Primacor tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń irozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze izmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Preparat zawiera substancję lerkanidypina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Primacor

tabletki powlekane;10 mg;28 tabl.

Berlin-Chemie

17,33 zł

Primacor

tabletki powlekane;10 mg;60 tabl.

Berlin-Chemie

32,66 zł

Primacor

tabletki powlekane;20 mg;28 tabl.

Berlin-Chemie

34,81 zł

Primacor

tabletki powlekane;20 mg;60 tabl.

Berlin-Chemie

56,66 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Primacor - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest lerkanidypina, pochodna dihydropirydyny należąca do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego). Działanie leków ztej grupy polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Lerkanidypina blokuje napływ jonów wapnia zprzestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Lerkanidypina działa głównie na obwodowe naczynia krwionośne. Zablokowanie kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich irozszerzenie naczyń tętniczych. Bezpośrednim skutkiem takiego działania lerkanidypiny jest zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy ijego zapotrzebowanie na tlen). Lerkanidypina nie powoduje zmniejszenia siły skurczu mięśnia sercowego, ponieważ działa wybiórczo na naczynia krwionośne.
Stosowana jako lek obniżający ciśnienie tętnicze, wykazuje przedłużone działanie przeciwnadciśnieniowe. Uchorych znadciśnieniem tętniczym przyjmowanie preparatu 1raz na dobę zapewnia kontrolę ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Efekt działania lerkanidypiny pojawia się powoli, dzięki czemu zwykle nie powoduje ona wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego. Po podaniu doustnym jest całkowicie wchłaniana. Stężenie maksymalne we krwi występuje wciągu 90–180 minut po przyjęciu preparatu. Dostępność biologiczna wynosi ok. 10%, ze względu na znaczny metabolizm podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Główne metabolity nie wykazują aktywności farmakologicznej. Lerkanidypina wydalana jest wpostaci metabolitów zkałem iz moczem.

Kiedy stosować Primacor - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany wleczeniu łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Kiedy nie stosować preparatu Primacor - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na pochodne dihydropirydyny (takie jak np. amlodypina, felodypina, lacydypina, nitrendypina, isradypina).
Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje uCiebie:
·zwężenie drogi odpływu zlewej komory serca
·nieleczona zastoinowa niewydolność serca
·niestabilna dławica piersiowa
·zawał serca iokres miesiąca po przebytym zawale serca
·ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
oraz, jeżeli równolegle stosujesz:
·leki silnie zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (leki przeciwgrzybicze, takie jak np. ketokonazol; antybiotyki makrolidowe, takie jak np. erytromycyna; leki przeciwirusowe, takie jak rytonawir)
·cyklosporynę
·lub spożywasz sok grejpfrutowy.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu ukobiet wciąży, ukobiet wokresie karmienia piersią oraz ukobiet wwieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Primacor - tabletki powlekane?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie:
·zespół chorego węzła zatokowego (przy braku wszczepionego stymulatora)
·zaburzenia czynności lewej komory serca
·chorobę niedokrwienną serca
·łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby (przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu może ulec nasileniu ikonieczne może być indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza; należy zachować ostrożność szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę)
·łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek (należy zachować ostrożność, szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę).
W przypadku występowania któregokolwiek zwymienionych wyżej zaburzeń przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Stosowanie niektórych krótko działających leków zgrupy antagonistów wapnia uosób zchorobą niedokrwienną serca może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych. Preparat jest lekiem długo działającym, jednakże należy zachować ostrożność uosób zchorobą niedokrwienną serca.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić bóle wokolicy przedsercowej lub dławica piersiowa. Bardzo rzadko, uchorych zwcześniej istniejącą dławicą piersiową, częstotliwość, czas trwania iciężkość napadów dławicowych może ulec zwiększeniu. Sporadycznie może wystąpić zawał serca.
Należy unikać spożywania alkoholu; alkohol może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych powodujące rozszerzenie naczyń.
Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina ikarbamazepina) mogą powodować zmniejszenie stężenia lerkanidypiny we krwi iosłabiać jej działanie.
Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
·preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn jest mało prawdopodobny. Jednakże należy zachować ostrożność, ponieważ uniektórych osób, preparat może powodować zawroty głowy, uczucie nadmiernego osłabienia izmęczenia, senność lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn; należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Primacor - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Należy go przyjmować codziennie otej samej porze dnia, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed posiłkiem. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Dorośli: zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg 1raz na dobę. Wrazie potrzeby, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Dawkę zwiększa się stopniowo, ponieważ wystąpienie pełnego działania przeciwnadciśnieniowego wymaga 2tygodni stosowania preparatu.
Lekarz może zalecić stosowanie preparatu wskojarzeniu zinnymi lekami przeciwnadciśnieniowym (np. zbeta-blokerami, lekami moczopędnymi lub inhibitorami konwertazy angiotensyny).
U chorych wpodeszłym wieku zwykle nie ma konieczności dostosowania dawkowania, jednakże leczenie powinno być rozpoczynane zzachowaniem szczególnej ostrożności.
U osób złagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu może ulec nasileniu ikonieczne może być indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza; należy zachować ostrożność szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Nie stosować wprzypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby.
Należy zachować ostrożność uchorych zzaburzeniami czynności nerek. Uchorych zciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Dzieci imłodzież:
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu udzieci imłodzieży do 18. roku życia inie należy go stosować wtej grupie wiekowej.

Czy można stosować Primacor - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu wokresie ciąży jest przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu ukobiet wwieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody zapobiegania ciąży.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ukobiet wokresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu zlekami zmniejszającymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takimi jak np. ketokonazol, itrakonazol iinne azolowe leki przeciwgrzybicze, rytonawir, erytromycyna, troleandomycyna iinne antybiotyki makrolidowe), ponieważ mogą one hamować metabolizm lerkanidypiny ipowodować znaczne zwiększenie jej stężenia we krwi inasilać jej działanie.
Nie stosować zcyklosporyną; cyklosporyna może wpływać na zwiększenie stężenia lerkanidypiny we krwi inasilać jej działanie. Lerkanidypina może nasilać działanie cyklosporyny.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one przyczyniać się do znacznego zwiększenia stężenia lerkanidypiny we krwi inasilać jej działanie przeciwnadciśnieniowe.
Midazolam może wpływać na szybkość wchłaniania lerkanidypiny.
Stosowanie leków takich jak terfenadyna, astemizol, leki przeciwarytmiczne klasy III – amiodaron, chinidyna iinnych substratów izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 wymaga zachowania ostrożności.
Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina ikarbamazepina) mogą powodować znaczne zmniejszenie stężenia lerkanidypiny we krwi iosłabiać jej działanie. Należy częściej kontrolować ciśnienie tętnicze iw razie potrzeby skonsultować się zlekarzem wcelu dostosowania dawki lerkanidypiny.
Metoprolol zmniejsza dostępność biologiczną lerkanidypiny. Stosowanie lerkanidypiny wskojarzeniu zbeta-blokerami może wymagać dostosowania dawkowania lerkanidypiny. Lerkanidypina nie wykazuje znaczących interakcji zlekami moczopędnymi ani zinhibitorami konwertazy angiotensyny.
Cymetydyna może powodować zwiększenie stężenia lerkanidypiny we krwi inasilenie jej działania przeciwnadciśnieniowego, zwłaszcza jeżeli cymetydyna stosowana jest wdużych dawkach.
Równoległe stosowanie digoksyny wymaga ścisłej obserwacji chorego pod kątem możliwości wystąpienia objawów zatrucia digoksyną.
Jeżeli równolegle stosowana jest simwastatyna, należy lerkanidypinę przyjmować rano asimwastatynę wieczorem.
Lerkanidypina nie wpływa na farmakokinetykę warfaryny.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu zpowodu ryzyka nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Primacor - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Primacor, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Niezbyt często możliwe: bóle izawroty głowy, obrzęki obwodowe, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, uderzenia gorąca (nagłe zaczerwienienie twarzy). Rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić: bóle mięśni, senność, nudności, niestrawność, biegunka, ból brzucha, wymioty, dławica piersiowa, wielomocz, osłabienie, zmęczenie, niedociśnienie tętnicze, rozrost dziąseł, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększona częstość oddawania moczu, bóle wklatce piersiowej, wysypka, reakcje nadwrażliwości. Wrzadkich przypadkach ból wokolicy przedsercowej lub dławica piersiowa. Bardzo rzadko uchorych zwcześniej istniejącą dławicą piersiową czas trwania iciężkość napadów dławicowych może ulec zwiększeniu. Sporadycznie może wystąpić zawał serca.

Przeczytaj też artykuły

  • Nadciśnienie tętnicze

Inne preparaty na rynku polskim zawierające lerkanidypina

Karnidin (tabletki powlekane)Lapress (tabletki powlekane)Lecalpin (tabletki powlekane)Lerakta (tabletki powlekane)Lercan (tabletki powlekane)Lernidum (tabletki powlekane)

FAQs

Czy lek Primacor jest refundowany? ›

Preparat Primacor nie znajduje się na liście leków refundowanych - nie jest zniżkowy, nie ma do niego dopłaty ze strony Państwa. Lekarz nie ma więc możliwości wystawienia recepty refundowanej na Primacor.

Ile kosztuje Primacor na receptę? ›

31,99 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Czy Primacor obniża ciśnienie? ›

Primacor stosuje się w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u osób dorosłych, w wieku powyżej 18 lat (nie jest zalecany dla dzieci poniżej 18 lat). Primacor należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny).

Co zamiast Primacoru? ›

Lercan to lek hipotensyjny, którego substancją czynną jest lerkanidypina. Substancja ta ma zdolność rozkurczania naczyń krwionośnych, przez co obniża ciśnienie tętnicze krwi. Lercan stosuje się w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

Komu przysługują leki bezpłatne? ›

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Ukończenie 75. roku życia weryfikowane jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL).

Jakie leki są refundowane po 75 roku życia? ›

Lista leków refundowanych dla seniorów 75+
Nazwa leku
Abasaglar insulin glargine
10 wkładów 300 J.M./3 ML Eli Lilly w 66% aptek Historia refundacjiHistoria dostępnościSprawdź w aptekach
Accordeon oxycodone
70 more rows

Po jakim czasie dziala Primacor? ›

Nie należy spożywać soku grejpfrutowego lub owoców grejpfruta podczas terapii lekiem Primacor, ponieważ jest to niebezpieczne dla zdrowia pacjenta z powodu reakcji krzyżowych. Szczyt działania preparatu określa się na okres około 90-180 minut po aplikacji.

Na co działa lek Primacor? ›

Primacor - działanie

Hamuje przezbłonowy transport jonów wapnia do komórek serca i mięśni gładkich. Działanie hipotensyjne jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczającego mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, co powoduje zmniejszenie całkowitego obwodowego oporu naczyniowego.

Kiedy brac Primacor? ›

Dawkowanie preparatu Primacor - tabletki powlekane

Należy go przyjmować codziennie o tej samej porze dnia, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed posiłkiem. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu.

Czy Primacor można brać wieczorem? ›

Tabletki najlepiej przyjmować rano, co najmniej 15 min przed śniadaniem. Podczas leczenia nie należy spożywać grejpfrutów i soku grejpfrutowego.

Czy można dzielić Primacor? ›

Tak, można je dzielić. dzień dobry, jeśli na tabletce jest widoczna podziałka, możnadzielić. by otrzymać dawkę 20 mg, na taką dawkę musi lekarz wypisac receptę, farmaceuta nie ma prawa wydać wyższej dawki niż przepisana przez lekarza.

Czy leki na nadciśnienie mogą powodować tycie? ›

Odpowiedziała. Leki, które Pani przyjmuje ze względu na nadciśnienie tętnicze, bardzo rzadko powodują zwiększenie masy ciała. Dotyczyć to może tylko beta-adrenolityku, wchodzącego w skład Betalocu ZOK. Takie przypadki są możliwe, choć należą do rzadkości.

Czy Zahron można kupic bez recepty? ›

Zahron nie występuje w dawce 375. Wszystkie leki zawierające tę samą substancję czynną co Zahron (Rosuwastatynę) są wydawane jedynie z przepisu lekarza. Nie ma więc odpowiednika tego leku dostępnego bez recepty.

Co to jest Polsart? ›

POLSART to lek doustny obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Korzystnie wpływa na stan pacjentów z nadciśnieniem oraz chorobą niedokrwienną serca. Działa na bazie telmisartanu.

Co to jest za lek Karnidin? ›

KARNIDIN to lek, który działa na bazie chlorowodorku lerkanidypiny. Zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi w wyniku rozluźnienia mięśni gładkich naczyń, co prowadzi do ograniczenia całkowitego oporu obwodowego.

Dlaczego lekarze przepisują leki na 100%? ›

Aptekarz nie ma wpływu na odpłatność

Rzeczywiście tak właśnie jest. O tym z jaką odpłatnością pacjent otrzyma lek, decyduje wyłącznie lekarz wystawiający receptę, na podstawie karty choroby. Aptekarz realizujący receptę nie ma na to żadnego wpływu, musi zrealizować receptę zgodnie z tym jak wystawił ją lekarz.

Jak wygląda recepta dla seniora? ›

Jak powinna wyglądać taka recepta? Lekarz wystawiając receptę refundowaną na leki znajdujące się w wykazie dla pacjentów 75+, nie musi posiadać żadnych szczególnych druków recept. Wystarczy, że w polu „uprawnienia dodatkowe” na standardowej recepcie wpisze oznaczenie „S”.

Kto może wypisać receptę na bezpłatne leki dla seniorów? ›

Bezpłatne leki dla osób 75+ mogą przepisywać: lekarze lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. lekarze dowolnej specjalności, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestali jego wykonywania (wyłącznie tzw. recepty pro auctore oraz pro familiae, czyli dla siebie i członków swojej rodziny)

Jak sprawdzić cenę leku? ›

Nie ma stron wskazujących na cenę produktu - po prostu trzeba pytać w poszczególnych aptekach.

Gdzie sprawdzić refundacje leków? ›

na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Leki", w informatorze o lekach.

Jak sprawdzić który lek jest refundowany? ›

Na stronie KtoMaLek.pl możesz sprawdzić cenę i stopień refundacji leków.

Na co Concor Cor? ›

Substancją czynną preparatu jest bisoprolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta.

Co zamiast Lercan? ›

Primacor to lek dostępny na receptę w postaci tabletek powlekanych. Preparat zawiera substancję czynną lerkanidypinę, która blokując kanały wapniowe powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń krwionośnych i ich rozszerzenie, co skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Na co działa lek Primacor? ›

Primacor - działanie

Hamuje przezbłonowy transport jonów wapnia do komórek serca i mięśni gładkich. Działanie hipotensyjne jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczającego mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, co powoduje zmniejszenie całkowitego obwodowego oporu naczyniowego.

Po jakim czasie dziala Primacor? ›

Nie należy spożywać soku grejpfrutowego lub owoców grejpfruta podczas terapii lekiem Primacor, ponieważ jest to niebezpieczne dla zdrowia pacjenta z powodu reakcji krzyżowych. Szczyt działania preparatu określa się na okres około 90-180 minut po aplikacji.

Czy Primacor można brać wieczorem? ›

Tabletki najlepiej przyjmować rano, co najmniej 15 min przed śniadaniem. Podczas leczenia nie należy spożywać grejpfrutów i soku grejpfrutowego.

Kiedy brac Primacor? ›

Dawkowanie preparatu Primacor - tabletki powlekane

Należy go przyjmować codziennie o tej samej porze dnia, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed posiłkiem. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 07/22/2022

Views: 6225

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.