Środki na lęk i nerwy (2022)

Psychologia

2019

Środki na lęk i nerwy (1)

Niepokój lub nerwowość to normalne i adaptacyjne reakcje naszego organizmu na wymagania środowiskowe, wyzwania lub wyzwania, takie jak rozmowa o pracę lub przeprowadzka. Chociaż te odpowiedzi pomagają zmobilizować i zapewnić nam energię do odpowiedniego radzenia sobie, zarządzanie tymi uczuciami może być kluczowe przy optymalizacji naszych własnych zasobów i kompetencji. Jeśli chcesz wiedzieć, jak radzić sobie z tego rodzaju stresem i napięciem, czytaj dalej ten artykuł: Środki na niepokój i nerwy .

Objawy niepokoju i nerwów

Lęk i nerwy są reakcjami aktywacyjnymi organizmu ludzkiego na wymagania środowiskowe oraz percepcję lub poczucie zagrożenia. Pozwalają one na mobilizację zasobów i radzenie sobie z sytuacjami. Istnieje ogólna symptomatologia charakterystyczna dla lęków i nerwów, która objawia się w fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym obszarze osoby. Objawy lękowe i nerwowe to:

 • Objawy fizyczne: ból głowy, ból brzucha lub klatki piersiowej, napięcie mięśni, przyspieszenie akcji serca, zwiększone pocenie się, nudności, mrowienie, suchość w ustach, zmęczenie itp.
 • Objawy poznawcze: zmniejszone skupienie uwagi, koncentracja lub pamięć, powolne myślenie lub powtarzające się myśli.
 • Objawy emocjonalne: niepokój, uczucie przytłoczenia, drażliwość, udręka, zmartwienie itp.
 • Objawy behawioralne: nie przestawaj się ruszać, przejadać się lub tracić apetyt, nerwowe tiki, nerwowy śmiech, chęć płaczu lub płaczu, zwiększone spożycie tytoniu i alkoholu, trudności ze snem itp.

Dlaczego wywołuje niepokój i nerwy

Zarówno lęk, jak i nerwy stanowią adaptacyjną reakcję naszego ciała na warunki zewnętrzne w celu promowania przetrwania. Zewnętrzne przyczyny lub zdarzenia, które mogą prowadzić do aktywacji organizmu, są nieskończone i zależą od osoby, jej kontekstu, jej postrzegania sytuacji i wymagań środowiskowych oraz od oceny dostępnych zasobów, aby stawić im czoła.

W innych przypadkach stres ten może być wewnętrzny lub powstać sam przez negatywne i powtarzające się myśli, pesymizm, nadmiar narzucanych sobie żądań lub perfekcjonizm itp. Pojawianie się stanów lękowych i nerwowych nie jest wyłącznie związane ze zdarzeniami negatywnymi lub awersyjnymi, ponieważ każde zdarzenie, które skutkuje reakcją emocjonalną, może je wygenerować. Z tego powodu może pojawić się zarówno przed egzaminami, rozmowami kwalifikacyjnymi lub przeprowadzkami, a także przed urodzeniem syna lub córki, a nawet na wakacjach.

Dlatego lęk i nerwy są reakcjami, które pozwalają radzić sobie i dostosowywać się do okoliczności w najbardziej kompetentny możliwy sposób, dostarczając ciału energię, co pozwala skupić się na sytuacji. Niepokój i nerwy są zaangażowane w pokonywanie drobnych przeszkód, nowych wyzwań lub zmian i dostosowań w naszym życiu.

Jak kontrolować lęk i nerwy

Małe dawki lęku i nerwów pozytywnie wpływają na adaptację i przeżycie organizmu. Czasami jednak mogą być zbyt intensywne i negatywnie wpływać na naszą wydajność, powodując wady. Dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z naszych własnych uczuć i emocji, tak jak wygodnie jest móc znaleźć i wygenerować zrównoważoną reakcję, która sprzyja radzeniu sobie z sytuacjami, a nie nadmierną, która jest przeszkodą i staje się unieważnianie Jednak osiągnięcie kompensowanej reakcji jest trudnym zadaniem i zależy od wielu elementów, dlatego najskuteczniejszym jest nauczenie się, jak kontrolować i radzić sobie z niepokojem i nerwami, kiedy się pojawią, a naszym zdaniem są zbyt intensywne lub zakłócają prawidłowe funkcjonowanie. Co zrobić, aby pokonać lęk? Jak uspokoić nerwy? Poniżej przedstawiamy 20 pomysłów na kontrolę lęku i nerwów.

Środki na lęk i nerwy (2)

20 lekarstw na lęk i nerwy

Poniżej przedstawiamy w sumie 20 domowych środków na niepokój i nerwy, które mogą pomóc Ci poprawić zarządzanie i kontrolę:

 1. Rośliny lecznicze: istnieje szereg naturalnych kapsułek na niepokój, niektóre z tych naparów to tila, waleriana, kava, rumianek, melisa lub marakuja.
 2. Aktywność fizyczna: ćwiczenia fizyczne odgrywają ważną rolę w zarządzaniu nerwami, ponieważ z jednej strony skupiasz uwagę na ruchach i ciele, az drugiej strony zwiększa poziom serotoniny i stymuluje uwalnianie endorfin, promowanie dobrego samopoczucia.
 3. Jedzenie: jeśli nie wiesz, co wziąć na lęk i nerwy, istnieje wiele produktów spożywczych, które mogą pomóc w walce z tym, niektóre z nich to ciemna czekolada, orzechy, rośliny strączkowe, łosoś, awokado, banan itp. . Składniki obecne w tych produktach pomagają dbać o twoje ciało, a zatem i umysł.
 4. Oddychanie: jednym z ćwiczeń w walce z lękiem jest oddychanie, a większa kontrola nad nim sprzyja stanom spokoju. Dlatego wskazane jest ćwiczenie nawyków oddechowych, bycie tego świadomym, a także wykonywanie różnych ćwiczeń oddechowych stymulujących relaksację, takich jak wdech brzuszny lub wdech brzuszny i brzuszny.
 5. Higiena snu: brak snu zwiększa poziom stresu i niepokój, dlatego ważne jest, aby wdrożyć pewne wytyczne, takie jak spanie niezbędnych godzin, zwykle pójście spać w tym samym czasie lub unikanie ekscytujących substancji na krótko przed pójściem spać.
 6. Medytacja: zwykła praktyka medytacji jest jedną z najbardziej skutecznych strategii relaksacyjnych, możesz nauczyć się tej techniki poprzez zajęcia lub aplikacje mobilne, takie jak Headspace. W następnym artykule znajdziesz zalety medytacji dla mózgu.
 7. Wizualizacja: w uzupełnieniu do medytacji lub w izolacji możesz wykonywać ćwiczenia wyobraźni, w których wizualizujesz się w miejscu, które określasz jako bezpieczne lub relaksujące. Im więcej szczegółów zdołasz wyświetlić w swoim umyśle (dźwięki, zapachy, odczucia itp.), Tym lepsze wyniki uzyskasz.
 8. Spacer: spacery trwające co najmniej 30 minut pomagają rozłączyć, odblokować i łatwiej myśleć, a także kontrolować niepokój i nerwy. Jeśli możesz wybrać spokojną okolicę z możliwie najmniejszą ilością bodźców.
 9. Słuchaj muzyki: muzyka jest jednym z najlepszych sojuszników, jeśli chodzi o walkę z nerwami. Możesz stworzyć listę odtwarzania, która będzie relaksująca lub wprawi cię w dobry nastrój, aby słuchać jej, gdy czujesz niepokój lub niepokój.
 10. Czas wolny: poświęcenie części czasu na wykonywanie czynności, które uważasz za satysfakcjonujące, pozytywnie wpływa na stan emocjonalny, ponieważ jest to satysfakcjonujące i ułatwia oderwanie twojego umysłu od zmartwień.
 11. Przewiduj: jeśli wiesz, w jakich sytuacjach masz skłonność do odczuwania nerwów i niepokoju, możesz zacząć je rozwiązywać, zanim pojawią się one, wykonując którekolwiek z działań zaproponowanych wcześniej w tym rozdziale, takich jak słuchanie muzyki, kontrolowanie oddychania, korzystanie z rośliny lecznicze ...
 12. Humor: wizualizacja zabawy lub treści humorystycznych poprawia nastrój i zmniejsza poziom lęku i nerwowości w ciele, ponieważ śmiech stymuluje endorfiny, dopaminę i serotoninę, substancje sprzyjające relaksacji i samopoczuciu.
 13. Wsparcie społeczne: sieć społecznościowa jest podstawowym wsparciem w walce z reakcjami na stres. Możesz skorzystać z socjalizacji, aby chwilowo się rozłączyć, dobrze się bawić lub podzielić się tym, co cię martwi. Werbalizacja pomaga osiągnąć dystans i obiektywne postrzeganie sytuacji, która nas denerwuje, a ponadto możemy otrzymywać cenne informacje zwrotne z naszego pobliskiego kręgu.
 14. Racjonalizuj: nie popadaj w obsesję lub nadmiernie koncentruj się na uczuciach niepokoju i nerwowości z negatywnego punktu widzenia, zrozum, że są one nawykową i adaptacyjną reakcją i staraj się zrozumieć dokładną przyczynę lub powód, dla którego pochodzą one od ciebie w danej sytuacji.
 15. Relatywizuje: czasami powiększamy te wyzwania lub wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, co powoduje wzrost fizycznych odczuć stresu. Nawet jeśli jest to ważna okazja, przestań ją postrzegać jako coś wyjątkowego, który nie powtórzy się w życiu, nadaj jej sprawiedliwą i niezbędną wartość.
 16. Poproś o pomoc: jeśli czujesz się przytłoczony lub przytłoczony, ważne jest, aby móc przekazać innym osobom lub dzielić się z nimi częścią swoich zadań, ponieważ niewielka ulga w obciążeniu może mieć znaczenie, aby zmniejszyć twoje lękowe odczucia i nerwów
 17. Weź kąpiel: zarówno prysznic, jak i kąpiel są pocieszające i ułatwiają rozluźnienie mięśni oraz wzrost przyjemnych doznań, więc dobrą strategią jest kontrolowanie lęku i nerwów.
 18. Rozciągnij: rozluźnij ciało, aby uspokoić umysł. Aby to zrobić, poczuj napięcie w każdej części ciała osobno i wykonaj rozciąganie każdej z nich, aby uwolnić nacisk nagromadzony w każdym obszarze. Możesz odtwarzać muzykę podczas biegania, aby była bardziej relaksująca.
 19. Bądź przygotowany: jeśli nerwy lub lęk są przewidujące, w miarę możliwości lub jeśli jest to wykonalne, możesz ćwiczyć to, co powoduje niepokój i zmniejszać niepewność. Poczucie przygotowania, kompetencji i własnej skuteczności obniża poziomy presji.
 20. Sprawdź swoje myśli: sposób, w jaki myślimy, wpływa na nasze emocje. Jak kontrolować lęk i nerwy? Bądź świadomy własnych myśli, identyfikuj te negatywy i spróbuj je przemyśleć lub zmodyfikować z bardziej optymistycznego punktu widzenia, zmieniając perspektywę.

Ten artykuł ma jedynie charakter informacyjny, ponieważ nie mamy uprawnień do postawienia diagnozy ani zalecenia leczenia. Zapraszamy do psychologa, aby omówić konkretny przypadek.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Lekarstwa na niepokój i nerwy, zalecamy przejście do naszej kategorii Psychologia kliniczna.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 02/22/2022

Views: 6177

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.