VaxigripTetra zawiesina do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Szczepionka przeciw grypie.

Preparat zawiera substancję szczepionka przeciw grypie (inaktywowana)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

VaxigripTetra

zawiesina do wstrzykiwań;1 dawka (0,5 ml) zawiera: 15 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – podobny szczep (A/Victoria/2570/2019, IVR-215), 15 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2) – podobny szczep (A/Tasmania/503/2020, IVR-221), 15 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/Washington/02/2019 – podobny szczep (B/Washington/02/2019, typ dziki), 15 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/Phuket/3073/2013 - podobny szczep (B/Phuket/3073/2013, typ dziki);1 ampułkostrzykawka 0,5 ml + igła

Sanofi Pasteur

51,90 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

VaxigripTetra zawiesina do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)

0,00 zł

Cena po refundacji

VaxigripTetra zawiesina do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (4)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

25,95 zł

Cena po refundacji

VaxigripTetra zawiesina do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (6)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu:we wskazaniach: czynne uodpornienie osób powyżej 65. rż. w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce; profilaktyka grypy u kobiet w ciąży, u dzieci w wieku od ukończonego 24. mż. do ukończonego 60. mż. oraz u osób w wieku od 18. rż. do 65. rż. o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, POChP, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe, 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i u osób chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego); czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6. mż. do ukończenia 24. mż. oraz od ukończenia 60. mż. do 18. rż. w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa VaxigripTetra - zawiesina do wstrzykiwań?

Szczepionka przeciw grypie stosowana jest wcelu zapobiegania zachorowaniu na grypę. Podanie szczepionki powoduje wystąpienie odpowiedzi immunologicznej, którą jest wytworzenie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wirusa grypy zawartym wszczepionce. Szczepionka zawiera inaktywowane wirusy grypy 4szczepów, namnożone wzarodkach kurzych. Zapewnia czynne uodpornienie przeciw 4szczepom wirusa grypy (2 podtypy Ai 2podtypy B) iz tego powodu określana jest mianem 4-walentnej. Szczepionka 4-walenta zwiększa szanse skuteczności szczepienia, ponieważ nie ma pewności jaki podtyp wirusa będzie dominujący wnadchodzącym sezonie epidemicznym. Ze względu na dużą zmienność wirusa grypy zalecane jest coroczne szczepienie. Co roku opracowywana jest nowa szczepionka przeciw grypie, aszczepy jakie powinny być użyte do produkcji szczepionki są określane przez specjalistów. Szczepionka jest zgodna zzaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2020/2021.

Kiedy stosować VaxigripTetra - zawiesina do wstrzykiwań?

Preparat jest wskazany do:

• czynnego uodpornienia dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia idorosłych (w tym kobiet wciąży)

• biernego uodpornienia niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. miesiąca życia po szczepieniu kobiet wciąży

przeciw grypie wywołanej przez 2podtypy wirusa grypy Ai 2podtypy wirusa grypy B, które są zawarte wszczepionce.

Kiedy nie stosować preparatu VaxigripTetra - zawiesina do wstrzykiwań?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, wtym na składniki które mogą być obecne wśladowych ilościach, jako pozostałość zprocesu wytwarzania szczepionki, takie jak: albumina jaja kurzego, białko kurze, neomycyna, formaldehyd ioktoksynol-9.

W przypadku ostrej choroby lub choroby przebiegającej zumiarkowaną lub wysoką gorączką szczepienie należy odroczyć.

Nie wolno podawać szczepionki donaczyniowo.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując VaxigripTetra - zawiesina do wstrzykiwań?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Szczepionka podawana jest przez kwalifikowany personel medyczny jako wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne. Podobnie jak wprzypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie możliwości natychmiastowej pomocy medycznej na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Ciężkie reakcje anafilaktyczne występują rzadko, lecz mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Wprzypadku ich wystąpienia konieczne jest natychmiastowe podjęcie odpowiedniego leczenia.

Należy zachować ostrożność podając szczepionkę osobom, uktórych występuje:

małopłytkowość

• zaburzenia krzepnięcia krwi.

W tej grupie osób po podaniu domięśniowym może wystąpić krwawienie.

U osób wrażliwych po szczepieniu, anawet przed nim, może wystąpić reakcja psychogenna wodpowiedzi na ukłucie igłą, która przejawia się omdleniem. Jeżeli podejrzewasz możliwość wystąpienia takiej reakcji, poinformuj otym personel medyczny, aby mógł zapobiec potencjalnym urazom związanym znagłym omdleniem.

Należy pamiętać, że szczepionka zapewnia ochronę przeciw wybranym szczepom wirusa grypy, tym które zostały wykorzystane do jej przygotowania.

Ponadto, podobnie jak wszelkie inne szczepionki stosowane wprofilaktyce zachorowań, preparat może nie zapewnić skutecznej ochrony przed zachorowaniem wszystkim zaszczepionym.

U osób zwrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może nie być wystarczająca.

Nie wszystkie niemowlęta do ukończenia 6. miesiąca życia, urodzone przez kobiety szczepione podczas ciąży, nabędą odporność bierną przeciw grypie inie wszystkie będą chronione.

Szczepienie może mieć wpływ na wyniki badań serologicznych zużyciem metody ELISA. Jeżeli szczepiłeś się przeciwko grypie lub planujesz szczepienie, przed wykonaniem badań serologicznych skonsultuj się zlekarzem.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat może zawierać śladowe ilości albuminy jaja kurzego, białka kurzego, neomycyny, formaldehydu ioktoksynolu-9.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu VaxigripTetra - zawiesina do wstrzykiwań

Preparat ma postać zawiesiny do wstrzykiwań wampułko-strzykawce. Przeznaczony jest wyłącznie do podań domięśniowych lub podskórnych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Szczepienie zalecane jest corocznie.

Dorośli idzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia: 1dawka 0,5 ml 1raz wroku; dzieciom do 9. roku życia, które uprzednio nie były szczepione, należy podać kolejną dawkę 0,5 ml po upływie co najmniej 4tygodni.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu udzieci do ukończenia 6. miesiąca życia. Bierne uodpornienie: podanie 1dawki 0,5 ml kobietom wciąży może chronić niemowlęta od urodzenia do ukończenia 6. miesiąca życia, jednak nie wszystkie ztych niemowląt będą chronione.

Sposób podawania leku:

Preparat może być podawany domięśniowo lub podskórnie. Nie wolno podawać preparatu donaczyniowo.

Preferowanym miejscem podania domięśniowego jest:

• przednio-boczna część uda lub mięsień naramienny (jeśli masa mięśniowa jest wystarczająca) udzieci po 6. miesiącu życia do ukończenia 35. miesiąca życia

• mięsień naramienny udzieci od 36. miesiąca życia iu dorosłych.

Czy można stosować VaxigripTetra - zawiesina do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Przed zastosowaniem preparatu wokresie ciąży, należy skonsultować się zlekarzem. Uważa się, że inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być stosowane we wszystkich okresach ciąży.

Preparat może być stosowany ukobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Nie ma danych dotyczących możliwych interakcji preparatu zinnymi szczepionkami.

Uważa się, że preparat może być podawany równolegle zinnymi szczepionkami. Wprzypadku jednoczesnego podawania innych szczepionek, wstrzyknięcia należy wykonywać winne miejsca ciała przy użyciu osobnych strzykawek.

U osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, odpowiedź immunologiczna po szczepieniu może być osłabiona.

Szczepienie przeciw grypie może mieć wpływ na wyniki badań serologicznych zużyciem metody ELISA.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu VaxigripTetra - zawiesina do wstrzykiwań?

Jak każdy lek, również Vaxigrip Tetra może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Obserwowane działania niepożądane występowały zwykle wciągu 3dni po szczepieniu iustępowały samoistnie wciągu 1–3 dni od ich wystąpienia. Miały zwykle charakter łagodny. Niezależnie od grupy wiekowej najczęściej występowały: rumień, obrzęk, stwardnienie iból wmiejscu wstrzyknięcia, bóle mięśni, bóle głowy, złe samopoczucie, dreszcze igorączka. Ponadto:

u dorosłych iosób starszych niezbyt często możliwe: powiększenie węzłów chłonnych, zawroty głowy, uderzenia gorąca, biegunka, nudności, zmęczenie, siniak, świąd iocieplenie wmiejscu wstrzyknięcia; rzadko: senność, zaburzenia czuciowe (parestezje), duszność, nadmierna potliwość, ból stawów, osłabienie, objawy podobne do grypy, reakcje nadwrażliwości takie jak: rumień, pokrzywka, świąd, uogólniony świąd, alergiczne zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy; udzieci po 3. roku życia imłodzieży niezbyt często możliwe: małopłytkowość, marudzenie, niepokój, zawroty głowy, biegunka, wymioty, ból wnadbrzuszu, bóle stawów, zmęczenie, ocieplenie iświąd wmiejscu wstrzyknięcia; udzieci po 6.–35 miesiąca życia: bardzo często wymioty, drażliwość, utrata apetytu, nietypowy płacz, senność; często dreszcze; niebyt często nadwrażliwość, biegunka; rzadko: reakcje alergiczne takie jak uogólniony świąd, wysypka, świąd iwysypka wmiejscu wstrzyknięcia oraz objawy podobne do grypy.

Ponadto, po wprowadzeniu preparatu do obrotu zgłaszano: małopłytkowość (o charakterze przejściowym), powiększenie węzłów chłonnych, ciężkie reakcje alergiczne ianafilaktyczne (wstrząs), wysypka, uogólniony rumień, zapalenie nerwu, nerwobóle, drgawki, zapalenie mózgu irdzenia, zespół Guillaina iBarrego, parestezje, zapalenie naczyń, wtym plamica Schonleina iHenocha, niekiedy zprzemijającym zaburzeniem czynności nerek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające szczepionka przeciw grypie (inaktywowana)

Fluarix Tetra (zawiesina do wstrzykiwań)Influvac Tetra (zawiesina do wstrzykiwań)

FAQs

Kto ma zniżkę na vaxigrip? ›

Z bezpłatnych szczepień w ramach refundacji skorzystać mogą seniorzy objęci programem Leki 75+ (tutaj do wyboru są szczepionki Vaxigrip Tetra oraz Influvac Tetra) oraz kobiety w ciąży - w ramach programu Ciąża+ (z wykorzystaniem szczepionki Vaxigrip Tetra). Szczepienie jest nadal refundowane np. dla osób powyżej 65.

Ile kosztuje szczepionka vaxigrip tetra? ›

Pełna odpłatność za zakup szczepionki wynosi 51,90 zł. Cena ta obowiązuje aż do końca ważności aktualnego Obwieszczenia dot. listy leków refundowanych, czyli do 31.08.2022 r.

Jak podawać szczepionkę vaxigrip? ›

Dorośli, młodzież i dzieci od ukończenia 6 mż.: 1 dawka 0,5 ml. Dzieciom <9 lat, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę 0,5 ml po co najmniej 4 tyg. Niemowlęta <6 mż.: bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania szczepionki (czynne uodpornienie) nie zostało określone.

Ile kosztuje szczepionka influvac tetra? ›

Lek dostępny na receptę
Nazwa preparatuProducentCena 100%
Influvac TetraMylan51,56 zł

Komu przysługuje 3 dawka szczepionki? ›

Trzecia dawka szczepionki, uzupełniająca, zalecana jest osobom z niską odpornością. E-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostały osoby: w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. po przeszczepach narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne.

Jakie szczepionki refunduje NFZ? ›

Na liście bezpłatnych szczepień obowiązkowych refundowanych przez ministerstwo, znajdują się przede wszystkim: szczepionki jednoskładnikowe przeciw WZW B, gruźlicy, Haemophilus infuenzae typu b (Hib), pneumokokom, polio, czy stosowana w szczególnych przypadkach szczepionka monowalentna D przeciw błonicy);

Gdzie można kupić szczepionkę vaxigrip tetra? ›

Nie, szczepionek przeciwko grypie nie można kupić online, bowiem są to produkty wydawane na receptę z apteki stacjonarnej. Wysyłka leków na receptę jest w Polsce prawnie zabroniona. Kolejna dostawa szczepionek VaxigripTetra ma trafić do aptek dopiero w połowie października 2020 r.

Ile dawek WZW B przed zabiegiem? ›

Jeśli do operacji zostało, co najmniej 6 tygodni, szczepisz się dwa razy (szczepienie należy powtórzyć po miesiącu od pierwszej dawki). Na zabieg do szpitala możesz zgłosić się po 2 tygodniach od przyjęcia drugiej dawki szczepionki (trzecia, ostatnia dawka – po sześciu miesiącach od pierwszej).

Kiedy podaje się zastrzyk Przeciwtężcowy? ›

Jeżeli szczepienie odbyło się 5-10 lat wcześniej, w razie zagrożenia zakażeniem należy podać 1 dawkę szczepionki na tężec. Jeśli od szczepienia minęło więcej niż 10 lat, a ryzyko zachorowania na tężec jest duże, wraz z dawką szczepionki podaje się antytoksynę przeciwtężcową (w postaci zastrzyku przeciwtężcowego).

Jak długo można przechowywać szczepionkę na grypę vaxigrip? ›

Pod warunkiem, że szczepionka jest przechowywana we właściwych warunkach, czyli w lodówce (2°C – 8°C), szczepionkę można podać do końca terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Data zakupu leku nie ma w tym przypadku znaczenia.

Od jakiego wieku vaxigrip? ›

Szczepionka przeciwko grypie Vaxigrip Tetra jest dostępna bezpłatnie dla: osób w wieku ≥75 lat w ramach programu „Leki 75+”.

Kiedy w aptekach będzie vaxigrip? ›

Pierwsze szczepionki przeciw grypie w tym sezonie już dostępne w aptekach. 25 lipca 2022 firma Sanofi rozpoczęła dostawy szczepionek przeciw grypie VaxigripTetra przeznaczonych na sezon grypowy 2022/2023. Lek już pojawił się w niektórych aptekach, a część pacjentów może go kupić ze zniżką.

Jaka jest różnica między vaxigrip a influvac? ›

Influvac Tetra jest wskazany dla osób dorosłych i dzieci w wieku od 3lat. Natomiast Vaxigrip Tetra zawiera rozszczepiony wirion wirusa grypy (jest to szczepionka typu „split”). Vaxigrip Tetra może być podawany osobom dorosłym i dzieciom od ukończenia 6. miesiąca życia.

Ile kosztuje szczepionka na malarię? ›

Nieleczona choroba prowadzi do śmierci nawet do 30% zarażonych. dostępna szczepionka:Typhim Vi, Aventis Pasteur S.A.; dawkowanie: 1 dawka, dawka przypominająca po 3 latach od ostatniego podania; czas podania: przynajmniej 1 tydzień przed wyjazdem, cena szczepienia: 240 zł za 1 podanie.

Kiedy influvac Tetra w aptekach? ›

Szczepionki Vaxigrip Tetra na sezon 2022/2023 pojawiły się w aptekach, zgodnie z deklaracją producenta, już pod koniec lipca. Z kolei z dniem 2 września firma Viatris rozpoczęła dystrybucję szczepionki przeciw grypie Influvac Tetra.

Kiedy nie powinno się szczepić? ›

Przeciwwskazaniem do szczepień przeciw COVID-19 jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Podanie szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego przebiegu choroby zakaźnej z gorączką.

Czy 4 dawka chroni przed Omikronem? ›

Osoby zaszczepione trzema lub czterema dawkami mają znacznie lepszą ochronę niż ci, którzy przyjęli dwie. Az trzy nowe badania pokazują, że osoby, które przyjęły trzy lub cztery dawek szczepionki mRNA przeciw COVID-19 mają znacznie lepszą ochronę przed zakażeniem wariantem Omikron niż ci, którzy otrzymali tylko dwie.

Co oznacza że osoba jest w pełni zaszczepiona? ›

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym (te, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciw COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Celem wprowadzenia Unijnych Certyfikatów Covid jest ułatwienie swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej.

Jak długo można odroczyć szczepienie? ›

Decyzję, kiedy odbędzie się szczepienie, podejmuje lekarz. Pamiętajmy, że czas, o który należy opóźnić szczepienie po podaniu krwi i jej preparatów, może wynosić nawet 3-11 miesięcy.

Które szczepienia są płatne? ›

Tego typu szczepienia są płatne i można je kupić w aptece na receptę wypisaną przez lekarza.
...
Szczepienia zalecane - ile zapłacimy za pakiet szczepień?
  • ospie wietrznej;
  • kleszczowemu zapalenie mózgu;
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A);
  • grypie;
  • zakażeniom rotawirusowym;
  • zakażeniom meningokokowym.
17 Jan 2020

Jaka szczepionka skojarzona czy zwykła? ›

Szczepionki wieloskładnikowe (poliwalentne) zawierają kilka typów tego samego drobnoustroju (np. szczepionka przeciw poliomyelitis) lub antygeny pochodzące z kilku typów drobnoustroju (np. szczepionka przeciw pneumokokom). Szczepionki skojarzone uodparniają organizm jednocześnie przeciw kilku chorobom zakaźnym.

Czy trzeba mieć receptę na szczepionkę na grypę? ›

Szczepionki przeciwko grypie są dostępne na receptę; Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna; Za podanie szczepionki przeciw grypie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Co trzeba zrobić żeby zaszczepić się na grypę? ›

Aktualności Centrali
  1. Od 1 września w placówkach medycznych m.in. w POZ oraz aptekach można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie.
  2. Szczepionki przeciwko grypie są tylko na receptę.
  3. Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna.
  4. Za podanie szczepionki przeciw grypie płaci NFZ.
1 Sept 2022

Ile płacą za szczepienie na Covid? ›

Stawki wahają się od 15 do 30 groszy. Nalicza się je za każdy 1% zwiększonej liczby zaszczepionych pacjentów z listy lekarza POZ i mnoży przez liczbę wszystkich pacjentów (powyżej 12 roku życia) z listy. Premie cząstkowe będą wypłacane w dwóch transzach: po 30 września.

Czy rocznik 89 był szczepiony na WZW B? ›

Następnie w 2000 roku rozpoczęto szczepienia 14-latków urodzonych w 1986 roku. Wspomniana w pytaniu 26-letnia kobieta urodziła się w roku 1989 lub 1990, zatem zgodnie z PSO podlegała szczepieniu przeciwko WZW typu B.

Jak się zaszczepić na żółtaczkę przed operacją? ›

Szczepienie na żółtaczkę

Szczepi się trzy razy: pierwsze dwa razy w odstępie co najmniej miesiąca, a trzeci raz co najmniej po 5 miesiącach od drugiej dawki szczepionki. Przed operacjami stosuje się także skrócone szczepienie dwuetapowe. Takie trzyetapowe szczepienia przed operacją nie zawsze są konieczne.

Jak sprawdzić czy byłam szczepiona na WZW B? ›

W przypadku WZW typu B pewne znaczenie może mieć oznaczanie przeciwciał anty-HBs. Zgodnie z zaleceniami ACIP, u osoby nieposiadającej dokumentacji potwierdzającej szczepienie można wykonać badania serologiczne oceniające stężenie swoistych przeciwciał przeciwko niektórym antygenom (np.

Po jakim czasie występują objawy tężca? ›

Po jakim czasie od zakażenia rozwija się tężec? W zależności od rodzaju powstałej rany okres wylęgania tężca wynosi około 2 do 14 dni. Objawy pojawiają się najczęściej po około 3 dniach od zakażenia do około 14 dni. Tężec uogólniony najczęściej pojawia się po około 3 tygodniach od kontaktu rany z patogenem.

Jakie są objawy zakażenia tężcem? ›

Do początkowych objawów zakażenia tężcem zalicza się osłabienie, bóle głowy, niepokój, bezsenność, zaczerwienienie twarzy oraz wzmożoną potliwość. Następnie u osób chorych pojawia się szczękościsk, skurcze mięśni karku, klatki piersiowej, grzbietu oraz kończyn.

Jak długo działa zastrzyk przeciw tężcowi? ›

Odporność przeciw tężcowi zmniejsza się z upływem czasu, dlatego osobom dorosłym zalecane są dawki przypominające szczepionki co 10 lat.

Czy można pić alkohol po szczepieniu przeciw grypie? ›

Zdecydowana większość działań niepożądanych po szczepieniu występuje w ciągu pierwszych 2-3 dni po szczepieniu. Ponadto wystąpienie NOP może wymagać stosowania paracetamolu, a łączenie go z alkoholem nie jest wskazane.

Jak długo ważna jest szczepionka? ›

Obecnie po zaszczepieniu pełnym cyklem, przyjęciu dawki przypominającej lub dawki dodatkowej twój UCC jest ważny rok. Od 1 lutego 2022 r. ważność certyfikatu będzie wynosić 270 dni. Data ważności jest liczona od ostatniego szczepienia.

W jakiej temperaturze przechowywana jest szczepionka na koronawirusa? ›

Zmiana zostanie uwzględniona w zaktualizowanych Charakterystyce Produktu Leczniczego, ulotce dla pacjenta i oznakowaniu produktu. Zatwierdzono decyzję EMA, że szczepionkę przeciw COVID-19 Comirnaty firm BioNTech-Pfizer można przechowywać w fiolce (po rozmrożeniu) do 31 dni w temperaturze 2-8 °C.

Od jakiego wieku można szczepić na grypę? ›

Zgodnie z aktualnym (2018) Programem Szczepień Ochronnych (PSO) szczepienie przeciwko grypie zalecane jest wszystkim osobom od ukończenia 6. miesiąca życia, w szczególności zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 18.

Ile kosztuje szczepionka przeciw grypie dla seniora? ›

W sezonie 2022/2023 następujące szczepionki przeciw grypie objęte są refundacją (100% lub 50%). – osoby w wieku powyżej 65 lat – 75 lat. odpłatność 50% [pacjent płaci 25,78 zł (cena detaliczna szczepionki 51,56 zł)].

Kto ma lek vaxigrip szczepionka? ›

p/grypie zawiesina do wstrzykiwań | 0,5 ml | 1 amp. -strz. po 0.5 ml | +igła. Podmiot odpowiedzialny: AVENTIS PASTEUR S.A.

Jakie szczepionki na grypę 2020 21? ›

Vaxigrip Tetra to czterowalentna (zawierająca 4 szczepy wirusa) szczepionka przeciwko grypie przeznaczona dla dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Preparat zawiera rozszczepione, inaktywowane wirusy grypy szczepów zgodnych z aktualną na dany sezon rekomendacją WHO.

Ile kosztuje szczepionka vaxigrip tetra? ›

Pełna odpłatność za zakup szczepionki wynosi 51,90 zł. Cena ta obowiązuje aż do końca ważności aktualnego Obwieszczenia dot. listy leków refundowanych, czyli do 31.08.2022 r.

Czy można wydać influvac za vaxigrip? ›

Mam na recepcie napisaną szczepionkę Vaxigrip Tetra na 50%. Czy mogę wydać Influvac Tetra na 100%, informując pacjenta o wyższej cenie i o braku przepisanej szczepionki na hurtowni ? Odp.: Jak najbardziej jest możliwe wydanie szczepionki Influvac Tetra za zgodą pacjenta.

Jak podać szczepionkę vaxigrip tetra? ›

Szczepienie zalecane jest corocznie. Dorośli i dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia: 1 dawka 0,5 ml 1 raz w roku; dzieciom do 9. roku życia, które uprzednio nie były szczepione, należy podać kolejną dawkę 0,5 ml po upływie co najmniej 4 tygodni.

Ile kosztuje jedna dawka szczepionki? ›

Cena może zaskoczyć Obecnie cena dawki szczepionki przeciw COVID-19 Pfizer i BioNTech wynosi około 16 euro. Niemieckie media donoszą jednak, że początkowo koncerny te miały żądać od Unii Europejskiej kilkukrotnie więcej.

Ile kosztują szczepienia do Afryki? ›

Ile kosztują szczepienia do krajów egzotycznych?
SzczepionkaKoszt
Żółtaczka typu A200 zł za 1 podanie
Żółtaczka typu B80-240 zł za 1 podanie
Wścieklizna190-230 zł za 1 podanie
Dur brzuszny240 zł za 1 podanie
8 more rows
30 Mar 2022

Jak się nazywa szczepionka na dur? ›

Dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw durowi brzusznemu: inaktywowane zawierające całe komórki pałeczek duru brzusznego oraz polisacharydowe zawierające oczyszczony polisacharyd otoczkowy pałeczek duru brzusznego.

Komu przysługuje 3 dawka szczepionki? ›

Trzecia dawka szczepionki, uzupełniająca, zalecana jest osobom z niską odpornością. E-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostały osoby: w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. po przeszczepach narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne.

Ile kosztuje szczepionka influvac tetra? ›

Lek dostępny na receptę
Nazwa preparatuProducentCena 100%
Influvac TetraMylan51,56 zł

Jakie szczepionki refunduje NFZ? ›

Na liście bezpłatnych szczepień obowiązkowych refundowanych przez ministerstwo, znajdują się przede wszystkim: szczepionki jednoskładnikowe przeciw WZW B, gruźlicy, Haemophilus infuenzae typu b (Hib), pneumokokom, polio, czy stosowana w szczególnych przypadkach szczepionka monowalentna D przeciw błonicy);

Gdzie można kupić szczepionkę vaxigrip tetra? ›

Nie, szczepionek przeciwko grypie nie można kupić online, bowiem są to produkty wydawane na receptę z apteki stacjonarnej. Wysyłka leków na receptę jest w Polsce prawnie zabroniona. Kolejna dostawa szczepionek VaxigripTetra ma trafić do aptek dopiero w połowie października 2020 r.

Kiedy szczepionka na grypę 2022? ›

Od 1 września 2022 roku możesz zaszczepić się przeciwko grypie. Od 24 sierpnia Oddziały wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od placówek medycznych i aptek, które są zainteresowane szczepieniem.

Jak długo można przechowywać szczepionkę na grypę vaxigrip? ›

Pod warunkiem, że szczepionka jest przechowywana we właściwych warunkach, czyli w lodówce (2°C – 8°C), szczepionkę można podać do końca terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Data zakupu leku nie ma w tym przypadku znaczenia.

Czy trzeba mieć receptę na szczepionkę na grypę? ›

Szczepionki przeciwko grypie są dostępne na receptę; Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna; Za podanie szczepionki przeciw grypie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Ile płacą za szczepienie na Covid? ›

Stawki wahają się od 15 do 30 groszy. Nalicza się je za każdy 1% zwiększonej liczby zaszczepionych pacjentów z listy lekarza POZ i mnoży przez liczbę wszystkich pacjentów (powyżej 12 roku życia) z listy. Premie cząstkowe będą wypłacane w dwóch transzach: po 30 września.

Kiedy refundacja vaxigrip? ›

Komu przysługują bezpłatne lub refundowane szczepionki przeciw grypie? W sezonie 2022/2023 następujące szczepionki przeciw grypie objęte są refundacją (100% lub 50%). – osoby w wieku powyżej 65 lat – 75 lat. odpłatność 50% [pacjent płaci 25,78 zł (cena detaliczna szczepionki 51,56 zł)].

Jak długo działa szczepionka przeciw grypie? ›

To nieprawda, że szczepionka przeciwko grypie działa jedynie przez trzy miesiące. Wystarczająca odporność przeciwko grypie po szczepieniu utrzymuje się co najmniej przez pół roku – zapewnia przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dr hab.

Czy teraz panuje grypa? ›

Grypa w Polsce jest słabo diagnozowana. Wrzuca się ją często do jednego worka z innymi infekcjami wirusowymi. Badania laboratoryjne wykonuje się najczęściej, gdy stan pacjenta jest bardzo poważny i trafia on do szpitala. Od początku października 2021 r.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 11/21/2022

Views: 6050

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.