RPA - Polska w RPA - Portal Gov.pl (2022)

RPA

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Pamiętaj, aby przez podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemieOdyseusz!

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytuza granicą, MSZ będzie mógł się z Tobąskontaktować.

Jeśli masz uwagi bądź pytania do poniżej przedstawionych informacji, skontaktuj się z właściwą terytorialnie placówką zagraniczną RP.

Wszystkie restrykcje dotyczące Covid-19 dla przybywających do RPA zostały zniesione.

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do RPA w związku z bardzo wysokim zagrożeniem przestępczością pospolitą i zorganizowaną.

(Video) First ever red extreme heat warning issued in UK as Europe hit by heatwave - BBC News

Na terytorium całego kraju, w tym w głównych miastach, odnotowuje się wysoką liczbę brutalnych napadów rabunkowych, morderstw i gwałtów. Dochodzi również do porwań. Należy zachowywać ostrożność w miejscach publicznych - na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych, a także w taksówkach, których kierowcy bywają powiązani ze światem przestępczym. O ile to możliwe, wskazane jest podróżowanie w zorganizowanych grupach, z doświadczonym przewodnikiem.

W RPA występuje zagrożenie terroryzmem. W ostatnich latach dokonano zatrzymań osób powiązanych z międzynarodowymi grupami terrorystycznymi

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemieOdyseusz.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty NIE
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Ważność pasportu powinna być dłuższa o minimum 3 miesiące od planowanej /deklarowanej/ długości pobytu

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy mogą przebywać na terytorium RPA do 30 dni bez konieczności wyrobienia wizy.

Osoby udające się do RPA na pobyt dłuższy lub w celu podjęcia pracy muszą mieć wizę, którą można uzyskać w każdej placówce RPA za granicą. Na przejściach granicznych RPA wizy nie są wydawane. Przy wjeździe wymagany okres ważności paszportu powinien być dłuższy od okresu ważności wizy co najmniej o 3 miesiące. Przekraczając granicę, należy okazać bilet powrotny. Nie ma obowiązku udokumentowania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu, ale przy ubieganiu się o wizę oraz przy wjeździe może być wymagane okazanie zaproszenia lub rezerwacji hotelowej. W paszporcie muszą znajdować się co najmniej dwie strony przeznaczone na wizy, całkowicie wolne od wszelkich stempli, wiz itp. Brak wolnych stron w paszporcie powoduje odmowę wjazdu do RPA i bezwarunkowy powrót pasażera do miejsca, z którego rozpoczął podróż. Samowolne przedłużenie pobytu ponad okres ważności wizy powoduje wstemplowanie do paszportu zakazu wjazdu do RPA odpowiednio na rok, dwa lub pięć lat.

UWAGA: Wyjazd z RPA do kraju ościennego (np. Namibia, Mozambik, Lesotho, Botswana, itd.), a następnie powrót do RPA, jest wliczany przez tutejsze władze imigracyjne w okres 30 dni bezwizowego pobytu cudzoziemca w RPA i nie spowoduje uzyskania w ten sposób kolejnych 30 bezwizowych dni pobytu w RPA.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Od osób wjeżdżających do RPA wymagane jest posiadanie certyfikatu o zaszczepieniu pełną dawką szczepionki na COVID-19 lub posiadanie negatywnego wyniku testu na COVID -19 z wynikiem nie starszym niż 72h.

(Video) RPA In 5 Minutes | What Is RPA - Robotic Process Automation? | RPA Explained | Simplilearn

W RPA uznawane są certyfikaty zaszczepienia wydawane przez kraje UE.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

W przypadku kiedy dziecko jedzie z osobą trzecią, wymagane są następujące dokumenty:

 • kopia aktu urodzenia lub równoważnego dokumentu
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 • kopia dokumentów identyfikacyjnych rodziców lub opiekunów prawnych
 • dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych

W przypadku wyrobienia wizy południowoafrykańskiej powyższe dokumenty nie są konieczne, gdyż są one sprawdzane w trakcie procesu wizowego.

 1. Zasady pobytu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do RPA w związku z bardzo wysokim zagrożeniem przestępczością pospolitą i zorganizowaną.

Na terytorium całego kraju, w tym w głównych miastach, odnotowuje się wysoką liczbę brutalnych napadów rabunkowych, morderstw i gwałtów. Dochodzi również do porwań. Należy zachowywać ostrożność w miejscach publicznych - na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych, a także w taksówkach, których kierowcy bywają powiązani ze światem przestępczym. O ile to możliwe, wskazane jest podróżowanie w zorganizowanych grupach, z doświadczonym przewodnikiem.

Ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe. Uznawane są polisy znanych międzynarodowych firm ubezpieczeniowych. Zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia medycznego. Bez niego nie ma mowy o przyjęciu do szpitala, nawet w sytuacji zagrożenia życia.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Największe zagrożenie epidemiologiczne stwarzają AIDS i gruźlica, w tym odporne na leki odmiany MDR i XDR. Przypadki malarii zdarzają się na północnym wschodzie kraju (głównie na obszarze Parku Krugera, w prowincjach Limpopo, Mpumalanga i KwaZulu-Natal). W RPA występuje bilharcjoza, sporadycznie zdarzają się przypadki cholery.

Dostęp do opieki medycznej jest dobry, chociaż w niektórych słabiej rozwiniętych regionach jej poziom nie jest najwyższy. Na dość wysokim poziomie utrzymuje się prywatna służba zdrowia. Cena wizyty lekarskiej wynosi średnio 1500-2000 ZAR. Pobyt w szpitalu kosztuje dziennie 5000-8000 ZAR, ale nawet drobne zabiegi diagnostyczne lub chirurgiczne ze znieczuleniem są bardzo kosztowne.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe. Uznawane są polisy znanych międzynarodowych firm ubezpieczeniowych. Zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia medycznego. Bez niego nie ma mowy o przyjęciu do szpitala, nawet w sytuacji zagrożenia życia.

(Video) Grants Portal - RPA Submission for Existing Users

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Największe zagrożenie epidemiologiczne stwarzają AIDS i gruźlica, w tym odporne na leki odmiany MDR i XDR. Przypadki malarii zdarzają się na północnym wschodzie kraju (głównie na obszarze Parku Krugera, w prowincjach Limpopo, Mpumalanga i KwaZulu-Natal). W RPA występuje bilharcjoza, sporadycznie zdarzają się przypadki cholery.

Dostęp do opieki medycznej jest dobry, chociaż w niektórych słabiej rozwiniętych regionach jej poziom nie jest najwyższy. Na dość wysokim poziomie utrzymuje się prywatna służba zdrowia. Cena wizyty lekarskiej wynosi średnio 1500 ZAR. Pobyt w szpitalu kosztuje dziennie 2000-5000 ZAR, ale nawet drobne zabiegi diagnostyczne lub chirurgiczne ze znieczuleniem są bardzo kosztowne.

Pod podanym poniżej linkiem znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad importu, eksportu oraz przewożenia leków na własne potrzeby przez osoby przyjeżdżające do RPA: https://www.sahpra.org.za/wp-content/uploads/2020/04/2.-Guidelines-for-importation-and-exportation-of-medicines.pdf

Miejscowe przepisy regulują możliwość przywiezienia na własne potrzeby specjalistycznych lekarstw przez osoby fizyczne odwiedzające RPA, pod warunkiem posiadania imiennego przepisu od lekarza specjalisty oraz w ilościach zapewniających dostęp do lekarstwa przez okres 1 miesiąca.

Ponieważ nie wszystkie lekarstwa dopuszczone w Polsce są dopuszczone również do obiegu w RPA sugerujemy każdorazowy kontakt z Ambasadą RPA w Warszawie w celu potwierdzenia iż konkretne lekarstwo (w szczególności zawierające substancje odurzające lub psychotropowe ) nie wymaga specjalnego zezwolenia przed przywiezieniem.

Informacje dla kierowców

Zasadniczo wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, ale uznawane jest również polskie prawo jazdy pod warunkiem posiadania poświadczonego tłumaczenia dokumentu na język angielski lub afrikaans. Obowiązuje ruch lewostronny. Autostrady i drogi szybkiego ruchu utrzymane są w dobrym stanie, jednak liczba wypadków drogowych jest alarmująco wysoka, głównie ze względu na zły stan techniczny pojazdów oraz brawurę i słabe umiejętności kierowców. Należy zwracać uwagę na ograniczenia prędkości oraz specyficzne znaki drogowe wskazujących na zagrożenie rabunkowe (kamienie na drodze, atakowanie samochodów na skrzyżowaniach). Zaleca się blokowanie drzwi samochodów i zachowanie szczególnej ostrożności przy zjazdach z autostrad, skrzyżowaniach ze światłami, gdzie często dochodzi do napadów.

(Video) How to submit your FETF claim for payment – summary of top tips

Cło

Cudzoziemiec przebywający w RPA czasowo może wymienić i wywieźć z tego kraju jedynie taką sumę dewiz, która nie przekracza kwoty zadeklarowanej przy wjeździe oraz wartości legalnie uzyskanych zarobków. Służby celne mają prawo nie dopuścić do wywiezienia nieudokumentowanych dewiz.

Należy podkreślić, że do RPA nie wolno wwozić żadnych produktów żywnościowych (jest skrupulatnie sprawdzane na lotniskach) oraz więcej niż 1 l napojów spirytusowych. Całkowitym zakazem objęty jest wywóz kości słoniowej oraz skór i innych części zwierząt, o ile nie zostały nabyte u licencjonowanego sprzedawcy lub nie mają certyfikatu trofeum łowieckiego. Zakazane jest posiadanie surowych (nieoszlifowanych) diamentów. Przy wyjeździe z RPA turysta może ubiegać się o zwrot podatku VAT, pod warunkiem że kwota pojedynczego zakupu (rachunku) przekroczyła 250 ZAR. Posiadanie i przywożenie narkotyków jest karalne.

Przydatne informacje

Powszechnie, jedynie z wyjątkami polegającymi na ograniczeniach technicznych, akceptowane są karty płatnicze wydane przez polskie banki.

W RPA – oprócz Kapsztadu – nie funkcjonuje komunikacja miejska. Mini-busy używane przez miejscową ludność są niebezpieczne.

W 1990 r. zawarte zostało porozumienie o utworzeniu w Warszawie i w Pretorii Biur Interesów, które rozpoczęły funkcjonowanie w kwietniu 1991 r. Protokół o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych między RP i RPA, na szczeblu ambasad, podpisany został w grudniu 1991 roku w Pretorii.. de Klerk i minister spraw zagranicznych R.F.Botha (1992); minister spraw zagranicznych A. Nzo (1994); minister kultury, sztuki, nauki i technologii L. Mtshali (1999); wiceprezydent J. Zuma (2004) – spotkał się z prezydentem A. Kwaśniewskim oraz premierem M. Belką; 20-osobowa grupa wyższych oficerów południowoafrykańskiej Akademii Obrony Narodowej (2005); wiceminister handlu i przemysłu R. Davis (2008).. W 2011 r. minister spraw zagranicznych R. Sikorski zaprosił ministra spraw zagranicznych i współpracy RPA M. Nkoana-Mashabane do złożenia wizyty w Polsce.. Wizyty na szczeblu ministerialnym w RPA złożyli: minister spraw zagranicznych K. Skubiszewski – ustanowienie kontaktów międzyparlamentarnych (1993); minister spraw zagranicznych W. Bartoszewski (1995); minister sprawiedliwości H. Suchocka (1998), minister nauki i szkolnictwa wyższego M. Seweryński (2007).. W 2013 r. premier Donald Tusk złożył wizytę w RPA, a wiceprezydent Kgalema Motlanthe złożył rewizytę w Warszawie w 2014 r. Polska postrzega RPA jako priorytetowego partnera w Afryce, zarówno jeśli chodzi o stosunki bilateralne, jak i w kontekście partnerstwa strategicznego RPA z UE.. W 2005 r. odbyły się pierwsze w historii konsultacje gospodarcze pomiędzy Polską a RPA w Johannesburgu na szczeblu ministerialnym (Ministerstwo Gospodarki z Department of Trade and Industry (2005).. Notowana na giełdzie w Johannesburgu z kapitalizacją rynkową 66,8 mld R (5,4 mld USD), zarządza aktywami o wartości ok. 85,6 mld R (6,8 mld USD) z czego 80% znajduje się w RPA, natomiast po 7% w Polsce i Australii oraz 5 % w Wielkiej Brytanii.. Na uwagę zasługuje fakt rozwoju dwustronnej współpracy naukowej pomiędzy Polską a RPA - zwłaszcza w dziedzinie astronomii, fizyki i chemii.. Polska oferuje dla obywateli RPA możliwość ubiegania się o miejsce w ramach programu stypendialnego im.. Przykładowo, na uniwersytetach w Pretorii, RPA i Maputo w Mozambiku zorganizowano serię wykładów dr. Eugeniusza Rzewuskiego na temat polskiej historii i relacji Polski ze wspomnianymi wyżej krajami; W Johannesburgu odbył się wykład z udziałem prof. dr. hab.. Placówka zaangażowana jest we współpracę przy organizacji obchodów Lotów nad Warszawę, mających na celu uczczenie pamięci bohaterskich lotników południowoafrykańskich wojsk powietrznych South African Air Force, którzy stracili życie w czasie misji wojskowej mającej na celu wsparcie Powstania Warszawskiego w 1944 r.. Warto także podkreślić, że placówka uczestniczy w projektach lokalnego klastra EUNIC, a także współpracuje z Centrum Holokaustu i Ludobójstwa w celu propagowania dialogu polsko-żydowskiego opartego na prawdzie historycznej, edukacji o przeszłości, tragicznych wydarzeniach we wspólnej historii polsko-żydowskiej oraz promocji pozytywnego wizerunku naszego kraju.. Konsulat Honorowy RP w Durbanie, Unia Polonii w Pretorii, Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, Stowarzyszenie Polskie w Kapsztadzie, Stowarzyszenie Polskie w KwaZulu Natal, Stowarzyszenie Polskie w Vaal Triangle, Komitet Obchodow Lotów nad Warszawę.

Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu RPA.. sektor finansowy, nieruchomości i usługi biznesowe około 18,0%, sektor rządowy około 15,0%, handel hurtowy, detaliczny, hotelarstwo i restauracje około 13,0%, transport, składowanie i komunikacja około 12,0%, produkcja przemysłowa około 11,0% PKB i górnictwo około 5,0%.. Tempo wzrostu PKB w procentach. Produkty, które Republika Południowej Afryki eksportuje i importuje z UE:. Z powyższego wynika, że ​​Niemcy są największym miejscem eksportu Afryki Południowej w UE, a także największym źródłem importu Afryki Południowej z UE.. Zjednoczone Królestwo stanowiło 16,6% całkowitego eksportu Afryki Południowej do UE, podczas gdy stanowiło 10,3% łącznej wartości importu z UE do Afryki Południowej w I półroczu 2019 r.. W 2020 r. wymiana handlowa między Polską i RPA wyniosła 1,228 mld USD.. Eksport z Polski do RPA wyniósł 859 mln USD, a import do Polski z RPA 369 mln USD.. duża część terytorium prowincji Kwazulu-Natal).

przemysł zbrojeniowy , pgz , rpa , targi , broń , amunicja , samoloty , pojazdy bojowe Udział Polskiej Grupy Zbrojeniowej w targach Africa Aerospace and Defence w RPA. : prezes PGZ Arkadiusz Siwko, dyrektor wykonawczy Andrzej Skałecki, dyrektor Biura Handlu Międzynarodowego Mirosław Tarczoń, dyrektor - lotnictwo Tomasz Gugała, dyrektor - amunicja, balistyka Bartłomiej Danek, dyrektor - sektor lądowy Wojciech Pałka.. Fabryka Broni "Łucznik” – dyrektor Biura Handlu Międzynarodowego Sebastian Babuła oraz Seweryn Figurski, również z Biura Handlu Międzynarodowego.. Targi i wystawa Africa Aerospace and Defence 2016 (AAD 2016), które od lat odbywają się w Bazie Sił Powietrznych RPA Waterkloof w Pretorii, przyciągnęły 440 wystawców z 34 krajów, w tym po raz pierwszy od kilku lat z Polski.. Grupa składa się z Denel Aerostructures, Denel Aviation, Denel Dynamics, Denel ISM, Denel Land Systems, Denel Mayhem, Denel Overberg Test Range, Denel PMP, Denel SOC Ltd, Denel Technical Academy i Denel Vehicle Systems.. Ze strony Denel Group w spotkaniu wzięli udział: Zwelakhe Ntsepe – Prezes Grupy Denel, Tsepo Monaheng – Prezes Denel Dynamics, Mxolisi Makhathini –Dyrektor ds.. Ze strony DTI w spotkaniu wzięli udział zastępca dyrektora generalnego Y. Hoosen, dyrektor generalny Promocji Inwestycji ambasador Sadick Jaffer, dyrektor generalny Promocji Eksportu oraz Marketing Zanele Sanni, a także Nyadzanga Mulalo Madzivhandila, która jest tzw.. DefensePAQ jest szybko rozwijającym się firmą południowoafrykańską włączoną w łańcuch dostaw produktów sektora obronnego w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Hong Kongu, w Chinach, Europie oraz w Stanach Zjednoczonych.. Jest przede wszystkim reprezentantem sektora, ale także podejmuje działania promujące funkcjonowanie przemysłu obronnego w RPA na zasadach zrównoważonego, korzystnego i odpowiedzialnego rozwoju.. Ze strony PGZ prezes A. Siwko, dyrektor wykonawczy Andrzej Skałecki, dyrektor Biur Handlu Międzynarodowego Mirosław Tarczoń, dyrektor lotnictwo Tomasz Gugała, Paramount został utworzony w Południowej Afryce w 1994 celem zapewnienia lepszej ochrony granic RPA.. Widoczne było również stoisko PGZ na AAD zaznaczające istotnie obecność Polski na tej imprezie.. Zobacz więcejIMG06772016-09-26 10:42:11 | Dodał: IMG06782016-09-26 10:42:16 | Dodał: IMG06802016-09-26 10:42:18 | Dodał: IMG06822016-09-26 10:42:20 | Dodał: IMG06842016-09-26 10:42:22 | Dodał: IMG06872016-09-26 10:42:24 | Dodał: IMG06912016-09-26 10:42:26 | Dodał: IMG06942016-09-26 10:42:28 | Dodał: IMG06962016-09-26 10:42:30 | Dodał: IMG06972016-09-26 10:42:33 | Dodał: IMG06982016-09-26 10:42:35 | Dodał: IMG06992016-09-26 10:42:37 | Dodał: IMG07002016-09-26 10:42:39 | Dodał: IMG07022016-09-26 10:42:41 | Dodał: IMG07062016-09-26 10:42:42 | Dodał: IMG07092016-09-26 10:42:44 | Dodał: IMG07102016-09-26 10:42:46 | Dodał: IMG07112016-09-26 10:42:47 | Dodał: IMG07122016-09-26 10:42:49 | Dodał: IMG07192016-09-26 10:42:52 | Dodał: IMG07342016-09-26 10:42:54 | Dodał: IMG07372016-09-26 10:42:56 | Dodał: IMG07382016-09-26 10:42:57 | Dodał:

Gdybym planował trasę teraz, spędziłbym chwilę dłużej w Cape Town, na Wild Coast zostałbym dłużej w Morgans Bay i nie przemieszczał się w kierunku Durbanu karkołomną trasą N2 na tym odcinku lecz do Drakensbergu pojechał od zachodniej strony Lesotho przez Bloemenfontain zahaczając o Golden Gate National Park i Royal NP.. Regularne ceny kształtowały się w okolicach 2700 zł, nam udało się kupić za ok 2200 zł na Qatar Airways z przesiadką w Doha.. Mimo to, że każdy znak ograniczenia prędkości na dorysowany fotoradar to ja takowych nie widziałem nigdzie a jedyny mandat za przekroczenie prędkości załapałem na terenie Parku Krugera gdzie na asfalcie wolno jechać 50 km/h maksymalnie.. Za wielki seafood plate dla 2 osób płaciliśmy ok 280 randów czyli ok 70 zł, nie jest to tanio ale za tak świeże owoce morza i tak dużo w Polsce trzeba by zapłacić conajmniej dwa razy tyle.. Tak jak wspomniałem na wstępie ta podróż jest inna i z uwagi na dziecko postanowiliśmy rezerwować z dnia na dzień kolejne miejsca by skrócić pobyt dziecka w foteliku samochodowym.. Na pewno nie warto się pchać w niepewne miejsca, nie chodzić po miastach po zmroku i nie zostawiać wartościowych rzeczy w aucie.. Innym zaleceniem, do którego się nie zawsze stosowaliśmy jest nie poruszanie się autem po zmroku.. Otóż kilka razy zdarzyło nam się jeździć już po zachodzi słońca zarówno w trasie jak i w miastach i wszystko było ok. Na głównych trasach to nie jest taka Afryka, że stada krów stoją nocą na środku jezdni.

w 2014 r. i 2,7 proc.. w 2015; średnia dla Afryki Subsaharyjskiej to około 5,5 proc.. Według danych MFW wciąż jednak liderem pozostaje RPA: PKB nominalne w 2014 wynosi tu 354 mld dol., dla Nigerii 316 mld dol.. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w 2013 r. poziom BIZ w tym kraju wyniósł 10,3 mld dol.. wszystkich inwestycji w Afryce.. RPA jest głównym partnerem gospodarczym Polski na kontynencie (ponad 20 proc.. Eksportujemy przede wszystkim maszyny i urządzenia mechaniczne (około 30 proc.. (w 2012 r. – 506 mln, wzrost o 21 proc.).. 75 proc.

Videos

1. Grants Portal - Recipient Bulk RPA Approval
(FEMA PA Grants Portal - Grants Manager Channel)
2. First Time Users - Org Creation and RPA submission
(FEMA PA Grants Portal - Grants Manager Channel)
3. How to apply for the Farming Equipment and Technology Fund
(Rural Payments Agency)
4. Kraje BRICS szykują nową walutę | "W sedno rynku" - 15.07.2022
(CMC Markets Polska)
5. Easily Import Data from Web to Excel (2 Practical Examples)
(Leila Gharani)
6. Robotic Process Automation Crash Course In 2 Hours | RPA Tutorial For Beginners | Simplilearn
(Simplilearn)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 06/19/2022

Views: 5417

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.