczas można zastosowaćpreparat OxyContin 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.. Niezbyt często: Zaburzenia percepcji (np.. Zaburzenia żołądka i jelit. OxyContin 5 mg: 26.03.2008OxyContin 10 mg: 26.03.2008OxyContin 20 mg; 26.03.2008OxyContin 40 mg: 26.03.2008OxyContin 80 mg: 26.03.2008

Jak działa Oxyduo w zmniejszaniu nasilenia bólu Oxyduo zawiera dwie substancje czynne: oksykodonu chlorowodorek oraz naloksonu chlorowodorek.. Oxyduo 5 mg + 2,5 mg Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku (co odpowiada 4,5 mg oksykodonu) oraz 2,5 mg naloksonu chlorowodorku (jako 2,74 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 2,25 mg naloksonu).. Oxyduo 10 mg + 5 mg Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku (co odpowiada 9 mg oksykodonu) oraz 5 mg naloksonu chlorowodorku (jako 5,45 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 4,5 mg naloksonu).. Oxyduo 20 mg + 10 mg Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku (co odpowiada 18 mg oksykodonu) oraz 10 mg naloksonu chlorowodorku (jako 10,9 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 9 mg naloksonu).. Oxyduo 30 mg + 15 mg Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg oksykodonu chlorowodorku (co odpowiada 27 mg oksykodonu) oraz 15 mg naloksonu chlorowodorku (jako 16,35 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 13,5 mg naloksonu).. Otoczka tabletki Oxyduo 5 mg + 2,5 mg Alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol oraz talk.. Oxyduo 10 mg + 5 mg Alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol, talk oraz żelaza tlenek czerwony (E172).. Oxyduo 20 mg + 10 mg Alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol oraz talk.. Jeżeli lekarz nie przepisał inaczej zazwyczaj stosowana dawka leku Oxyduo to: Leczenie bólu Dorośli Zwykle dawka początkowa to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Oxyduo 10 mg oksykodonu chlorowodorku + 5 mg naloksonu chlorowodorku w odstępach co 12 godzin.. Jeśli lekarz zaleci pacjentowi zmianę leku Oxyduo na inny opioidowy lek przeciwbólowy czynność jelit może się pogorszyć.. W przypadku wrażenia, że działanie leku Oxyduo jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.. Oxyduo, 10 mg + 5 mg, 20 mg + 10 mg, 30 mg + 15 mg Tabletki do stosowania doustnego.. Jeśli pacjent jest. leczony długotrwale lekiem Oxyduo, lekarz prowadzący powinien regularnie sprawdzać, czy pacjent nadal potrzebuje leku Oxyduo.. Ciąża Należy unikać stosowania leku Oxyduo u kobiet w ciąży o ile to możliwe, chyba że lekarz uzna, że leczenie jest konieczne.

OxyContin; 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuOxyContin; 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuOxyContin; 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuOxyContin; 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuOxyContin; 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 5 mg zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 4,5 mg oksykodonu.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 10 mg zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 9,0 mg oksykodonu.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 20 mg zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 17,9 mg oksykodonu.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 40 mg zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 35,9 mg oksykodonu.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 80 mg zawiera 80 mg oksykodonu chlorowodorku(oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 71,7 mg oksykodonu.. Substancje pomocnicze: Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 5 mg zawiera 73,4 mg laktozy.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancje pomocnicze: Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 10 mg zawiera 65,8 mg laktozy.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. 10 mg, może być nieodpowiednia jako dawka początkowa i wówczas można zastosowaćpreparat OxyContin 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.. Nie zaleca się stosowania preparatu OxyContin u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na niewystarczającedane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.. Preparat OxyContin 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, nie jest zalecany do stosowania u pacjentów,którzy dotychczas nie przyjmowali opioidów, ponieważ dawka ta może spowodować wystąpienie u nichzagrażającej życiu depresji oddechowej.. Aby nie doszło do uszkodzenia systemu kontrolowanego uwalniania substancji czynnej, tabletki o przedłużonymuwalnianiu należy połykać w całości, nie łamać, nie żuć i nie kruszyć.. Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia lekiem OxyContin, pozwiększeniu dawki lub rotacji produktu oraz gdy OxyContin jest łączony z alkoholem lub lekami, któreograniczają działanie centralnego układu nerwowego.. OxyContin 5 mg: 26.03.2008OxyContin 10 mg: 26.03.2008OxyContin 20 mg; 26.03.2008OxyContin 40 mg: 26.03.2008OxyContin 80 mg: 26.03.2008

Lek nie jest zalecany do leczenia bólu ostrego i (lub) przebijającego.. Zwiększenie dawki z 10 mg do 20 mg podawanych co 12 h, należy przeprowadzić stopniowo, o ok. 1/3 dawki dobowej.. Leki wpływające na OUN obejmują, choć nie ograniczają się do, grup takich jak: leki uspokajające spoza grupy benzodiazepin, leki nasenne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne i inne opioidy.. Preparat należy stosować ostrożnie, a u pacjentów przyjmujących wymienione leki; może być konieczne zmniejszenie dawki.. Stosować ostrożnie u pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory MAO lub u pacjentów, którzy stosowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tyg.. Może to spowodować zwiększenie klirensu oksykodonu i zmniejszenie stężenia oksykodonu w osoczu.

Stosowana zazwyczaj u pacjenta, który nie otrzymywał dotychczas opioidów, wynosi 10 mg oksykodonu chlorowodorku doustnie co 12 h. U pacjentów leczonych opioidami, dawka początkowa preparatu może być większa, w zależności od wcześniejszych reakcji pacjenta na opioidy.. uwalnianiu, dlatego nie jest przeznaczony do leczenia bólu przebijającego.. Celem takiego dawkowania jest ustalenie właściwej dla pacjenta dawki leku podawanego co 12 h, która wywołuje odpowiednie działanie przeciwbólowe, przy możliwych do zaakceptowania przez pacjenta działaniach niepożądanych oraz minimalnym stosowaniu dodatkowego leku doraźnego w czasie kiedy konieczne jest leczenie bólu.. dla pacjentów nie leczonych wcześniej opioidami całkowita dawka dobowa to 10 mg doustnie), a następnie należy wymiareczkować indywidualnie dawkę skuteczną u danego pacjenta, dostosowując ją do sytuacji klinicznej pacjenta.. 10 mg, może być nieodpowiednia jako dawka początkowa i wówczas można zastosować dawkę 5 mg, Dzieci i młodzież .. Produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci <12 lat ze względu na niewystarczające dane o jego bezpieczeństwie i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.. Preparat 80 mg, tabl.. Oksykodon należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory MAO lub u pacjentów, którzy stosowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tyg.. Dlatego oksykodon nie powinien być stosowany przez matki karmiące piersią.. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) uspokojenie polekowe (senność aż do zaburzeń świadomości), zawroty głowy, ból głowy; (często) drżenie mięśniowe; (niezbyt często) niepamięć, zaburzenia koncentracji, napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub ze skłonnością do drgawek), migrena, zaburzenia smaku, zwiększone napięcie mięśniowe, mimowolne skurcze mięśni, niedoczulica, zaburzenia koordynacji, parestezje, zaburzenia mowy, omdlenia; (nieznana) hiperalgezja.. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) duszność; (niezbyt często) zmiany głosu, kaszel, depresja oddechowa.. uwalnianiu zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,5 mg, 9 mg, 17,9 mg, 35,9 mg lub 71,7 mg oksykodonu.

uwalnianiu zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg chlorowodorku oksykodonu.. Oksykodon należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO lub którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tyg.. Dlatego może być konieczne dostosowanie dawki oksykodonu.. Może być konieczne dostosowanie dawki oksykodonu.. Jednoczesne picie alkoholu i stosowanie leku może nasilać działania niepożądane - należy unikać równoczesnego spożywania alkoholu i stosowania leku.

Jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid, jakikolwiek inny sulfonamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby, jeśli u pacjenta występuje stan zwany encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności centralnego układu nerwowego), jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi.. u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, pacjent choruje na cukrzycę, u pacjenta występuje dna, u pacjenta występują zaburzenia rytmu pracy serca, u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, u pacjenta planuje się wykonanie badania czynności przytarczyc, u pacjenta występują reakcje nadwrażliwości na światło, u pacjenta wystąpi osłabienie wzroku lub ból oka.. czy stężenie sodu lub potasu we krwi pacjenta nie jest zbyt niskie, lub czy stężenie wapnia nie jest zbyt wysokie.. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Przy jednoczesnym stosowaniu Opamid może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Opamid.. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki), beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej, choroby wywołanej niedokrwieniem mięśnia sercowego), cyzapryd, dyfemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądka i jelit), sparfloksacyna, moksyfloksacyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń), halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych typów malarii), pentamidyna (stosowana w leczeniu niektórych typów zapalenia płuc), mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak gorączka sienna), niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane w leczeniu bólu (np.. ibuprofen), duże dawki kwasu acetylosalicylowego, inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i niewydolności serca), doustne kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych stanów w tym w ciężkiej astmie i w reumatoidalnym zapaleniu stawów, leki przeczyszczające, baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni występujących w chorobach, takich jak stwardnienie rozsiane), leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren), metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy), środki kontrastowe zawierające jod (stosowane w badaniach radiologicznych), wapń w tabletkach lub inne preparaty zawierające wapń, cyklosporyna, takrolimus lub inne leki wpływające na system immunologiczny stosowane po transplantacji narządów, w leczeniu chorób autoimmunologicznych, lub w ciężkich chorobach reumatycznych bądź chorobach skóry, tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Crohn’a).. W przypadkach niewydolności wątroby, istnieje możliwość rozwinięcia się encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego), zmiany liczby krwinek, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, co powoduje łatwość powstawania siniaków i krwawienia z nosa), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek, co może powodować niewyjaśnioną gorączkę, ból gardła lub inne objawy grypopodobne – jeśli takie objawy wystąpią, należy skontaktować się z lekarzem) oraz anemia (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, ciężkie reakcje skórne.. Jeśli pacjent choruje na układowy toczeń rumieniowaty (rodzaj kologenozy), objawy mogą ulec zaostrzeniu.Opisywano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (zmiany wyglądu skóry), po ekspozycji na promienie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA.Nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):. Zmiany te obejmują: - zmniejszone stężenie potasu we krwi, - zmniejszone stężenie sodu we krwi, które może prowadzić do odwodnienia i niskiego ciśnienia krwi, - zwiększone stężenie kwasu moczowego, substancji, która może spowodować lub nasilić dnę moczanową (bolesność stawów, zwłaszcza stóp), - zwiększone stężenie glukozy we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę, - zwiększone stężenie wapnia we krwi, - podwyższony poziom enzymów wątrobowych.

Lek ten może spowodować, że nie będziesz w stanie opróżnić pęcherza, jeśli masz niedrożność ujścia pęcherza.. Ostrzeżenie o skutkach ubocznych ośrodkowego układu nerwowego: Lek ten może powodować senność, dezorientację, pobudzenie i omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są prawdziwe).. Jeśli są cięższe lub nie ustępują, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.. Jeśli jesteś ciekawy, jak ten lek może wchodzić w interakcje z innym przyjmowanym lekiem, porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą.. Maksymalne dawkowanie: 5 mg przyjmowane doustnie 4-5 razy na dzień Dawka dla dzieci (w wieku 6-17 lat). Zwiększenie dawki: Twój lekarz może zwiększyć dawkę o 5 mg na raz, maksymalnie do 30 mg na dobę.. Zwiększenie dawki: lekarz może zwiększyć dawkę o 5 mg w czas, maksymalnie do 20 mg na dzień.. Dawka początkowa: 5 mg przyjmowane doustnie 2-3 razy dziennie < Dawka maksymalna: 5 mg przyjmowane doustnie 4-5 razy na dobę. Dawka dla dzieci (w wieku 6-17 lat) Dawka początkowa: 5 mg przyjmowane doustnie 2 razy na dobę. Dawkowanie dla osób starszych (w wieku 65 lat i starszych) Lekarz może rozpocząć dawkowanie w dawce 2,5 mg przyjmowanej 2-3 razy na dobę.. Zwiększenie dawki: Twój lekarz może zwiększyć dawkę o 5 mg na raz, maksymalnie do 30 mg na dobę.. Zwiększenie dawki: lekarz może zwiększyć dawkę o 5 mg w czas, maksymalnie do 20 mg na dzień.. niemożność oddania moczu zaparcia halucynacje (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są rzeczywiste) zamieszanie senność Jeśli myślisz, że zażyłeś zbyt dużo tego leku, zadzwoń do swojego lekarza lub lokalnego centrum kontroli zatruć.. Brak ostrzeżeń lub innych informacji dotyczących danego leku nie oznacza, że ​​lek lub połączenie leków jest bezpieczne, skuteczne lub odpowiednie dla wszystkich pacjentów lub wszystkich konkretnych zastosowań.

W rzadkich przypadkach może wystąpić hiperalgezja, która nie ustępuje po zwiększeniu dawki oksykodonu, szczególnie u pacjentów dotychczas leczonych dużymi dawkami; konieczne może być zmniejszenie dawki oksykodonu lub zmiana na inny opioid.. Niezbyt często: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, reakcje alergiczne, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, odwodnienie, pobudzenie, chwiejność emocjonalna, osłabienie popędu płciowego, depresonalizacja, omamy, zaburzenia widzenia, przeczulica słuchowa, uzależnienie od leku, niepamięć, napady drgawkowe, wzmożone napięcie mięśniowe, niedoczulica, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia mowy, omdlenia, parestezje, zaburzenia smaku, zaburzenia koordynacji, zaburzenia łzawienia, zwężenie źrenicy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, kołatanie serca (w kontekście objawów zespołu odstawienia), częstoskurcz nadkomorowy, rozszerzenie naczyń, kaszel, zapalenie gardła, nieżyt nosa, zmiany głosu, dysfagia, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zatrzymanie moczu, zaburzenia erekcji, dreszcze, przypadkowe urazy, ból (np.. boceprewir, rytonawir, indinawir, nelfinawir, sakwinawir), cymetydyna, a także sok grejpfrutowy mogą hamować metabolizm oksykodonu, co może prowadzić do zwiększenia stężenia oksykodonu we krwi - może być konieczne dostosowanie dawki oksykodonu.. Induktory CYP3A4, takie jak: ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca zwyczajnego mogą przyspieszać metabolizm oksykodonu, co może prowadzić do zmniejszenia stężenia oksykodonu we krwi - może być konieczne dostosowanie dawki oksykodonu.. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy zalecaną u dorosłych dawkę początkową zmniejszyć o połowę (na przykład całkowita dzienna dawka wynosząca 10 mg doustnie u pacjentów nie stosujących wcześniej opioidów), a dawkę należy dostosować zgodnie z indywidualnym stanem klinicznym pacjenta.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Informuje, że otrzymał powiadomienie o próbie zrealizowania w jednej z warszawskich aptek, fałszywej recepty na lek Oxycontin 80 mg. Kierownik apteki powiadomił o tym fakcie również Policję.. Za zdecydowaną większość grzybic pochwy oraz sromu odpowiedzialne są drożdżaki gatunku Candida albicans.. Stamtąd poprzez odbyt przemieszczają się one w kierunku narządów płciowych, w obrębie których rozpoczyna się ich kolonizacja [2].. Do najczęstszych objawów kandydozy pochwy oraz sromu należy zaliczyć [3]:. Ich mechanizm działania polega na zaburzeniu syntezy błony komórkowej grzybów.. W efekcie nie tylko dochodzi do zmniejszenia jego ilości, ale i do zwiększenia stężenia toksycznego dla grzybów produktu pośredniego jego syntezy.. Skutkuje to nie tylko zahamowaniem ich namnażania, ale i ich większą śmiertelnością [5].. Co więcej, wykazano, że ma on także zdolność do hamowania aktywność bakterii Gram-dodatnich, jak np.. Streptococcus, Staphylococcus, czy Gram-ujemnych, jak np.. Lekiem należącym do grupy imidazoli, który jest najczęściej stosowany w leczeniu grzybicy, jest klotrimazol.. Jego zastosowanie mogłoby doprowadzić do uszkodzenia szyjki macicy.. Czy taka terapia jest w pełni skuteczna?. Tak — dane literaturowe wskazują, że zastosowanie pojedynczej dawki klotrimazolu 500 mg daje podobny efekt leczniczy jak zastosowanie dawek mniejszych przez okres trzech dni.. W przypadku dopochwowej aplikacji preparatu zawierającego w składzie klotrimazol dobrym wyborem będzie zdecydowanie się na te występujące w postaci miękkich kapsułek dopochwowych.. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego Canesten, kapsułka dopochwowa 500 mg. Mendling W, Maged A, Zhang L. Clotrimazole for Vulvovaginal Candidosis: More Than 45 Years of Clinical Experience.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 07/06/2022

Views: 5415

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.