Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (prostaty) (2022)

Co to jest przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (prostaty) ijakie są jego przyczyny?

Gruczoł krokowy (inne nazwy: prostata, stercz) jest narządem występującym umężczyzn. Ma kształt iwielkość orzecha włoskiego. Znajduje się tuż pod pęcherzem moczowym, otaczając cewkę moczową. Produkuje specjalny płyn, który jest ważnym składnikiem nasienia (spermy).

Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego rozpoznaje się, gdy objawy zapalenia stercza utrzymują się dłużej niż 3miesiące.

Najczęstsza postać choroby nie jest wynikiem zakażenia (niebakteryjne przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego) iokreślana jest terminem „zespół przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu wmiednicy”. Przyczyny tej postaci przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego nie są wpełni poznane. Spośród wielu możliwych przyczyn wymienia się stres, zaburzenia psychiczno-emocjonalne, zaburzenia hormonalne oraz zaburzenia autoimmunologiczne.

Rzadziej przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego może być spowodowane przewlekłym zakażeniem bakteryjnym (przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego). Najczęstszą przyczyną są bakterie Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli (przyczyna w80% przypadków), Klebsiella lub Proteus. Bakterie zokolicy ujścia cewki moczowej mogą wnikać do tkanek stercza, przemieszczając się wświetle cewki moczowej, albo do zakażenia gruczołu krokowego może dochodzić wwyniku wcześniejszego zakażenia układu moczowego (bakterie pochodzą zzakażonego moczu). Zwykle umężczyzn ztą postacią przewlekłego zapalenia stercza występują nawracające zakażenia układu moczowego izapalenie stercza jest wywołane tymi samymi bakteriami, co zakażenie układu moczowego.

Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego nie jest chorobą przenoszoną drogą płciową, dlatego nie ma potrzeby zbierania wywiadów dotyczących partnerów seksualnych, gdyż nie są oni narażeni na zakażenie, jak również nie stanowią źródła zakażenia.

Jak często występuje przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego?

Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego jest bardzo częstą chorobą iszacuje się, że występuje u20% mężczyzn wjakimś okresie ich życia (niektóre dane wskazują, że może to być nawet 50%). Najczęściej dotyczy mężczyzn wwieku 35–50 lat. Bakteryjne przewlekłe zapalenie stercza to ok. 5–10% wszystkich przypadków. Ponad 90% przypadków to zespół przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu wmiednicy.

Jak się objawia przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego?

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego przebiega zokresami zaostrzeń (nasilenie objawów) oraz remisji (znaczne zmniejszenie dolegliwości). Wokresie zaostrzenia występują miejscowe objawy typowe dla ostrego zapalenia stercza. Jest to ból odczuwany zwykle wkroczu, unasady członka, wokolicy odbytu, niekiedy nad spojeniem łonowym, anawet wkrzyżach. Ból może promieniować do członka imoszny. Bolesne może być oddawanie moczu istolca. Mogą występować objawy zakażenia układu moczowego takie jak częste parcie na mocz, bolesne parcie na mocz, pieczenie lub ból wcewce moczowej podczas mikcji, trudności woddawaniu moczu.

(Video) Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (prostaty)

Zwykle nie ma gorączki oraz innych ogólnych objawów zakażenia. Wokresach pomiędzy zaostrzeniami zwykle również odczuwany jest przewlekły ból, jednak oznacznie mniejszym nasileniu, atakże mogą wystąpić łagodne dolegliwości dyzuryczne (częstsze parcie na mocz, nagła potrzeba oddania moczu). Podczas badania palcem gruczoł krokowy jest tkliwy, aw okresie zaostrzenia bardzo bolesny.

W zespole przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu wmiednicy głównym objawem jest również ból ocharakterze ilokalizacji, jak wbakteryjnym zapaleniu gruczołu krokowego, tj. ból odczuwany zwykle wkroczu, unasady członka, wokolicy odbytu, niekiedy nad spojeniem łonowym lub wkrzyżach. Ból może promieniować do członka imoszny.

Inne dolegliwości, które mogą towarzyszyć temu bólowi to: ból lub pieczenie podczas oddawania moczu, ból lub dyskomfort po wytrysku nasienia, ból wpachwinach, pieczenie lub ból cewki moczowej, uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza, zmniejszenie popędu płciowego. Niektórzy mężczyźni ztą postacią zapalenia stercza zgłaszają okresowo obecność krwi wnasieniu lub wmoczu. Uczęści pacjentów występują również objawy ogólne wpostaci uczucia stałego zmęczenia oraz bólu wielu okolic ciała. Podczas badania palcem gruczoł krokowy może być tkliwy, jednak uczęści mężczyzn ztą postacią przewlekłego zapalenia stercza nie stwierdza się nieprawidłowości podczas badania gruczołu krokowego przez odbytnicę.

Niebakteryjne przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego może również przebiegać bez objawów idolegliwości ijest rozpoznawane na podstawie nieprawidłowych wyników badań (zwiększone stężenie PSA) po wykluczeniu innych chorób stercza, przede wszystkim raka.

Co robić wrazie wystąpienia objawów przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego?

Wystąpienie objawów (np. krew wnasieniu lub moczu) idolegliwości (ból, zaburzenia oddawania moczu) powinno być powodem niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza, gdyż konieczna jest diagnostyka wcelu wykluczenia groźnych przyczyn, takich jak rak stercza lub rak pęcherza moczowego.

Dolegliwości spowodowane zapaleniem gruczołu krokowego są bardzo uciążliwe izwykle mężczyźni szukają pomocy lekarskiej.

Jak lekarz ustala diagnozę objawów przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego?

Zgłaszane przez mężczyznę dolegliwości wskazują na przyczynę wobrębie układu moczowo-płciowego izapalenie gruczołu krokowego stanowi jedną zmożliwych przyczyn. Jeżeli stercz podczas badania palcem przez odbytnicę jest tkliwy lub bolesny, lekarz podejrzewa bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, zwłaszcza jeżeli jednocześnie objawy wskazują na zakażenie układu moczowego.

(Video) Niebakteryjne zapalenie prostaty (prostatitis) - właściwa droga do zdrowia - mgr Piotr Basista

Wykonuje się ogólne badanie moczu iposiew moczu. Jeżeli wyniki potwierdzają zakażenie układu moczowego (wynik posiewu moczu jest dodatni), wykonuje się dalsze badania wcelu wykluczenia nieprawidłowości układu moczowego. Zwykle pierwszym badaniem jest USG układu moczowego (nerek, pęcherza moczowego wypełnionego oraz po opróżnieniu). Konieczne mogą być dalsze badania obrazowe (np. urografia, TK jamy brzusznej lub miednicy), endoskopowe (cystoskopia, uretroskopia) lub czynnościowe (uroflometria, badanie urodynamiczne).

Jeżeli wynik posiewu moczu jest ujemny inie stwierdzono nieprawidłowości wukładzie moczowo-płciowym, które byłyby przyczyną dolegliwości, pobiera się do badania wydzielinę gruczołu krokowego. Wtym celu lekarz palcem (jak podczas badania przezodbytniczego stercza) masuje gruczoł krokowy przez około minutę, aby uzyskać wypływającą zcewki moczowej wydzielinę gruczołu krokowego. Wydzielina jest badana pod mikroskopem oraz wykonuje się posiew na obecność bakterii. Widoczna pod mikroskopem nieprawidłowo duża liczba leukocytów potwierdza stan zapalny gruczołu krokowego. Dodatni wynik posiewu wydzieliny stercza potwierdza obecność bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego. Inny sposób wykrywania bakteryjnego zakażenia stercza polega na wykonaniu posiewu dwóch próbek moczu. Pierwsza próbka pochodzi standardowo ze środkowego strumienia, adrugą próbkę pobiera się zmoczu oddanego tuż po masażu stercza.

Liczba bakterii wdrugiej próbce większa o100 CFU/ml świadczy obakteryjnym zapaleniu stercza. Eksperci uważają, że posiew nasienia jest nieprzydatny do rozpoznania zapalenia gruczołu krokowego inie zalecają jego wykonywania. Wniektórych sytuacjach (np. obecność krwi wnasieniu, stale zwiększona liczba leukocytów wmoczu) urolog może podejrzewać gruźlicę układu moczowo-płciowego izlecić badania wtym kierunku.

Zwykle wykonuje się również oznaczenie stężenia PSA we krwi. Wzapaleniu stercza wynik często jest powyżej normy. Badanie należy powtórzyć po zakończeniu leczenia antybiotykiem przez 4–6 tygodni iustąpieniu dolegliwości (nie wcześniej niż po upływie 3mies. od zakończenia leczenia, aby wynik był wiarygodny). Wynik wnormie świadczy otym, że przyczyną poprzedniego nieprawidłowego wyniku było zapalenie stercza.

Jeżeli po wykonaniu wyżej wymienionych badań nie znaleziono innej przyczyny dolegliwości oraz nie potwierdzono bakteryjnego zakażenia stercza, wstępnie rozpoznaje się zespół przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu wmiednicy. Jeżeli stężenie PSA we krwi jest powyżej normy, urolog może zaproponować wykonanie biopsji stercza wcelu wykluczenia raka gruczołu krokowego. Wprzypadku mężczyzn ozwiększonym ryzyku chorób przenoszonych drogą płciową (jak rzeżączka, zakażenie chlamydiami, zakażenie rzęsistkiem pochwowym) wykonuje się badania (posiew moczu, posiew wydzieliny zcewki moczowej, wymaz zcewki moczowej) wcelu ich wykluczenia.

Jakie są sposoby leczenia przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego?

Antybiotyki

Jeżeli wyniki badań potwierdzają lub wskazują na bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, leczenie polega na przedłużonym (zwykle 6–8 tyg., nie krócej niż 4tyg.) doustnym stosowaniu antybiotyku. Typowo stosowane wtym przypadku leki to antybiotyki zgrupy fluorochinolonów lub sulfametoksazol+trimetoprim, rzadziej inny antybiotyk dobrany na podstawie wyniku posiewu wydzieliny stercza.

W przypadku mężczyzn ozwiększonym ryzyku chorób przenoszonych drogą płciową (np. liczni partnerzy seksualni, stosunki płciowe zróżnymi partnerami bez zabezpieczenia prezerwatywą) często wpierwszej kolejności lekarz zaleca ofloksacynę, gdyż antybiotyk ten jest również skuteczny wprzypadku zakażeń przenoszonych drogą płciową (rzeżączka, zakażenie chlamydiami).Leczenie antybiotykiem należy stosować co najmniej przez 4tygodnie, nawet jeżeli dolegliwości ustąpią szybciej. Jeżeli dolegliwości nie ustąpiły całkowicie (chociaż jest poprawa) po 6tygodniach leczenia antybiotykiem, lekarz zwykle zaleca dalsze jego stosowanie do 8, anawet 12 tygodni.

(Video) Wywiad z dr hab. n. med. Tomaszem Gołąbkiem na temat zapalenia prostaty — Mamma mia! Polsat Rodzina

Jeżeli leczenie antybiotykiem prowadzi do ustąpienia dolegliwości, ale objawy za każdym razem szybko wracają po zakończeniu leczenia, skuteczne może być przewlekłe codzienne przyjmowanie małej dawki leku przeciwbakteryjnego.

Leki wspomagające

Poza antybiotykiem lekarz zwykle zaleca, zwłaszcza wpierwszym okresie leczenia, lek przeciwzapalny iprzeciwbólowy (np. ibuprofen, naproksen), wczopkach lub tabletkach. Często, zwłaszcza ustarszych mężczyzn, zaleca się również leki poprawiające odpływ moczu zpęcherza (np. doksazosyna, tamsulozyna, alfuzosyna) lub finasteryd, lek zmniejszający wielkość gruczołu krokowego.

Leczenie chirurgiczne

Bakteryjne przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego leczy się antybiotykami, jednak wniektórych sytuacjach urolog może uważać, że istnieją wskazania do przezcewkowej resekcji stercza. Tak może być, gdy badania wykażą obecność kamieni sterczowych (drobnych uwapnionych złogów wkanalikach gruczołów stercza), które są rezerwuarem bakterii. Drugim wskazaniem może być sytuacja, gdy objawy zapalenia stercza każdorazowo nawracają wkrótce po zakończeniu leczenia antybiotykiem. Przyjmuje się wówczas, że wgruczole krokowym istnieje ognisko przewlekłego zakażenia bakteryjnego, którego nie można wyleczyć antybiotykami iusunięcie go metodą chirurgiczną zapobiegnie dalszym nawrotom bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego.

Zmiany zachowań idiety

Zwykle lekarz zaleca mężczyznom zprzewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego, aby unikali sytuacji związanych zuciskiem krocza, wktórych stercz ulega mechanicznemu podrażnieniu (np. jazda na rowerze, jazda konna). Niektórzy eksperci uważają, że należy unikać ostrych pokarmów, ograniczyć spożywanie kofeiny, alkoholu, syntetycznych napojów gazowanych (np. coca-cola) oraz zaprzestać palenia tytoniu. Wcelu zmniejszenia dolegliwości bólowych można spróbować stosować nasiadówki wciepłej wodzie.

Ejakulacje lecznicze imasaż stercza

Niektórzy eksperci uważają, że częste ejakulacje (nie rzadziej niż co 3dni) przynoszą korzyść wprzewlekłym zapaleniu gruczołu krokowego, gdyż pobudzają przepływ wydzieliny wkanalikach gruczołów stercza. Niektórzy urolodzy wtym celu wykonują wodstępach czasu masaż gruczołu krokowego. Zabieg ten polega na dość mocnym uciskaniu palcem całej powierzchni stercza wkierunku od krawędzi bocznych do środka, co może na jakiś czas zmniejszyć nasilenie dolegliwości bólowych uniektórych mężczyzn.

Leczenie zespołu przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu wmiednicy jest zzasady trudne, gdyż nie jest znana przyczyna tego zaburzenia. Choroba dotyczy wielu mężczyzn (jest to 90% wszystkich przypadków przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego) iczęsto wznacznym stopniu upośledza ich jakość życia. Wróżnych okresach dolegliwości mogą nasilać się bez oczywistej przyczyny oraz ustępować samoistnie bez leczenia. Szukając pomocy, mężczyźni zgłaszają się po pomoc do kolejnych lekarzy, głównie urologów. Pomimo że badania nie wykazały obecności bakteryjnego zakażenia stercza, zwykle wpierwszej kolejności lekarz zaleca leczenie antybiotykiem, podejrzewając, że może to jednak być bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, awyniki posiewów były fałszywie ujemne. Postępowanie takie jest zalecane przez zdecydowaną większość ekspertów iw części przypadków uzyskuje się ustąpienie dolegliwości.

Zwykle zaleca się modyfikacje stylu życia przedstawione wyżej wzakresie unikania pewnych zachowań mogących prowadzić do mechanicznego drażnienia stercza (np. jazda na rowerze, jazda konna) oraz unikania pewnych produktów inapojów oraz zaprzestania palenia tytoniu.Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków, tzw. alfa-blokerów, poprawiające odpływ moczu zpęcherza (np. doksazosyna, tamsulozyna, alfuzosyna) lub finasterydu, leku zmniejszającego wielkość gruczołu krokowego. Wcelu zmniejszenia dolegliwości bólowych stosuje się leki przeciwzapalne iprzeciwbólowe (np. ibuprofen, naproksen), często wczopkach, oraz nasiadówki wciepłej wodzie.

(Video) Zapalenie gruczołu krokowego

W leczeniu zespołu przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu wmiednicy stosuje się jeszcze takie metody, jak: akupunktura, elektroakupunktura, stymulacja nerwów, wstrzyknięcia toksyny botulinowej (botoksu), leki przeciwdepresyjne lub stosowane wleczeniu padaczki, leki rozluźniające mięśnie, psychoterapię, różne techniki treningu behawioralnego, techniki relaksacyjne, częste, regularne ejakulacje, resekcję gruczołu krokowego (tylko wprzypadkach bardzo nasilonych dolegliwości, gdy inne sposoby leczenia były nieskuteczne.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego?

W przypadku bakteryjnego przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego trwałe wyleczenie uzyskuje się uokoło 50–60% mężczyzn. Upozostałych choroba nawraca po jakimś czasie, aniekiedy występują liczne nawroty wciągu roku.

Całkowite wyleczenie wzespole przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu wmiednicy uzyskuje się rzadziej, niż wzapaleniu bakteryjnym. Natomiast wprzypadku tej postaci choroby zdarza się, że dolegliwości ustępują samoistnie itrwale.

Co trzeba robić po zakończeniu leczenia przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego?

Gdy objawy ze strony układu moczowo-płciowego utrzymują się po zakończeniu leczenia antybiotykiem, konieczna jest dalsza ocena przez urologa wcelu wykluczenia przyczyny leżącej upodłoża zapalenia stercza, takiej jak przeszkoda wodpływie moczu zpęcherza. Po zakończeniu leczenia antybiotykiem lekarz może zlecić wykonanie kontrolnego posiewu wydzieliny stercza lub moczu pobranego po masażu stercza. Jeżeli stężenie PSA we krwi było nieprawidłowo duże, należy wykonać badanie kontrolne (nie wcześniej niż 3mies. po zakończeniu leczenia zapalenia stercza). Gdy wynik tego oznaczenia jest również nieprawidłowy, konieczne mogą być dalsze badania, zwłaszcza wcelu wykluczenia raka gruczołu krokowego.

Co robić, aby uniknąć zachorowania na przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego?

Bakteryjne przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego może być powikłaniem zakażenia układu moczowego, zwłaszcza gdy występuje przeszkoda wodpływie moczu zpęcherza. Skuteczne leczenie tych zaburzeń prowadzi do uniknięcia części przypadków zapalenia stercza. Innym czynnikiem ryzyka są zakażenia przenoszone drogą płciową, aunikanie ryzykownych zachowań seksualnych pozwala uniknąć części zachorowań. Skuteczne, tzn. odpowiednio długie, leczenie aktualnego epizodu bakteryjnego zapalenia stercza jest najpewniejszym sposobem uniknięcia nawrotu choroby wbliskiej przyszłości.

Przyczyny zespołu przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu wmiednicy są niejasne, dlatego nie są znane pewne sposoby zapobiegania tej chorobie. Wydaje się, że stany przewlekłego stresu sprzyjają wystąpieniu tego zespołu, dlatego ich unikanie może być sposobem zapobiegania części przypadków tej postaci zapalenia stercza.

FAQs

Czy da się wyleczyć przewlekłe zapalenie prostaty? ›

W przypadku bakteryjnego przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego trwałe wyleczenie uzyskuje się u około 50–60% mężczyzn.

Jak wyleczyć przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego? ›

W przypadku przewlekłego zapalenia prostaty należy stosować antybiotyki, jeśli wyniki badań wskazują na zakażenie bakteryjne. Ponadto chorzy powinni przyjmować leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także ułatwiające odpływ moczu oraz zmniejszające wielkość sterczu. Wówczas również konieczne jest leczenie chirurgiczne.

Jak długo leczy się przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego? ›

Terapia przewlekłego zapalenia prostaty odbywa się 1 raz w tygodniu. Koszt sesji terapeutycznych bez ESWT wynosi 150 zł, z zabiegiem ESWT 300 zł. Przed rozpoczęciem terapii wymagana jest konsultacja z badaniem USG, której koszt wynosi 200 zł. Czas leczenia to zazwyczaj 4-6 tygodni.

Czy zapalenie prostaty jest grozne? ›

Zapalenie prostaty - powikłania. Ostre zapalenie prostaty, które nie zostało poddane odpowiedniemu leczeniu, może przekształcić się w przewlekłą postać choroby, która jest cięższa do wyleczenia. Zapalenie prostaty może również powodować powstawanie ropni w okolicy gruczołu krokowego.

Czy zapalenie gruczołu krokowego jest wyleczalne? ›

Przyjmuje się, że całkowite wyleczenie w większości centrów medycznych osiąga się nie więcej niż u 30 proc. pacjentów. W Klinice Zapalenia Prostaty MEDIQUS wyleczalność wynosi 70 proc., a zaleczalność – 20 proc. Oznacza to, że udaje nam się pomóc aż 90 proc.

Czego unikać przy zapaleniu prostaty? ›

Jadłospis obfitujący w zbyt dużą ilość tłuszczu zwierzęcego, alkoholu, kofeiny, ostrych przypraw, syntetycznych napojów gazowanych (np. typu cola), wysoko przetworzone produkty może mieć wpływ na zwiększanie się przerostu stercza.

Czy zapalenie prostaty powoduje raka? ›

Zapalenie gruczołu krokowego – diagnostyka

Objawów chorej prostaty nie należy bagatelizować, ponieważ chociaż w większości przypadków świadczą o stanie zapalnym, to mogą również wskazywać na nowotwór tej części męskiego układu płciowo-moczowego.

Ile może trwac zapalenie prostaty? ›

Bezobjawowe zapalenie prostaty – nie wymaga leczenia. Ostre bakteryjne zapalenie prostaty – leczy się je z wykorzystaniem antybiotyków. Leczenie trwa minimum 2 tygodnie, jednak infekcja może nawrócić.

Jakie leki na Niebakteryjne zapalenie prostaty? ›

Jeśli przewlekłe zapalenie prostaty ma podłoże bakteryjne, w leczeniu należy zastosować antybiotyki. W ramach farmakoterapii stosuje się ponadto leki przeciwzapalne czy ułatwiające odpływ moczu. Zdarza się, że konieczne jest leczenie chirurgiczne.

Czego nie lubi prostata? ›

Czego należy unikać? Przede wszystkim dieta nie powinna zawierać słodyczy, jak również przetworzonych produktów węglowodanowych. Są one źródłem cukrów prostych oraz tłuszczów nasyconych, które są bardzo niekorzystne, szczególnie w trakcie leczenia onkologicznego.

Czy przy prostacie można pić piwo? ›

Podobnie rzecz ma się z piwem, a więc jednym z ulubionych trunków mężczyzn. Mężczyźni chorzy na raka prostaty zdecydowanie powinni ograniczyć spożycie alkoholu, zwłaszcza tego wysokoprocentowego. Oczywiście nie jest konieczne rezygnowanie z drinka raz w tygodniu, czy kieliszka wina przy niedzielnym obiedzie.

Czy prostata boli podczas siedzenia? ›

Gdy zlekceważy się początkowe objawy bardzo łatwo przerost prostaty zamienia się w ostre zapalenie prostaty, objawy są bardzo łatwe do rozpoznania, ponieważ są niezwykle dotkliwe, pojawia się: ból krocza podczas siedzenia, wysoka gorączka, bolesny częstomocz, pieczenie oraz ropny wyciek z cewki moczowej, ból w okolicy ...

Czy zapalenie prostaty może przejsc samo? ›

Całkowite wyleczenie w zespole przewlekłego zapalenia stercza/przewlekłego bólu w miednicy ma miejsce rzadziej, niż w zapaleniu bakteryjnym, ale w przypadku tej postaci choroby zdarza się, że dolegliwości ustępują samoistnie i trwale.

Jakie PSA przy zapaleniu prostaty? ›

Za prawidłowe uznaje się stężenie PSA od 0 ng/ml do 4 ng/ml, choć u starszych mężczyzn może być nieco wyższe. Zbyt wysoki jego poziom może świadczyć o łagodnym przeroście lub zapaleniu prostaty.

Czy przy prostacie może boleć brzuch? ›

Zapalenie prostaty – objawy

bóle lub dyskomfort w okolicach podbrzusza i krocza, ból podczas wytrysku, dolegliwości bólowe w dole pleców, generalne zmęczenie organizmu.

Czy ktoś wyleczył zapalenie prostaty? ›

W Klinice Zapalenia Prostaty MEDIQUS dzięki stosowaniu kompleksowej, autorskiej metody terapeutycznej wyleczalność przewlekłego zapalenia prostaty wynosi 70 proc., a zaleczalność – 20 proc. Oznacza to, że udaje nam się pomóc aż 90 proc. pacjentom. To sukces na miarę światową - mówi dr hab.

Jak wyleczyć Niebakteryjne zapalenie prostaty? ›

Jeśli przewlekłe zapalenie prostaty ma podłoże bakteryjne, w leczeniu należy zastosować antybiotyki. W ramach farmakoterapii stosuje się ponadto leki przeciwzapalne czy ułatwiające odpływ moczu. Zdarza się, że konieczne jest leczenie chirurgiczne. Niezwykle istotne jest wprowadzenie zmian do obecnego stylu życia.

Ile może trwac zapalenie prostaty? ›

Bezobjawowe zapalenie prostaty – nie wymaga leczenia. Ostre bakteryjne zapalenie prostaty – leczy się je z wykorzystaniem antybiotyków. Leczenie trwa minimum 2 tygodnie, jednak infekcja może nawrócić.

Jak długo trwa leczenie zapalenia prostaty? ›

Leczenie ostrego zapalenia gruczołu krokowego polega na stosowaniu antybiotyków przez 4 tygodnie. Leczenie antybiotykiem rozpoczyna się niezwłocznie, nie czekając na wyniki posiewów moczu lub wydzieliny stercza.

Czy jajka szkodzą na prostatę? ›

Dieta w chorobie prostaty powinna obfitować w cynk, który pomaga obkurczyć gruczoł krokowy i wpływa na produkcję testosteronu. Źródła cynku to orzechy, pestki dyni i słonecznika, otręby, mleko, jajka, wątróbka, owoce morza i nasiona roślin strączkowych.

Co pić na zapalenie prostaty? ›

Polecamy również Prostata ProstamHerbs - ziołową mieszankę zawierającą ziele wierzbownicy drobnokwiatowej, ziele skrzypu, kłącze perzu, liść pokrzywy, korzeń pietruszki i znamiona kukurydzy.

Czy picie kawy jest szkodliwe na prostatę? ›

Zespół naukowców z Japonii wykazał, że istnieje odwrotna zależność między spożyciem kawy a ryzykiem wystąpienia raka prostaty. Naukowcy stwierdzili, że spożywanie trzech lub więcej filiżanek kawy dziennie zapobiega rozwojowi choroby. Kawa przyczyniła się do zmniejszenia ilości przypadków o około 37%.

Co to jest przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (prostaty) ijakie są jego przyczyny?Gruczoł krokowy (inne nazwy: prostata, stercz) jest narządem występującym umężczyzn. Ma kształt iwielkość orzecha włoskiego. Znajduje się tuż pod pęcherzem moczowym, otaczając cewkę moczową. Produkuje specjalny p...

Wydzielina jest badana pod mikroskopem oraz wykonuje się posiew na obecność bakterii.. Jeżeli wyniki badań potwierdzają lub wskazują na bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, leczenie polega na przedłużonym (zwykle 6–8 tyg., nie krócej niż 4tyg.). jazda na rowerze, jazda konna) oraz unikania pewnych produktów inapojów oraz zaprzestania palenia tytoniu.Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków, tzw.. Po zakończeniu leczenia antybiotykiem lekarz może zlecić wykonanie kontrolnego posiewu wydzieliny stercza lub moczu pobranego po masażu stercza.. Bakteryjne przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego może być powikłaniem zakażenia układu moczowego, zwłaszcza gdy występuje przeszkoda wodpływie moczu zpęcherza.

Zapalenie gruczołu krokowego to schorzenie, które przede wszystkim dotyka młodych mężczyzn. Obejmuje ono ostre lub przewlekłe zapalenie prostaty. Podstawowymi przyczynami wystąpienia dolegliwości są: brak higieny, stosunki analne lub oralne,...

ostre bakteryjne zapalenie prostaty, którego przyczyną są bakterie; zapalenie przewlekłe, którego przyczyną może być zakażenie bakteriami (przewlekłe bakteryjne zapalenie stercza), ale najczęściej nie udaje się stwierdzić obecności bakterii (przewlekły zespół bólowy miednicy).. Aby stwierdzić, że to bakterie są przyczyną zapalenia prostaty należy wykazać ich obecność w wydzielinie prostaty - w zdecydowanej większości przypadków (nawet ponad 90%) się to nie udaje.. ostatnio przebyta infekcja układu moczowego , obecność cewnika w pęcherzu moczowym - możliwe jest wprowadzenie drobnoustrojów do cewki moczowej, a stamtąd do prostaty, uszkodzenia, które mogą powstać w trakcie jazdy rowerem lub konno, uprzednio przebyte przewlekłe bakteryjne zapalenie prostaty, choroby przenoszone drogą płciową.. nawracające zakażenia dróg moczowych, dyskomfort w okolicy krocza lub spojenia łonowego, bóle jąder , bóle pachwin, okolic podbrzusza, bolesność prostaty podczas badania per rectum , częstomocz , parcia naglące, trudność w zapoczątkowaniu oddawania moczu, pieczenie podczas oddawania moczu, zaburzenia seksualne - zaburzenia erekcji , przedwczesny wytrysk, ból w trakcie wytrysku, zmniejszenie objętości ejakulatu, obecność krwi w ejakulacie.. nagły początek, dreszcze, wysoka gorączka, ból/pieczenie w obrębie cewki moczowej, ból w okolicy spojenia łonowego i krocza, ból w okolicy krzyżowej, bóle pachwin, okolic podbrzusza, bardzo duża tkliwość prostaty w trakcie badania per rectum , bóle jąder, ból prącia, uczucie zalegania moczu w pęcherzu po oddaniu moczu, częstomocz, parcia naglące, trudność w zapoczątkowaniu oddawania moczu, osłabienie strumienia moczu, pieczenie podczas oddawania moczu, zaburzenia seksualne - zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, ból w trakcie wytrysku, zmniejszenie objętości ejakulatu, obecność krwi w ejakulacie.. objawy z układu moczowego (parcie na pęcherz, częstomocz, konieczność wstawania w nocy w celu oddania moczu, ból/ pieczenie w czasie oddawania moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, wąski strumień moczu, ból w czasie ejakulacji), ból w obrębie moszny, prącia (szczególnie na szczycie prącia), krocza, pleców w okolicy krzyżowej, podbrzusza, pachwin, wyciek z cewki moczowej, nawracające infekcje dróg moczowych.. W sytuacjach, kiedy brak objawów ostrego zapalenia prostaty, a występujące objawy nie są bardzo uciążliwe, można zdecydować się na domowe leczenie za pomocą leków, takich jak:. Jeśli lekarz nie podejrzewa ostrego zapalenia moczu, aby ustalić typ zapalenia prostaty może okazać się konieczne wykonanie badania moczu przed i po masażu prostaty pod kątem obecności komórek zapalnych i bakterii.. rozmowa z pacjentem na temat jego dolegliwości, badanie fizykalne, w tym badanie per rectum , badanie ogólne i posiew moczu, badanie wydzieliny prostaty uzyskanej drogą masażu prosty (w czasie badania per rectum ), badanie krwi, cystoskopia - w celu wykluczenia innych niż zapalenie prostaty schorzeń, wykrycia ewentualnych nieprawidłowości anatomicznych, USG pęcherza i prostaty oraz ocena zalegania moczu po mikcji (po oddaniu moczu).. Należy zaznaczyć, że w podejrzeniu zapalenia prostaty nie powinna być wykonywana biopsja prostaty ze względu na powstające uszkodzenie narządu oraz niebezpieczeństwo wprowadzenia na igle bakterii znajdujących się w odbytnicy (w czasie biopsji prostata nakłuwana jest od strony odbytnicy).. Badanie moczu jest tu jednak bardziej skomplikowane - pobiera się zwykle dwie próbki – jedną przed masażem prostaty, drugą - po wykonanym przez lekarza masażu prostaty.. Lekarz może zlecić również wykonanie badania bakteriologicznego nasienia (w celu wczesnego wykrycia nieprawidłowości, które mogą prowadzić do niepłodności), u mężczyzn powyżej 45 r. ż. badanie PSA (które jednak rzadko jest podniesione w przewlekłym zapaleniu prostaty), a w niektórych przypadkach przezodbytnicze USG, które uwidoczni ewentualne ropnie lub torbiele w obrębie prostaty.. PUNKTACJA: BÓL: Suma punktów 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 3, 4 =. OBJAWY ZWIĄZANE Z ODDAWANIEM MOCZU: Suma punktów 5, 6 =. WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA: Suma punktów 7, 8, 9 =. WYNIK KOŃCOWY:. (1) Proszę obliczyć wyniki każdej z trzech części: BÓL, OBJAWY ZWIĄZANE Z ODDAWANIEM MOCZU, WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA. (2) Proszę dodać do siebie wyniki z części BÓL I OBJAWY ZWIĄZANE Z ODDAWANIEM MOCZU (0-31 punktów).

Zapalenie prostaty to schorzenie, które może zupełnie odebrać przyjemność z życia. Przyczyny i objawy infekcji mogą być bardzo mylące. Zobacz jak ją leczyć!

Jak zatem rozpoznać zapalenie gruczołu krokowego i jakie są sposoby leczenia tej choroby?. Objawy zapalenia prostaty.. Leczenie niebakteryjnego zapalenia prostaty Leczenie bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego Rokowania i skuteczność leczenia. Oprócz tego, objawy mogące świadczyć o rozwoju zapalenia w obrębie prostaty to między innymi ból w okolicy krocza, jąder, prącia czy odbytu, a także trudności z oddawaniem moczu.. Dolegliwości wynikające z tej choroby mogą też nie być szczególnie dokuczliwe i utrzymywać się przez długi czas, co jest charakterystyczne dla przewlekłego zapalenia stercza.. Objawy zapalenia prostaty mogą być bardzo różne.. W przypadku mężczyzn, u których występuje ostre zapalenie gruczołu krokowego, objawy to między innymi:. Bardzo często u pacjentów z przewlekłym zapaleniem prostaty tego typu występuje też nawracające zakażenie układu moczowego, za które odpowiadają te same bakterie.. Objawy zapalenia prostaty w tym przypadku to między innymi:. badanie moczu – ogólne badanie moczu oraz posiew moczu pozwalają potwierdzić lub wykluczyć bakteryjne zapalenie układu moczowo-płciowego; badanie krwi – badania przesiewowe krwi oraz oznaczenie stężenia antygenu stercza PSA również pozwalają zdiagnozować zapalenie prostaty oraz określić jego rodzaj.. Badanie to pozwala potwierdzić lub wykluczyć choroby układu moczowego, które często dają podobne objawy do zapalenia stercza; biopsja – badanie polegające na pobraniu fragmentu tkanki gruczołu krokowego w celu potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu prostaty; badanie nasienia – posiew nasienia jest wykonywany bardzo rzadko w przypadku podejrzenia zapalenia prostaty.. Najczęściej stosowane w leczeniu zapalenia prostaty alfa blokery to między innymi:. W przypadku takiego schorzenia jak przewlekłe bakteryjne zapalenie prostaty, antybiotyki stosowane u pacjentów to między innymi:. Zapalenie gruczołu krokowego jest chorobą, której leczenie bywa trudne.. Nie jest to jednak schorzenie nieuleczalne.

Ostre zapalenie gruczołu krokowego jest spowodowane zakażeniem tkanek gruczołu przez bakterie. Najczęściej są to bakterie stanowiące normalną florę bakteryjną jelita grubego (potocznie nazywane „bakteriami kałowymi”).

Ze względu na współistniejące trudności z oddawaniem moczu wskazujące na możliwość jednoczesnego zakażenia układu moczowego wykonuje się ogólne badanie moczu oraz zwykle posiew moczu .. Leczenie ostrego zapalenia gruczołu krokowego polega na stosowaniu antybiotyków przez 4 tygodnie.. Leczenie zawsze należy stosować co najmniej przez 4 tygodnie, aby nie doszło do powikłań w postaci ropnia gruczołu krokowego.. U ok. 10% mężczyzn następstwem przebycia ostrego zapalenia stercza są przewlekłe objawy ze strony gruczołu krokowego wskazujące na obecność przewlekłego zapalenia i często jest to wynikiem zbyt krótkiego leczenia antybiotykiem.. W przypadku starszych mężczyzn oraz gdy utrzymują się objawy ze strony układu moczowo-płciowego konieczna jest dalsza ocena przez urologa w celu wykluczenia poważnej przyczyny leżącej u podłoża ostrego zapalenia, takiej jak rak stercza lub przeszkoda w odpływie moczu z pęcherza.

Przewlekłe niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, określane również przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego (zapaleniem prostaty) / przewlekłym zespołem bólowym miednicy mniejszej (CP/CPPS – ang.

*Zbigniew Wolski Tamsulosyna w leczeniu przewlekłego zapalenia stercza i przewlekłego zespołu bólowego miednicy Tamsulosin in the treatment of chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndrome. The antagonists of the alfa-adrenergic receptors are also used to diminish LUT symptoms in neurogenic bladder, after prostate biopsy, brachytherapy and conformal radiotherapy of the prostate cancer, and especially in chronic bacterial and nonbacterial prostatitis or chronic pelvic pain syndrome.Chronic prostatitis/prostatodynia are the most frequently syndromes meet in men during the whole life.. Brummer w 1983 roku stwierdził, że bakteryjne zapalenie stercza występuje tylko u 5% pacjentów, niebakteryjne u 64% a prostatodynia u 31% (1, 6), a Nickel bakteryjne zapalenie ujawnił u 7% mężczyzn z objawami, natomiast Wiedner w 1991 roku oceniając bakteriospermię wśród pacjentów z przewlekłym zapaleniem stercza stwierdził ją u 46,7% mężczyzn z zakażeniem przewlekłym bakteryjnym (NIH II), u 6,8% z NIHIII A, u 16,2% z NIH III B, i u 4,7% mężczyzn bez objawów zapalenia gruczołu krokowego (9).. trudności z oddawaniem moczu, takie jak problemy z uruchomieniem przepływu moczu, skłonność do częstego oddawania moczu, szczególnie w nocy, uczucie, jakby pęcherz nie mógł być całkowicie opróżniony, bolesne oddawanie moczu, krew w moczu lub krew pochodząca z cewki moczowej niezależnie od oddawania moczu.. Ostre zapalenie gruczołu krokowego Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego Prostatodynia. Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego *III A.. Jak wspomniano na początku, zastoinowe zapalenie gruczołu krokowego jest przestarzałą nazwą dla stanu, do którego się odnosi, i było mnóstwo nazw używanych synonimicznie do tego samego stanu, być może odzwierciedlając słabe zrozumienie samego stanu: prostatosis, chronic prostatitis, prostate congestion, chronic congestive prostatitis, prostate neurosis, urogenital neurosis, autonomic urogenital syndrome, chronic recurrent prostatitis, and abacterial prostatitis Peterson, 1985 ; Diederichs, 1988 ).. Jednak dowody na takie zabiegi są również skąpe._

Zapalenie prostaty może dotknąć co drugiego mężczyznę. Wyjaśniamy, jak leczyć to schorzenie oraz jakie objawy towarzyszą bakteryjnemu zapaleniu gruczołu krokowego.

Prostata może stać się obiektem wielu różnorodnych zmian chorobowych - mowa tu na przykład o nowotworze prostaty, rozroście prostaty czy zapaleniu prostaty.. Przewlekłe bakteryjne zapalenie prostaty powiązane jest również z ostrą infekcją zapalną stercza - przyjmuje się, że ten wariant przewlekłego zapalenia prostaty powodowany jest przez błędne lub nieskuteczne leczenie ostrego zapalenia gruczołu krokowego.. Niebakteryjne zapalenie prostaty, określane czasem jako zespół przewlekłego bólu miednicy, wywoływane jest także przez przyczyny hormonalne, autoimmunologiczne, urazy mechaniczne - na przykład krocza czy cewki moczowej.. Należy pamiętać, że kolejnym powodem, który powinien skłaniać do regularnych badań prostaty, jest możliwość wystąpienia - obok ostrego bakteryjnego zapalenia, przewlekłego bakteryjnego zapalenia oraz przewlekłych zespołów bólowych narządów miednicy - także bezobjawowego zapalenia stercza, które nie objawia się symptomami klinicznymi.. Zarówno objawy ostrego, jak i przewlekłego zapalenia stercza częściowo pokrywają się ze sobą - dlatego by skutecznie określić rodzaj dolegliwości, konieczne będzie udanie się do lekarza.. W jego trakcie specjalista ustala na przykład liczbę partnerów płciowych pacjenta czy sposoby jego współżycia, które mogą mieć wpływ na pojawienie się niektórych chorób prostaty.. Ostatecznością w leczeniu zapaleń prostaty są metody chirurgiczne, po które sięga się w formie małoinwazyjnej tylko w przypadku sytuacji takich jak na przykład zwężenie cewki moczowej czy szyi pęcherza moczowego pacjenta.. Właśnie z uwagi na to - choroby stercza stanowią szereg przypadłości, którym powstawaniu zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać, szczególnie, że badania per rectum - chociaż niekomfortowe - nie powodują bólu, trwają tylko chwilę i pozwalają przez długi czas cieszyć się spokojem ducha, jeśli chodzi o zdrowie prostaty.

Zapalenie gruczołu krokowego to częsta dolegliwość mężczyzny. Sprawdź objawy, przyczyny i metody leczenia zapalenia prostaty. Zadbaj o swoją prostatę.

Kolejnym schorzeniem prostaty jest zapalenie gruczołu krokowego.. Ostre zapalenie prostaty zawsze rozwija się na podłożu infekcyjnym, a najczęstszym czynnikiem etiologicznym są bakterie Gram ujemne, takie jak:. Analizując drogę wnikania bakterii zauważyć można, że pokonują one światło cewki moczowej oraz pęcherza moczowego.. W przypadku przewlekłego zapalenia prostaty powodem może być nieleczone ostre zapalenie stercza – mówimy wtedy o infekcyjnym podłożu przewlekłego zapalenia stercza.. Najczęściej jednak przewlekłe zapalenie stercza nie ma podłoża bakteryjnego i określane jest mianem niebakteryjnego przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego bądź zespołem przewlekłego bólu miednicy.. W przypadku niebakteryjnego zapalenia stercza przyczyną mogą być m. in.. W okresie zaostrzenia przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego chory doświadcza takich objawów, jakie charakterystyczne są dla ostrego zapalenia prostaty.. Rozpoznanie przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego wymaga wykonania badania ogólnego moczu i posiewu moczu w celu potwierdzenia zakażenia układu moczowego.. W przebiegu zapalenia gruczołu krokowego poziom PSA jest często podwyższony.. Podejrzenie ropnia może nasunąć brak całkowitego ustąpienia objawów po zakończonym leczeniu.. Leczenie przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego uwarunkowane jest przyczyną powstania stanu zapalnego.. Źródłami steroli roślinnych są także inne składniki leków na prostatę, np.. Prostate Formula marki Cheers to wyjątkowy suplement diety wspomagający funkcjonowanie prostaty.. Suplement Prostate Formula warto stosować w celu wspomagania leczenia schorzeń prostaty, takich jak zapalenie prostaty czy przerost gruczołu krokowego, a także w ramach profilaktyki chorób prostaty.

Prostata to inaczej gruczoł krokowy męskiego układu płciowego. Jakie dolegliwości świadczą o problemach z prostatą? Sprawdź przyczyny i konsekwencje!

Witryna Dr.Max jest zbudowana w nowoczesnych technologiach, które zapewniają większe bezpieczeństwo zakupów, szybkość,. komfort i lepsze wrażenia użytkownika.. Niestety używasz bardzo starej przeglądarki, która nie jest już obsługiwana.. Intensywnie pracujemy nad wsparciem dla Internet Explorer 11 .. Przepraszamy za niedogodności.. Aby kontynuować, zainstaluj dowolną z przeglądarek, które są bezpłatne i dostępne po polsku.

Zapalenie gruczołu krokowego, czynniki etiologiczne, objawy, diagnostyka, leczenie.

[4] Ze względu na wątpliwości dotyczące diagnostyki i trudności w leczeniu w niniejszym opracowaniu skupiono się głównie na przewlekłym zapaleniu stercza.. [9] Dodatkowo spostrzeżenia te dokumentuje fakt stwierdzenia Chlamydia w 31% skrawków stercza po TUR-P u chorych, u których istniały mikroskopowe cechy zapalenia stercza oraz brak tego drobnoustroju u chorych bez cech zapalnych w badaniu histopatologicznym.. Nie można wykluczyć, że w przypadkach „niebakteryjnego zapalenia stercza” problem w identyfikacji patogenu leży na przykład w odizolowaniu bakterii w zamkniętych przez tworzące się wewnątrzgruczołowe zwapnienia kanalikach.. Pozostałe czynniki, które mogą wywoływać dolegliwości w zakresie narządów miednicy, składające się na jednostkę chorobową określan ą ogólnie mianem prostatitis chronica, to wspomniany powyżej odpływ wewnątrzkanalikowy związany z substancjami chemicznymi obecnymi w moczu, zaburzenia w transmisji pobudzeń motorycznych i czuciowych związanych z dnem miednicy, podobne do odpowiedzialnych za objawy występujące w śródmiąższowym zapaleniu pęcherza moczowego oraz czynniki psychogenne.. Objawy podawane przez chorych to najczęściej bóle nad spojeniem łonowym, bóle krocza (zwłaszcza po długim przebywaniu w pozycji siedzącej), jąder (często promieniujące wzdłuż pachwin lub do uda), pieczenie w cewce niezależne od mikcji, bolesna ejakulacja, obecność krwi w ejakulacie, zmiany zabarwienia nasienia, częstomocz oraz dolegliwości w okolicy lędźwiowo- krzyżowej.. Trzeba podkreślić, że chorzy zgłaszający się do urologa z tymi objawami bardzo często skarżą się także na depresję, zaburzenia snu, osłabienie funkcji seksualnych i dolegliwości ze strony innych narządów (około 65% procent chorych z prostatitis w porównaniu do 0,5% w ogólnej populacji).. Ostre bakteryjne zapalenie stercza Przewlekłe bakteryjne zapalenie stercza Przewlekły zespół bólowy narządów miednicy zapalny - związany z obecnością leukocytów w wydzielinie po masażu stercza lub nasieniu niezapalny - brak znamiennej liczby leukocytów w wydzielinie po masażu stercza lub nasieniu. Stosowana (w celu pobrania materiału do badania patologicznego) może być jednak u chorych, u których podwyższony poziom PSA sugeruje obecność raka stercza.. Ze względu na podobieństwo objawów zaliczanych do przewlekłego zapalenia stercza do spotykanych w śródmiąższowym zapaleniu pęcherza oraz współistnienia czynników emocjonalnych (niepokój, depresja, zaburzenia snu i funkcji seksualnych) w wybranych przypadkach zastosowanie znaleźć mogą trójcykliczne leki przeciwdepresyjne.. Zdecydowanie konieczne są dalsze prace obejmujące duże grupy chorych, aby przy użyciu obecnie dostępnych nowoczesnych środków (genetyki i biologii molekularnej) znaleźć rozwiązanie dla wciąż tajemniczej choroby „przewlekłego zapalenia stercza”.

Jedną z najczęstszych chorób układu moczowo-płciowego u mężczyzn jest przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego. Przynosząc fizyczne cierpienie, ta dolegliwość często powoduje załamanie, uniemożliwiając pełną aktywność seksualną i społeczną. Ten artykuł zawiera informacje na temat "Przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego: objawy i leczenie patologii".

Choroba jest zwykle bezobjawowa.. Objawy i leczenie choroby mogą się różnić w każdym przypadku.. Leczenie przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego u mężczyzn obejmuje przepisywanie leków z różnych grup, które bezpośrednio wpływają na wszystkie etapy procesu patologicznego.. (1) Składniki "LIKOPROFIT®" na tle standardowej terapii skutecznie wpływają na główne objawy przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego, poprawiają oddawanie moczu: zmniejszają częstotliwość oddawania moczu i wzmacniają przepływ moczu, poprawiają samopoczucie i działają tonizująco na pacjentów z przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego.. Objawy tej podstępnej choroby mogą być zredukowane przez bardzo zwyczajne masaż gruczołu krokowego.. Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Licoprofit® u pacjentów z przewlekłym zapaleniem prostaty i gruczolakiem prostaty.

Zwapnienie prostaty to mało znane schorzenie, na które narażona jest większość mężczyzn. Zobacz jakie są jego objawy oraz możliwe przyczyny powstawania.

Tego typu schorzenie może obejmować sam miąższ prostaty lub też sygnalizować zwapnienie w obrębie tego odcinka cewki moczowej, który przebiega przez gruczoł krokowy.. W większości przypadków schorzenie to przebiega też bezobjawowo, choć zdarza się, iż u mężczyzn pojawiają się problemy z oddawaniem moczu.. Schorzenie to praktycznie nie występuje u dzieci i rzadko zdarzają się przypadki u mężczyzn przed 40. rokiem życia, ale kamienie na prostacie są już dość powszechną dolegliwością u pacjentów, którzy skończyli 50 lat.. Kolejne badania zdają się jednak wskazywać na to, iż zwapnienie prostaty może być powiązane z utrudnionym odpływem wydzieliny gruczołu krokowego.. Uznaje się tę przyczynę za najbardziej prawdopodobną ze względu na fakt, iż schorzenie to występuje zwłaszcza u pacjentów po 50. roku życia; cukrzyca; infekcje dróg moczowych – zazwyczaj u młodych mężczyzn; zapalenie prostaty; niektóre nowotwory prostaty; następstwo leczenia – kamienie w sterczu mogą się pojawić np.. Kiedy jednak pojawi się konieczność leczenia Bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuacje, gdy u pacjenta pojawiają się dolegliwości utrudniające codzienne funkcjonowanie.. Elektrosekcja przezcewkowa – elektrosekcja prostaty jest zabiegiem endoskopowym przeprowadzanym przez cewkę, w trakcie którego możliwe jest usunięcie nadmiaru tkanki prostaty oraz znajdujących się w niej złogów.

Zapalenie prostaty nazywane jest także zapaleniem gruczołu krokowego lub zapaleniem stercza. Jest to choroba występująca zazwyczaj u mężczyzn w wieku od 20 do 40...

Zapalenie prostaty nazywane jest także zapaleniem gruczołu krokowego lub zapaleniem stercza.. Jakie są główne przyczyny zapalenia gruczołu krokowego?. Mówimy wtedy o bakteryjnym zapaleniu prostaty .. wysoka temperatura, silne bóle w okolicach krocza i podbrzusza, trudności w oddawaniu moczu, bolesne i częste parcie na mocz, uczucie pieczenia w trakcie oddawania moczu, powiększony gruczoł krokowy, ból i obrzęk prostaty, zatrzymanie moczu (rzadko).. Objawy przewlekłego zapalenia stercza, niezależnie od przyczyny są podobne.. Leczenie zapalenia prostaty jest uzależnione od rodzaju zapalenia, jednak najczęściej stosowanymi metodami leczenia są:. Nie zwracamy na nie uwagi 1 zdjęcie. Leczenie raka prostaty (WIDEO) 1 zdjęcie

Gruczolak prostaty, gruczoł krokowy (czyli prostata lub stercz) objawy. Jeśli mięśnie pęcherza nie są w stanie przepchnąć moczu przez zwężoną lub zablokowaną cewkę moczową, pojawia się ból i silne uczucie pełności w dolnej części brzucha.

Aktualizacja: wtorek, Marzec 29, 2022 - 21:45. OBJAWY Wielokrotne oddawanie moczu , Pieczenie i ból podczas oddawania moczu. Katalog chorób: Choroby męskie DECYZJE O LECZENIU MUSZĄ BYĆ PODEJMOWANE W POROZUMIENIU Z LEKARZEM.. INFORMACJE ZAWARTE W PORTALU, PRZEZNACZONE SĄ TYLKO DO CELÓW ORIENTACYJNYCH I INFORMACYJNYCH.. NAJNOWSZE INFORMACJE OD PRODUCENTÓW LEKÓW, ZNAJDUJĄ SIĘ W ULOTCE DOŁĄCZONEJ DO OPAKOWANIA.. PAMIĘTAJCIE ŻADEN SERWIS INTERNETOWY LUB PORTAL NIGDY NIE ZASTĄPI WIZYTY U LEKARZA I KONSULTACJI ZE SPECJALISTĄ.. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE STOSOWANIA LEKU, SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.. INFORMACJE ZAMIESZCZONE W SERWISIE NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY DO PODEJMOWANIA DECYZJI O PRZEBIEGU LECZENIA.. PORTAL WWW.MOJACHOROBA.PL JEST ZBIOREM PRZYDATNYCH INFORMACJI ORAZ OPINII NA TEMAT CHORÓB RÓŻNEGO RODZAJU SCHORZEŃ I BÓLI RÓŻNEGO RODZAJU JAK RÓWNIEŻ OPINII I INFORMACJI NA TEMAT STOSOWANIA LEKÓW, SUPLEMENTÓW DIETY, WYROBÓW MEDYCZNYCH.. WITRYNA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI, ZDJĘCIA KTÓRYCH PRZEGLĄDANIE JEST ZABRONIONE PRZEZ OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA.

Skuteczne leczenie przewlekłego zapalenia prostaty falą uderzeniową - Poznań. Terapia na zapalenie prostaty rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne. Opis, Cennik.

Przyczyną ostrego zapalenia prostaty może być:. Nasi pacjenci cierpiący na przewlekłe zapalenie prostaty skarżą się często na:. ból w czasie oddawania moczu,. Posiew i badanie mikroskopowe moczu i wydzieliny gruczołu krokowego przed i po masażu prostaty mogą pomóc w różnicowaniu zapalenia gruczołu krokowego spowodowanego infekcją od niebakteryjnego zapalenia prostaty .. Ponieważ wskaźnik ukrytych infekcji jest wysoki, próbę leczenia antybiotykami stosuje się często, nawet jeśli pacjenci nie wydają się mieć bakteryjnego zapalenia prostaty.. Jeśli pacjent zareaguje na terapię, antybiotyki są kontynuowane przez co najmniej trzy do czterech tygodni, chociaż niektórzy mężczyźni wymagają leczenia przez kilka miesięcy.. W literaturze medycznej zaproponowano wiele innych możliwych etiologii.. Niektórzy autorzy zauważyli podwyższony poziom kwasu moczowego w wydzielinie gruczołu krokowego u mężczyzn z przewlekłym niebakteryjnym zapaleniem gruczołu krokowego.. Sugerowano również, że mężczyźni z zapaleniem prostaty mogą mieć przyczynę poza prostatą, taką jak wypływ z pęcherza lub zaburzenia mięśni dna miednicy.. Pacjenci zwykle mają objawy odpowiadające zapaleniu gruczołu krokowego, takie jak bolesny wytrysk lub ból penisa, jąder lub moszny.

Problemy z prostatą to niemal nieodłączna część życia mężczyzny po 50.

Wiąże się ze zmianami hormonalnymi, dlatego występuje u mężczyzn już od 45. roku życia.. Zapalenie prostaty może wiązać się z ostrym bólem i problemami z oddawaniem moczu, jednak nie zawsze tak to wygląda.. Rozpoznawany jest najczęściej pomiędzy 65. a 70. rokiem życia, a u mężczyzn po 80. roku życia ryzyko jego wystąpienia wynosi 60%.. Chociaż nie jest ono przyjemne, badanie prostaty per rectum nie jest inwazyjne – nie powoduje bólu ani nie wymaga odpowiedniego przygotowania się.. W przypadku przewlekłego zapalenia leczenie może być trudniejsze, długotrwałe i wymagające nie tylko leków, ale także zmiany stylu życia.. Należy jednak wskazać, że u mężczyzn pojawić się może również rak prostaty, który zazwyczaj wiąże się z koniecznością usunięcia gruczołu krokowego.. – zapalenie gruczołu krokowego, – łagodny rozrost stercza, – rak prostaty.. Niemniej jednak gruczoł krokowy wraz z wiekiem się powiększa.. Objawy te wpływają nie tylko na samopoczucie mężczyzny, ale również na jego możliwości seksualne.. Dodatkowo łagodny przerost prostaty wiąże się również ze zmianami hormonalnymi.. Dodatkowo zlecane są badania takie jak ocena poziomu stężenia PSA we krwi, badanie ogólne moczu jak również jego posiew, a w niektórych przypadkach także badanie urodynamiczne, czyli ocena czynności pęcherza i cewki moczowej.. Wśród technik operacyjnych najbardziej zaawansowaną metodą jest ta z wykorzystaniem robota da Vinci, która nie tylko minimalizuje uraz chirurgiczny ale pozwala również ograniczyć ryzyko powikłań śród i pooperacyjnych, zachować funkcje seksualne jak również zminimalizować ryzyko nietrzymania moczu.

 

Zapalenie prostaty może wystąpić u mężczyzn w każdym wieku, chociaż najczęściej dotyczy osób po 50. roku życia .. Dolegliwość może przybrać formę ostrą lub przewlekłą, które różnią się od siebie objawami i przebiegiem .. Według statystyk problem ten może dotyczyć nawet co drugiego mężczyzny po 50. roku życia .. Jednakże większość z nich, zwłaszcza w początkowym stadium rozwoju stanu zapalnego, bagatelizuje objawy, nawet mimo tego, że znacząco pogarszają jakość ich życia.. Jak zapobiegać schorzeniom gruczołu krokowego?. Zobacz galerię. (3 zdjęcia). Najczęstszą chorobą związaną z tym gruczołem jest zapalenie prostaty.. Jak rozpoznać choroby prostaty i kiedy należy udać się do lekarza?

Videos

1. Łagodny rozrost prostaty i objawy z nim związane - Prof. Piotr Radziszewski
(Debaty-zdrowie)
2. BTL SWT - Fala uderzeniowa w Urologii – Zaburzenia prostaty
(BTL Fizjoterapia)
3. Tumore Prostata (2009)
(Alessandro Palmieri)
4. Jakie są objawy raka prostaty?
(drczarniecki)
5. Przerost gruczołu krokowego
(Med Holding SA)
6. Ostre zapalenie gruczołu krokowego (prostaty)
(Tumi TV)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 06/30/2022

Views: 5633

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.