Polprazol kapsułki dojelitowe twarde - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego wsoku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Preparat zawiera substancję omeprazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Polprazol

kapsułki dojelitowe twarde;20 mg;28 kaps.

Polpharma

20,40 zł

13,77 zł

Cena po refundacji

Polprazol kapsułki dojelitowe twarde - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Polprazol - kapsułki dojelitowe twarde?

Substancją czynną preparatu jest omeprazol, lek zgrupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym - pompę protonową (ATP-azę K+/H+) wkomórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. Wten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki idotyczy zarówno podstawowego jak istymulowanego wydzielania kwasu solnego.
Omeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu wsoku żołądkowym wzwiązku zczym jest stosowany doustnie wpostaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko wchłania się zjelita cienkiego, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1–2 godzinach. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną omeprazolu. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się przez całą dobę. Omeprazol metabolizowany jest wwątrobie zudziałem układu enzymatycznego cytochromu P450, metabolity wwiększości wydalane są zmoczem, częściowo także zżółcią.

Kiedy stosować Polprazol - kapsułki dojelitowe twarde?

Preparat jest wskazany udorosłych:
· wleczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy
· wzapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy
· wleczeniu choroby wrzodowej żołądka
· wzapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka
· wcelu eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) wskojarzeniu zodpowiednimi antybiotykami wchorobie wrzodowej
· wleczeniu wrzodów żołądka idwunastnicy spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
· wzapobieganiu owrzodzeniom żołądka idwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ upacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia
· wleczeniu refluksowego zapalenia przełyku
· wdługotrwałym leczeniu podtrzymującym po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku
· wleczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku
· wleczeniu zespołu Zollingera-Ellisona.
Preparat jest wskazany udzieci po 1. roku życia io masie ciała co najmniej 10 kg:
· wleczeniu refluksowego zapalenia przełyku
· wleczeniu objawowym zgagi izarzucania treści żołądkowej wprzebiegu choroby refluksowej przełyku.
Preparat jest wskazany umłodzieży idzieci po 4. roku życia:
· wskojarzeniu zantybiotykami wleczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej przez H. pylori.

Kiedy nie stosować preparatu Polprazol - kapsułki dojelitowe twarde?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi benzimidazolu.
Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest nelfinawir (lek przeciwwirusowy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Polprazol - kapsułki dojelitowe twarde?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby. Stosowanie preparatu może maskować objawy choroby nowotworowej, wtym raka żołądka iopóźniać właściwe rozpoznanie. Należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem jeżeli zmienił się charakter dolegliwości lub wystąpiły niepokojące objawy, takie jak znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce oraz jeżeli stwierdzono lub podejrzewane jest owrzodzenie żołądka.
Jeżeli objawy utrzymują się pomimo stosowania preparatu należy skonsultować się zlekarzem, który może zalecić dalsze badania diagnostyczne.
Równoległe stosowanie preparatu zatazanawirem nie jest zalecane. Jeśli jednak lekarz uzna takie leczenie skojarzone za konieczne, należy pozostawać pod uważnym nadzorem lekarskim. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki leków przeciwwirusowych. Nie należy stosować dawki omeprazolu większej niż 20 mg na dobę.
Omeprazol, podobnie jak inne leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego, zwłaszcza stosowany długotrwale, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) iprowadzić do wystąpienia objawów klinicznych jej niedoboru. Szczególna ostrożność iregularne badania kontrolne zalecane są uosób zniedoborem witaminy B12 lub zczynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania.
Omeprazol jest metabolizowany wwątrobie zudziałem układu enzymatycznego cytochromu P450 iwpływa na zahamowanie aktywności izoenzymu 2C19. Możliwe jest wystąpienie interakcji omeprazolu zinnymi lekami metabolizowanymi przy udziale tego izoenzymu; należy wziąć to pod uwagę rozpoczynając lub kończąc stosowanie preparatu. Mogą wystąpić interakcje pomiędzy omeprazolem iklopidogrelem; dla zachowania ostrożności należy unikać równoległego stosowania obu leków.
Jeżeli omeprazol stosowany jest co najmniej przez 3miesiące, lub dłużej, zalecana jest okresowa kontrola stężenia magnezu we krwi. Podczas leczenia długotrwałego mogą wystąpić niedobory magnezu iciężka hipomagnezemia. Może ona przebiegać zobjawami takimi jak: zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy izaburzenia rytmu serca ale niekiedy objawy te mogą pozostać utajone. Wrazie wystąpienia hipomagnezemii konieczne jest uzupełnienie niedoborów magnezu, aniekiedy zaprzestanie stosowania inhibitorów pompy protonowej. Stosowanie preparatu równolegle zniektórymi lekami (takimi jak np. digoksyna lub leki moczopędne) może dodatkowo zwiększać ryzyko wystąpienia hipomagnezemii; wtakim przypadku zalecana jest regularna kontrola stężenia magnezu we krwi.
Stosowanie długotrwałe (dłużej niż rok) i/lub stosowanie dużych dawek omeprazolu lub innych inhibitorów pompy protonowej, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia złamań kości, zwłaszcza uosób wpodeszłym wieku lub zinnymi czynnikami ryzyka. Chorzy zczynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy powinni skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić, jak zapewnić odpowiednią podaż witaminy D iwapnia.
Stosowanie leków zgrupy inhibitorów pompy protonowej może być związane ze zwiększeniem ilości bakterii naturalnie występujących wprzewodzie pokarmowym, atakże znieznacznym wzrostem ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter.
Niekiedy udzieci zchorobami przewlekłymi konieczne może być długotrwałe stosowanie preparatu.
Jeżeli leczenie jest długotrwałe, szczególnie gdy trwa ponad rok, należy pozostawać pod uważnym nadzorem lekarza.
Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
·preparat zawiera sacharozę; osoby zdziedzicznymi zaburzeniami związanymi znietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu;
·preparat zawiera barwnik żółcień pomarańczową, która może powodować wystąpienie reakcji alergicznych;
· 1kapsułka zawiera 0,653 mg sodu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia iinne objawy mogące upośledzać sprawność psychofizyczną. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń czy maszyn.

Dawkowanie preparatu Polprazol - kapsułki dojelitowe twarde

Preparat ma postać kapsułek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Dorośli:
Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: 20 mg 1raz na dobę przez 2–4 tygodni. Upacjentów zchorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie 40 mg 1raz na dobę przez 4tygodnie.
Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy: zwykle 20 mg 1raz na dobę; uniektórych chorych wystarczająca jest dawka 10 mg 1raz na dobę. Wrazie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1raz na dobę.
Leczenie choroby wrzodowej żołądka: 20 mg 1raz na dobę przez 4–8 tygodni. Upacjentów zchorobą wrzodową żołądka oporną na leczenie 40 mg 1raz na dobę przez 8tygodni.
Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka: zwykle 20 mg 1raz na dobę. Wrazie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1raz na dobę.
Eradykacja H. pylori uchorych zwrzodem trawiennym: 20 mg 2razy na dobę lub 40 mg 1raz na dobę wskojarzeniu zzaleconymi antybiotykami wzależności od przyjętego schematu leczenia, przez 7dni. Wrazie potrzeby lekarz może zalecić powtórzenie leczenia.
Leczenie wrzodów żołądka idwunastnicy spowodowanych stosowaniem NLPZ: 20 mg 1raz na dobę przez 4–8 tygodni.
Zapobieganie wrzodom żołądka idwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ upacjentów zgrup ryzyka (osoby po 60. roku życia, zchorobą wrzodową lub wcześniejszym krwawieniem zgórnego odcinka przewodu pokarmowego): 20 mg 1raz na dobę.
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku: 20 mg 1raz na dobę przez 4–8 tygodni. Uchorych zciężkim refluksowym zapaleniem przełyku 40 mg 1raz na dobę przez 8tygodni.
Długotrwałe leczenie podtrzymujące po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku: 10 mg 1raz na dobę; wrazie konieczności lekarz zwiększy dawkę do 20–40 mg 1raz na dobę.
W leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku: 20 mg 1raz na dobę; uniektórych chorych wystarczająca jest dawka 10 mg 1raz na dobę. Jeżeli objawy nie ustąpią po 4tygodniach stosowania preparatu należy skonsultować się zlekarzem wcelu dalszej diagnostyki.
Zespół Zollingera iEllisona: początkowo zwykle 60 mg na dobę, dawka podtrzymująca 20–120 mg na dobę. Jeżeli dawki są większe niż 80 mg na dobę powinny być przyjmowane w2 dawkach podzielonych. Czas trwania leczenia określi lekarz.
Dzieci po 1. roku życia omasie ciała co najmniej 10 kg:
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku oraz objawowe leczenie zgagi izarzucania kwaśnej treści żołądkowej wchorobie refluksowej przełyku:
U dzieci po 1. roku życia imasie ciała 10–20 kg stosuje się 10 mg 1raz na dobę; wrazie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg 1raz na dobę. Udzieci po 2. roku życia imasie ciała większej niż 20 kg stosuje się 20 mg 1raz na dobę; wrazie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1raz na dobę. Wrefluksowym zapaleniu przełyku leczenie trwa 4–8 tygodni; objawowe leczenie zgagi izarzucania kwaśnej treści żołądkowej wprzebiegu choroby refluksowej przełyku trwa 2–4 tygodni. Wprzypadku braku poprawy lekarz zaleci dalsze badania diagnostyczne.
Młodzież idzieci po 4. roku życia:
Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej zakażeniem H. pylori, wskojarzeniu zzaleconymi antybiotykami, wzależności od schematu leczenia: masa ciała 15–30 kg: 10 mg 2razy na dobę; masa ciała większa niż 30 kg: 20 mg 2razy na dobę. Leczenie trwa przez 7dni, niekiedy 14 dni, wskojarzeniu zantybiotykami.
Nie ma konieczności modyfikowania dawki uosób wpodeszłym wieku lub zzaburzeniami czynności nerek. Uosób zzaburzeniami czynności wątroby 10–20 mg na dobę.
Sposób stosowania:
Preparat wpostaci kapsułek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano, najlepiej na czczo. Kapsułki należy połykać wcałości (nie rozgryzać, nie żuć ani nie kruszyć) popijając połową szklanki wody. Wcelu ułatwienia połykania można też otworzyć kapsułkę ipołknąć jej zawartość popijając połową szklanki wody albo po zmieszaniu zwodą lub lekko kwaśnym napojem (np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym); zawiesinę należy przygotować bezpośrednio przed przyjęciem, po przyjęciu popić połową szklanki wody. Kapsułkę można również ssać, anastępnie połknąć zawartość (bez żucia), popijając wodą.

Czy można stosować Polprazol - kapsułki dojelitowe twarde w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Lekarz podejmie decyzję czy możesz stosować preparat wokresie ciąży.
Omeprazol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale wpływ leku stosowanego wzalecanych dawkach na dziecko jest mało prawdopodobny.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.
Preparat może zmniejszać lub nasilać działanie innych leków, których wchłanianie zależy od pH.
Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest nelfinawir (lek przeciwwirusowy). Nie zaleca się równoległego stosowania omeprazolu iatazanawiru (lek przeciwwirusowy).
Należy zachować ostrożność, ponieważ omeprazol może powodować zwiększenie stężenia niektórych równolegle stosowanych leków izwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na te leki; dotyczy to między innymi leków takich jak:
·digoksyna; ostrożność jest wymagana szczególnie uosób wpodeszłym wieku i/lub wprzypadku gdy omeprazol stosowany jest wdużych dawkach; konieczne może być dostosowanie dawkowania digoksyny przez lekarza
·warfaryna iinni antagoniści witaminy K
·cilostazol
·diazepam
·fenytoina; może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki fenytoiny; zalecane jest monitorowanie stężenia fenytoiny wosoczu podczas pierwszych 2tygodni leczenia omeprazolem ipo zakończeniu leczenia
·takrolimus; należy kontrolować stężenie takrolimusu oraz czynność nerek (klirens kreatyniny); może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki takrolimusu
·sakwinawir.
Omeprazol może zmniejszać skuteczność działania klopidogrelu; nie można wykluczyć wpływu tej interakcji na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dla ostrożności należy unikać równoległego stosowania obu leków.
Omeprazol zmniejsza wydzielanie kwasu solnego wżołądku iw ten sposób zmniejsza kwasowość (zwiększa pH) soku żołądkowego. Dlatego omeprazol może zmniejszać wchłanianie niektórych leków, takich jak np. azole przeciwgrzybicze (ketokonazol, pozakonazol, itrakonazol) czy erlotynib izmniejszać skuteczność ich działania. Należy unikać takiego leczenia skojarzonego.
Omeprazol jest metabolizowany wwątrobie zudziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Możliwe jest wystąpienie interakcji omeprazolu zinnymi lekami metabolizowanymi przez ten układ enzymatyczny. Leki hamujące aktywność izoenzymu 2C19 (np. fluwoksamina) lub izoenzymu 3A4 (np. ketokonazol, worykonazol, inhibitory proteazy, klarytromycyna) mogą powodować zwiększenie stężenia omeprazolu we krwi; uchorych zciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub wymagających długotrwałego stosowania preparatu konieczne może być dostosowanie dawkowania. Leki zwiększające aktywność izoenzymu 2C19 lub 3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) mogą powodować znaczące zmniejszenie stężenia omeprazolu we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Polprazol - kapsułki dojelitowe twarde?

Jak każdy lek, również Polprazol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Często lub niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha, bóle izawroty głowy, zaburzenia równowagi, bezsenność, senność, parestezje, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka), złamania kości (stawu biodrowego, nadgarstka, kręgosłupa), złe samopoczucie, obrzęki obwodowe. Rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (pancytopenia, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość), reakcje nadwrażliwości ianafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy np. dotyczący twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), zmniejszenie stężenia sodu i/lub magnezu we krwi, omamy, splątanie, pobudzenie, depresja, agresja, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia (widzenie niewyraźne), uczucie suchości wjamie ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, drożdżyca przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, encefalopatia uosób zwcześniejszą chorobą wątroby, bóle mięśni istawów, osłabienie mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, ginekomastia, obfite pocenie się, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło, ciężkie reakcje skórne, wtym zespół Stevensa iJohnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy.

Przeczytaj też artykuły

  • Ból brzucha
  • Ból głowy
  • Choroba refluksowa przełyku (refluks)
  • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  • Gorączka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające omeprazol

Agastin (kapsułki dojelitowe twarde)Bioprazol (kapsułki dojelitowe twarde)Bioprazol Bio Max (kapsułki dojelitowe twarde)Gasec-20 Gastrocaps (kapsułki)Goprazol (kapsułki dojelitowe twarde)Goprazol Max (kapsułki dojelitowe twarde)Helicid 20 (kapsułki dojelitowe twarde)Helicid 40 (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)Helicid Control (kapsułki dojelitowe twarde)Helicid Forte (kapsułki dojelitowe twarde)Helicid Max (kapsułki dojelitowe twarde)Heligen Neo (kapsułki dojelitowe twarde)Losec (kapsułki dojelitowe twarde)Omeprazol Aurobindo (kapsułki dojelitowe twarde)Omeprazol Mylan (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)Omeprazol Teva (Omeprazolum 123ratio) (kapsułki dojelitowe twarde)Omeprazole Genoptim (kapsułki)Omeprazole Genoptim (kapsułki dojelitowe twarde)Omeprazole Genoptim SPH (kapsułki dojelitowe twarde)Ortanol 20 Plus (kapsułki dojelitowe twarde)Ortanol 40 Plus (kapsułki dojelitowe twarde)Ortanol Max (kapsułki dojelitowe twarde)Polprazol (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)Polprazol Acidcontrol (kapsułki dojelitowe twarde)Polprazol Max (kapsułki dojelitowe twarde)Polprazol PPH (kapsułki dojelitowe twarde)Prazol (kapsułki)Prenome (kapsułki dojelitowe twarde)Progastim (kapsułki dojelitowe)Ultop (kapsułki dojelitowe twarde)Ventazol (kapsułki dojelitowe twarde)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 05/03/2022

Views: 6301

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.