Zaburzenia rytmu serca - Lekarstwo - 2022 (2022)

Zaburzenia rytmu serca - Lekarstwo - 2022 (1)

Zawartość

 • Synonimy
 • definicja
 • Węzły zatokowe i węzły AV - zegary rytmu serca
 • Klasyfikacja zaburzeń rytmu serca
 • Arytmie przedsionkowe
 • Zaburzenia rytmu serca w komorze
 • Zaburzenia rytmu serca układu wzbudzenia i przewodzenia
 • Objawy
 • Przegląd objawów arytmii serca
 • Powikłania arytmii serca
 • przyczyny
 • badanie
 • leczenie
 • Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca
 • Kardiowersja w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca
 • Ablacja w zaburzeniach rytmu serca
 • Stymulator do zaburzeń rytmu serca

Wiele osób ma nieprawidłowe rytmy serca w ciągu swojego życia. Zdrowi ludzie czasami zauważają, że rytm przeskakuje lub serce się zacina. Takie dodatkowe ciosy (tzw. extrasystoles) są do pewnego stopnia nieszkodliwe i nieszkodliwe (zwłaszcza u młodych ludzi). Ale czasami te przeszkody wskazują na poważną chorobę serca. Tutaj znajdziesz wszystko o objawach, przyczynach i leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Synonimy

niemiarowość

definicja

Zaburzenia rytmu serca - Lekarstwo - 2022 (2)

W przypadku zaburzeń rytmu serca sekwencja uderzeń serca jest zaburzona: serce bije zbyt szybko, zbyt wolno lub zbyt nieregularnie. U zdrowych dorosłych serce bije około 60 do 80 razy na minutę w spoczynku i bez ćwiczeń. Podekscytowanie, gniew, strach lub stres, a także fizyczny wysiłek przyspieszają bicie serca. Natomiast zmniejsza się podczas snu. Te zmiany są normalne i ważne. W przypadku arytmii serca ta regulacja bicia serca nie działa prawidłowo.

(Video) Arytmia serca 👉 jak się jej pozbyć? Co powoduje zaburzenia rytmu serca?

Węzły zatokowe i węzły AV - zegary rytmu serca

Tak zwany węzeł zatokowy w sercu wskazuje, jak szybko i często bije serce. Jednak ten węzeł zatokowy nie jest węzłem wyczuwalnym ani dotykowym. Jest to raczej nagromadzenie wyspecjalizowanych komórek mięśnia sercowego.

Węzeł zatokowy jest pierwszym zegarem bicia serca. Znajduje się w górnej części prawego przedsionka i generuje około 60 do 80 tzw. wzbudzeń na minutę. Stamtąd te impulsy elektryczne przechodzą przez ściany małżowiny usznej do węzła AV. Ten węzeł znajduje się na przejściu między przedsionkiem a komorą i wkracza, gdy węzeł zatokowy ulegnie awarii. Jest jak rozrusznik serca (wtórny). Jednak węzeł AV wytwarza tylko 40 do 50 wzbudzeń na minutę.Z węzła AV bodźce elektryczne przechodzą przez określone ścieżki przewodzenia do mięśni serca, które powodują bicie serca.

Klasyfikacja zaburzeń rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca są klasyfikowane według miejsca ich powstania. Mogą powstawać w przedsionku lub komorze, a także w układzie stymulacji i przewodzenia. Istnieją również klasyfikacje według szybkości i zagrożenia, a także wrodzonych i nabytych zaburzeń rytmu serca. Ograniczamy się do klasyfikacji zaburzeń rytmu serca według miejsca ich powstania.

Arytmie przedsionkowe

Arytmie powstające w przedsionku serca nazywane są arytmiami nadkomorowymi. Z reguły przyczyną są zmiany patologiczne w zatoce lub węźle AV.

Typowe arytmie przedsionkowe to:

(Video) Zaburzenia rytmu serca

 • Migotanie przedsionków (najczęstsza znacząca arytmia serca. W migotaniu przedsionków bezkierunkowe wzbudzenia elektryczne przebiegają przez przedsionki z ogromną prędkością).
 • Trzepotanie przedsionków (nieprawidłowy rytm serca, w którym małżowiny uszne biją regularnie, ale bardzo szybko na minutę)
 • Zaburzenia przewodzenia od węzła zatokowego do mięśni przedsionkowych (blok zatokowo-przedsionkowy).
 • Bicie serca poza normalnym rytmem serca, pochodzące z przedsionka (skurcze dodatkowe nadkomorowe).

Zaburzenia rytmu serca w komorze

Arytmie powstające w komorach serca nazywane są arytmiami komorowymi. Typowe zaburzenia rytmu serca w komorze to:

 • Bicie serca poza normalnym rytmem serca z komory (dodatkowe skurcze komorowe)
 • Szybkie, czasami zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca, które powstają w komorach (tachykardia komorowa)
 • Trzepotanie komór (szybka sekwencja względnie regularnych czynności komór)
 • Migotanie komór (zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca bez tętna z zaburzeniami pobudzenia komorowego, w wyniku których mięsień sercowy nie bije już prawidłowo. Nieleczone migotanie komór prowadzi do natychmiastowej śmierci z powodu braku zdolności pompowania).

Zaburzenia rytmu serca układu wzbudzenia i przewodzenia

 • Wadliwe działanie węzła zatokowego i przewodnictwo w przedsionkach (np. zespół chorej zatoki, zespół chorego węzła zatokowego)
 • Opóźnione lub przerwane przewodzenie pobudzenia w węźle AV (blokady AV)
 • szybkie i regularne bicie serca, które zaczynają się nagle i nagle kończą (tachykardia z ponownym wejściem do węzła AV)
 • Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (zespół WPW, częsta arytmia serca u młodych ludzi, wywoływana przez obwód elektryczny między przedsionkami a komorami).
 • Rytm rezerwy komorowej po niewydolności lub zablokowaniu węzłów zatokowych lub węzłów pk.

Objawy

Arytmię serca można również zaobserwować podczas odczuwania fali tętna, na przykład na nadgarstku. Puls może naprawdę przyspieszać, chodzić bardzo wolno lub nieregularnie, być twardy lub płaski i słabo wyczuwalny, a czasami jest ledwo wyczuwalny, jeśli w ogóle. W zależności od ciężkości uszkodzenia serca możliwe są duszności, dezorientacja, zawroty głowy oraz przejściowe zaburzenia mowy i widzenia. Bardzo ciężkie zaburzenia rytmu serca mogą prowadzić do utraty przytomności, a nawet śmierci.

Przegląd objawów arytmii serca

 • powolne, szybkie lub zacinające się bicie serca (kołatanie serca, kołatanie serca)
 • Zatrzymanie bicia serca (zauważalna przerwa w uderzeniu)
 • Uczucie bicia serca - czasami aż do gardła (palpitacje)
 • Zmiany tętna (wyścigowe, wolne, twarde, miękkie, słabe lub ledwo zauważalne)
 • Ból serca, ucisk w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • przejściowe zaburzenia mowy i widzenia
 • Trudności w oddychaniu, dezorientacja, zawroty głowy, senność, splątanie
 • Napad, zapaść, utrata przytomności.

Powikłania arytmii serca

Arytmie mogą prowadzić do niebezpiecznych powikłań. Szczególnie obawiają się niedrożności naczyń (zatory), zawałów serca, udarów, narastającej niewydolności serca lub nagłej śmierci sercowej.

przyczyny

Przyczyną arytmii może być bezpośrednio serce lub choroba poza sercem. Na przykład, chorobom zakaźnym przebiegającym z gorączką często towarzyszy zbyt szybkie bicie serca. Niedoczynność tarczycy zwykle powoduje spowolnienie bicia serca.

Ponadto niedobory elektrolitów (takie jak niedobór potasu lub niedobór wapnia) lub nadmiar minerałów (takich jak nadmiar potasu) mogą wywoływać wszelkiego rodzaju arytmie serca. Niektórym ludziom wystarczy zjedzenie 6 bananów, aby wywołać zaburzenia rytmu serca. Ponieważ banany zawierają dużo potasu.

(Video) Arytmia serca - objawy, przyczyny i leczenie schorzenia

Zdarzają się również wrodzone zaburzenia pobudzenia serca lub codzienne sytuacje zmieniające rytm serca (np. nadmierne spożycie alkoholu lub kawy). Choroby serca, które powodują nieregularne bicie serca obejmują:

Inne choroby, które mogą powodować nieregularne bicie serca to:

 • Choroba wieńcowa (CHD)
 • Zawał serca
 • Zaburzenia mięśnia sercowego (nazywane kardiomiopatiami)
 • Zapalenie serca (zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie wsierdzia)
 • Wady serca lub zastawki serca (takie jak zwężenie aorty lub niedomykalność zastawki mitralnej)
 • wrodzone lub nabyte zaburzenia pobudzenia serca (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White'a, w skrócie zespół WPW).
 • wysokie ciśnienie krwi
 • niskie ciśnienie krwi
 • Dysfunkcja tarczycy (np. nadczynność i niedoczynność tarczycy)
 • Zaburzenia równowagi elektrolitowej, takie jak niedobór potasu
 • gorączkowe choroby zakaźne, takie jak świnka, odra, różyczka
 • silne wzdęcia (meteoryzm)
 • Nadwrażliwość zatoki szyjnej w zespole zatoki szyjnej. Zatoka szyjna jest receptorem na głównej tętnicy szyjnej, który może być podrażniony naciskiem (na przykład podczas golenia, ciasnego szalika lub kołnierza lub gdy głowa jest nadmiernie rozciągnięta). W rezultacie bicie serca zwalnia tak bardzo, że osoba dotknięta chorobą czasami traci przytomność.

Następujące sytuacje mogą wywołać zaburzenia rytmu serca:

 • Strach, złość, nerwowość
 • stres emocjonalny i napięcie fizyczne
 • nadmierne spożycie kofeiny lub teine ​​(kawa, herbata lub cola)
 • nadmierne spożycie alkoholu
 • Palić
 • Używanie narkotyków lub innych trucizn
 • Przyjmowanie leków (np. skutki uboczne hormonów tarczycy lub leków przeciwdepresyjnych).

badanie

Typowe dolegliwości i przebyte lub współistniejące choroby skłaniają lekarza do rozpoznania arytmii serca. Aby potwierdzić diagnozę, lekarz wysłucha Twojego serca i zmierzy puls, a następnie wykona elektrokardiogram spoczynkowy (EKG spoczynkowy) i, jeśli to konieczne, EKG wysiłkowe. Z reguły badania te są wystarczające do określenia arytmii serca.

leczenie

Lekarz indywidualnie decyduje, czy arytmia serca w ogóle wymaga leczenia. Czasami arytmie serca nie wymagają leczenia. W przeciwnym razie terapia zależy od rodzaju i przyczyny arytmii serca. Jeśli choroby są odpowiedzialne za zaburzone bicie serca, należy je najpierw leczyć. Istnieje wiele metod leczenia samych zaburzeń rytmu serca.

(Video) Migotanie i modyfikowalne czynniki ryzyka. Co nowego w 2022 ?

Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca

Leki na arytmie nazywane są antyarytmikami. W leczeniu zaburzeń rytmu serca za pomocą leków stosuje się substancje czynne z następujących grup:

 • Leki przeciwarytmiczne klasy I: blokery kanału sodowego, takie jak ajmalina lub chinidyna
 • Leki przeciwarytmiczne klasy II: beta-adrenolityki, np. bisoprolol, nebiwolol lub metoprolol
 • Leki przeciwarytmiczne klasy III: blokery kanału potasowego, np. amiodaron, dronedaron lub sotalol
 • Leki przeciwarytmiczne klasy IV: antagoniści wapnia, tacy jak diltiazem i werapamil.

Inne leki antyarytmiczne to:

 • Adenozyna (często stosowana w ostrej terapii zaburzeń rytmu serca węzła AV)
 • Glikozydy naparstnicy (wzmacniają mięsień sercowy, typowymi przedstawicielami są digoksyna i digitoksyna)
 • Leki parasympatykolityczne (takie jak bromek atropiny i ipratropium)
 • Sympatykomimetyki (takie jak adrenalina i noradrenalina)
 • Inhibitory kanałów (nowa grupa składników aktywnych z jedynym przedstawicielem do tej pory iwabradyną)
 • Magnez.

Kardiowersja w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca

Kardiowersja ma na celu przywrócenie prawidłowego rytmu zatokowego serca. Ta rytmizacja jest stosowana głównie w nagłych przypadkach trzepotania komór, migotania komór i częstoskurczów nadkomorowych lub komorowych. Kardiowersja może być lecznicza lub elektryczna (za pomocą defibrylatora lub wstrząsu serca). Silny wzrost prądu przerywa aktywność elektryczną serca. Ten czas pozwala węzłowi zatokowemu na wznowienie swojej funkcji, a następnie rytmiczne tempo bicia serca.

Ablacja w zaburzeniach rytmu serca

W przypadku zaburzeń rytmu serca, takich jak zespół WPW, częstoskurcze z nawrotem węzła AV lub niektóre częstoskurcze komorowe, przydatna może być ablacja prądem o wysokiej częstotliwości. Punkt początkowy arytmii serca lub dodatkowych dróg przewodzenia (jak w zespole WPW) są zacierane elektrycznie przez cewnik sercowy.

Stymulator do zaburzeń rytmu serca

Czasami rozrusznik serca (Rozrusznik, Rozrusznik) jest wszczepiany, gdy bicie serca jest zbyt wolne. W przypadku zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca zastosowanie wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD) może być konieczne, aby zapobiec zatrzymaniu krążenia.

(Video) Migotanie przedsionków - objawy i leczenie

Stymulator działa jak generator impulsów. Monitoruje bicie serca i wysyła impulsy elektryczne do serca, jeśli bije zbyt wolno. Cardoverter-defibrylator jest nieco większy niż rozrusznik serca i monitoruje rytm serca. W zależności od zaburzenia rytmu emitowane są impulsy elektryczne, a nadmierna lub niedostateczna stymulacja jest korygowana. W razie potrzeby przeprowadzana jest terapia wstrząsu serca: defibrylacja.

Oba urządzenia są wszczepiane pod obojczyk podczas niewielkiego zabiegu chirurgicznego. Elektrody łączą urządzenia z sercem. Jeśli tętno spadnie zbyt mocno, do akcji wkracza stymulator. Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD) jest stosowany m.in. przy trzepotaniu i migotaniu przedsionków oraz migotaniu komór.

Świeże Publikacje

FAQs

Jakie leki na zaburzenia rytmu serca? ›

W leczeniu przewlekłym zastosowanie mają: amiodaron, dizopiramid (niestosowany w Polsce), dofetylid (tylko w USA), flekainid (niestosowany w Polsce), propafenon i sotalol – do nich dołączył ostatnio dronedaron. 3 Leki te stosuje się głównie u chorych z AF w celu utrzymania rytmu zatokowego.

Jaki lek na arytmie został wycofany? ›

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu aż 7 serii leku Oxycardil 240. Lek ten stosuje się u pacjentów cierpiących na nadciśnienie tętnicze oraz przy chorobie niedokrwiennej serca.

Co zrobić aby przerwać arytmie? ›

W leczeniu objawowym – eliminujacym napady arytmii, możemy posiłkować się farmakoterapią, a jeśli istnieją wskazania również metodami inwazyjnymi. Leki na arytmię, które są najczęściej stosowane to: amiodaron, adenozyna, digoksyna, β- blokery, propafenon, lidokaina.

Czy da się wyleczyc zaburzenia rytmu serca? ›

Groźna arytmia serca natomiast wymaga leczenia farmakologicznego, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub przeprowadzenia kardiowersji. Arytmię można także spróbować wyleczyć za pomocą ablacji, czyli celowego uszkodzenie fragmentu serca, który odpowiada za dysrytmię.

Co na arytmię serca bez recepty? ›

W aptece bez recepty można zakupić tabletki przeciwalergiczne zawierające substancje, takie jak np. feksofenadyna, loratadyna czy lewocetyryzyna. Leki na alergię dostępne są też w formie syropów, kropli do oczu, aerozolów do nosa czy kremów, maści lub żeli.

Co na kołatanie serca bez recepty? ›

Leki bez recepty serce i układ krążenia. Magne B6 Forte, tabletki powlekane, 60 szt. Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg, kapsułki twarde, 30 szt. Diohespan max, 1000 mg, tabletki, 60 szt.

Czy Acard pomaga na arytmię serca? ›

Nie, Acard nie pomaga na kołatanie serca.

Jak długo można żyć z arytmią serca? ›

Osoba cierpiąca na migotanie przedsionków w określonych sytuacjach może umrzeć w ciągu kilku najbliższych sekund, jak też cieszyć się względnie normalnym życiem przez lata, a nawet dekady, przy wciąż jednakże ciążącym nad nią ryzyku potencjalnie śmiertelnych konsekwencji, takich jak udar niedokrwienny mózgu.

Czy Bibloc leczy arytmię? ›

Bibloc to lek o działaniu zmniejszającym częstotliwość rytmu serca i siłę jego skurczu oraz obniżający ciśnienie tętnicze. Stosuje się go powszechnie w kardiologii. Jest zalecany szczególnie w leczeniu przypadłości, takich jak dławica piersiowa, nadciśnienie tętnicze, niektóre przypadki niewydolności serca.

Czy arytmia może ustąpić sama? ›

Schorzenie może powstać także na skutek innych chorób, a nawet leków. Charakterystyczne dla arytmii serca objawy takie jak duszność, zawroty głowy i omdlenia mogą ustępować samoistnie, ale często są leczone farmakologicznie.

Czy arytmia jest caly czas? ›

Arytmia serca może być napadowa, wtedy pojawia się okresowo lub długotrwała tj. utrzymująca się przez długi czas. Ryzyko wystąpienia arytmii zwiększa się wraz z wiekiem i dodatkowo jest większe m.in. u palaczy, osób z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, podwyższonym poziomem cholesterolu.

Czy arytmia serca może być na tle nerwowym? ›

Nerwica serca to odmiana nerwicy lękowej, która objawia się pod postacią zaburzeń w rytmie serca, duszności, bóli w okolicach klatki piersiowej. Nerwica serca jest też rodzajem nerwicy wegetatywnej.

Jak wyrównać rytm serca? ›

Wystarczy uspokoić się, odpocząć, ograniczyć używki, by wszystko wróciło do normy. Ale nierówne bicie serca może też sygnalizować choroby serca i układu krążenia (miażdżycę, nadciśnienie, niewydolność krążenia), niedobór potasu, magnezu i wapnia.

Jak zapobiegać zaburzeń rytmu serca? ›

Aby zapobiec arytmii serca, ważne jest, aby prowadzić zdrowy tryb życia.
...
Arytmia serca - zapobieganie
 1. zdrowej diecie dla serca,
 2. uprawianiu aktywności fizycznej,
 3. utrzymaniu prawidłowej wagi ciała,
 4. rzuceniu palenia tytoniu,
 5. ograniczaniu alkoholu,
 6. ograniczaniu kofeiny,
 7. redukowaniu sytuacji stresowych.

Czy Acard pomaga na arytmię serca? ›

Nie, Acard nie pomaga na kołatanie serca.

Czy propranolol pomaga na arytmię serca? ›

Działanie propranololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Dodatkowo propranolol wykazuje działanie przeciwlękowe i przeciwmigrenowe.

Jak długo można żyć z arytmią serca? ›

Osoba cierpiąca na migotanie przedsionków w określonych sytuacjach może umrzeć w ciągu kilku najbliższych sekund, jak też cieszyć się względnie normalnym życiem przez lata, a nawet dekady, przy wciąż jednakże ciążącym nad nią ryzyku potencjalnie śmiertelnych konsekwencji, takich jak udar niedokrwienny mózgu.

Videos

1. Wykład 11. Lekarsko-Dentystyczny 2021-2022
(Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Białystok)
2. Animowany Kurs EKG cz. 2: Ocena rytmu serca
(Brodata Medycyna)
3. Wykład 15. Lekarski 2021-2022
(Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Białystok)
4. Co to jest kołatanie serca
(kardiolopl)
5. Leki stosowane w anestezjologii
(Tumi TV)
6. 528 hz Regeneracja organizmu - Pozytywna transformacja - Uzdrawiająca częstotliwość emocjonalna 🎵
(Golden Sunset - Muzyka relaksacyjna)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 09/28/2022

Views: 6562

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.