Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja) - objawy, przyczyny i leczenie (2022)

Wstrząs anafilaktyczny to ciężka, szybko rozwijająca się reakcja nadwrażliwości na jakiś czynnik (np. pokarm, jad owadów), wktórej występuje obniżenie ciśnienia tętniczego zagrażające życiu. Leczenie wstrząsu anafilaktycznego to przede wszystkim jak najszybsze podanie adrenaliny wprzednio-boczną powierzchnię uda

Co to jest wstrząs anafilaktyczny ijakie są przyczyny?

Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja) jest to szybko rozpoczynająca się izagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości organizmu wodpowiedzi na jakiś czynnik (zwykle pokarm, lek lub użądlenie pszczoły czy osy).

W przebiegu wstrząsu anafilaktycznego zwykle dochodzi do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Wtabeli poniżej zestawiono czynniki najczęściej wywołujące anafilaksję, ale warto wiedzieć, że taka reakcja może pojawić się wodpowiedzi także na inne, rzadsze czynniki.

Wstrząs może mieć charakter alergiczny (np. wrazie uczulenia na alergeny orzeszków ziemnych) lub niealergiczny (w razie reakcji na np. zimno).

Najczęstszym mechanizmem powstawania wstrząsu anafilaktycznego jest uczulenie na jakiś alergen, co powoduje reakcję IgE-zależną inastępnie pobudzenie tzw. komórek tucznych, które wydzielając różne silne substancje (przede wszystkim histaminę itryptazę) powodują jego objawy. Inne czynniki mogą bezpośrednio pobudzać komórki tuczne iinne komórki.

Niekiedy nie udaje się odnaleźć przyczyny wstrząsu anafilaktycznego, który wtedy nazywamy idiopatycznym.

(Video) Wstrząs anafilaktyczny

Jak często występuje wstrząs anafilaktyczny?

Wstrząs anafilaktyczny występuje co roku uokoło 1–3% osób. Częstszy jest uosób młodych iu kobiet. Najczęstszymi przyczynami anafilaksji udorosłych są leki (34%), pokarmy (31%) ijady owadów (20%), udzieci zaś pokarmy (70%), jady owadów (22%) ileki (7%). Wokoło 30% przypadków udorosłych iw około 15% przypadków udzieci pomimo szczegółowej diagnostyki nie udaje się ustalić przyczyny anafilaksji (anafilaksja idiopatyczna).

Najczęstsze przyczyny występowania wstrząsu anafilaktycznego
Czynnik mogący wywołać wstrząsPrzykłady
alergeny wziewnesierść konia
kota
lateks
lekiniesteroidowe leki przeciwzapalne (aspiryna, ibuprofen, ketoprofen, naproksen iinne)
pyrazolony
antybiotyki (penicylina, cefalosporyny, aminoglikozydy, tetracyklina iinne)
cytostatyki (leki stosowane wleczeniu nowotworów)
inne: środki kontrastowe zjodem używane wradiologii, insulina, leki używane przy znieczuleniu (suksametonium), narkotyczne środki przeciwbólowe (morfina)
szczepionki isurowice immunoterapia alergenowa (tzw. odczulanie – zwłaszcza podawana wformie wstrzyknięć podskórnych)
surowica przeciwtężcowa, szczepionki przeciwwirusowe, inne szczepionki
pokarmy idodatki do pokarmów pokarmy:
udorosłych - orzeszki ziemne, laskowe ryby iskorupiaki, cytrusy
udzieci – jaja kurze, mleko krowie, orzechy ziemne, laskowe, ryby, pszenica, soja
dodatki do pokarmów (przyprawy konserwanty, barwniki)
jady owadów błonkoskrzydłych jad pszczoły, osy, szerszenia, mrówek
inneprzetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych (zwykle pomyłkowe przetoczenie niezgodnego preparatu)
zimno lub ciepło
wysiłek fizyczny
stres

Wstrząs anafilaktyczny - objawy

Po zadziałaniu jakiegoś czynnika wyzwalającego wstrząs może dojść do całej gamy objawów. Objawy te występują najczęściej wciągu kilku minut, anawet sekund (>90% do 30 minut) izwykle samoistnie ustępują. Zdarzają się także nawroty, tzw. późne reakcje pojawiające się do 72 godzin od pierwszej reakcji – najczęściej po 8–12 godzinach (u około 1–20% chorych).

U około 80–90% chorych objawy rozwiniętego wstrząsu poprzedza pojawienie się zmian skórnych – np. wysypki (tzw. pokrzywki) po przyjęciu jakiegoś pokarmu lub leku.

Groźnymi objawami są:

 • zawroty głowy
 • uczucie silnego osłabienia
 • kołatanie serca
 • chrypka
 • kaszel
 • nieżyt nosa
 • uczucie braku powietrza
 • nudności iwymioty, ból brzucha.

Gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego dotyczy 1/3 chorych (u dorosłych dolną granicą tzw. ciśnienia skurczowego jest 90 mm Hg, udzieci do 10. roku życia – 70 mm Hg). Skóra jest chłodna, blada, spocona. Ostatecznie może dojść do utraty przytomności, anawet zgonu (najczęściej spowodowanym tak silnym obrzękiem „opuchnięciem” tkanek gardła, że dochodzi do zamknięcia krtani iniemożności oddychania).

Chorobami, które sprzyjają pojawieniu się powikłań wstrząsu anafilaktycznego są alergia na orzeszki ziemne oraz choroby układu oddechowego (zwłaszcza źle leczona astma oskrzelowa umłodych chorych) oraz układu krążenia. Zażywane przez chorego leki mogą być przyczyną wstrząsu anafilaktycznego (np. stosowane wnadciśnieniu tętniczym tzw. inhibitory konwertazy) lub utrudniać jego leczenie (stosowane wchorobach układu krążenia tzw. beta-blokery).

(Video) Wstrząs anafilaktyczny postępowanie medyka

Co robić wrazie wystąpienia objawów?

Każdy chory (a także jego bliscy czy przyjaciele) powinni być przeszkoleni wzakresie podawania adrenaliny (a nawet zasad pierwszej pomocy). Wykazano, że najważniejszą przyczyną śmierci zpowodu wstrząsu anafilaktycznego jest opóźnienie podania adrenaliny do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko około 10% reakcji anafilaktycznych ma miejsce wplacówkach medycznych.

Adrenalina, która naturalnie wydziela się wnaszym organizmie wsytuacji zagrożenia czy stresu, silnie go mobilizuje. Kurczy naczynia krwionośnie, dzięki czemu wzrasta ciśnienie tętnicze, zmniejsza obrzęk tkanek izmniejsza wydzielanie substancji zapalnych zkomórek tucznych, azatem odwraca skutki wstrząsu anafilaktycznego.

Postępowanie wprzypadku wystąpienia anafilaksji

 1. Na początku należy szybko przerwać narażenie na czynnik, który wywołał wstrząs, np. usunąć żądło owada.
 2. Następnie pacjent musi sobie podać sam adrenalinę domięśniowo wudo (lub podaje ją inna przeszkolona osoba).
 3. Jeśli lekarz wcześniej przepisał choremu lek przeciwhistaminowy – chory powinien go przyjąć (u osób nieprzytomnych nie wolno podawać tabletek).
 4. Dobrze jest ułożyć chorego wpozycji leżącej zuniesionymi nogami.
 5. Po podaniu adrenaliny natychmiast wzywa się pogotowie ratunkowe (pod numerem 112 lub 999). Chory nie powinien sam jechać do szpitala samochodem, ponieważ może nagle stracić przytomność.
 6. Jeśli chory jest sam, powinien upewnić się, że drzwi są otwarte, aby ratownicy mogli wejść do domu.
 7. Wrazie zatrzymania oddechu lub krążenia osoba towarzysząca choremu powinna podjąć akcję reanimacyjną, ponieważ zwłoka woczekiwaniu na przybycie pogotowia oznacza zgon chorego.
 8. Każdy przypadek wstrząsu, nawet zniewielkimi objawami, wymaga obserwacji wszpitalu – przynajmniej 8–12 godzin. Szczególnie ciężkie objawy wymagają przyjęcia na oddział intensywnej terapii.
 9. Chorzy wypisywani do domu powinni otrzymać pisemny plan wrazie ponownego pojawienia się objawów wstrząsu, skierowanie na dalszą diagnostykę przyczyn wstrząsu oraz receptę na adrenalinę iinne leki.

Rozpoznanie wstrząsu anafilaktycznego

Wstrząs anafilaktyczny zazwyczaj rozpoznaje się na podstawie szczególnie szybko przebiegających, gwałtownych objawów połączonych często (chociaż nie zawsze) ze spadkiem ciśnienia tętniczego. Zwykle objawy wstrząsu są tak charakterystyczne, że jego rozpoznanie nie budzi wątpliwości. Niekiedy jednak chory nie zwraca uwagi na to, że np. wymioty izasłabnięcie po zjedzeniu jakiegoś pokarmu poprzedziła swędząca wysypka. Niekiedy wstrząs anafilaktyczny można pomylić zinnymi chorobami – np. napadem astmy oskrzelowej czy zatruciem pokarmowym. Wrazie wcześniejszego przyjęcia np. leków przeciwhistaminowych objawy ze strony skóry zwiastujące wstrząs mogą być nieobecne.

Dużo problemów nastręcza natomiast sprecyzowanie, po jakim czynniku doszło do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

W trakcie rozwiniętego wstrząsu zreguły nie ma czasu, aby pobrać krew do badań, dzięki którym można potwierdzić jego podejrzenie. Do badań tych należą oznaczenia stężenia histaminy (badanie to należy wykonać jak najszybciej, do 60 minut od początku objawów) oraz tryptazy we krwi (jej poziom może być prawidłowy uchorych zalergią pokarmową). Poziom tych substancji może się też szybko zmieniać, co dodatkowo utrudnia rozpoznanie wstrząsu. Dlatego też rozpoznanie wstrząsu anafilaktycznego opiera się głównie na zaobserwowaniu charakterystycznych dlań objawów.

(Video) Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić u osoby bez żadnych wcześniejszych objawów alergii

Wstrząs anafilaktyczny - leczenie

Leczenie wstrząsu, jak wspomniano powyżej, wymaga przede wszystkim jak najszybszego podania adrenaliny. Zazwyczaj dorosłym podaje się domięśniowo 0,3–0,5 mg wrozcieńczeniu 1:1000 wprzednio-boczną powierzchnię uda. Nie należy przekraczać jednorazowo dawki 0,5 mg. Dawkę adrenaliny można powtarzać co około 5–15 min, jeżeli nie ma poprawy lub ciśnienie tętnicze jest wciąż zbyt niskie. Uwiększości chorych poprawę stanu ogólnego osiąga się po podaniu 1–2 dawek.

Inne leki, takie jak leki przeciwhistaminowe (np. antazolina czy klemastyna) czy też glikokortykosteroidy (np. metylprednizolon) mają znaczenie drugorzędne iodgrywają rolę głównie wprzeciwdziałaniu narastaniu objawów. Leki przeciwhistaminowe zmniejszają świąd skóry iwysypkę. Glikokortykosteroidy są silnymi lekami przeciwalergicznymi, ale zaczynają działać po kilku godzinach igłównie zapobiegają nawrotowi objawów wstrząsu anafilaktycznego. Wleczeniu duszności spowodowanej skurczem oskrzeli skuteczne są krótko działające leki rozszerzające oskrzela (zobacz: Leki stosowane wchorobach alergicznych).

W celu przeciwdziałania niedotlenienia organizmu chory otrzymuje do oddychania tlen. Niekiedy wwyniku obrzęku („opuchnięcia”) tkanek wgardle może dojść do utrudnienia oddychania grożącego uduszeniem. Wtakim wypadku lekarz będzie musiał wykonać intubację (założyć rurkę przez krtań do tchawicy umożliwiającą oddychanie). Jeśli obrzęk będzie zbyt duży, to wykona tzw. konikotomię – wkłuje małą rurkę bezpośrednio przez skórę szyi do tchawicy. Często przetacza się też dożylnie płyny, aby uniknąć nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego. Wrazie zatrzymania oddechu lub krążenia lekarz podejmuje akcję reanimacyjną.

Bardzo rzadko zdarza się tzw. przedłużająca się anafilaksja, kiedy to pomimo leczenia chory nadal ma objawy przez wiele godzin, anawet dni.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

U wielu chorych objawy wstrząsu anafilaktycznego mogą cofnąć się samoistnie (organizm człowieka wydziela wiele substancji, wtym adrenalinę przeciwdziałającą skutkom wstrząsu), uinnych dochodzi do jego narastania, anawet śmierci (najczęściej wciągu 5–30 minut od początku objawów – około 1–3% chorych).

Niekiedy chorzy nie są świadomi, że jakiś czynnik może wywołać unich wstrząs. Wrzadkich wypadkach wstrząs pojawia się unich po raz pierwszy wżyciu, powodując zgon.

(Video) Wstrząs anafilaktyczny

Chory, który przebył wstrząs anafilaktyczny, może prowadzić normalne życie, ale musi być świadomy, że może ponownie dojść do nawrotu objawów wstrząsu. Nie ma zatem możliwości „wyleczenia”. Niestety nie ma możliwości przewidzenia ciężkości objawów kolejnego wstrząsu anafilaktycznego.

Co trzeba robić po zakończeniu leczenia?

Najważniejszym elementem postępowania uchorego, który przebył wstrząs jest ustalenie, co go spowodowało. Zreguły wymaga to skierowania do alergologa.

Po opanowaniu objawów wstrząsu lekarz może pobrać krew wcelu oceny tzw. swoistych przeciwciał wrazie podejrzenia uczulenia na jakiś alergen, przeciwko któremu skierowane są te przeciwciała. Testy skórne zalergenami (jeśli lekarz uzna, że należy je zastosować) wykonuje się zwykle po około 3–4 tygodniach. Wcześniej mogą wypaść fałszywie ujemnie – to znaczy, że pomimo obecności uczulenia testy te go nie wykażą.

W specjalistycznych ośrodkach niekiedy wykonuje się tzw. próby prowokacyjne (polegają na ostrożnym podaniu np. niewielkiej ilości pokarmu podejrzewanego owywołanie objawów anafilaksji iobserwowanie, jakie wywoła on objawy; wrazie ich obecności chory otrzymuje natychmiast leczenie).

Oczywiste jest, że chory musi unikać znanych sobie czynników, które doprowadziły do powstania wstrząsu (zobacz tabelę poniżej). Wrazie rozpoznania którejś zchorób zkręgu alergii powinien regularnie kontrolować się istosować do jego zaleceń. Wprzypadku uczulenia na jady owadów błonkoskrzydłych zaleca się odczulanie na ich jad.

Pacjent powinien nosić przy sobie zawsze preparat adrenaliny (np. wamułkostrzykawce) oraz pisemną informację na co jest uczulony (wpisanie odpowiedniej informacji medycznej na kartce noszonej wraz zdokumentem tożsamości lub na noszonej bransoletce). WPolsce dostępne są następujące preparaty adrenaliny wautowstrzykiwaczu lub ampułkostrzykawce: EpiPen Jr., Epipen Senior, Adrenalina WZF.

(Video) Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja)

Postępowanie wcelu unikania czynników wywołujących wstrząs anafilaktyczny
Czynnik mogący wywołać wstrząsPostępowanie
alergeny wziewne (sierść konia, kota)
lateks
unikanie kontaktu zalergenami zwierzęcymi
stosowanie rękawiczek, zabawek iinnych przedmiotów niezawierających lateks (unikać np. balonów, prezerwatyw)
leki, szczepionki isurowice nie wolno ponownie stosować preparatów powodujących anafilaksję
otrzymanie informacji znazwami uczulających leków od lekarza (w miarę możności ze wszystkimi nazwami handlowymi danego leku)
informowanie ouczuleniu na dany preparat pracowników służby zdrowia (tak, by nie został on przepisany lub podany)
testy prowokacyjne (np. zpenicyliną)
wmiarę możliwości stosowanie preparatów doustnych anie dożylnych
po przyjęciu szczepionki przeciwalergicznej czy surowicy pozostać na obserwacji (zwykle 30 minut)
wrazie uczulenia na białko jaja kurzego nie przyjmować szczepionek je zawierających
pokarmy idodatki do pokarmów (np. konserwanty) unikanie uczulających pokarmów nawet wśladowej ilości – czytanie etykietek, informowanie ouczuleniu na jakiś pokarm wrestauracji
unikanie np. sałatek zsurowymi jarzynami iowocami, pokarmów konserwowanych, barwionych, wędzonych itp.
jady owadów błonkoskrzydłych przy przebywaniu na zewnątrz na świeżym powietrzu unikanie czynników mogących przywabiać owady (kolorowych strojów, mocnych perfum, spożywania posiłków)
nie odganiać gwałtownie owadów, nie zabijać ich
wysiłek fizycznyunikanie wysiłku po spożyciu posiłków ialkoholu, przed miesiączką
zimnounikanie nagłego oziębiania ciała – np. skoków do wody

Co robić, aby uniknąć wstrząsu anafilaktycznego?

Plan postępowania uchorych, którzy przeszli wstrząs anafilaktyczny powinien obejmować cztery główne punkty, które zostały wcześniej omówione. Niektórzy chorzy, zwłaszcza ci zanafilaksją idiopatyczną, muszą stale zapobiegawczo stosować leki przeciwhistaminowe.

FAQs

Jaki zastrzyk na wstrząs anafilaktyczny? ›

Adrenalinę należy podać także w sytuacji wątpliwości, czy to jest wstrząs anafilaktyczny. Opóźnienie w podaniu adrenaliny zwiększa ryzyko zgonu. Epinefryna (adrenalina) podawana jest domięśniowo w przednio-boczną powierzchnię uda.

Czy wstrzas anafilaktyczny może się powtorzyc? ›

Wstrząs anafilaktyczny – czynniki ryzyka

poprzednia anafilaksja – jeżeli, już raz wystąpił wstrząs anafilaktyczny, zwiększa to ryzyko pojawienia się kolejnego.

Jakie leki na wstrząs anafilaktyczny? ›

Wstrząs anafilaktyczny – pierwsza pomoc

Podanie adrenaliny, jeżeli pacjent otrzymał od lekarza ampułkostrzykawkę (zwykle ma to miejsce w przypadku osób z alergią). Można podać też leki przeciwhistaminowe, pod warunkiem, że osoba poszkodowana jest przytomna.

Jak leczyć wstrząs anafilaktyczny? ›

Leczenie wstrząsu, jak wspomniano powyżej, wymaga przede wszystkim jak najszybszego podania adrenaliny. Zazwyczaj dorosłym podaje się domięśniowo 0,3–0,5 mg w rozcieńczeniu 1:1000 w przednio-boczną powierzchnię uda. Nie należy przekraczać jednorazowo dawki 0,5 mg.

Czym grozi wstrząs anafilaktyczny? ›

W wyniku wstrząsu może dojść do zatrzymania bądź ograniczenia akcji serca. To zaś prosta droga do uszkodzenia mózgu, czy wystąpienia zaburzeń prawidłowego rytmu serca. Kolejnymi powikłaniami po ataku anafilaktycznym mogą być: niewydolność nerek, zawał mięśnia sercowego, czy wstrząs kardiogenny.

Po jakim czasie od użądlenia osy występuje wstrząs anafilaktyczny? ›

Odczyny po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe mogą występować zarówno kilka minut po zdarzeniu, jak i kilka lub kilkadziesiąt godzin później. Najczęściej u osób wrażliwych występują nadmierne objawy miejscowe pod postacią obrzęku o średnicy powyżej 10 cm utrzymujące się powyżej 24 godzin.

Czy pokrzywka to wstrząs anafilaktyczny? ›

Objawy wstrząsu anafilaktycznego pojawiają po kilku sekundach od podania alergenu. U chorego spada gwałtownie ciśnienie, akcja serca ulega przyspieszeniu, skóra blednie, chory traci przytomność, mogą wystąpić drgawki, bezwiedne oddawanie moczu i stolca. Na skórze – pokrzywka.

Kiedy dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego? ›

Dolegliwości charakterystyczne dla wstrząsu anafilaktycznego pojawiają się szybko (w ciągu kilku minut, a nawet sekund) po zadziałaniu alergenu i mają gwałtowny przebieg. W krótkim czasie dochodzi do dysfunkcji narządów niezbędnych dla życia człowieka.

Czy można być uczulonym na adrenalinę? ›

Przeciwwskazania. Adrenaliny nie powinno się stosować w przypadku gdy pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku, jednak w stanach zagrożenia życia nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania leku.

Co to jest anafilaksja i jakie są jej objawy? ›

Anafilaksja to ciężka reakcja nadwrażliwości na czynnik alergiczny lub niealergiczny, która może zagrażać życiu człowieka. Jedną z jej postaci jest wstrząs anafilaktyczny, w którego przebiegu występuje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Co to jest wstrząs anafilaktyczny po szczepieniu? ›

Reakcja anafilaktyczna (inaczej anafilaksja), to ciężka zagrażająca życiu reakcja uogólniona lub systemowa reakcja nadwrażliwości, w trakcie której konieczne jest zastosowanie adrenaliny lub hospitalizacja pacjenta. Reakcja anafilaktyczna jest znanym, bardzo rzadko występującym niepożądanym odczynem poszczepiennym.

Co to jest zespół wstrząsu toksycznego? ›

Zespół wstrząsu toksycznego (ang. TSS – toxic shock syndrome) – ostre, zagrażające życiu zatrucie, które charakteryzuje się gorączką, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, wysypką, zaburzeniem czynności wielu narządów wewnętrznych oraz złuszczaniem naskórka w fazie rekonwalescencji.

Po jakim czasie występuje reakcja alergiczna po ukąszeniu osy? ›

Typowe dla osób uczulonych jest ostre wystąpienie objawów zawsze mające związek czasowy z użądleniem. Najczęściej do rozwoju objawów dochodzi w ciągu od kilku lub kilkunastu minut do kilku godzin. U części chorych po początkowej poprawie objawy mogą nawrócić, najczęściej w ciągu kilkunastu godzin.

Jak sprawdzic czy jest się uczulonym na osy? ›

W celu potwierdzenia czy jest Pan uczulony, należy wykonać punktowe testy skórne lub oznaczyć we krwi stężenie swoistych przeciwciał klasy IgE przeciwko jadowi pszczoły, osy i szerszenia.

Jak długo działa jad osy? ›

Na ogół użądlenie przez osę kończy się opuchnięciem, zaczerwienieniem i bólem utrzymującym się do około doby. W przypadku uczulenia na jad owada, reakcja organizmu może być znacznie poważniejsza, dlatego nie należy lekceważyć żadnych objawów, które mogą zwiastować wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego.

Co na pokrzywkę alergiczna? ›

Podstawowymi lekami wykorzystywanymi w terapii pokrzywki są leki przeciwhistaminowe, które zmniejszają świąd skóry i powodują zanikanie bąbli pokrzywkowych. Leki przeciwhistaminowe skuteczne w leczeniu pokrzywki to: bilastyna, cetyryzyna, desloratadyna, feksofenadyna, lewocetyryzyna, loratadyna i rupatadyna.

Jak uzyskac adrenalinę? ›

- Każdy, kto doświadczył takiej sytuacji i trafił w związku z nią do lekarza, może dostać receptę na adrenalinę. Można ją nabyć pod nazwą handlową EpiPen® w formie autostrzykawki lub Adrenalina WZF® w formie ampułkostrzykawki. W ten sam sposób powinna być poinformowana rodzina takiej osoby.

Po jakim czasie dziala adrenalina? ›

Po podaniu dożylnym działa natychmiast. Biologiczny okres półtrwania leku po jego dożylnym podaniu wynosi 2–3 min; po takim podaniu epinefryna bardzo szybko ulega dystrybucji do mięśnia sercowego. Epinefryna jest szybko rozkładana przez odpowiednie enzymy.

Ile kosztuje adrenalina WZF? ›

19,33 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Co podac na silna reakcję alergiczną? ›

Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja): leczenie

W pierwszej kolejności usuń źródło alergenu, a następnie trzeba podać domięśniowo lub podskórnie adrenalinę (w przypadku wstrząsu anafilaktycznego zaleca się ją podać we wlewie dożylnym).

Co to jest wstrząs anafilaktyczny Wikipedia? ›

reakcja anafilaktyczna (wstrząs anafilaktyczny), zwana również reakcją nadwrażliwości typu I, to szybko postępujący stan ciężki, który charakteryzuje się nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego i stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Z tego względu reakcja anafilaktyczna wymaga natychmiastowego leczenia.

Ile adrenaliny we wstrząsie? ›

Wstrząs anafilaktyczny i inne ostre reakcje alergiczne. Domięśniowo lub podskórnie 0,3 do 0,5 mg. W ciężkich przypadkach nawet 1 mg w dawce jednorazowej. We wstrząsie anafilaktycznym preferowana jest domięśniowa droga podania.

Ile kosztuje zastrzyk z adrenaliny? ›

19,33 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Czy adrenalinę można kupić bez recepty? ›

Epinefryna bez recepty nie jest dostępna, ale osoby ze skłonnościami do silnych reakcji alergicznych nie powinny mieć problemu z otrzymaniem recepty na zastrzyki. Przeciwnie – pacjentom zagrożonym wstrząsem anafilaktycznym zaleca się noszenie ampułkostrzykawek przy sobie na wypadek kontaktu z substancją uczulającą.

Co to jest adrenalina w zastrzyku? ›

Pomaga między innymi sercu szybciej pompować krew, ułatwia oddychanie i działa przeciwkrwotocznie, dlatego często używana jest jako lek. Zastrzyk z adrenaliny stosuje się w nagłych przypadkach, zagrażających życiu.

Jak rozcieńczyć adrenalinę 1 1000? ›

Według zaleceń EAACI i PTA adrenalinę podajemy we wstrząsie domięśniowo, nie rozcieńczając jej. Można jednak przyjąć, że zależy to od masy dziecka. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem o dużej masie ciała (np. 30-50 kg), podajemy adrenalinę nierozcieńczoną (roztwór 1:1000) w dawce 0,01 ml/kg/dawkę.

Ile adrenaliny podac? ›

Lekiem pierwszego rzutu w anafilaksji jest adrenalina, podawana domięśniowo, u dzieci w dawce 0,01mg/kg m.c., natomiast u dorosłych podaje się 0,3 lub 0,5mg.

Jak podać adrenalinę we wstrząsie? ›

Zdejmij nasadkę z igły w przypadku ampułkostrzykawki albo niebieską nakładkę ochronną w przypadku pena. Trzymając ampułkostrzykawkę, wbij igłę głęboko w udo pod kątem prostym (możesz to zrobić przez ubranie) i naciskaj tłok tak długo, aż poczujesz wyraźny opór a następnie wyciągnij igłę.

Czy można kupić adrenalinę w aptece? ›

Czy Epipen jest dostępny bez recepty? Lek Epipen jest dostępny wyłącznie na receptę.

Czy da się kupic adrenalinę? ›

- Każdy, kto doświadczył takiej sytuacji i trafił w związku z nią do lekarza, może dostać receptę na adrenalinę. Można ją nabyć pod nazwą handlową EpiPen® w formie autostrzykawki lub Adrenalina WZF® w formie ampułkostrzykawki.

Gdzie po lek adrenalina WZF? ›

100+ aptek z Adrenalina WZF 0,1% na stanie
 • 57.24 km. Apteka Zdrówko. Sulwińskiego 19, Błaszki. ...
 • 79.51 km. Apteka Gemini. ...
 • 80.51 km. Apteka Gemini. ...
 • 94.09 km. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Multi-Vit. ...
 • 109.77 km. Cosmedica. ...
 • 113.06 km. Apteka Żyj-zdrowo.com. ...
 • 120.45 km. Kisielewskiego 8/16, Częstochowa. ...
 • 123.57 km. Apteka Zdrowit.

Videos

1. Wstrząs
(Medycznie po prostu)
2. Wstrząs anafilaktyczny. Jak podać adrenalinę? Wstrzykiwacz automatyczny, ampułkostrzykawka, ampułki
(Magazyn Aptekarski)
3. Wstrząs anafilaktyczny okiem alergologa
(Doktorek Radzi)
4. Światowy Tydzień Alergii: Wstrząs anafilaktyczny
(MedExpress TV)
5. Anafilaksja - co to jest? Czy można być o krok przed anafilaksją?
(ALAB laboratoria)
6. Czy w przypadku wstrząsu anafilaktycznego podanie adrenaliny jest zawsze skuteczne?
(Jaalergik)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 08/21/2022

Views: 6306

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.