Solpadeine kapsułki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Preparat odziałaniu przeciwbólowym iprzeciwgorączkowym, zawiera paracetamol, kodeinę oraz kofeinę.

Preparat zawiera substancję kofeina + kodeina + paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Solpadeine

kapsułki;1 kaps. zawiera: 500 mg paracetamolu, 8 mg kodeiny, 30 mg kofeiny;12 kaps.

Perrigo

14,36 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Solpadeine - kapsułki?

Jest to preparat złożony zawierający 3substancje czynne: paracetamol, kodeinę oraz kofeinę. Działanie preparatu jest wynikiem skojarzonego działania jego składników. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe iprzeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2(COX-2) wmózgu iw rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz isyntezy prostaglandyn wtkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi inie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to kodeina, lek przeciwbólowy zgrupy opioidów, działający na ośrodkowy układ nerwowy. Wykazuje też słabe działanie przeciwkaszlowe. Kodeina metabolizowana jest do aktywnego metabolitu – morfiny, zudziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450. Uosób ze zmniejszoną aktywnością tego izoenzymu działanie przeciwbólowe kodeiny może nie być wystarczające. Iprzeciwnie, wprzypadku nasilonej aktywności tego izoenzymu, istnieje ryzyko wystąpienia toksycznego działania opioidów, nawet podczas stosowania zwykle zalecanych dawek. Trzeci ze składników preparatu - kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Działa też umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Preparat ma dłuższe isilniejsze działanie przeciwbólowe niż substancje czynne stosowane wmonoterapii. Po podaniu doustnym składniki preparatu dobrze wchłaniają się zprzewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest po 30–60 minutach po podaniu. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, atakże do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Solpadeine - kapsułki?

Preparat jest wskazany wprzypadku:
• bólów różnego pochodzenia (bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból pleców, ból gardła)
• bólu kości istawów związanego zzapaleniem stawów ireumatyzmem
• bólu związanego zuszkodzeniami wwyniku nadmiernego wysiłku iskręceniami oraz rwy kulszowej.

Preparat należy stosować wleczeniu ostrego bólu oumiarkowanym nasileniu, nieustępującego po zastosowaniu innych leków przeciwbólowych stosowanych wmonoterapii, takich jak paracetamol lub ibuprofen.

Kiedy nie stosować preparatu Solpadeine - kapsułki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne opioidowe leki przeciwbólowe.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób:
• zciężką niewydolnością wątroby lub nerek
• zchorobą alkoholową
• zniewydolnością oddechową (niezależnie od stopnia jej nasilenia), depresją oddechową
• chorych na astmę oskrzelową
• stosujących równolegle lub wokresie ostatnich 2tygodni inhibitory MAO
• zprzewlekłymi zaparciami
• udzieci imłodzieży do 18. roku życia po zabiegu usunięcia migdałka podniebiennego i/lub gardłowego wramach leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu sennego
• udzieci do 12. roku życia (ryzyko toksycznego działania leków opioidowych)
• szybko metabolizujących leki zudziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450
• uzależnionych od opioidów
• ukobiet wciąży
• ukobiet wokresie karmienia piersią.

(Video) Codeine Phosphate : What is Codeine Used For? Codeine Uses, Dosage, Side Effects & Precautions

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Solpadeine - kapsułki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol lub kodeinę, ze względu na ryzyko przedawkowania iwystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu lub kodeiny.

Nie stosuj dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże spowodować ciężkie działania niepożądane, wtym uszkodzenie imartwicę wątroby.

Należy zachować ostrożność iskonsultować się zlekarzem przed zastosowaniem preparatu, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie:
• zaburzenia czynności nerek lub wątroby
• ostre stany spastyczne oskrzeli lub zaburzenia czynności układu oddechowego
• urazy głowy lub zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ponieważ zawarta wpreparacie kodeina może nasilać istniejące nadciśnienie wewnątrzczaszkowe)
• rozrost gruczołu krokowego lub utrudniony odpływ moczu
niedoczynność tarczycy
niedoczynność kory nadnerczy
• ostre objawy brzuszne
• zapalne choroby jelit lub choroby jelit prowadzące do ich niedrożności
• niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej
• choroby dróg żółciowych (kamica żółciowa) lub przebyte zabiegi chirurgiczne wobrębie dróg żółciowych
a także,
• jeżeli stosujesz leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy
• jeżeli jesteś osobą wpodeszłym wieku.

U chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego kodeina może powodować wystąpienie ostrego bólu brzucha związanego zdrogami żółciowymi lub trzustką, któremu zwykle towarzyszą nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na skurcz zwieracza Oddiego (zwieracz bańki wątrobowo-trzustkowej).

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu wokresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby ijej niewydolności oraz do nasilenia działania kodeiny.

U osób wyniszczonych, niedożywionych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

W okresie stosowania preparatu należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej wkawie, herbacie, niektórych napojach, cukierkach).

Długotrwałe stosowanie dużych dawek kodeiny może prowadzić do uzależnienia iwystąpienia objawów odstawiennych po zaprzestaniu jej stosowania.

Kodeina metabolizowana jest do aktywnego metabolitu – morfiny, zudziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450. Uosób znasiloną aktywnością tego izoenzymu metabolizm jest szybki iistnieje ryzyko wystąpienia toksycznego działania opioidów, nawet podczas stosowania zwykle zalecanych dawek. Głównymi objawami toksycznego działania opioidów są: dezorientacja, senność, płytki oddech, zmniejszenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcia ibrak apetytu. Wciężkich przypadkach może dojść do hamowania czynności serca iniewydolności oddechowej, co może stanowić zagrożenie życia.

Nie zaleca się stosowania kodeiny udzieci zmożliwymi zaburzeniami czynności układu oddechowego, wtym udzieci zzaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami czynności serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub poddawanych rozległym zabiegom chirurgicznym. Wymienione czynniki mogą nasilać objawy toksycznego działania morfiny.

(Video) Heroin Smack Brown sugar codeine syrup,अफीम डोडा पोस्त चिट्टा , withdrawal treatment part 1 in Hindi

Informacje ododatkowych składnikach preparatu
preparat wpostaci tabletek musujących zawiera sorbitol, osoby zrzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinny go stosować.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Preparat może powodować zaburzenia sprawności psychoruchowej (w tym zawroty głowy isenność) izaburzać zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Solpadeine - kapsułki

Preparat może mieć postać kapsułek, tabletek lub tabletek musujących do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli imłodzież po 12. roku życia: 1–2 kapsułki/tabletki do 4razy na dobę, nie częściej niż co 6godzin. Dawka zależy od masy ciała. Nie stosować więcej niż 8kapsułek/tabletek na dobę (tj. 4g paracetamolu i64 mg kodeiny i240 mg kofeiny wciągu doby).

Nie zaleca się stosowania preparatu wobjawowym leczeniu przeziębienia udzieci wwieku 12–18 lat zzaburzeniami układu oddechowego.

Tabletki musujące należy rozpuścić wszklance wody.

Nie stosować udzieci do 12. roku życia.

Preparat należy stosować wnajmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy czas. Bez konsultacji zlekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3dni. Jeżeli nie uzyska się znaczącego złagodzenia bólu, należy skonsultować się zlekarzem.

Nie stosować zinnymi lekami zawierającymi wswym składzie paracetamol, kodeinę lub kofeinę.

Czy można stosować Solpadeine - kapsułki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się zlekarzem przed zastosowaniem preparatu.

(Video) Buprenorphine Addnok Heroin Smack Brown sugar codeine syrup,अफीम डोडा पोस्त चिट्टा कैसे छोड़े Part 1

Stosowanie preparatu ukobiet wciąży jest przeciwwskazane.

Stosowanie preparatu ukobiet wokresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

• ze względu na zawartość paracetamolu:
Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu iwystąpienia ciężkich działań niepożądanych, wtym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu wokresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby ijej niewydolności.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, wtym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle zparacetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest wzalecanych dawkach.

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperydon) zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, aleki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub pokarm opóźniają jego wchłanianie iwystąpienie efektów działania.

Cholestyramina opóźnia wchłanianie paracetamolu.

Równoległe stosowanie paracetamolu izydowudyny (AZT) zwiększa ryzyko uszkodzenia szpiku kostnego. Równoległe stosowanie tych leków jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza.

Należy zachować ostrożność, jeżeli równolegle stosowany jest izoniazyd (ryzyko uszkodzenia wątroby).

Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu; dawka paracetamolu powinna zostać zmniejszona.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu zinhibitorami MAO oraz wokresie 2. tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany zinhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia iwysokiej gorączki.

Stosowanie paracetamolu zniesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych zgrupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Należy kontrolować współczynnik INR wtrakcie równoległego stosowania tych leków, jak również wokresie tygodnia po zaprzestaniu stosowania paracetamolu.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny wmoczu iinne).

• ze względu na zawartość kodeiny:
Ze względu na ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób przyjmujących obecnie lub wokresie ostatnich 2tygodni inhibitory MAO.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu, ani przyjmować leków zawierających alkohol. Spożywanie alkoholu nasila sedatywne działanie leków opioidowych.

Należy zachować ostrożność wprzypadku stosowania preparatu zniżej wymienionymi lekami, zpowodu ryzyka zahamowania ośrodka oddechowego, wystąpienia zaburzeń świadomości iinnych ciężkich działań niepożądanych wynikających zhamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego:
• pochodne morfiny odziałaniu przeciwbólowym (np. alfentanyl, dekstromoramid, dekstropropoksyfen, dihydrokodeina, fentanyl, hydromorfon, morfina, oksykodon, petydyna, fenoperydyna, remifentanyl, sufentanyl, tramadol)
• pochodne morfiny odziałaniu przeciwkaszlowym (dekstrometorfan, noskapina, folkodyna, kodeina, etylomorfina)
• leki przeciwlękowe, uspokajające inasenne (benzodiazepiny, barbiturany, inne jak np. meprobamat), metadon, neuroleptyki (chlorpromazyna, tiorydazyna, perfenazyna), leki przeciwdepresyjne (imipramina, amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trymipramina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1, leki przeciwnadciśnieniowe odziałaniu ośrodkowym, baklofen, talidomid.

Stosowanie kodeiny zlekami cholinolitycznymi (np. bromek ipratropium, skopolamina, atropina) może prowadzić do niedrożności porażennej jelit.

Należy unikać stosowania kodeiny ileków wykrztuśnych, ponieważ kodeina hamuje odruch kaszlu.

• ze względu na zawartość kofeiny:
Disulfiram, estrogeny iprogesteron mogą zmniejszać szybkość wydalania kofeiny. Kofeina może zwiększać szybkość wydalania litu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Solpadeine - kapsułki?

Jak każdy lek, również Solpadeine może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane związane zzawartością paracetamolu obejmują: nudności, wymioty, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka imoże utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli (zwłaszcza uchorych uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego. Bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne, wtym ostra uogólniona osutka krostkowa, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa iJohnsona, które mogą prowadzić do zgonu. Wrazie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu inatychmiast skonsultować się zlekarzem.

Zawarta wpreparacie kodeina może powodować hamowanie ośrodka oddechowego, zawroty głowy, senność, bóle głowy związane ze stosowaniem długotrwałym, świąd, potliwość, wymioty, zaparcia, nudności, niestrawność, suchość wjamie ustnej, ostry ból brzucha związany zzaburzeniami dróg żółciowych lub ostre zapalenie trzustki (głównie uchorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego). Po przewlekłym stosowaniu lub stosowaniu dużych dawek może rozwinąć się uzależnienie, atakże tolerancja na działanie przeciwbólowe iprzeciwkaszlowe.

Objawy odstawienne mogą wystąpić po zaprzestaniu stosowania preparatu oraz unoworodka matki stosującej kodeinę wokresie ciąży.

Ze względu na zawartość kofeiny preparat może powodować: nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, niepokój ruchowy, lęk, rozdrażnienie, bóle głowy, uczucie kołatania serca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Działania niepożądane związane zzawartością kofeiny mogą się nasilić, jeżeli dodatkowo spożywana jest kofeina zawarta wnapojach lub pokarmach.

Przeczytaj też artykuły

  • Ból brzucha
  • Ból głowy
  • Gorączka
  • Grypa
  • Nieżyt nosa
  • Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kofeina + kodeina + paracetamol

Solpadeine (tabletki)Solpadeine (tabletki musujące)Solpadeine Max (tabletki musujące)

FAQs

Czy Solpadeine szkodzi? ›

W przypadku częstego przyjmowania Solpadeiny ze względu na ostry ból, istnieje ryzyko przedawkowania leku, które objawia się uczuciem rozdrażnienia oraz niepokoju. Wśród symptomów świadczących o zatruciu paracetamolem wymienia się wymioty, nudności, nadpotliwość, a także senność.

Czy Solpadeine można brać na czczo? ›

1. NLPZ na pusty żołądek. NLPZ (czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne) oraz kortykosteroidy to leki, których nie powinniśmy przyjmować na pusty żołądek. Jest to związane z mechanizmem niszczącym śluzówkę żołądka.

Ile działa Solpadeina? ›

Co to jest lek Solpadeine i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. paracetamolu. stosowanymi w monoterapii. do 4 godzin.

Co to za lek Solpadeine? ›

Solpadeine to produkt leczniczy zawierający 3 substancje czynne: paracetamol, kodeinę i kofeinę. Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwkaszlowo.

Na co pomaga Solpadeina? ›

Wskazania do stosowania leku

Soldapeine stosuje się przy bólu głowy, migrenie, bolesnych miesiączkach, bólu zębów, nerwobólach, bóle reumatyczne. Lek solpadeine zalecany jest także przy bólu gardła oraz objawach grypy i przeziębienia a także podczas gorączki.

Czy Solpadeine jest przeciwzapalny? ›

Tabletki musujące Solpadeine Max zawierają trzy składniki czynne, czyli: paracetamol, kodeinę i kofeinę. Kodeina i paracetamol to leki przeciwbólowe. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Nie zawiera komponenty przeciwzapalnej.

Czy Ibuprom można brać na pusty żołądek? ›

Nurofen można przyjmować na pusty żołądek, popijając wodą, wyjątkiem są pacjenci o wrażliwym żołądku, którzy powinni przyjmować ibuprofen podczas posiłku. Przyjmowanie Nurofenu razem z jedzeniem może opóźnić rozpoczęcie jego działania.

Czy można brać nospę na pusty żołądek? ›

Tak, można przyjmować lek No-Spa Max na czczo.

Czy można brać tabletki przeciwbólowe na czczo? ›

na czczo można stosować leki przeciwbólowe, zawierające paracetamol, takie jak na przykład Apap. Ważne jest również to, czym popijamy leki. Zwykle sięgamy po pierwszy płyn, jaki mamy pod ręką. Tymczasem najlepiej popijać lekarstwa przeciwbólowe zwykłą wodą.

Po jakim czasie działa Dexak? ›

Substancja czynna zaczyna działać dość szybko. Po zażyciu doustnym stężenie maksymalne osiąga w 30 minut od podania, a działanie przeciwbólowe utrzymuje się przez 4-6 godzin. Po podaniu domięśniowym stężenie maksymalne występuje już po 20 minutach.

Jak szybko dziala Solpadeine Max? ›

Preparat ma dłuższe i silniejsze działanie przeciwbólowe niż substancje czynne stosowane w monoterapii. Po podaniu doustnym składniki preparatu dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest po 30–60 minutach po podaniu.

Ile mg kodeiny na pierwszy raz? ›

Z racji pustego domu i wieczornej imprezy, postanowiliśmy z kumplem zarzucić po południu sobie Thiocodin a coby zapoznać się trochę z kodeiną. Z racji, że 1 tabletka zawiera 15 mg kodeiny fosforanu , a 150 mg jest dawką minimalną, zaopatrzyliśmy się w 3 opakowania (1 opakowanie – 10 tabsów).

Co na ból zęba Solpadeine? ›

Solpadeine w postaci kapsułek stosowany jest w leczeniu słabego lub umiarkowanego bólu różnego pochodzenia (bólu głowy, zębów, stawów, bólów menstruacyjnych). Preparat zawiera kodeinę, paracetamol oraz kofeinę. Dzięki połączeniu tych składników działa silnie przeciwbólowo, a efekt utrzymuje się przez długi czas.

Z czym można laczyc Solpadeine? ›

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Jeżeli nie uzyska się znaczącego złagodzenia bólu, należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi w swym składzie paracetamol, kodeinę lub kofeinę.

Jakie działanie ma kodeiną? ›

Kodeina oddziałuje na receptory opioidowe — należy do słabych opioidów o działaniu przeciwkaszlowym — mechanizm jej działania polega na hamowaniu odruchu kaszlu. Dodatkowo kodeina zmniejsza wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i powoduje zagęszczenie wydzieliny.

Jak często można brać Nimesil? ›

Dawkowanie Nimesil wynosi 100 mg 2 razy na dobę, czyli 1 saszetka 2 razy w ciągu dnia. Zalecana dawka jest taka sama dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 12 roku życia. U młodszych pacjentów nie należy stosować preparatu. Maksymalny czas nieprzerwanej terapii to 15 dni.

Jak Rozpuscic Solpadeine? ›

Jak stosować lek Solpadeine Max

Dorośli: 1 do 2 tabletek rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody (200 ml) i przyjmować co 4-6 godziny, zależnie od potrzeb. - Nie przyjmować częściej niż co 4 godziny. paracetamolu, 102,4 mg kodeiny fosforanu półwodnego i 240 mg kodeiny).

Czy kodeiną jest przeciwzapalna? ›

Kodeina jest składnikiem leków działających przede wszystkim przeciwbólowo i przeciwkaszlowo. Najczęściej znajdziemy ją w syropach na kaszel czy na przeziębienie. Stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza skutecznie niweluje objawy choroby, jednak nadużywanie leków z kodeiną może prowadzić do uzależnienia.

Jakie leki na stan zapalny? ›

Najpopularniejszymi lekami przeciwzapalnymiibuprofen, kwas acetylosalicylowy, ketoprofen, metamizol sodu i naproksen.

Na co jest Etopiryna? ›

Etopiryna jest lekiem stosowanym w leczeniu bólów głowy oraz bólów o umiarkowanym nasileniu. Polecany jest do stosowania od 16. roku życia.

Czy można brać ketonal na czczo? ›

Należy również wskazać, że Ketonal nie powinien być przyjmowany na czczo. Ponadto, istnieją przeciwwskazania. Lek bowiem nie powinien być przyjmowany przy chorobach układu pokarmowego – wrzodach żołądka i/lub dwunastnicy oraz w przypadku przewlekłych zapalnych chorób jelit tj.

Co się stanie jak wezme tabletke na pusty żołądek? ›

Pokarm nie tylko spowalnia działanie leku, stanowi też ochronę dla żołądka. Brak pokarmu może powodować, że lek podrażni lub uszkodzi delikatną śluzówkę żołądka, a to wywołuje bóle żołądka, skurcze, mdłości.

Czy Aviomarin można brać na czczo? ›

Dawkowanie preparatu Aviomarin - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować 30 minut przed podróżą lub przyjęciem źle tolerowanego leku, popijając wodą. Można przyjmować niezależnie od posiłków.

Czy seronil można brać na czczo? ›

Składnikiem leczniczym Seronilu jest fluoksetyna. Pokarm nie wpływa na wchłanianie do krwi fluoksetyny, dlatego nie ma konieczności przyjmowania jej razem z posiłkiem. Seronil można więc stosować przed posiłkiem, w trakcie, jak i po posiłku.

Kiedy brać nospę? ›

Najczęstszymi wskazaniami do jego stosowania są:
  1. stany skurczowe mięśni gładkich przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenie jelit, zapalenie żołądka, zapalenie okrężnicy),
  2. zespół jelita drażliwego,
  3. zapalenie trzustki,

Jakie leki można brac na czczo? ›

Szczególnie ważne jest, aby leki przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe zażywane były zaraz po jedzeniu. Stosowanie tych leków na czczo może powodować skutki uboczne. Wyjątek stanowią hormony tarczycy, leki na nadciśnienie oraz preparaty żelaza, które należy przyjmować na pusty żołądek.

Co jaki czas można brać tabletki przeciwbólowe? ›

I najważniejsze: leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty nie należy przyjmować dłużej niż przez 3 dni. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią, trzeba iść do lekarza, by orzekł, czy nie chorujemy na coś poważnego.

Czy od tabletek przeciwbólowych może spóźniać się okres? ›

Ketonal i Apap nie mają wpływu na długość cykli miesiączkowych.

Czy można brać ibuprom na ból brzucha? ›

Nie będzie skuteczny przy bólu żołądka. Jeśli nie wie Pani, co jest przyczyną dolegliwości, warto unikać również leków przeciwbólowych z grupy NLPZ np. ibuprofenu, gdyż zwiększają one ryzyko podrażnień żołądka i krwawień z przewodu pokarmowego. Na silny ból stosować można np.

Czy Dexak jest skuteczny? ›

Dexak®SL to skuteczny lek przeciwbólowy, który zaczyna działać szybko. Zawiera w swoim składzie substancję czynną – deksketoprofen (w postaci deksketoprofenu z trometamolem).

Czy Dexak jest dobry? ›

Deksketoprofen sprawia, że Dexak jest skutecznym, szybko rozpoczynającymi działanie lekiem przeciwbólowym, stosowanym w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Co ile godzin można brać Dexak? ›

Zalecana dawka dobowa w przypadku leku Dexak® to 1 tabletka (25 mg deksketoprofenu) co 8 godzin. Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75 mg.

Czy po Solpadeine można pić alkohol? ›

Odpowiedzi farmaceutów. Nie. Preparat ten zawiera w swoim składzie kodeinę, która z połącznieniu z alkoholem może powodować dodatkową sedację (senność). Nie , interakcje etanolu z paracetamolem .

Czy ketonal można łączyć z Solpadeine? ›

Tak, można łączyć leki Solpadeine oraz Ketonal, jednak pomiędzy ich przyjęciem należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp.

Po jakim czasie można pić alkohol po lekach przeciwbólowych? ›

Czas po przyjęciu leku zależy przede wszystkim od jego rodzaju i w przypadku dwóch najczęstszych leków dostępnych bez recepty, czyli paracetamolu (to jest min 4 godziny najlepiej 6 godzin przy 1 tabl 500mg) i ibuprofenie (min. 6 najlepiej 8 godzin przy dawce 200mg).

Jaka jest dawka śmiertelna kodeiny? ›

Śmiertelna i toksyczna dawka kodeiny

Z danych literaturowych, ze szczególnym uwzględnieniem Farmakopei Polskiej, wynika, iż jednorazowa maksymalna dawka fosforanu kodeiny dla osoby dorosłej wynosi 75mg, a dobowa 300mg. Przekroczenie tej dawki powoduje wystąpienie działania toksycznego [11].

Ile kodeiny trzeba wypic? ›

Maksymalna dawka dobowa kodeiny to 240 mg.

Nie zaleca się przyjmowania jej częściej niż 4 razy na dobę (należy zachować odstęp między dawkami minimum 6 godzin).

Czy solpadeine Max jest na receptę? ›

Lek stosuje się do uśmierzania bólu, który wymaga silniejszego działania niż jednoskładnikowe leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, jak na przykład: migrena, rwa kulszowa, skręcenia.

Ile kosztuje lek skutek są? ›

18,89 zł lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty. Wskazania: Skudexa zawiera chlorowodorek tramadolu i deksketoprofen jako substancje czynne.

Czy ketonal można łączyć z Solpadeine? ›

Tak, można łączyć leki Solpadeine oraz Ketonal, jednak pomiędzy ich przyjęciem należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp.

Z czym można laczyc Solpadeine? ›

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Jeżeli nie uzyska się znaczącego złagodzenia bólu, należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi w swym składzie paracetamol, kodeinę lub kofeinę.

Czy po Solpadeinie można pić alkohol? ›

Odpowiedzi farmaceutów. Nie. Preparat ten zawiera w swoim składzie kodeinę, która z połącznieniu z alkoholem może powodować dodatkową sedację (senność). Nie , interakcje etanolu z paracetamolem .

Jakie leki na stan zapalny? ›

Najpopularniejszymi lekami przeciwzapalnymiibuprofen, kwas acetylosalicylowy, ketoprofen, metamizol sodu i naproksen.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 07/09/2022

Views: 6551

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.