Rybelsus tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek przeciwcukrzycowy zgrupy analogów glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1).

Preparat zawiera substancję semaglutyd

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Rybelsus

tabletki;14 mg;10 tabl.

Novo Nordisk

129,34 zł

Rybelsus

tabletki;14 mg;30tabl.

Novo Nordisk

580,00 zł

Rybelsus

tabletki;3 mg;10 tabl.

Novo Nordisk

129,34 zł

Rybelsus

tabletki;3 mg;30 tabl.

Novo Nordisk

580,00 zł

(Video) OZEMPIC cena skutki uboczne dawkowanie JAK OSZCZĘDZIĆ??!!

Rybelsus

tabletki;7 mg;10 tabl.

Novo Nordisk

129,34 zł

Rybelsus

tabletki;7 mg;30 tabl.

Novo Nordisk

580,00 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Rybelsus - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest semaglutyd, peptyd wytwarzany metodą inżynierii genetycznej wkomórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae, zzastosowaniem techniki rekombinacji DNA. Sekwencja aminokwasów semaglutydu jest bardzo zbliżona do sekwencji aminokwasów jednego zendogennych hormonów inkretynowych, tj. glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Hormony inkretynowe to cząsteczki peptydowe produkowane przez komórki jelita cienkiego wodpowiedzi na glukozę. GLP-1 wykazuje wielokierunkowe działanie. Powoduje zwiększenie poposiłkowego wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki ireguluje wydzielanie glukagonu, co poprawia kontrolę glikemii poprzez zmniejszenie stężenia glukozy we krwi na czczo oraz po posiłku. GLP-1 jest też fizjologicznym regulatorem łaknienia oraz czynności układu sercowo-naczyniowego.

Semaglutyd wiąże się zreceptorem GLP-1 ipowoduje jego aktywację. Efekt jego działania jest analogiczny do efektów działania GLP-1. Semaglutyd, podobnie jak GLP-1, zwiększa wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki wsposób zależny od stężenia glukozy. Kiedy stężenie glukozy we krwi jest duże, następuje stymulacja wydzielania insuliny, agdy stężenie glukozy zmniejsza się, wydzielanie insuliny jest hamowane. Regulacji podlega także wydzielanie glukagonu. Semaglutyd nie zaburza prawidłowej odpowiedzi glukagonu na hipoglikemię. Semaglutyd opóźnia także opróżnianie żołądka iw ten sposób może wpływać na zmniejszenie stopnia iszybkości wchłaniania glukozy. Semaglutyd stosowany jest wcelu poprawy kontroli glikemii poprzez zmniejszenie stężenia glukozy we krwi na czczo ipo posiłku wprzebiegu cukrzycy typu 2(dawniej stosowano termin „cukrzyca insulinoniezależna”).

Semaglutyd wpływa także na kontrolę spożycia pokarmu ina odczuwanie łaknienia. Poprzez specyficzną aktywację receptora GLP-1 wobszarach mózgu odpowiedzialnych za regulację łaknienia, zwiększa uczucie sytości izmniejsza uczucie głodu. Ogranicza potrzebę spożycia pokarmów, co wkonsekwencji powoduje zmniejszenie masy ciała.

Receptory GLP-1 występują także wukładzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym inerkach. Badania kliniczne wykazały korzystny wpływ semaglutydu na stężenie lipidów wosoczu iciśnienie tętnicze oraz zmniejszenie stanu zapalnego. Wbadaniach na zwierzętach semaglutyd zapobiegał rozwojowi blaszki miażdżycowej izmniejszał stan zapalny blaszki.

Wchłanianie podawanego doustnie semaglutydu jest bardzo zmienne imoże być bardzo małe. Semaglutyd jest wchłaniany głównie wżołądku. Dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi ok. 1%. Wchłanianie zmniejsza się, jeśli semaglutyd zostanie przyjęty zposiłkiem lub dużą ilością wody. Stężenie maksymalne jest uzyskiwane po ok. 1godzinie po doustnym przyjęciu dawki. Stężenie wstanie stacjonarnym ustala się po 4–5 tygodniach podawania leku raz na dobę. Ekspozycja na lek zwiększa się proporcjonalnie do stosowanych dawek. Semaglutyd wznacznym stopniu wiąże się zbiałkami osocza. Przed wydaleniem semaglutyd jest intensywnie metabolizowany na drodze proteolizy. Semaglutyd wydalany jest głownie zmoczem (ok. 70%) iz kałem (ok. 30%). Około 3% wchłoniętej dawki jest wydalane wpostaci niezmienionej zmoczem.

Kiedy stosować Rybelsus - tabletki?

Preparat jest wskazany do stosowania udorosłych zniewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2w celu poprawy kontroli glikemii, jako uzupełnienie diety iwysiłku fizycznego:

• wmonoterapii uosób, uktórych stosowanie metforminy jest niewskazane ze względu na nietolerancję lub istniejące przeciwwskazania

• wskojarzeniu zinnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

(Video) Leki na otyłość ! aga.groszek

Kiedy nie stosować preparatu Rybelsus - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu ukobiet wciąży oraz ukobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rybelsus - tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować preparatu uchorych na cukrzycę typu 1ani wleczeniu kwasicy ketonowej wprzebiegu cukrzycy.

Preparat nie może być stosowany zamiast insuliny (jako zamiennik insuliny). Gwałtowne przerwanie podawania lub zmniejszenie dawki insuliny po rozpoczęciu stosowania preparatu może spowodować wystąpienie kwasicy ketonowej.

Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu uchorych zciężką niewydolnością serca stopnia IV wg NYHA idlatego nie zaleca się stosowania preparatu wtej grupie chorych.

Nie zaleca się stosowania preparatu uosób ze schyłkową niewydolnością nerek, poddawanych dializom.

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania preparatu uchorych po operacji bariatrycznej (operacja zmniejszenia żołądka).

Preparat często powoduje działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, wtym nudności, wymioty ibiegunkę, które mogą prowadzić do odwodnienia. Należy zachować ostrożność uchorych zzaburzeniami czynności nerek, ponieważ odwodnienie może spowodować pogorszenie czynności nerek. Należy zapobiegać wystąpieniu odwodnienia związanego zdziałaniami niepożądanymi ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, biegunki).

Wśród działań niepożądanych preparatu może wystąpić ostre zapalenie trzustki, które wymaga zaprzestania stosowania preparatu. Jeżeli wystąpi uporczywy, silny ból brzucha, należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć owystąpieniu ostrego zapalenia trzustki. Jeżeli wystąpi zapalenie trzustki, należy przerwać stosowanie preparatu (po wcześniejszej konsultacji zlekarzem) inie należy ponownie rozpoczynać jego stosowania. Szczególną ostrożność należy zachować uchorych, uktórych kiedykolwiek wystąpiło zapalenie trzustki.

Jeżeli preparat stosowany jest wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną, może wystąpić hipoglikemia. Aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii, konieczne może być zmniejszenie stosowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny; należy przy tym ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Stosować ostrożnie uchorych zretinopatią cukrzycową leczonych insuliną. Intensywne leczenie cukrzycy inagła poprawa kontroli stężenia glukozy we krwi mogą być związane zczasowym nasileniem się objawów retinopatii cukrzycowej. Chorzy ztej grupy powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Wchłanianie podawanego doustnie semaglutydu jest bardzo zmienne imoże być bardzo małe, au niewielkiego odsetka chorych (2–4%) może nie być znaczące, co może powodować mniejszą od oczekiwanej odpowiedź na leczenie.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera 23 mg sodu w1 tabletce.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono istotnego wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

(Video) Analogi GLP-1 - świetlana przyszłość diabetologii?

Należy jednak wziąć pod uwagę, że preparat może powodować wystąpienie hipoglikemii, jeżeli stosowany jest wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną. Należy zapobiegać możliwości wystąpienia hipoglikemii. Wprzypadku wystąpienia hipoglikemii sprawność psychofizyczna, wtym szybkość reakcji może być zaburzona. Może to stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Rybelsus - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli: początkowo 3mg 1raz na dobę; po upływie miesiąca, lekarz zaleci zwiększenie dawki do 7mg 1raz na dobę, apo upływie kolejnego miesiąca do 14 mg 1raz na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż 14 mg na dobę.

Nie ma danych dotyczących przyjmowania 2tabletek po 7mg wcelu osiągnięcia dawki 14 mg, dlatego taki sposób przyjmowania leku nie jest zalecany.

Jeżeli preparat stosowany jest wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii, konieczne może być zmniejszenie stosowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Samodzielne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi może być konieczne wcelu dostosowania dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Jeżeli stosowane są inne leki przeciwcukrzycowe, lekarz określi czy potrzebne jest dostosowanie ich dawkowania.

Szczególne grupy chorych:

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania uchorych wpodeszłym wieku (po 65. roku życia). Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu uosób po 75. roku życia jest ograniczone.

U osób złagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania preparatu uosób ze schyłkową niewydolnością nerek inie zaleca się stosowania preparatu wtej grupie chorych.

U chorych złagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu uchorych zciężkimi zaburzeniami czynności wątroby jest ograniczone iw tej grupie chorych preparat należy stosować zzachowaniem ostrożności.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu udzieci imłodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Sposób podawania:

Preparat należy przyjmować 1raz na dobę na pusty żołądek, odowolnej porze dnia. Tabletkę należy połknąć wcałości, popijając niewielką ilością wody (połowa szklanki). Tabletek nie należy dzielić, zgniatać ani żuć. Należy odczekać co najmniej 30 minut przed spożyciem posiłku lub napoju lub przed przyjęciem innych leków doustnych. Skrócenie tego czasu spowoduje zmniejszenie wchłaniania semaglutydu.

Czy można stosować Rybelsus - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ukobiet wciąży oraz ukobiet wokresie karmienia piersią.

W przypadku planowania ciąży lub zajścia wciążę należy przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem wcelu ustalenia dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Ze względu na długi okres półtrwania semaglutydu, należy zaprzestać jego stosowania co najmniej 2miesiące przed planowaną ciążą.

(Video) OZEMPIC CHUDNIĘCIE DIETA co jem w cukrzycy SEMAGLUTYD

Kobiety wwieku rozrodczym stosujące preparat powinny skonsultować się zlekarzem wsprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży wokresie leczenia.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty. Wokresie stosowania preparatu przyjmowanie jakichkolwiek innych leków może mieć miejsce tylko za zgodą lekarza lub na jego zalecenie.

Preparat stosowany wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną może zwiększać ryzyko hipoglikemii (w tym ciężkiej hipoglikemii). Lekarz może zalecić odpowiednie zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny oraz regularną kontrolę stężenia glukozy we krwi. Nie wolno zmieniać dawkowania leków bez zalecenia lekarza.

Preparat powoduje niewielkie opóźnienie wopróżnianiu żołądka, co może mieć wpływ na wchłanianie leków przyjmowanych doustnie. Należy zachować ostrożność, jeżeli przyjmowane są leki wymagające szybkiego wchłaniania wprzewodzie pokarmowym.

Jeżeli semaglutyd przyjmowany jest równolegle zlewotyroksyną, zaleca się monitorowanie czynności tarczycy.

W przypadku stosowania preparatu uchorych przyjmujących warfarynę lub inne pochodne kumaryny zaleca się częste monitorowanie parametru INR (znormalizowany współczynnik charakteryzujący proces krzepnięcia krwi).

Semaglutyd wpływa na zwiększenie ekspozycji na rozuwastatynę, jednak uważa się, że nie jest to istotne klinicznie.

W przypadku równoległego stosowania nie ma konieczności dostosowywania dawki digoksyny, furosemidu, metforminy czy doustnych środków antykoncepcyjnych.

Po przyjęciu semaglutydu należy odczekać 30 minut przed przyjęciem innych leków (inne leki mogą zmniejszać wchłanianie semaglutydu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Rybelsus - tabletki?

Jak każdy lek, również Rybelsus może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego: nudności ibiegunka.

Hipoglikemia objawowa podczas stosowania zinnymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi występuje często, aw przypadku stosowania wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną – bardzo często (w tym ciężka hipoglikemia).

Często: zmniejszenie apetytu, wymioty, zaparcia, ból brzucha, niestrawność, zapalenie żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy, nadmierna produkcja gazów jelitowych, wzdęcia, atakże zmęczenie, powikłania wynikające zretinopatii cukrzycowej (konieczność fotokoagulacji siatkówki, konieczność podawania leków do ciała szklistego, krwawienie do ciała szklistego, utrata wzroku), zwiększona aktywność lipazy iamylazy.

Niezbyt często: odbijanie, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, kamica żółciowa, zmniejszenie masy ciała.

Rzadko: ostre zapalenie trzustki, reakcje anafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające semaglutyd

Ozempic (roztwór do wstrzykiwań)

FAQs

Jak dziala Rybelsus? ›

Jak działa lek Rybelsus

Substancja czynna w leku Rybelsus, semaglutyd, jest „agonistą receptora GLP-1”. Działa on w taki sam sposób, jak GLP-1 (hormon wytwarzany w jelicie), zwiększając ilość insuliny uwalnianej przez trzustkę w reakcji na posiłek. Pomaga to kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Czy Rybelsus jest refundowany? ›

4230.16.2021 „Wniosek o objęcie refundacją leku Rybelsus (semaglutyd) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 ...

Czy Rybelsus można dzielic? ›

– Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody (połowa szklanki wody, co odpowiada 120 ml). Tabletek nie należy dzielić, zgniatać ani żuć, ponieważ nie wiadomo czy wpływa to na wchłanianie semaglutydu.

Ile kosztuje lek Mysimba? ›

425,00 zł Wskazania: Lek Mysimba zawiera dwie substancje czynne — chlorowodorek naltreksonu i chlorowodorek bupropionu — jest stosowany u dorosłych z otyłością lub nadwagą, w połączeniu z dietą o obniżonej kaloryczności i wysiłkiem fizycznym, w celu zmniejszenia masy ciała.

Gdzie kupić Rybelsus? ›

Najbliższe apteki posiadające ten produkt:
 • 713 m ZIKO APTEKA. Warszawa, Nowy Świat 45. ...
 • 769 m ZIKO APTEKA. Warszawa, Piękna 31/37. ...
 • 5,7 km APTEKA SUPER-PHARM. Warszawa, Górczewska 124 Lok G072. ...
 • 8,3 km APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA. ...
 • 8,9 km APTEKA SUPER-PHARM. ...
 • 10,2 km APTEKA COSMEDICA. ...
 • 10,4 km APTEKA ZIKO. ...
 • 13,2 km APTEKA TONIKA.

Czy leki na cukrzyce Odchudzaja? ›

Najnowsze badania wskazują, że cotygodniowy zastrzyk semaglutydu, w połączeniu z wdrożeniem zasad zdrowego stylu życia, skutkuje znaczną i klinicznie istotną utratą masy ciała.

Co to za lek Rybelsus? ›

Rybelsus jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u ych (w wieku 18 lat i w przypadku, gdy stosowanie tylko diety i : sam u przeciwcukrzycowego) lub z innymi lekami przeciwcukrzycowymi w e lub we , jak np. insulina.

Co zamiast Ozempicu? ›

Alternatywę stanowią suplementy diety na problemy z erekcją (np. z L-argininą, wyciągiem z żeń-szenia).

Jakie leki zawierają Flozyny? ›

W porównaniu do leków inkretynowych, flozyny działają silniej (bardziej obniżają glikemię). Nie są jednak wskazane u pacjentów bardzo szczupłych oraz z dobrze wyrównaną cukrzycą (wówczas praktycznie nie dają żadnego efektu działania). Preparaty dostępne na polskim rynku to Forxiga, Jardiance i Invokana.

Jakie leki na cukrzyce są refundowane? ›

Flozyny (inhibitory SGLT-2) są zarejestrowane i szeroko stosowane w Europie w cukrzycy typu 2 i niewydolności serca, a inkretyny (GLP-1) w cukrzycy typu 2. W Polsce flozyny refundowane są tylko dla wąskiej grupy chorych w cukrzycy typu 2 (obok GLP-1).

Jakie leki zawierają Semaglutyd? ›

Lista produktów zawierających Semaglutyd (semaglutide)
 • Rybelsus tabletki. semaglutide. Rybelsus to produkt leczniczy w postaci tabletek doustnych zawierający semaglutyd. ...
 • Ozempic iniekcja. semaglutide. Ozempic to lek w postaci iniekcji. ...
 • w 0% aptek.

Czy można rozgryzać Ibuprom? ›

Bezwzględnie nie można dzielić ani kruszyć leków dostępnych w tabletkach lub kapsułkach o zmodyfikowanym profilu uwalniania, czyli leków, gdzie substancja czynna nie jest uwalniania natychmiastowo. Wyjątkiem są leki, gdzie producent wyraźnie zaznaczył w ulotce możliwość podziału.

Czy Pyralgine można dzielić? ›

Nie rozgryzać, nie dzielić, nie żuć, nie ssać.

Czy Pyralginę można rozpuścić? ›

Pyralginę należy przyjmować doustnie w czasie posiłku lub bezpośrednio po nim. Tabletkę należy popić wodą. Dawka Pyralginy zależy od nasilenia bólu lub gorączki. Jednorazowa maksymalna dawka do 1000 mg metamizolu, czyli 2 tabletki Pyralginy.

Czy lek Mysimba jest skuteczny? ›

Mysimba skuteczność

Lek Mysimba wykazuje dużą skuteczność szczególnie u osób, które borykają się z zaburzeniami odżywiania, które skutkują kompulsywnym objadaniem się lub jedzeniem pod wpływem emocji.

Gdzie kupię lek Mysimba? ›

100+ aptek z Mysimba na stanie
 • 19.38 km. Apteka Słoneczna Centrum Farmaceutyczne. Długa 6, Zgierz. ...
 • 80.51 km. Apteka Gemini. ...
 • 94.09 km. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Multi-Vit. ...
 • 98.72 km. Apteka Codzienna. ...
 • 120.76 km. Apteka Centrum Zdrowia. ...
 • 131.51 km. Apteka mgr farm. ...
 • 131.96 km. Super-Pharm. ...
 • 134.77 km. DR ZDROWIE w Sadyba Best Mall.

Gdzie kupić tabletki Mysimba? ›

Dzień dobry, lek Mysimba jest wydawany wyłącznie z przepisu lekarza i nie można go kupić bez recepty.

Gdzie najtaniej Ozempic? ›

W której aptece Ozempic po refundacji kupię najtaniej? W przypadku leku refundowanego, takiego jak Ozempic, ceny będą takie same w każdej aptece.

Czy Ozempic odchudza? ›

W ciągu ostatnich kilku tygodni w polskich aptekach dramatycznie spadła dostępność leku przeciwcukrzycowego Ozempic. Wszystko przez badania, które wykazały, że jest nadzwyczaj skuteczny w redukcji masy ciała.

Ile kosztuje lek Saxenda? ›

Opakowanie leku zawiera 3 wstrzykiwacze po 3 ml każdy, nie zawiera igieł. Zastrzyki Saxenda - cena waha się w przedziale 700-800 zł za opakowanie. Może różnić się w zależności od apteki. Cena miesięcznej kuracji zależy od zaleconego dawkowania.

Po jakich lekach się chudnie? ›

Leki na odchudzanie dostępne są w postaci tabletek zawierających:
 • naltrekson i bupropion (np. Mysimba) - preparat złożony, który hamuje łaknienie poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki w mózgu,
 • oraz orlistat (np.
Jun 21, 2022

Czy lek Glucophage pomaga schudnąć? ›

Metformina - substancja czynna leku Glucophage XR - jest związkiem, który faktycznie wspomaga redukcję masy ciała oraz zmniejsza apetyt i u niektórych pacjentów może, ale nie musi wywoływać spadek wagi.

Czy leki na cukrzycę powodują tycie? ›

Leki stosowane w cukrzycy mają różny wpływ na masę ciała. Mogą zwiększać masę ciała ( tych staramy się unikać) – to głównie pochodne sulfonylomocznika (Diaprel, Amaryl, Glibetic itd.) .

Gdzie jest ten lek? ›

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta – 800 190 590, dowiesz się od konsultanta, w której aptece kupisz swój lek.

Ile kosztuje lek Trulicity? ›

194.18 zł Niestety nie mamy tego produktu w magazynie, ale wiemy, że jest on dostępny w części naszych aptek w Polsce. Sprawdź gdzie możesz go zarezerwować. Dostępny w 189 aptekach .

Czy lek Trulicity odchudza? ›

Produkt leczniczy Trulicity jest wskazany w leczeniu osób dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 jako uzupełnienie diety i ćwiczeń. Trulicity nie jest lekiem odchudzającym, chociaż może mieć pozytywny wpływ na masę ciała, jeśli dodatkowo pacjent przestrzega diety i jest aktywny fizycznie.

Czy po Ozempiku się chudnie? ›

Ja na Ozempicu schudlam prawie 40kg w rok. Wszystko zalezy od tego jak sie odzywiasz i czy duzo pijesz wody.

Dlaczego nie można kupić Ozempic? ›

Powodem jest zwiększony popyt na specyfik. Producent, jak informuje portal gdziepolek.pl, nie jest w stanie zwiększyć mocy przerobowych. Problem w tym, że lek wykupują również osoby, które chcą schudnąć.

Czy po Victozie się chudnie? ›

Jeśli chodzi o wyniki statystycznego wpływu liraglutydu na masę ciała, to stosowanie tej substancji wiązało się z utrzymującym się zmniejszeniem wagi w zakresie od 0,86 kg do 2,62 kg. Większa redukcja masy ciała była obserwowana u pacjentów z wyższym indeksem masy ciała (BMI) na początku.

Czy jest lek na cukrzycę? ›

Leczenie cukrzycy polega na obniżaniu zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi. W tym celu wykorzystuje się metody niefarmakologiczne (odpowiednią dietę, zwiększoną aktywność fizyczną, zioła) jak i różnego rodzaju leki (m.in. metforminę, pochodne sulfonylomocznika, flozyny, insulinę).

Jakie leki na stan przedcukrzycowy? ›

Stan przedcukrzycowy — sposoby leczenia

Jednym z leków, które może przepisać diabetolog, jest metformina. W wielu przypadkach stosowanie metforminy doprowadza do unormowania glikemii i zakończenia terapii farmakologicznej po określonym terminie.

Jakie leki powoduja Cukromocz? ›

Inhibitory SGLT2, tzw. flozyny (empagliflozyna, dapagliflozyna, kanagliflozyna), powodują cukromocz. Wpływają one na działanie nerek, hamując odzyskiwanie glukozy z moczu pierwotnego do krwi.

Gdzie najtaniej Ozempic? ›

W której aptece Ozempic po refundacji kupię najtaniej? W przypadku leku refundowanego, takiego jak Ozempic, ceny będą takie same w każdej aptece.

Ile kosztuje lek Saxenda? ›

Opakowanie leku zawiera 3 wstrzykiwacze po 3 ml każdy, nie zawiera igieł. Zastrzyki Saxenda - cena waha się w przedziale 700-800 zł za opakowanie. Może różnić się w zależności od apteki. Cena miesięcznej kuracji zależy od zaleconego dawkowania.

Ile kosztuje lek victoza? ›

279,99 zł Wskazania: Leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych w celu uzyskania kontroli glikemii w skojarzeniu z: – metforminą lub sulfonylomocznikiem u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczająco kontrolowana pomimo podawania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy lub sulfonylomocznika w monoterapii.

Ile kosztuje lek Trulicity? ›

194.18 zł Niestety nie mamy tego produktu w magazynie, ale wiemy, że jest on dostępny w części naszych aptek w Polsce. Sprawdź gdzie możesz go zarezerwować. Dostępny w 189 aptekach .

Wysokie ciśnienie krwi (BP) to częsty problem u osób powyżej 45 roku życia, któremu towarzyszą silne bóle głowy, apatia i osłabienie organizmu. Często z powodu podwyższonego ciśnienia krwi dochodzi do udarów. Kryzysom nadciśnieniowym można zapobiec jedynie za pomocą leków o dobrym składzie i szybkim...

Tabletki wysokociśnieniowe, które firma lepiej wybrać Ocena tabletek na wysokie ciśnienie krwi Najlepsze niedrogie tabletki na nadciśnienie Najlepsze tabletki, które szybko obniżają ciśnienie Jakie tabletki na nadciśnienie lepiej kupić. Leki obniżające ciśnienie można wytwarzać w postaci kropli lub tabletek, obie formy szybko rozpuszczają się w organizmie i natychmiast działają na przyczynę, która przyczyniła się do gwałtownego wzrostu ciśnienia.. Wchłania się do osocza krwi, całkowicie rozpuszcza się 6-10 godzin po aplikacji, pierwsze zmiany obserwuje się w ciągu pierwszej godziny.. Obniża ciśnienie krwi; Stabilizuje stan; Nie powoduje skutków ubocznych; Łączy się z antybiotykami; Dostępne bez recepty.. Lek przyjmuje się doustnie po posiłku, wchłania się natychmiast, pierwszy efekt obserwuje się 1 godzinę po aplikacji.. Lek jest produkowany w tabletkach, substancją czynną jest benzenosulfonian amlodypiny 13,870 mg. Narzędzie obniża ciśnienie krwi za pomocą substancji pomocniczych: skrobi sodowej, celulozy mikrokrystalicznej i innych składników.. Lek jest dostępny w postaci tabletek i kapsułek, nie ma silnego nieprzyjemnego zapachu i jest wskazany do spożycia.. Veroshpiron jest zabroniony do stosowania w przypadku nadwrażliwości na składnik, hiperkaliemii, hiponatremii, ciąży, a także nie jest przepisywany dzieciom poniżej 18 roku życia.. W recenzjach piszą, że Veroshpiron pomaga szybko obniżyć ciśnienie krwi w domu, jeśli jest prawidłowo przyjmowany, nie ma skutków ubocznych.. Aby zrozumieć, jak szybko obniżyć wysokie ciśnienie krwi, musisz spojrzeć na ocenę leków, które mają wszystkie właściwości normalizacji ciśnienia krwi.. Amlodypina to niedrogi środek rozszerzający naczynia krwionośne, który obniża wysokie ciśnienie krwi; Nifedypina - lek o dobrym składzie, działa na przyczynę wzrostu ciśnienia krwi; Lisinopril - lek, który szybko zmniejsza obciążenie serca; Norvasc to szybko działający lek stosowany w karetce; Prestarium - lek działa szybko, normalizuje ciśnienie krwi i puls.

Althyxin - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, refundacja, cena. Preparat zawierający hormon tarczycy

U osób z chorobą wieńcową, niewydolnością serca lub zaburzeniami rytmu serca z tachykardią lekarz szczególnie ostrożnie dostosuje dawkę lewotyroksyny, tak aby uniknąć nawet nieznacznej nadczynności tarczycy wywołanej stosowaniem preparatu; w tych grupach chorych zalecana jest częsta kontrola stężenia hormonów tarczycy.. Jeżeli lekarz zaleci zmianę stosowanego preparatu na inny preparat zawierający lewotyroksynę (w tym zmianę postaci leku z tabletek na roztwór doustny lub odwrotnie), należy zachować szczególną ostrożność i monitorować chorego w okresie przejściowym, ze względu na ryzyko zaburzenia równowagi czynności tarczycy.. Podczas jednoczesnego stosowania lewotyroksyny z orlistatem może dojść do wystąpienia niedoczynności tarczycy i/lub pogorszenia kontroli niedoczynności tarczycy; obydwa leki powinno się przyjmować o różnych porach dnia, konieczna może być zmiana dawki lewotyroksyny; zaleca się monitorowanie stężenia hormonów w surowicy.. Leczenie substytucyjne niedoczynności tarczycy u dorosłych: dawka początkowa 25–50 µg na dobę, dawka podtrzymująca 100–200 µg na dobę.. Leczenie substytucyjne niedoczynności tarczycy u dzieci: dawka początkowa 12,5–50 µg na dobę, dawka podtrzymująca 100–150 µg na m2 powierzchni ciała na dobę.. U chorych w podeszłym wieku z chorobą wieńcową lub ciężką bądź długotrwałą niedoczynnością tarczycy należy zachować szczególną ostrożność, a leczenie powinno być rozpoczynane od dawki 12,5 µg na dobę.. rytonawir, indynawir, lopinawir) mogą wpływać na działanie lewotyroksyny; zaleca się ścisłą kontrolę stężenia TSH i dostosowanie dawki lewotyroksyny po rozpoczęciu lub zakończeniu stosowania rytonawiru (dawkowanie dostosuje lekarz).. Orlistat może hamować wchłanianie jodu i/lub lewotyroksyny z przewodu pokarmowego; podczas równoległego stosowania lewotyroksyny z orlistatem może dojść do niedoczynności tarczycy i/lub pogorszenia kontroli niedoczynności tarczycy.. Sewelamer może zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny; chorzy powinni być monitorowani pod kątem zmian czynności tarczycy na początku i na zakończenie leczenia skojarzonego z tym lekiem.

Jest to preparat zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen wpołączeniu zparacetamolem.Preparat zawiera substancję ibuprofen + paracetamolLek dostępny bez receptyNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiMetafen tabletki;200 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera:...

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób:• zczynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, wtym po zastosowaniu NLPZ• zciężkim nadciśnieniem tętniczym• zciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, tachykardią, chorobą niedokrwienną serca (dławicą piersiową)• zciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (w tym skaza krwotoczna, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych)• uktórych wystąpiło zatrzymanie moczu• stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)• zwrodzonym niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej• stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol• uosób nadużywających alkoholu (w tym zchorobą alkoholową)oraz• ukobiet wciąży iw okresie karmienia piersią• udzieci do 12. roku życia.. Szczególną ostrożność należy zachować uosób:• zzaburzeniami czynności wątroby (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki imonitorować czynność wątroby)• zzaburzeniami czynności nerek (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki; ryzyko wystąpienia lub dalszego pogorszenia czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek)• znadciśnieniem tętniczym, zzaburzeniami czynności serca (w tym zzastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, zawałem serca), także jeżeli występowały one wprzeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów iobrzęki; chorzy ztej grupy powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)• zczynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności woddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie istanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)• ztoczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)• zchorobami przewodu pokarmowego wwywiadzie, wtym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego iCrohna (ryzyko zaostrzenia choroby)• zzaburzeniami krzepnięcia krwi i/lub stosujących leki przeciwzakrzepowe• stosujących inne leki• wpodeszłym wieku (u osób po 65. roku życia istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność istosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie którykolwiek zpowyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem.. Należy zachować ostrożność iskonsultować się zlekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, wtym choroby wrzodowej lub krwawienia (np.. Nie należy stosować preparatu zponiżej wymienionymi lekami:­ kwas acetylosalicylowy, nazywany potocznie aspiryną (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)­ inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, wtym inhibitory COX-2, takie jak np.. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, wtym inhibitorami konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ lekami przeciwpłytkowymi lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego)­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym wmałych dawkach wcelu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)­ glikozydami nasercowymi np.. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca izwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)­ cyklosporyną itakrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego)­ metotreksatem ilitem (możliwe zwiększenie stężenia wosoczu zarówno litu, jak imetotreksatu inasilenie ich działań toksycznych)­ lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy, wtym ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami (ryzyko uszkodzenia wątroby nawet wprzypadku stosowania zalecanych dawek)­ inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia iwysokiej gorączki)­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)­ chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia choramfenikolu wosoczu krwi)­ metoklopramidem idomperydonem (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)­ propanteliną iinnymi lekami hamującymi perystaltykę przewodu pokarmowego (opóźnienie wchłaniania paracetamolu).. Bardzo rzadko: zaburzenia układu krwiotwórczego (agranulocytoza, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, neutropenia, pancytopenia imałopłytkowość; pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, nieuzasadnione krwawienia isiniaki oraz krwawienie znosa), reakcje nadwrażliwości (niespecyficzne reakcje alergiczne, anafilaksja), ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs; ich objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka ikrtani, duszność, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie), splątanie, depresja, omamy, parestezje, zapalenie nerwu wzrokowego isenność, pobudzenie, drażliwość, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, reaktywność układu oddechowego, wtym: astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli iduszność, nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby iżółtaczka, powiększona wątroba (po przedawkowaniu paracetamol może powodować ostrą niewydolność wątroby, niewydolność wątroby, martwicę wątroby iuszkodzenie wątroby), nadmierna potliwość, plamica inadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, wtym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa iJohnsona imartwica toklsyczna-rozpływna naskórka, nefrotoksyczność (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz ostra iprzewlekła niewydolność nerek, dyzuria, zmniejszenie ilości moczu, martwica brodawek nerkowych, podwyższone stężenie mocznika wsurowicy, zwiększone stężenie sodu wosoczu), zmęczenie, złe samopoczucie.

Ozempic jest lekiem z kategorii analogów GLP-1, który znajduje zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu 2. Wyniki ubiegłorocznego badania...

Wyniki ubiegłorocznego badania sfinansowanego przez producenta leku, firmę Novo Nordisk, zwróciły jednak uwagę na dużą skuteczność semaglutydu w redukcji masy ciała.. Jakie są główne przyczyny swędzenia skóry?. Gdy przyczyna świądu nie jest oczywista (jak np.. Swędzenie może być spowodowane np.. W konsekwencji objawy mogą się nasilać.. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Działanie niepożądane: suchość skóry, uczucie pieczenia skóry, alergiczne zapalenie skóry.

Na jakich zasadach działa refundacja NFZ na zakup wyrobów medycznych w 2020 roku? Jakie sprzęty można znaleźć w rejestrze i jakie kroki podjąć, by otrzymać wsparcie?   [AKTUALIZACJA] 1 stycznia 2020 roku zaczął działać przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia system e-potwierdzenia zlecenia ułatwiający pacjentom realizację wniosków na wyroby medyczne. Dzięki niemu pacjent nie będzie musiał, jak miało to miejsce dotąd, regularnie odwiedzać oddziału NFZ. W gabinecie lekarskim otrzyma dokument […]

Na jakich zasadach działa refundacja NFZ na zakup wyrobów medycznych w 2020 roku?. Refundacja to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych , których koszt częściowo lub w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.. Aby w prosty sposób sprawdzić, jakie wyroby medyczne są objęte refundacją, oraz jakie są limity finansowania ze środków publicznych, warto zapoznać się z listą kodów NFZ .. Refundacja NFZ obejmuje szereg produktów, m.in.. (90 zł).. Zgodnie z przepisami wsparcie z Funduszu mogą otrzymać osoby potrzebujące m.in.. łóżka rehabilitacyjnego ), można postarać się o dofinansowanie z PFRON.. W przypadku balkonika dla niepełnosprawnych limit refundacji ze środków NFZ wynosi przykładowo 240 zł na sprzęt dla dorosłych i 600 zł na balkonik specjalny dla dzieci, natomiast na materac przeciwodleżynowy – 400 zł.. Dzieci oraz osoby do ukończenia 26. roku życia z niedosłuchem przekraczającym 30 dB raz na 3 lata mogą liczyć na refundację 1 lub 2 aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne w limicie 2000 zł bądź kostne w limicie 1800 zł, z wkładem własnym 0 proc.. Limit wynosi 1000 zł w przypadku aparatu na przewodnictwo powietrzne i 1800 zł na kostne.. Limit ustalony przez NFZ to 1000 zł, ale udział własny w limicie wymagany przez NFZ to 30%.. Stąd dofinansowanie z NFZ wynosi 700 zł.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, definiuje zestaw infuzyjny jako wkłucie, łącznik i dren. Każdy pacjent leczony na cukrzycę typu I przy pomocy pompy insulinowej, bez względu na wiek, może w ramach refundacji zaopatrzyć się raz na miesiąc w 10 sztuk zestawów infuzyjnych.

Kto może wypisać zlecenie refundacyjne na zestawy infuzyjne pacjentom do ukończenia 26 roku życia?. Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne pacjentom do ukończenia 26 roku życia, są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie::. Kto może wypisać zlecenie refundacyjne na zestawy infuzyjne dla pacjentów po ukończeniu 26 roku życia?. Zbiornik na insulinę Accu-Chek niebieski Do pomp: Accu Chek Spirit, Combo Miesięcznie refundowane: 5 sztuk Limit refundacji: 45 zł miesięcznie Poziom refundacji: 70% Pacjent zapłaci: 13,50 zł Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy >> Zobacz w sklepie <<. Zbiornik na insulinę mylife YpsoPump Do pomp: YpsoPump Miesięcznie refundowane: 5 sztuk Limit refundacji: 45 zł miesięcznie Poziom refundacji: 70% Pacjent zapłaci: 13,50 zł Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy >> Zobacz w sklepie <<. Pacjent zapłaci: 180 zł Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy >> zobacz w sklepie <<. Pacjent zapłaci: 180zł zł Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy. Kto może wypisać zlecenie na refundowane sensory i transmitery CGM-RT?. Zlecenie na transmiter mogą wystawić lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:. Zlecenie na sensory może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.. Zlecenie na transmiter lekarz może wystawić raz na 8 miesięcy.. Zlecenie na sensory FGM może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.

Videos

1. Insulinooporność. Otyłość i inne problemy okiem diabetologa. Wizyty w Poradni i on-line.
(Waldemar Chęciński)
2. Farmakologia: Leki przeciwcukrzycowe
(Brodata Medycyna)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 07/16/2022

Views: 6310

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.